inloggen

Alle inzendingen van Multatuli

10 resultaten.

Sorteren op:

Wat zoekt ge, liefde en min...?

poëzie
4.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.599
Wat zoekt ge, liefde en min...? Mistrouw haar zoet genot: Geen liefde is als van God, bestendig, rein, verheven, Het stoflijke is te zeer met ons bestaan doorweven, Gij vindt beneden niet, wat slechts bestaat bij God.…
Multatuli12 januari 2024Lees meer…

Mooie meissies, mooie blomme

poëzie
1.0 met 3910 stemmen aantal keer bekeken 36.961
Mooie meissies, mooie blomme, Van een mooi meissie ben ik gekomme, En een mooi meissie is m´n hartedief, Daarom heb ik alle mooie meissies lief! Kon ik alle mooie meissies krijge... Ik zou ze-n-an ´n touwetje rijge, Ik zou ze kuipen in een vat ... Och, als ik alle mooie meissies had! Als ik dood ben, zullen ze mij begrave... Ze zullen…
Multatuli26 oktober 2023Lees meer…

Ik weet niet waar ik sterven zal

poëzie
4.0 met 30 stemmen aantal keer bekeken 7.381
Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de grote zee gezien aan de Zuidkust, toen ik daar was met mijn vader om zout te maken. Als ik sterf op de zee, en men werpt mijn lichaam in het diepe water, zullen er haaien komen. Ze zullen rondzwemmen om mijn lijk, en vragen: 'wie van ons zal het lichaam verslinden, dat daar daalt in het water?'…

Roverslied

poëzie
3.0 met 25 stemmen aantal keer bekeken 6.850
Met mijn zwaard, Op m'n paard, En mijn helm op het hoofd, Er op in! En de vijand de schedel gekloofd, En vooruit! Op de weg, Langs de heg, Met een houw en een stoot De dragonders verjaagd, en de markgraaf gedood, Om de buit! En die buit…
Multatuli15 december 2021Lees meer…

Aan mijn moeder

poëzie
3.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 3.952
Moeder, 'k ben wel ver van 't land Waar me 't leven werd geschonken, Waar mijn eerste tranen blonken, Waar ik opwies aan uw hand. Waar uw moedertrouw der ziel Van de knaap haar zorgen wijdde, En hem liefdrijk stond terzijde, En hem ophief als hij viel. Schijnbaar scheurde 't lot de banden…
Multatuli4 januari 2020Lees meer…

Anders.

poëzie
3.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 1.157
Leer dit van mij, o mensen, leef broederlijk onder elkander: Partijhaat is 'n afschuwelijk ding... in 'n tegenstander.…

Wandlaar die me hier begraven ziet

poëzie
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 949
II Wandlaar die me hier begraven ziet, Als ’t sterven 'n kunst was, dan lag ik hier niet.…
Multatuli21 oktober 2015Lees meer…

Nageslacht, ik waarschuw je!

poëzie
2.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 3.444
CII. Nageslacht, ik waarschuw je! Alles saamgenomen, Hoort er 'n brutale courage toe, na mij ter wereld te komen.…

Op de Salak

poëzie
3.0 met 23 stemmen aantal keer bekeken 6.819
't Is zoeter hier zijn maker te loven; 't Gebed klinkt schoon langs berg- en heuvelzij; Veel meer dan ginds rijst hier het hart naar boven: Men is zijn God op bergen meer nabij. Hier schiep Hijzelf altaar en tempelkoren, Nog door geen tred van 's mensen voet ontwijd; Hier doet Hij zich in 't raat'lend onweêr horen... En rollend roept Zijn…
Multatuli31 augustus 2007Lees meer…

Lijsje Webbelaar, op het beroep van haar vader

poëzie
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 3.047
De kat viel van de trappe, Mijn vader verkoopt aardappe- Len en uien.…