inloggen

resultaten voor 'René de Clercq'


104 resultaten.
Sorteren op:

Aan die van Havere toen zij vergaten dat ook Vlaanderen in België lag

poezie
3,2 met 17 stemmen 1.830
Wij houden van trukken noch tirelantijnen, heren van Havere, weet het goed! Wij zijn Germanen, geen Latijnen, open ha...

OP HET STUK.

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.356
Dzing-rusch... De zonne bijt. Dzing-rusch... De pikke snijdt. Het koren gaat over, de snede gaat over. De kelen zijn...

DE WINTERREUS

poezie
3,9 met 10 stemmen 1.869
Hebt gij de Winterreus gezien De koning van het Noord? Hij is zeer oud, en stijf en stram; Gestopen stapt hij voort....

LIED VAN GROOT-NEDERLAND

poezie
3,7 met 11 stemmen 2.091
Waar een Volk leeft, leeft een recht, een plicht tot eigenwaarde. Ons volk heeft in zijn hart gezegd: maak schoon uw...

Er ligt een staat te sterven

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.762
Er ligt een staat te sterven, Was nooit geheel gezond, Hij liet een volk verderven, Ging zelf daaraan ten grond. E...

Kus mijn hart en kus mijn mond

poezie
3,1 met 16 stemmen 1.654
Kus mijn hart en kus mijn mond dat ik kan slapen in de grond. Vegeet niet dat ik wacht, vergeet niet dat ik wacht,...

PATER BIBAMUS

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.973
Al woon ik in het klooster, van steen is mijn harte niet. Wijn is mijn vertrooster, vasten mijn verdriet. Bibamus*...

Waartoe, waartoe

poezie
3,2 met 15 stemmen 1.764
Waartoe, waartoe elke stap die ik zet, elke val die ik doe? Ver schrijdend baan ik zelf mijn baan. Een sterke mens...

WAARHEEN, WAARHEEN? WAARTOE, WAARTOE?

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.220
Waarheen, waarheen? Waartoe, waartoe? De witte wind holt vast vooraan. Het is geen gaan, maar jagen dat ik doe. De...

Een vinkske

poezie
2,8 met 16 stemmen 1.668
Een vinkske! Een vinkske! Daar zit het, zwijg, - Een levend dingske, Op een dode twijg. Het borstje bibbert, H...

GRIJPLAND

poezie
4,0 met 2 stemmen 236
Grijpland, nijpland, Engeland, steek schoon Vlaanderen niet in brand. Blijf van onz' steden, blijf van onz' do...

VERTROUWEN

poezie
4,5 met 2 stemmen 251
Gij, die moet zien in donkere dagen Hoe onrecht tijdelijk triomfeert, Niet klagen, dichter, niet versagen, Maar st...

Ik kan u niet vergeten

poezie
4,4 met 5 stemmen 547
Ik kan u niet vergeten, Mijn simpel landekijn, Bij mensen die veel weten, Veel hebben en veel zijn. Ik heb u nooit...

LEUS

poezie
4,0 met 1 stemmen 216
Waar zielen krachten zijn en krachten daden worden, Waar uit het stoute brein een wond're wereld stamt, Waar grote me...

Teer Liedeken.

poezie
4,0 met 1 stemmen 239
Niet altijd kan het hart zijn pijn  Als wellust dragen.  Er komen dagen  Dat onze liederen zuchten zijn.  ...

De witte sneeuw

poezie
4,5 met 2 stemmen 319
De witte sneeuw, waarmee de vlakten pronken, Boelt met de zonne tot haar schade en schand. Ze ligt en lacht en tint...

Het vlas staat in de blom.

poezie
5,0 met 4 stemmen 289
Het vlas staat in de blom, Al groen en blauwig; En 't windje vliegt er om Zo vleiend lauwig. De herels recht...

GELUK?

poezie
4,0 met 1 stemmen 461
In gouden avond enden niet alle gouden dagen. 't Valt zwaar, om zonder schenden Geluk te dragen. Geluk!.... Wie d...

NIET MET ELKENDEEN

poezie
5,0 met 3 stemmen 500
Sluit niet tegen uw geweten, om de macht een slecht verbond. Die uit elke teil kan eten, is een echte hond. Die na...

REDEPRONKERS

poezie
4,0 met 1 stemmen 276
Minder verfoeilijk is de schurk in lage doen dan wie schurkachtigheid verbergen achter hoge rang en schone schijn. M...

BLIJLIED

poezie
4,0 met 1 stemmen 261
Is mijn Vlaandren oud of jong? Jong of oud? Toen mijn hart dit blijlied zong Hing de lucht vol goud. Al de bomen s...

Sarlotteken.

poezie
4,5 met 2 stemmen 220
O, als ik u zacht in mijn armen neem, lief zotteken, En weet-je voor ons niet een hutje van leem, Sarlotteken? J...

Ruis uit de hemel

poezie
4,0 met 4 stemmen 446
Ruisch uit de hemel van mijn peizen, Zingende gouden pracht, Over de aardse vreugdpaleizen Van een verhoogd geslac...

HAAT VERWIJDERT MIJ VAN GOD

poezie
4,0 met 1 stemmen 282
Haat verwijdert mij van God, liefde voert mij nader. Grauwt ellende door mijn lot, laat mij liefde, Vader. Valt de...

GIJ DAN, DIE IN 'T NAAKT

poezie
4,0 met 3 stemmen 239
Gij dan, die in 't naakt de zonde ziet, Die zijn heiligste glans ook in 't beeld verbiedt, Die wilt dat ellende -...

ZON ZIT BINNEN ONZE VREUGD

poezie
4,0 met 1 stemmen 356
Zon zit binnen onze vreugd te stralen. Het is het vurigst, reinst geneucht: een ademhalen in glans en jeugd. Op a...

Alaba.

poezie
3,5 met 2 stemmen 421
Alaba! alaba! Blesse, Blare, kalf en koe, voort, te gare, toe! Alaba! alaba! warme wachten stal en st...

BENOORDEN DE MOERDIJK

poezie
4,0 met 3 stemmen 426
Benoorden de Moerdijk Daar kan men niet bewonderen, Daar trapt men de dichter, daar hoont men de held. Benoorden de M...

Meeuwen.

poezie
3,8 met 5 stemmen 520
Witte zon op zee en zeilen. 't Water ruist en meeuwen keilen. Gevleugeld schuim, de baar onttrokken, vliegen ze...

Mijn kleen, kleen dochterke.

poezie
4,0 met 1 stemmen 370
Gelijk een daske zijt ge dik, Gelijk een kwartelke van kwik, Gelijk een moorke soms zo zwart, Mijn kleen, kleen docht...