inloggen

biografie: René de Clercq

1877 - 1932

René de Clercq [Deerlijk 1877 - Maartensdijk 1932]

 

 

De Clercq promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Gent in de Duitse taalkunde. Hij  was leraar te Nijvel, Oostende en Gent. Hij week in het begin van de eerste wereldoorlog uit naar Nederland, waar hij redacteur werd van "De Vlaamsche Stem" en leraar aan de Belgische school te Amsterdam. Daarna keerde hij naar bezet België terug en was conservator van het Wiertzmuseum te Brussel.                      Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld (1920), omdat hij  heel actief was geweest in het ‘activisme’, een stroming die met de Duitse bezetter wilde samenwerken . Om de uitvoering van het vonnis te ontlopen vluchtte hij met zijn familie naar Nederland.

 

 

In het werk van René de Clercq kan men drie perioden onderscheiden.

- Een eerste idyllische periode getuigt van levenslust. Zijn liederen en gedichten waren hier beïnvloed door de poëzie van Guido Gezelle.

 

- In zijn tweede socialistische periode maakt zijn levenslust plaats voor opstandigheid en klaagt hij het sociale onrecht aan ('Toortsen - 1909 en 'Uit de diepten' - 1911). Zijn romans uit deze periode zijn meestal minder geslaagd. Zijn belangrijkste bundel is 'De noodhoorn' (1917), waaruit zijn anti-Belgische overtuiging blijkt. 'Het boek der liefde' (1921), met liefdesgedichten, werd met belangstelling ontvangen.

 

- Tenslotte kende hij een lyrisch-epische periode, met gedichten, bijbelse verhalen, treurspelen en liefdeslyriek.

 

René de Clercq was een flamboyant en hartstochtelijk man.

De Clercq en Stijn Streuvels waren verliefd op Marie Delmotte. Streuvels lustte hem rauw, temeer omdat Marrie uiteindelijk koos voor De Clercq. Zij trouwden in 1903 en kregen drie kinderen. De dood van zijn vrouw in 1909 was een zware klap voor de dichter. Hij uitte zijn verdriet in de dichtbundel 'Uit de diepten (1911).

 

De Clerck vond troost bij de jongste zuster van zijn overleden vrouw, Alice Delmotte. Zij trouwden in 1910 en ook zij schonk De Clercq drie kinderen.

 

Na W.O. I vluchtte het echtpaar naar Nederland. De Clercq trachtte er te leven van zijn pen en had ook een kunsthandel. Hij geraakte echter financieel aan de grond. Zijn vrouw en kinderen keerden terug naar Vlaanderen en hij verviel in een zware depressie.

 

Inmiddels was hij verliefd geworden op Ria Vervoort, een Antwerpse pianiste. Zij hield de boot aanvankelijk af maar hij bleef aandringen. Hij schreef zelfs liederen en een opera voor haar.

Uiteindelijk kon hij Ria Vervoort overhalen en zij kwam bij hem wonen in 1924. Zijn nieuwe vlam en muze leverde de inspiratie voor liefdesgedichten en drie bijbelse tragedies ('Kaïn', 'Saul en David' en 'Absalom' ).

 

 

Tussen de 2 wereldoorlogen had hij succes met sommige van zijn lyrische werken.

Tot zijn dood in Sint-Maartensdijk (1932), bleef hij zich inzetten voor Groot-Nederland (de hereniging van België en Nederland).


Inzendingen van deze schrijver

104 resultaten.

IK KAN U NIET VERGETEN

poezie
2,8 met 12 stemmen 1.591
Ik kan u niet vergeten,
Mijn simpel landekijn,
Bij mensen die veel weten,
Veel hebben en veel zijn....

ZOMERVLAAG.

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.064
Regen en hagel al dooreen!
Ruisend en bruisend,
ineens beneên,
Klettert en spettert...

Onder de helm

poezie
3,7 met 25 stemmen 2.224
Heten de beulen broeders,
wordt er een zwaard betrouwd,
eer nog de tranen der moeders,
eer nog de lijken koud?...

Aan die van Havere toen zij vergaten dat ook Vlaanderen in België lag

poezie
3,2 met 17 stemmen 1.875
Wij houden van trukken noch tirelantijnen,
heren van Havere, weet het goed!
Wij zijn Germanen, geen Latijnen,
open harten, zuiver bloed!...

OP HET STUK.

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.363
Dzing-rusch... De zonne bijt.
Dzing-rusch... De pikke snijdt.
Het koren gaat over, de snede gaat over.
De kelen zijn heser en de oren zijn dover....

DE WINTERREUS

poezie
3,9 met 10 stemmen 1.873
Hebt gij de Winterreus gezien
De koning van het Noord?
Hij is zeer oud, en stijf en stram;
Gestopen stapt hij voort....

LIED VAN GROOT-NEDERLAND

poezie
3,7 met 11 stemmen 2.098
Waar een Volk leeft, leeft een recht,
een plicht tot eigenwaarde.
Ons volk heeft in zijn hart gezegd:
maak schoon uw deel der aarde....

