inloggen

biografie: Rosalie Loveling

1834 - 1875

[Nevele 1834 - 1875]


Met haar zusje Virginie [1836-1913]maakte Rosalie gedichten. Het is realistische observerende poëzie met een sentimentele grondslag. De publicatie gebeurde o.m. in het 'Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje'.

Samen brachten ze ook twee bundels novellen en schetsen uit die zowel het landelijk milieu met zijn boerenbevolking als de stadsburgerij tot onderwerp hadden.

Het gedicht 'Het geschenk' en de novelle 'Meester Huyghe', beide geschreven door Rosalie, genoten algemene bekendheid. 

Werk:

Rosalie Loveling :

* Trinia (1864)
* Het geschenk
* Meester Huyghe

Rosalie en Virginie Loveling :

* Gedichten (1870)
* Novellen (1874)
* Nieuwe novellen (1875) 


Inzendingen van deze schrijver

28 resultaten.

De Zaterdag Avond

poezie
3,1 met 24 stemmen 6.433
De koelte van de avond
Verspreidt zich over 't dal;
De koeien keren loeiend
Terug weer naar de stal....

De scheiding

poezie
2,9 met 29 stemmen 4.292
Zij stonden rechtover elkander.
Zij zagen elkander aan
De ene had in haar ogen een glimlach,
En de andere een stille traan....

Onrust.

poezie
4,5 met 2 stemmen 623
't Kind schiet uit een zachte slaap;
Verre stormen huilen.
- Moeder, is 't de wind die ruist?
Moeder, is 't de zee die bruist?...

DE GROOTVADER.

poezie
3,3 met 3 stemmen 898
Gij spreekt wel soms van al zijn lijden,
Die oude man met sneeuwwit haar;
Maar meest zit hij in zich verzonken,
En stil en zwijgend nevens haar....

DE TOEKOMST.

poezie
Hij hief aan het feestmaal de beker zo hoog,
Hij sprak, met verwaande woorden,
Van al zijne voorspoed, van al zijn geluk,
Terwijl zij hem zwijgend aanhoorden....

Het maantje

poezie
3,5 met 2 stemmen 923
De maan loopt door de wolken,
Zo zachtjes en zo snel;
De kindren komen buiten,
« 0, knaapje, ziet ge 't wel? »...

Blijken van zinneloosheid

poezie
De koning werd zeer oud en zwak
Hij scheen wat grillig te wezen
Hij maakte 't al verkeerd en sprak
Noch deed meer als voordeze....

Onze volksheld

poezie
4,0 met 3 stemmen 807
Wij voelen het vaderlands harte
Wel fier in de boezem slaan,
Als we aan de voet van zijn standbeeld,
Op zijn geboortegrond staan;...

In de oogst

poezie
2,6 met 5 stemmen 1.392
Zij stonden op het akkerland
Zij maaiden in de zonnebrand
En zongen bij het werk
De lastige arbeid wordt een feest...

Het eigendom

poezie
3,0 met 3 stemmen 543
De koning spreekt: „Dat zijn mijn landen
Ik ben de Heer, ik draag de kroon
Dat zijn mijn bergen en mijn stromen
Dat is het erfdeel van mijn zoon"...

Bij het doodbed

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.756
Hij stond voor haar gebogen,
Zichzelve nauw bewust;
Hij stond haar aan te staren:
Daar lag zij in eeuwige rust....

De nieuwe eigenaars

poezie
3,0 met 12 stemmen 2.942
Zij had hare beste kleedren aan,
Zij kwam hare pacht betalen.
Mijnheer was niet te huis en Mevrouw
Ging zelf het handboek halen....

De doodstraf

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.181
Zij kwamen hem wekken te middernacht.
- Hij ademt zo kalm en hij slaapt zo zacht.
Zij zagen die rust op de ruwe spond;
Zij riepen hem driemaal voor hij het verstond....

Verzoening

poezie
3,1 met 15 stemmen 3.511
Grootmoeder zat in de wagen,
En al de kindren erbij:
"Ik moet er zelf naartoe gaan,
Ik ben de jongste", sprak zij....

Moeders krankheid

poezie
2,8 met 13 stemmen 2.852
"Wat zal van de kindren geworden?..."
Zij zat in het klein vertrek
En zag ze buiten spelen;
Zij hoorde niet hun gesprek....

De Grootvader

poezie
3,5 met 23 stemmen 3.407
Hij spreekt wel soms van al zijn lijden,
Die oude man met sneeuwwit haar;
Maar meest zit hij in zich verzonken
En stil en zwijgend nevens haar. ...

De vluchteling

poezie
3,2 met 8 stemmen 2.401
De najaarszon zonk achter
Het donker dennenbos,
En wemelde in de stammen,
En schitterde op het mos....

De Genezing

poezie
2,8 met 8 stemmen 2.379
Zij stond voor de grote spiegel
En lachte haar beeltnis aan;
Zij had haar zijden kleedsel,
En haar parelsnoer aangedaan....

Het houtrapertje

poezie
3,3 met 47 stemmen 4.578
De winterwind blies feller
Uit 't woeste noordenwest,
En wiegde in hoge bomen
't Verlaten eksternest....

Moederangst

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.217

Zij zag het wiegje op de stroom,
Gelijk een schuitje drijven;
Dat zag zij in een nare droom,...

De grote keizer

poezie
2,6 met 18 stemmen 2.338
I
Daar was een grote keizer,
Hij zat op zijn hoge troon,
Naast hem de keizerinne,...

Het maantje

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.363
De maan loopt door de wolken,
Zo zachtjes en zo snel;
De kindren komen buiten,
"O, knaapje, ziet ge 't wel?"...

Te gemoet gaan

poezie
2,5 met 12 stemmen 2.361
Moeder zag het kind verkwijnen,
't Ging sinds lang naar school niet meer,
Maar zat treurig ganse dagen
Bij het open venster neer. ...

De tweede vrouw

poezie
3,3 met 18 stemmen 2.832
Ik was der kinderen tweede moeder,
En als ik in de woning kwam,
Daar stonden ze allen rond hun vader,
Gelijk de scheutjes rond de stam. ...

De Vreemdeling

poezie
3,0 met 17 stemmen 3.221
't Was lang, zo lang geleden,
Dat hij was heen gegaan;
Hij zag nog eenmaal weder
Zijne oude woning staan. ...

Het huisje in de duinen

poezie
3,6 met 18 stemmen 3.423
Het scheepsvolk lichtte de ankers
En hief een kreet van heil;
Het schip schoot door de golven;
De zeewind zong in 't zeil....

Het geschenk

poezie
4,1 met 67 stemmen 11.916
I
Hij trok het schuifken open,
Het knaapje stond aan zijn zij
En zag het uurwerk liggen:...