inloggen

biografie: P.C. Hooft

1581-1647

Pieter Corneliszoon Hooft (Amsterdam  1581 -  Den Haag 1647), dichter en schrijver

 

P.C. Hooft is naast Van den Vondel en Bredero één van de voornaamste schrijvers van de gouden zeventiende eeuw in de Nederlandse letterkunde.

 

Hooft was de zoon van koopman C.P. Hooft. Na zijn studie aan de Latijnse school te Amsterdam ondernam hij een grote reis door Europa. Daarna studeerde hij rechten te Leiden. Hij werd Drost van Muiden en vestigde zich in het Muiderslot, dat een studiecentrum werd voor schrijvers en andere kunstenaars.

Hooft was regelmatig verliefd; in zijn liefdesverzen gaf hij daar uiting aan.. Hij huwde tweemaal, in 1610 met Christina van Erp en na haar dood in 1624 met Leonora Hellemans in 1627.

 

Hooft begon al  jong met het schrijven van toneelstukken. Het drama `Achilles en Polyxena`, dat in 1614 werd uitgegeven, heeft hij eerder geschreven. Het herdersstuk `Granida` schreef hij in 1605. Als renaissance-schrijver had hij een grote bewondering voor de schrijvers uit de Klassieke Oudheid. Als humanist stelde hij onafhankelijkheid boven alles. Hij probeerde zonder vooringenomenheid te schrijven, ook in zijn historische stukken zoals  ‘Geeraerdt van Velsen’ uit 1613, al werd hem dat niet altijd in dank afgenomen.

Hooft schreef veel poëzie. Zijn bekendste werk met liefdeslyriek is `Emblemata amatoria, Afbeeldinghen van minne, Emblemes d`amour` (1611).

Tijdens de tweede helft van zijn leven schreef hij nog maar af en toe gedichten, omdat hij ambtelijke  bezigheden had en doordat zijn historische werk veel tijd van hem vergde. Aan zijn `Nederlandsche Historiën` begon hij in 1628. De 27 voltooide delen verschenen in twee delen, de eerste twintig in 1642 en de laatste zeven postuum in 1654. Ook in zijn historische werk droeg Hooft zijn humanistische ideeën over de staat uit.


Inzendingen van deze schrijver

34 resultaten.

Zang (Rozemond, hoor je spelen noch zingen?)

poezie
3.5 met 2 stemmen 945
Rozemond, hoor je spelen noch zingen?
Zie de dageraad aan komen dringen,
Dartele duiven en zwanen en mussen
Zouden de vaak uit uw ogen wel kussen,...

‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief,’ zo sprak mijn lief mij toe

poezie
4.0 met 3 stemmen 3.680
‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief,’ zo sprak mijn lief mij toe,
Terwijl mijn lippen op haar lieve lipjes weidden.
De woordjes alle drie, wel klaar en wel bescheiden
Vloeiden mijn oren in, en roerden ('k weet niet hoe)...

Deuntje

poezie
3.2 met 4 stemmen 1.791
Op de wijs: Si c’est pour mon pucellage
Als Jan Sijbrech zou belezen
en haar sprak van liefde an,
zei ze: ‘Ja, maar Janneman,...

Sonnet - Wanneer door 's werelds licht de blindgeboren jongen

poezie
4.4 met 5 stemmen 6.010
Wanneer door 's werelds Licht de blindgeboren jongen
Gezicht verkreeg, hij stond verwonderd en bedeesd.
Beweging, verwe, stal van plant, van mens, van beest,
Verbluften zijn gedacht' en liefelijk besprongen....

AAN JOFFRe ANNE ROEMER VISSCHERS

poezie
Zo 't u, met diamant, lust op een glas te stippen:
't Is in de vlinderteelt. Het geestige gedrocht
Ziet of het lavenis aan sap van druiven zocht
En zit zo kuin, men zou het van de roemer knippen....

NOODLOT

poezie
3.3 met 9 stemmen 4.873
Gelukkig die d' oorzaken van de dingen
Verstaat: en hoe zij vast zijn onderlingen
Geschakeld zulks dat gene levendheên,
(God uitgezegd) ooit iets van zelven deên...

AAN EEN NIEUWGEBOREN JONGEN

poezie
2.8 met 4 stemmen 2.172
O jongen, verse vrucht, die uit het slaaprig leven,
In moeders schoot geleefd, door sporen van de tijd,
Die niet in stilte laat, tot ouders vreugde zijt
In der zinnen gewoel en 't wakend licht gedreven,...

Vonkende God, of geest van Godes naaste neven

poezie
3.2 met 8 stemmen 3.457
Sonnet
Vonkende God, of geest van Godes naaste neven
Die hart aan hart met vuur gezuiverd innelijft,
Waarin uw gouden grift gloeiende wetten schrijft,...

Al troont geleerde hand, met vingren wis en snel

poezie
3.8 met 10 stemmen 3.509
Al troont geleerde hand, met vingren wis en snel,
Vloeizoete wijzen uit het zangrig snarenspel;
Al lokt uw sneêge zang, met strelend lief geluid,
De vlotte ziele tot het zwijmend lichaam uit:...

Leonoor

poezie
3.0 met 13 stemmen 3.594
Leonoor, mijn lieve licht,
Voor uw oog de zonne zwicht
Met haar blonde stralen,
Die gans niet, in mijn gezicht,...

Ik schouw de wereld aan

poezie
3.6 met 18 stemmen 6.524
Ik schouw de wereld aan,
En naar gewoonte gaan
Zie ik vast alle dingen,
Zij zijn dan groot of kleen;...

