inloggen

resultaten voor 'René de Clercq'


104 resultaten.
Sorteren op:

DE WINTERREUS

poezie
3,9 met 10 stemmen 1.776
Hebt gij de Winterreus gezien De koning van het Noord? Hij is zeer oud, en stijf en stram; Gestopen stapt hij voort....

LIED VAN GROOT-NEDERLAND

poezie
3,7 met 11 stemmen 2.045
Waar een Volk leeft, leeft een recht, een plicht tot eigenwaarde. Ons volk heeft in zijn hart gezegd: maak schoon uw...

Er ligt een staat te sterven

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.729
Er ligt een staat te sterven, Was nooit geheel gezond, Hij liet een volk verderven, Ging zelf daaraan ten grond. E...

Kus mijn hart en kus mijn mond

poezie
3,1 met 16 stemmen 1.631
Kus mijn hart en kus mijn mond dat ik kan slapen in de grond. Vegeet niet dat ik wacht, vergeet niet dat ik wacht,...

PATER BIBAMUS

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.962
Al woon ik in het klooster, van steen is mijn harte niet. Wijn is mijn vertrooster, vasten mijn verdriet. Bibamus*...

Waartoe, waartoe

poezie
3,2 met 15 stemmen 1.760
Waartoe, waartoe elke stap die ik zet, elke val die ik doe? Ver schrijdend baan ik zelf mijn baan. Een sterke mens...

WAARHEEN, WAARHEEN? WAARTOE, WAARTOE?

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.211
Waarheen, waarheen? Waartoe, waartoe? De witte wind holt vast vooraan. Het is geen gaan, maar jagen dat ik doe. De...

Een vinkske

poezie
2,8 met 16 stemmen 1.662
Een vinkske! Een vinkske! Daar zit het, zwijg, - Een levend dingske, Op een dode twijg. Het borstje bibbert, H...

GRIJPLAND

poezie
4,0 met 2 stemmen 231
Grijpland, nijpland, Engeland, steek schoon Vlaanderen niet in brand. Blijf van onz' steden, blijf van onz' do...

VERTROUWEN

poezie
4,5 met 2 stemmen 246
Gij, die moet zien in donkere dagen Hoe onrecht tijdelijk triomfeert, Niet klagen, dichter, niet versagen, Maar st...

Ik kan u niet vergeten

poezie
4,4 met 5 stemmen 527
Ik kan u niet vergeten, Mijn simpel landekijn, Bij mensen die veel weten, Veel hebben en veel zijn. Ik heb u nooit...

LEUS

poezie
4,0 met 1 stemmen 207
Waar zielen krachten zijn en krachten daden worden, Waar uit het stoute brein een wond're wereld stamt, Waar grote me...

Teer Liedeken.

poezie
4,0 met 1 stemmen 230
Niet altijd kan het hart zijn pijn  Als wellust dragen.  Er komen dagen  Dat onze liederen zuchten zijn.  ...

De witte sneeuw

poezie
4,5 met 2 stemmen 304
De witte sneeuw, waarmee de vlakten pronken, Boelt met de zonne tot haar schade en schand. Ze ligt en lacht en tint...

Het vlas staat in de blom.

poezie
5,0 met 4 stemmen 265
Het vlas staat in de blom, Al groen en blauwig; En 't windje vliegt er om Zo vleiend lauwig. De herels recht...

GELUK?

poezie
4,0 met 1 stemmen 454
In gouden avond enden niet alle gouden dagen. 't Valt zwaar, om zonder schenden Geluk te dragen. Geluk!.... Wie d...

NIET MET ELKENDEEN

poezie
5,0 met 3 stemmen 494
Sluit niet tegen uw geweten, om de macht een slecht verbond. Die uit elke teil kan eten, is een echte hond. Die na...

REDEPRONKERS

poezie
4,0 met 1 stemmen 274
Minder verfoeilijk is de schurk in lage doen dan wie schurkachtigheid verbergen achter hoge rang en schone schijn. M...

BLIJLIED

poezie
4,0 met 1 stemmen 260
Is mijn Vlaandren oud of jong? Jong of oud? Toen mijn hart dit blijlied zong Hing de lucht vol goud. Al de bomen s...

Sarlotteken.

poezie
4,5 met 2 stemmen 217
O, als ik u zacht in mijn armen neem, lief zotteken, En weet-je voor ons niet een hutje van leem, Sarlotteken? J...

Ruis uit de hemel

poezie
4,0 met 4 stemmen 446
Ruisch uit de hemel van mijn peizen, Zingende gouden pracht, Over de aardse vreugdpaleizen Van een verhoogd geslac...

HAAT VERWIJDERT MIJ VAN GOD

poezie
4,0 met 1 stemmen 279
Haat verwijdert mij van God, liefde voert mij nader. Grauwt ellende door mijn lot, laat mij liefde, Vader. Valt de...

GIJ DAN, DIE IN 'T NAAKT

poezie
4,0 met 3 stemmen 236
Gij dan, die in 't naakt de zonde ziet, Die zijn heiligste glans ook in 't beeld verbiedt, Die wilt dat ellende -...

ZON ZIT BINNEN ONZE VREUGD

poezie
4,0 met 1 stemmen 355
Zon zit binnen onze vreugd te stralen. Het is het vurigst, reinst geneucht: een ademhalen in glans en jeugd. Op a...

Alaba.

poezie
3,5 met 2 stemmen 419
Alaba! alaba! Blesse, Blare, kalf en koe, voort, te gare, toe! Alaba! alaba! warme wachten stal en st...

BENOORDEN DE MOERDIJK

poezie
4,0 met 3 stemmen 424
Benoorden de Moerdijk Daar kan men niet bewonderen, Daar trapt men de dichter, daar hoont men de held. Benoorden de M...

Meeuwen.

poezie
3,8 met 5 stemmen 516
Witte zon op zee en zeilen. 't Water ruist en meeuwen keilen. Gevleugeld schuim, de baar onttrokken, vliegen ze...

Mijn kleen, kleen dochterke.

poezie
4,0 met 1 stemmen 365
Gelijk een daske zijt ge dik, Gelijk een kwartelke van kwik, Gelijk een moorke soms zo zwart, Mijn kleen, kleen docht...

Herfstwee.

poezie
4,7 met 3 stemmen 504
In reke, langs de beke, en lijk bijeengevlucht, vol schamelheid en schaamte, geraamte bij geraamte, de bomen i...

MIJN MOEDER

poezie
4,0 met 2 stemmen 450
Mijn moeder was een heilige vrouw - o daar ligt blijdschap in die rouw - mijn moeder was heilig, en rein, en zoet als...