inloggen

biografie: P.A. de Génestet

1829-1861

Petrus Augustus de Génestet [Amsterdam 1829 - Rosendaal (G) 1861]

Hij studeerde in Amsterdam vanaf 1847 aan het seminarium der Remonstrantse Broederschap. In 1852 werd hij eerst predikant te Moordrecht en vervolgens in Delft, waar hij tot 1859 bleef. De ziekte en dood van zijn vrouw noopte hem zijn ontslag te nemen. Hij zou haar slechts twee jaar overleven: op 31-jarige leeftijd overleed hij te Rosendaal.

Als schrijver van huiselijke poëzie vond hij bij de Hollandse burgerij een gewillig oor, hoewel hij zich niet identificeerde met de bekrompen gevoelens van vele schrijvers uit die tijd. De meest eenvoudige uitspraak van het innerlijk beleefde was zijn doel als dichter.

Publicaties: Eerste gedichten (1846-1851), Amsterdam 1852; Leekedichtjes, Haarlem 1860 en Laatste der eerste, Amsterdam 1861. 

Zijn vriend en geestverwant Prof. C.P. Tiele verzamelde ze onder de titel: De dichtwerken van P.A. de Genestet, Amsterdam 1868.


Inzendingen van deze schrijver

77 resultaten.

Het liedje van verlangen

poezie
2,9 met 14 stemmen 2.328
Een knaapje leunt aan moeders schoot
Vol slaap de knippende ogen,
En houdt zich wakker, taai en groot,
Met knikkebollend pogen....

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.474
Daar is geen Priester
Die Hem verklaart!
In raadslen wandelt
De mens op aard....

Kijkje in het Leven.

poezie
3,8 met 13 stemmen 3.637
Vlak over mijn deur komt de lijkkoets thuis.
Daar stalt hij, de sombere wagen!
Hij bracht er weer een naar zijn laatste kluis -
Dat doet hij zo alle dagen!...

Schitterende starre

poezie
2,6 met 14 stemmen 2.200
Ik zag een starre schittren,
Maar ’t was niet aan de trans;
’t Was in twee dierbre ogen,
Een starretje vol glans....

Het oude huis

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.973
Daar zijn we in 't nieuwe huis!
't Is deftig, dubbel, breed.
Hier door mijn wand dringt geen gedruis,
Geen tocht, door raam of reet....

Benjamin–af

poezie
4,5 met 2 stemmen 193
Haast ben je niet meer Benjamin,
Dan neemt een ander je plaatsje in,
Mijn lieve, kleine jongen!
Dan zet je moeder je neer op de grond,...

Welgelegen

poezie
’k Noem mijn huis, vol huwlijkszegen,
Kinderliefde en moedermin,
Somtijds lachend: Welgelegen;
Maar die scherts heeft droeve zin....

De mailbrief

poezie
XXI
Toch, als de tovervonk langs wonderdraad gevlogen,
- Snel als de Laster vliedt en ’t praatje van de Logen –
De tijding brengt in ’t land: de Mail, de Mail is aan!...

Voor de optimisten

poezie
Gij weet het grote nieuws, en, hoe door ’t nieuwe licht
Van Theologen, Filosofen, Economen
En andre Omen,
Nu eerlang hier op aard de Hemel wordt gesticht? –...

TOEN IK EEN KNAAP WAS

poezie
4,5 met 2 stemmen 339
Toen ik een knaap was in ’t zorgloze leven,
Gordde ik mij-zelve en liep naar mijn lust;
Vrij in mijn wandlen en zoeken en streven,
Vrij in mijn reizen, mijn dromen, mijn rust....

De Waarheid.

poezie
4,0 met 4 stemmen 719
AAN MEVROUW***
Gij hebt de Waarheid, eedle vrouw?...
Vergeef dat ik meteen
Het nog maar half geloven wou -...

KINDERZIN

poezie
4,5 met 2 stemmen 697
’t Klein volk dat buiten zich zo vrij
In ’t leventje verheugde,
’t Is nu ’t weer oprukt even blij
In stad wacht nieuwe vreugde!...

De handdruk.

poezie
3,7 met 3 stemmen 694
0, tintel' uw hart in de druk van uw hand:
Ik dank voor een vinger twee, drie!
Ik walg van een kneepje, koket en pedant,
Een pink van een man van genie......

NIET BEZORGD

poezie
Boven mijn hoofd aan zijden draad
Slingert het zwaard al heen en weder,
’t Moét vallen – vallen, vroeg of laat!
Het trilt, het velt mij neder!...

STRIJDLEUZE

poezie
4,0 met 2 stemmen 659
Strijd mee in onzer dagen strijd!
Maar met uw leven, wandel, werk.
O zeg .... niet wat uw mond belijdt;
O zeg .... niet van wat naam of kerk,...

Sauce piquante

poezie
2,5 met 8 stemmen 959
De dwaas bemint de lof alleen,
De zoetste zoetigheden
En strooit ge er wat kritiek doorhêen
Hij ’s boos en ontevreden....

MENSELIJK

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.603
Helaas; de zwakke mens in dit weemoedig leven,
Hij heeft een weinig vreugd zo noodig voor zijn hart:
Wij hijgen ras naar ’t eind van dorre lijdensdreven,
En spoedig al te lang valt ons de nacht der smart....

Speelgoed van mijn kinderjaren

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.465
Speelgoed van mijn kinderjaren,
'k Vraag u niet wanhopig weer:
'k Hield nog enkle wilde haren
Van mijn zorgeloos weleer,...

Een voorstander

poezie
2,7 met 7 stemmen 990
"'k Ben v o o r de waarheid!” Goede man', ’k geloof het graag;
Maar zijt ge er a c h t e r ? dat’s de vraag!...

Bij een beekje

poezie
2,8 met 5 stemmen 774
Terwijl ik staar in ’t spiegelglad
Van ’t zilvren nat,
schud ik mijn hoofd; wie ben ik?
Ja, hoge Hemel: Hoe, wie, wat?...

In de bibliotheek van een liefhebber

poezie
3,1 met 16 stemmen 2.487
Geleerdheid grijnst van alle kanten
Hier door een stemmig donker heen:
Ach! met de eerwaarde folianten
In perkament, als achtbre tanten,...

Liberaal

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.912
'Die wahre Liberalität ist Anerkennung'*
Wij zijn ontzaglijk liberaal –
Wij laten ieder vrij
In doen en denken, kunst en taal;...

Aan iedereen

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.335
Als u het hart tot spreken dringt,
Zo spreek!
Maar wat gij spreekt of preekt of zingt,
Hou’ steek!...

Alarmisten

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.391
Och bevende alarmisten,
Och pruiken, podagristen,
Och ouwe–wijven–kliek,
Och nare leuterkousen,...

Kracht

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.269
Ik wens mij een koperen kop,
Koel, vaardig te aller uur;
Geen mijmrend hoofd, nu licht, dan zwaar,
Straks brekend, berstend uit elkaar;...

De wereld der traditie

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.475
(Mikrokosmos)
Vóór het huwlijk werd besloten,
Door dit echtpaar, lief, maar dom:
'Onze kindren ('t meisje bloosde!)...

Mooi-weerslied

poezie
3,9 met 9 stemmen 2.469
Een zonnestraal,
Een wonderstraal
Is in mijn borst gedrongen:
Mijn matte ziel herleefde weer,...