inloggen

biografie: Multatuli

1820 - 1887

Eduard Douwes Dekker [Amsterdam 1820 - Nieder Ingelheim 1887]


1838 Eerste reis naar Nederlands-Indië, op koopvaardijschip van zijn vader 1839 Aankomst op Batavia.
1841-1845 Schrijft aan de Losse bladen uit het dagboek van een oudeman 1842 Bekering tot katholicisme. Benoemd tot Controleur tweede klasse te Natal
1843 Schrijft toneelstuk De Eerloze, later uitgeven als De bruid daarboven (1864)
1844 Geschorst wegens kastekort. Vertrekt naar Batavia. Brengt tijd in armoede door met een inlandse geliefde.
1845 Secretaris van de assistent-resident te Krawang
1846 Trouwt met Tine (Everdina Huberta baronesse Van Wijnbergen).
1848-1856 Diverse ambtelijke functies, waaronder uiteindelijk assistent-resident van Lebak (Java). Raakt in conflict met de regent, wordt overgeplaatst en neemt eervol ontslag als de gouverneur-generaal hem niet wil ontvangen.
1857-1860 Vertrekt naar Europa, zonder vrouw en zoon Edu (1854). Geboorte dochter Nonnie. Omzwervingen door Europa. Tine en de kinderen keren in 1859 naar Europa terug. Tine vertrekt naar Den Haag, Douwes Dekker naar Brussel, waar hij in het hotelletje Au Prince Belge Max Havelaar (1860) schrijft.
1862 Eerste bundel Ideeën
1864 Doet een felle aanval op de Nederlandse regering tijdens een internationaal koloniaal congres te Amsterdam. Vertrekt tijdelijk met zijn geliefde, Mimi, naar Duitsland
1865-1877 Schrijft diverse werken: Ideeën-bundels, toneelstukken, pamfletten.
1875 Trouwt met Mimi (Maria Hamminck Schepel)
1887 Sterft in Nieder Ingelheim


Inzendingen van deze schrijver

10 resultaten.

Roverslied

poezie
3,3 met 18 stemmen 5.905
Met mijn zwaard,
Op m'n paard,
En mijn helm op het hoofd,
Er op in! En de vijand de schedel gekloofd, ...

Anders.

poezie
4,0 met 2 stemmen 834
Leer dit van mij, o mensen, leef broederlijk onder elkander:
Partijhaat is 'n afschuwelijk ding... in 'n tegenstander....

Wat zoekt ge, liefde en min...?

poezie
Wat zoekt ge, liefde en min...? Mistrouw haar zoet genot:
Geen liefde is als van God, bestendig, rein, verheven,
Het stoflijke is te zeer met ons bestaan doorweven,
Gij vindt beneden niet, wat slechts bestaat bij God....

Wandlaar die me hier begraven ziet

poezie
4,0 met 3 stemmen 699
II
Wandlaar die me hier begraven ziet,
Als ’t sterven 'n kunst was, dan lag ik hier niet....

Nageslacht, ik waarschuw je!

poezie
2,5 met 8 stemmen 3.214
CII.

Nageslacht, ik waarschuw je! Alles saamgenomen,
Hoort er 'n brutale courage toe, na mij ter wereld te komen....

Aan mijn moeder

poezie
3,8 met 10 stemmen 2.921
Moeder, 'k ben wel ver van 't land
Waar me 't leven werd geschonken,
Waar mijn eerste tranen blonken,
Waar ik opwies aan uw hand....

Op de Salak

poezie
3,4 met 23 stemmen 6.602
't Is zoeter hier zijn maker te loven;
't Gebed klinkt schoon langs berg- en heuvelzij;
Veel meer dan ginds rijst hier het hart naar boven:
Men is zijn God op bergen meer nabij....

Lijsje Webbelaar, op het beroep van haar vader

poezie
3,9 met 9 stemmen 2.764

De kat viel van de trappe,
Mijn vader verkoopt aardappe-
Len en uien....

Ik weet niet waar ik sterven zal

poezie
4,1 met 23 stemmen 6.376
Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb de grote zee gezien aan de Zuidkust, toen ik daar was
met mijn vader om zout te maken.
Als ik sterf op de zee, en men werpt mijn lichaam in het diepe ...

Mooie meissies, mooie blomme

poezie
3,3 met 218 stemmen 36.382
Mooie meissies, mooie blomme,
Van een mooi meissie ben ik gekomme,
En een mooi meissie is m´n hartedief,
Daarom heb ik alle mooie meissies lief!...