Er ligt een staat te sterven

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.786
Er ligt een staat te sterven,
Was nooit geheel gezond,
Hij liet een volk verderven,
Ging zelf daaraan ten grond....

Kus mijn hart en kus mijn mond

poezie
3,1 met 16 stemmen 1.656
Kus mijn hart en kus mijn mond
dat ik kan slapen in de grond.
Vegeet niet dat ik wacht,
vergeet niet dat ik wacht,...

PATER BIBAMUS

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.977
Al woon ik in het klooster,
van steen is mijn harte niet.
Wijn is mijn vertrooster,
vasten mijn verdriet....

Waartoe, waartoe

poezie
3,2 met 15 stemmen 1.764
Waartoe, waartoe
elke stap die ik zet, elke val die ik doe?
Ver schrijdend baan ik zelf mijn baan.
Een sterke mens leert eeuwig gaan....

WAARHEEN, WAARHEEN? WAARTOE, WAARTOE?

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.222
Waarheen, waarheen? Waartoe, waartoe?
De witte wind holt vast vooraan.
Het is geen gaan,
maar jagen dat ik doe....

Een vinkske

poezie
2,8 met 16 stemmen 1.668
Een vinkske! Een vinkske!
Daar zit het, zwijg, -
Een levend dingske,
Op een dode twijg....

VERTROUWEN

poezie
4,5 met 2 stemmen 252
Gij, die moet zien in donkere dagen
Hoe onrecht tijdelijk triomfeert,
Niet klagen, dichter, niet versagen,
Maar strijden tot de wereld keert!...

Ik kan u niet vergeten

poezie
4,4 met 5 stemmen 548
Ik kan u niet vergeten,
Mijn simpel landekijn,
Bij mensen die veel weten,
Veel hebben en veel zijn....

LEUS

poezie
4,0 met 1 stemmen 219
Waar zielen krachten zijn en krachten daden worden,
Waar uit het stoute brein een wond're wereld stamt,
Waar grote menschen slaan en stormen uit hun orden,
Gelijk, ten bergop uit, de bergenziele vlamt;...

Teer Liedeken.

poezie
4,0 met 1 stemmen 242
Niet altijd kan het hart zijn pijn
 Als wellust dragen.
 Er komen dagen
 Dat onze liederen zuchten zijn. ...

De witte sneeuw

poezie
4,5 met 2 stemmen 321
De witte sneeuw, waarmee de vlakten pronken,
Boelt met de zonne tot haar schade en schand.
Ze ligt en lacht en tintelt, wonnedronken,
Totdat ze smelt en slijk maakt op het land. ...

Het vlas staat in de blom.

poezie
5,0 met 4 stemmen 297
Het vlas staat in de blom,
Al groen en blauwig;
En 't windje vliegt er om
Zo vleiend lauwig. ...

GELUK?

poezie
4,0 met 1 stemmen 462
In gouden avond enden
niet alle gouden dagen.
't Valt zwaar, om zonder schenden
Geluk te dragen....

NIET MET ELKENDEEN

poezie
5,0 met 3 stemmen 502
Sluit niet tegen uw geweten,
om de macht een slecht verbond.
Die uit elke teil kan eten,
is een echte hond....

REDEPRONKERS

poezie
4,0 met 1 stemmen 276
Minder verfoeilijk
is de schurk in lage doen
dan wie schurkachtigheid verbergen
achter hoge rang en schone schijn....

BLIJLIED

poezie
4,0 met 1 stemmen 262
Is mijn Vlaandren oud of jong?
Jong of oud?
Toen mijn hart dit blijlied zong
Hing de lucht vol goud....

Sarlotteken.

poezie
4,5 met 2 stemmen 221
O, als ik u zacht in mijn armen neem,
lief zotteken,
En weet-je voor ons niet een hutje van leem,
Sarlotteken?...

Ruis uit de hemel

poezie
4,0 met 4 stemmen 446
Ruisch uit de hemel van mijn peizen,
Zingende gouden pracht,
Over de aardse vreugdpaleizen
Van een verhoogd geslacht....

HAAT VERWIJDERT MIJ VAN GOD

poezie
4,0 met 1 stemmen 282
Haat verwijdert mij van God,
liefde voert mij nader.
Grauwt ellende door mijn lot,
laat mij liefde, Vader....

GIJ DAN, DIE IN 'T NAAKT

poezie
4,0 met 3 stemmen 239
Gij dan, die in 't naakt de zonde ziet,
Die zijn heiligste glans ook in 't beeld verbiedt,
Die wilt dat ellende - ellende verrijkt -
Ten minste gehuld vóór uw poort bezwijkt, ...

ZON ZIT BINNEN ONZE VREUGD

poezie
4,0 met 1 stemmen 357
Zon zit binnen onze vreugd
te stralen.
Het is het vurigst, reinst geneucht:
een ademhalen...