Leidsterren van mijn hoop, planeten van mijn jeugd

poezie
4.1 met 7 stemmen 3.114
Leidsterren van mijn hoop, planeten van mijn jeugd,
Vermogen ogen schoon, in hemels vuur ontsteken,
Als gij uw vensters luikt, zo ziet men mij ontbreken
Mijns levens onderhoud, een teder-zoete vreugd....

Zal nimmermeer gebeuren...

poezie
3.4 met 13 stemmen 5.679
Zal nimmermeer gebeuren
Mij dan na deze stond
De vriendschap van uw ogen,
De wellust van uw mond?...

Grafdicht van Brechje Spiegels

poezie
4.2 met 15 stemmen 4.414
overleden de 15 jan. 1605
Groot van geest en klein van leden,
Groen van jaren, grijs van zeden,
Lieflijk zonder lafferij,...

Wanneer door 's werelds Licht de blindgeboren jongen

poezie
3.9 met 7 stemmen 4.272
Wanneer door 's werelds Licht* de blindgeboren jongen
Gezicht verkreeg, hij stond verwonderd en bedeesd.
Beweging, verwe*, stal van plant, van mens, van beest
Verbluften zijn gedacht' en liefelijk besprongen. ...

Wanneer de vorst des lichts... (Vertaling)

poezie
3.9 met 16 stemmen 7.482
Als de Zonnegod slaat met zijn gulden teugels
Komt zijn hand, schitterend omhoog uit de zee
Zijn uitgespreide haardos van levend goud, waarmee
Hij nare angst, en slaap, en onware dromen ...

Op een afzeggen*

poezie
3.9 met 16 stemmen 6.542
Lieve lichte* Leonoor,
Ik en hield u daar niet voor,
Als ik lieve lichte zei:
'k Meende uw oogjes allebei:...

Galathea

poezie
4.4 met 14 stemmen 6.106
minnaar:
Galathea, zie de dag komt aan.
Galathea:
Neen mijn lief, wil nog wat marren*,...

Wrange Amaril

poezie
4.0 met 8 stemmen 4.200
Wrange Amaril, zal min niet murwe meuken*
Uw hartje rauw, eer ’t ouderdom* beklimt
En van de borst maakt een gordijn vol kreuken,
Die ’t elpenbeen* nu tart, hoezeer het glimt?...

Zang (Leonoor, mijn lieve licht)

poezie
3.7 met 12 stemmen 3.392
Leonoor, mijn lieve licht,
Voor uw oog de zonne zwicht
Met haar blonde stralen,
Die gans niet, in mijn gezicht*,...

Zang (Amaril, had ik haar uit uw tuitje)

poezie
2.8 met 13 stemmen 3.136
Amaril, had ik haar uit uw tuitje*,
‘k Wed, ik vleugelde het goodje*, het guitje,
Dat met zijn brand, met zijn boog, met zijn flitsen,
Land tegen land overeinde kan hitsen...

Vluchtige nimf, waarheen zo snel?

poezie
4.4 met 10 stemmen 3.442
Vluchtige nimf, waarheen zo snel?
Galathea, wacht u wel,
dat uw vlechten
niet en hechten...

Liedeken (Schoon nimfelijn)

poezie
3.3 met 7 stemmen 2.795
Schoon nimfelijn,
ach mind' je mijn*,
wat zoude ik al versieren*
om naar mijn wens...

Zal nimmermeer gebeuren

poezie
3.9 met 12 stemmen 4.098
Zal nimmermeer gebeuren*
mij dan na deze stond
de vriendschap van uw ogen,
de wellust van uw mond?...

Een Majeboom*

poezie
4.2 met 5 stemmen 3.008
Aan de Joffren* Anne en Tesselschae Roemer Visschers gesonden naer* haar vertreck vanden huijse te Muiden, in 't jaer 1621, spreekt
Orpheus* met sijn stem en vinger
Maeckte eertijdts den* boomen voeten,
Datse* bij gekroonde* stoeten...

Hoe hoger hoe heter.

poezie
3.6 met 16 stemmen 4.901
Des middags steekt de Zon, die zoet is als het daagt*,
Zo wast* der Minnen brand*, hoe men ze langer draagt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
dag wordt...

Zang (Klare, wat heeft er uw hartje verlept)

poezie
3.3 met 24 stemmen 4.257
Klare, wat heeft er uw hartje verlept
Dat het verdriet uit vrolijkheid schept,
En altijd even benepen verdort,
Gelijk een bloempje, dat dauwetje schort?...

Sonnet (Gezwinde grijsaard die op wakkre wieken staag)

poezie
4.0 met 98 stemmen 30.851
(opgedragen aan zijn afwezige verloofde Christina van Erp,
met wie Hooft 3 maanden later in 1610 in het huwelijk zou treden.)

Gezwinde grijsaard die op wakkre wieken staag* ...

‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief,’ zo sprak mijn lief mij toe

poezie
3.6 met 48 stemmen 11.476

Sonnet
‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief,’ zo sprak mijn lief mij toe,
Dewijl mijn lippen op haar lieve lipjes weidden....

MOSTERD (1683)

poezie
4.5 met 35 stemmen 4.177
Zo scherp van smaak, zo zoet van name!
Spraak-vormers, eij, hoe gaat dat samen?
'K weet niet hoe 't anderen verstaan,
Ik proef er niets Most*-aardigs aan....