inloggen

resultaten voor 'Rosalie Loveling'


28 resultaten.
Sorteren op:

De Zaterdag Avond

poezie
3,1 met 24 stemmen 6.431
De koelte van de avond Verspreidt zich over 't dal; De koeien keren loeiend Terug weer naar de stal. De krekel ro...

De scheiding

poezie
2,9 met 29 stemmen 4.292
Zij stonden rechtover elkander. Zij zagen elkander aan De ene had in haar ogen een glimlach, En de andere een stille...

Onrust.

poezie
4,5 met 2 stemmen 623
't Kind schiet uit een zachte slaap; Verre stormen huilen. - Moeder, is 't de wind die ruist? Moeder, is 't de...

DE GROOTVADER.

poezie
3,3 met 3 stemmen 898
Gij spreekt wel soms van al zijn lijden, Die oude man met sneeuwwit haar; Maar meest zit hij in zich verzonken, En st...

DE TOEKOMST.

poezie
Hij hief aan het feestmaal de beker zo hoog, Hij sprak, met verwaande woorden, Van al zijne voorspoed, v...

Het maantje

poezie
3,5 met 2 stemmen 922
De maan loopt door de wolken, Zo zachtjes en zo snel; De kindren komen buiten, « 0, knaapje, ziet ge 't wel? »...

Blijken van zinneloosheid

poezie
De koning werd zeer oud en zwak Hij scheen wat grillig te wezen Hij maakte 't al verkeerd en sprak Noch deed meer al...

Onze volksheld

poezie
4,0 met 3 stemmen 807
Wij voelen het vaderlands harte Wel fier in de boezem slaan, Als we aan de voet van zijn standbeeld, Op zijn geboorte...

In de oogst

poezie
2,6 met 5 stemmen 1.389
Zij stonden op het akkerland Zij maaiden in de zonnebrand En zongen bij het werk De lastige arbeid wordt een feest V...

Het eigendom

poezie
3,0 met 3 stemmen 543
De koning spreekt: „Dat zijn mijn landen Ik ben de Heer, ik draag de kroon Dat zijn mijn bergen en mijn stromen Dat...

Bij het doodbed

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.756
Hij stond voor haar gebogen, Zichzelve nauw bewust; Hij stond haar aan te staren: Daar lag zij in eeuwige rust. He...

De nieuwe eigenaars

poezie
3,0 met 12 stemmen 2.942
Zij had hare beste kleedren aan, Zij kwam hare pacht betalen. Mijnheer was niet te huis en Mevrouw Ging zelf het hand...

De doodstraf

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.181
Zij kwamen hem wekken te middernacht. - Hij ademt zo kalm en hij slaapt zo zacht. Zij zagen die rust op de ruwe spo...

klein beginnen

poezie
3,4 met 31 stemmen 4.301
je leerde kijken ogen mond gezicht je leerde spelen doosje open dicht je leerde lopen lampje knopje lich...

Verzoening

poezie
3,1 met 15 stemmen 3.511
Grootmoeder zat in de wagen, En al de kindren erbij: "Ik moet er zelf naartoe gaan, Ik ben de jongste", sprak zij....

Moeders krankheid

poezie
2,8 met 13 stemmen 2.852
"Wat zal van de kindren geworden?..." Zij zat in het klein vertrek En zag ze buiten spelen; Zij hoorde niet hun ges...

De Grootvader

poezie
3,5 met 23 stemmen 3.407
Hij spreekt wel soms van al zijn lijden, Die oude man met sneeuwwit haar; Maar meest zit hij in zich verzonken En sti...

De vluchteling

poezie
3,2 met 8 stemmen 2.401
De najaarszon zonk achter Het donker dennenbos, En wemelde in de stammen, En schitterde op het mos. De vluchtling...

De Genezing

poezie
2,8 met 8 stemmen 2.379
Zij stond voor de grote spiegel En lachte haar beeltnis aan; Zij had haar zijden kleedsel, En haar parelsnoer aangeda...

Het houtrapertje

poezie
3,3 met 47 stemmen 4.578
De winterwind blies feller Uit 't woeste noordenwest, En wiegde in hoge bomen 't Verlaten eksternest. De...

Moederangst

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.217
Zij zag het wiegje op de stroom, Gelijk een schuitje drijven; Dat zag zij in een nare droom, Het hart vol schroom,...

De grote keizer

poezie
2,6 met 18 stemmen 2.338
I Daar was een grote keizer, Hij zat op zijn hoge troon, Naast hem de keizerinne, Aan zijn voeten hun jonge zoon....

Het maantje

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.363
De maan loopt door de wolken, Zo zachtjes en zo snel; De kindren komen buiten, "O, knaapje, ziet ge 't wel?" Toen...

Te gemoet gaan

poezie
2,5 met 12 stemmen 2.361
Moeder zag het kind verkwijnen, 't Ging sinds lang naar school niet meer, Maar zat treurig ganse dagen Bij het open...

De tweede vrouw

poezie
3,3 met 18 stemmen 2.832
Ik was der kinderen tweede moeder, En als ik in de woning kwam, Daar stonden ze allen rond hun vader, Gelijk de scheu...

De Vreemdeling

poezie
3,0 met 17 stemmen 3.221
't Was lang, zo lang geleden, Dat hij was heen gegaan; Hij zag nog eenmaal weder Zijne oude woning staan. Was het...

Het huisje in de duinen

poezie
3,6 met 18 stemmen 3.423
Het scheepsvolk lichtte de ankers En hief een kreet van heil; Het schip schoot door de golven; De zeewind zong in 't...

Het geschenk

poezie
4,1 met 67 stemmen 11.889
I Hij trok het schuifken open, Het knaapje stond aan zijn zij En zag het uurwerk liggen: 'Och, Grootvader, geef h...