inloggen

resultaten voor 'P.A. de Génestet'


77 resultaten.
Sorteren op:

DE LUIAARD

poezie
3,3 met 22 stemmen 2.025
‘Mijn lieve vrouw, wees niet verslagen,’ Sprak op zijn sterfbed luie Piet: ‘Ik word door de engelen ten hemel ge...

WAAR HET MEESTE WORDT GELEDEN

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.838
Het knaapje sluimert! maar de moeder aan zijn sponde Bespiedt de onvaste rust van ’t krank en lijdend kind; Ach...

Dualisme

poezie
3,5 met 34 stemmen 2.193
Mijn Wetenschap en mijn Geloof, Die leven saam in onmin, Want de ene houdt, wat de ander doet En denkt en meent,...

Het liedje van verlangen

poezie
2,9 met 14 stemmen 2.470
Een knaapje leunt aan moeders schoot Vol slaap de knippende ogen, En houdt zich wakker, taai en groot, Met knikkeboll...

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.506
Daar is geen Priester Die Hem verklaart! In raadslen wandelt De mens op aard. Wie ’t Licht van Heden Ook...

Kijkje in het Leven.

poezie
3,8 met 13 stemmen 3.663
Vlak over mijn deur komt de lijkkoets thuis. Daar stalt hij, de sombere wagen! Hij bracht er weer een naar zijn laat...

Schitterende starre

poezie
2,6 met 14 stemmen 2.214
Ik zag een starre schittren, Maar ’t was niet aan de trans; ’t Was in twee dierbre ogen, Een starretje vol gl...

Het oude huis

poezie
3,5 met 6 stemmen 2.033
Daar zijn we in 't nieuwe huis! 't Is deftig, dubbel, breed. Hier door mijn wand dringt geen gedruis, Geen tocht, d...

Benjamin–af

poezie
4,5 met 2 stemmen 216
Haast ben je niet meer Benjamin, Dan neemt een ander je plaatsje in, Mijn lieve, kleine jongen! Dan zet je moeder...

ROUWBEKLAG

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 326
God heeft u zwaar beproefd! – Ik weet Eén troostgrond maar: dat Hij het deed....

Welgelegen

poezie
4,5 met 2 stemmen 521
’k Noem mijn huis, vol huwlijkszegen, Kinderliefde en moedermin, Somtijds lachend: Welgelegen; Maar die scherts...

De mailbrief

poezie
4,0 met 1 stemmen 413
XXI Toch, als de tovervonk langs wonderdraad gevlogen, - Snel als de Laster vliedt en ’t praatje van de Logen –...

Voor de optimisten

poezie
4,0 met 1 stemmen 453
Gij weet het grote nieuws, en, hoe door ’t nieuwe licht Van Theologen, Filosofen, Economen En andre Omen, Nu eerlan...

TOEN IK EEN KNAAP WAS

poezie
4,5 met 2 stemmen 347
Toen ik een knaap was in ’t zorgloze leven, Gordde ik mij-zelve en liep naar mijn lust; Vrij in mijn wandlen en z...

De Waarheid.

poezie
4,2 met 5 stemmen 727
AAN MEVROUW*** Gij hebt de Waarheid, eedle vrouw?... Vergeef dat ik meteen Het nog maar half geloven wou - Ik dac...

KINDERZIN

poezie
4,5 met 2 stemmen 707
’t Klein volk dat buiten zich zo vrij In ’t leventje verheugde, ’t Is nu ’t weer oprukt even blij In st...

Alarmisten.

poezie
5,0 met 6 stemmen 430
1848. Och bevende Alarmisten; Och pruiken, podagristen, Och ouwe-wijven-kliek Och nare leuterkousen, Och bankr...

De handdruk.

poezie
3,5 met 4 stemmen 705
0, tintel' uw hart in de druk van uw hand: Ik dank voor een vinger twee, drie! Ik walg van een kneepje, koket en peda...

NIET BEZORGD

poezie
3,2 met 4 stemmen 951
Boven mijn hoofd aan zijden draad Slingert het zwaard al heen en weder, ’t Moét vallen – vallen, vroeg of laat...

STRIJDLEUZE

poezie
3,3 met 3 stemmen 672
Strijd mee in onzer dagen strijd! Maar met uw leven, wandel, werk. O zeg .... niet wat uw mond belijdt; O zeg .......

Sauce piquante

poezie
2,5 met 8 stemmen 962
De dwaas bemint de lof alleen, De zoetste zoetigheden En strooit ge er wat kritiek doorhêen Hij ’s boos en o...

MENSELIJK

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.620
Helaas; de zwakke mens in dit weemoedig leven, Hij heeft een weinig vreugd zo noodig voor zijn hart: Wij hijgen ra...

Speelgoed van mijn kinderjaren

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.479
Speelgoed van mijn kinderjaren, 'k Vraag u niet wanhopig weer: 'k Hield nog enkle wilde haren Van mijn zorgeloos we...

Een voorstander

poezie
2,7 met 7 stemmen 996
"'k Ben v o o r de waarheid!” Goede man', ’k geloof het graag; Maar zijt ge er a c h t e r ? dat’s de vraag...

Bij een beekje

poezie
2,7 met 7 stemmen 784
Terwijl ik staar in ’t spiegelglad Van ’t zilvren nat, schud ik mijn hoofd; wie ben ik? Ja, hoge Hemel: Hoe, wie...

In de bibliotheek van een liefhebber

poezie
3,1 met 16 stemmen 2.501
Geleerdheid grijnst van alle kanten Hier door een stemmig donker heen: Ach! met de eerwaarde folianten In perkament,...

Liberaal

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.925
'Die wahre Liberalität ist Anerkennung'* Wij zijn ontzaglijk liberaal – Wij laten ieder vrij In doen en de...

Aan iedereen

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.358
Als u het hart tot spreken dringt, Zo spreek! Maar wat gij spreekt of preekt of zingt, Hou’ steek! Nooit rake uw b...