inloggen

Alle inzendingen van P.A. de Génestet

75 resultaten.
Sorteren op:

Aan iedereen

poëzie
3,3 met 15 stemmen 2.495
Als u het hart tot spreken dringt, Zo spreek! Maar wat gij spreekt of preekt of zingt, Hou’ steek! Nooit rake uw b...

’T LATIJNSE SCHOOL

poëzie
4,3 met 9 stemmen 1.617
Latijnse school, Latijnse poort! Gezegend en gezellig oord, O wereld vol illusie! Vol lust en Grieks en lief en...

Praktisch

poëzie
2,6 met 16 stemmen 1.347
Ik zeg maar wees geleerd, dat’s mooi! maar wees verstandig, Dat’s mooier nog! en mens, vooral wees niet onhandig!...

DE LUIAARD

poëzie
3,2 met 23 stemmen 2.091
‘Mijn lieve vrouw, wees niet verslagen,’ Sprak op zijn sterfbed luie Piet: ‘Ik word door de engelen ten hemel ge...

WAAR HET MEESTE WORDT GELEDEN

poëzie
3,4 met 11 stemmen 1.867
Het knaapje sluimert! maar de moeder aan zijn sponde Bespiedt de onvaste rust van ’t krank en lijdend kind; Ach...

Dualisme

poëzie
3,5 met 34 stemmen 2.207
Mijn Wetenschap en mijn Geloof, Die leven saam in onmin, Want de ene houdt, wat de ander doet En denkt en meent,...

Het liedje van verlangen

poëzie
2,8 met 15 stemmen 2.482
Een knaapje leunt aan moeders schoot Vol slaap de knippende ogen, En houdt zich wakker, taai en groot, Met knikkeboll...

Peinzensmoede

poëzie
3,5 met 11 stemmen 1.514
Daar is geen Priester Die Hem verklaart! In raadslen wandelt De mens op aard. Wie ’t Licht van Heden Ook...

Schitterende starre

poëzie
2,6 met 14 stemmen 2.219
Ik zag een starre schittren, Maar ’t was niet aan de trans; ’t Was in twee dierbre ogen, Een starretje vol gl...

Het oude huis

poëzie
3,6 met 8 stemmen 2.062
Daar zijn we in 't nieuwe huis! 't Is deftig, dubbel, breed. Hier door mijn wand dringt geen gedruis, Geen tocht, d...

Benjamin–af

poëzie
4,5 met 2 stemmen 229
Haast ben je niet meer Benjamin, Dan neemt een ander je plaatsje in, Mijn lieve, kleine jongen! Dan zet je moeder...

Welgelegen

poëzie
4,5 met 2 stemmen 532
’k Noem mijn huis, vol huwlijkszegen, Kinderliefde en moedermin, Somtijds lachend: Welgelegen; Maar die scherts...

De mailbrief

poëzie
4,0 met 1 stemmen 418
XXI Toch, als de tovervonk langs wonderdraad gevlogen, - Snel als de Laster vliedt en ’t praatje van de Logen –...

Voor de optimisten

poëzie
4,0 met 1 stemmen 459
Gij weet het grote nieuws, en, hoe door ’t nieuwe licht Van Theologen, Filosofen, Economen En andre Omen, Nu eerlan...

TOEN IK EEN KNAAP WAS

poëzie
4,5 met 2 stemmen 352
Toen ik een knaap was in ’t zorgloze leven, Gordde ik mij-zelve en liep naar mijn lust; Vrij in mijn wandlen en z...

De Waarheid.

poëzie
3,8 met 6 stemmen 734
AAN MEVROUW*** Gij hebt de Waarheid, eedle vrouw?... Vergeef dat ik meteen Het nog maar half geloven wou - Ik dac...

KINDERZIN

poëzie
4,5 met 2 stemmen 711
’t Klein volk dat buiten zich zo vrij In ’t leventje verheugde, ’t Is nu ’t weer oprukt even blij In st...

Alarmisten.

poëzie
5,0 met 6 stemmen 434
1848. Och bevende Alarmisten; Och pruiken, podagristen, Och ouwe-wijven-kliek Och nare leuterkousen, Och bankr...

De handdruk.

poëzie
3,5 met 4 stemmen 709
0, tintel' uw hart in de druk van uw hand: Ik dank voor een vinger twee, drie! Ik walg van een kneepje, koket en peda...

NIET BEZORGD

poëzie
3,2 met 4 stemmen 957
Boven mijn hoofd aan zijden draad Slingert het zwaard al heen en weder, ’t Moét vallen – vallen, vroeg of laat...

STRIJDLEUZE

poëzie
3,3 met 3 stemmen 674
Strijd mee in onzer dagen strijd! Maar met uw leven, wandel, werk. O zeg .... niet wat uw mond belijdt; O zeg .......

Sauce piquante

poëzie
2,5 met 8 stemmen 963
De dwaas bemint de lof alleen, De zoetste zoetigheden En strooit ge er wat kritiek doorhêen Hij ’s boos en o...

MENSELIJK

poëzie
3,8 met 5 stemmen 1.630
Helaas; de zwakke mens in dit weemoedig leven, Hij heeft een weinig vreugd zo noodig voor zijn hart: Wij hijgen ra...

Speelgoed van mijn kinderjaren

poëzie
3,6 met 7 stemmen 1.484
Speelgoed van mijn kinderjaren, 'k Vraag u niet wanhopig weer: 'k Hield nog enkle wilde haren Van mijn zorgeloos we...

Een voorstander

poëzie
2,7 met 7 stemmen 1.000
"'k Ben v o o r de waarheid!” Goede man', ’k geloof het graag; Maar zijt ge er a c h t e r ? dat’s de vraag...

Bij een beekje

poëzie
2,7 met 7 stemmen 785
Terwijl ik staar in ’t spiegelglad Van ’t zilvren nat, schud ik mijn hoofd; wie ben ik? Ja, hoge Hemel: Hoe, wie...

In de bibliotheek van een liefhebber

poëzie
3,1 met 16 stemmen 2.503
Geleerdheid grijnst van alle kanten Hier door een stemmig donker heen: Ach! met de eerwaarde folianten In perkament,...

Liberaal

poëzie
3,6 met 8 stemmen 1.933
'Die wahre Liberalität ist Anerkennung'* Wij zijn ontzaglijk liberaal – Wij laten ieder vrij In doen en de...
Meer laden...