inloggen

resultaten voor 'P.A. de Génestet'


77 resultaten.
Sorteren op:

Het liedje van verlangen

poezie
2,9 met 14 stemmen 2.324
Een knaapje leunt aan moeders schoot Vol slaap de knippende ogen, En houdt zich wakker, taai en groot, Met knikkeboll...

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.474
Daar is geen Priester Die Hem verklaart! In raadslen wandelt De mens op aard. Wie ’t Licht van Heden Ook...

Kijkje in het Leven.

poezie
3,8 met 13 stemmen 3.637
Vlak over mijn deur komt de lijkkoets thuis. Daar stalt hij, de sombere wagen! Hij bracht er weer een naar zijn laat...

Schitterende starre

poezie
2,6 met 14 stemmen 2.200
Ik zag een starre schittren, Maar ’t was niet aan de trans; ’t Was in twee dierbre ogen, Een starretje vol gl...

Het oude huis

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.973
Daar zijn we in 't nieuwe huis! 't Is deftig, dubbel, breed. Hier door mijn wand dringt geen gedruis, Geen tocht, d...

Benjamin–af

poezie
4,5 met 2 stemmen 193
Haast ben je niet meer Benjamin, Dan neemt een ander je plaatsje in, Mijn lieve, kleine jongen! Dan zet je moeder...

ROUWBEKLAG

poezie
God heeft u zwaar beproefd! – Ik weet Eén troostgrond maar: dat Hij het deed....

Welgelegen

poezie
’k Noem mijn huis, vol huwlijkszegen, Kinderliefde en moedermin, Somtijds lachend: Welgelegen; Maar die scherts...

De mailbrief

poezie
XXI Toch, als de tovervonk langs wonderdraad gevlogen, - Snel als de Laster vliedt en ’t praatje van de Logen –...

Voor de optimisten

poezie
Gij weet het grote nieuws, en, hoe door ’t nieuwe licht Van Theologen, Filosofen, Economen En andre Omen, Nu eerlan...

TOEN IK EEN KNAAP WAS

poezie
4,5 met 2 stemmen 339
Toen ik een knaap was in ’t zorgloze leven, Gordde ik mij-zelve en liep naar mijn lust; Vrij in mijn wandlen en z...

De Waarheid.

poezie
4,0 met 4 stemmen 719
AAN MEVROUW*** Gij hebt de Waarheid, eedle vrouw?... Vergeef dat ik meteen Het nog maar half geloven wou - Ik dac...

KINDERZIN

poezie
4,5 met 2 stemmen 697
’t Klein volk dat buiten zich zo vrij In ’t leventje verheugde, ’t Is nu ’t weer oprukt even blij In st...

Alarmisten.

poezie
5,0 met 6 stemmen 419
1848. Och bevende Alarmisten; Och pruiken, podagristen, Och ouwe-wijven-kliek Och nare leuterkousen, Och bankr...

De handdruk.

poezie
3,7 met 3 stemmen 694
0, tintel' uw hart in de druk van uw hand: Ik dank voor een vinger twee, drie! Ik walg van een kneepje, koket en peda...

NIET BEZORGD

poezie
Boven mijn hoofd aan zijden draad Slingert het zwaard al heen en weder, ’t Moét vallen – vallen, vroeg of laat...

STRIJDLEUZE

poezie
4,0 met 2 stemmen 659
Strijd mee in onzer dagen strijd! Maar met uw leven, wandel, werk. O zeg .... niet wat uw mond belijdt; O zeg .......

Sauce piquante

poezie
2,5 met 8 stemmen 959
De dwaas bemint de lof alleen, De zoetste zoetigheden En strooit ge er wat kritiek doorhêen Hij ’s boos en o...

MENSELIJK

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.603
Helaas; de zwakke mens in dit weemoedig leven, Hij heeft een weinig vreugd zo noodig voor zijn hart: Wij hijgen ra...

Speelgoed van mijn kinderjaren

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.465
Speelgoed van mijn kinderjaren, 'k Vraag u niet wanhopig weer: 'k Hield nog enkle wilde haren Van mijn zorgeloos we...

Een voorstander

poezie
2,7 met 7 stemmen 990
"'k Ben v o o r de waarheid!” Goede man', ’k geloof het graag; Maar zijt ge er a c h t e r ? dat’s de vraag...

Bij een beekje

poezie
2,8 met 5 stemmen 774
Terwijl ik staar in ’t spiegelglad Van ’t zilvren nat, schud ik mijn hoofd; wie ben ik? Ja, hoge Hemel: Hoe, wie...

In de bibliotheek van een liefhebber

poezie
3,1 met 16 stemmen 2.487
Geleerdheid grijnst van alle kanten Hier door een stemmig donker heen: Ach! met de eerwaarde folianten In perkament,...

Liberaal

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.912
'Die wahre Liberalität ist Anerkennung'* Wij zijn ontzaglijk liberaal – Wij laten ieder vrij In doen en de...

Aan iedereen

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.335
Als u het hart tot spreken dringt, Zo spreek! Maar wat gij spreekt of preekt of zingt, Hou’ steek! Nooit rake uw b...

Alarmisten

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.391
Och bevende alarmisten, Och pruiken, podagristen, Och ouwe–wijven–kliek, Och nare leuterkousen, Och bankroetie...

Kracht

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.269
Ik wens mij een koperen kop, Koel, vaardig te aller uur; Geen mijmrend hoofd, nu licht, dan zwaar, Straks brekend, be...

De wereld der traditie

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.475
(Mikrokosmos) Vóór het huwlijk werd besloten, Door dit echtpaar, lief, maar dom: 'Onze kindren ('t meisje bloos...

Mooi-weerslied

poezie
3,9 met 9 stemmen 2.469
Een zonnestraal, Een wonderstraal Is in mijn borst gedrongen: Mijn matte ziel herleefde weer, Ik twijfel en ik h...