inloggen

biografie: Virginie Loveling

1836 - 1923

Werk: 

In onze Vlaamsche gewesten. Politieke schetsen (1877)
Drie novellen (Vreemde invloed - Mijn goede faam - Kromme Cies) (1879)
Josijntje  Verhaal voor kinderen (1883)
Fideel en Fidelineken Verhaal voor kinderen (1883)
Het hoofd van 't huis en allerlei schetsen (De waarheid in de kunst -Iets over Andersens vertellingen - Een Sinte-Niklaasavond - In de arme huisjes - De keus eener kostschool - Indien men het kan vinden!... - Een letterkundig ondehroud - Medelijden - Goede raad - Tranen in de kerk - Nieuwjaarsbezoeken op het dorp - Bloemengeschenken (1883)
De spinnekop, Braaf maar niet onbedachtzaam zijn en Gevangen zijn. Drie verhalen voor kinderen (1884)
De sledevaart (1884)
De muisjes. Verhaal voor kinderen (1884)
Sophie (1885)
De kleine Italianen. Vertelsels (1886)
Een Sint-Nicolaasgeschenk. Vertelsel (1886)
Van allerlei. Verhaal voor kinderen (1886)
De bekoring. Verhaal voor kinderen (1886)
De geschiedenis van Moorken. Verhaal voor kinderen (1886)
Plagen en goeddoen. Verhaal voor kinderen (1886)
Het onweder. Verhaal voor kinderen (1886)
Een winter in het Zuiderland (1890)
Een dure eed (1891)
Idonia (1891)
Eene idylle (1893)
Een vonkje van genieen andere novellen (Een bloeiend appelboomtakje - Charlotte - De 'Conferring of degrees' te Cambridge - Een wereldlijk hospitaal - Een nacht aan boord - Een laatste echo - Antipoden - Vlug geschetst - Een catholieke processie in Hannover - De gemeente betaalt niet meer - Onze liefdadigheid - De roos - De twee Honoré's - Een boom) (1893)
De troon van Engeland (1893)
De bruid des Heeren (1895)
Mijnheer Connehaye (1895)
Het land der verbeelding (1896)
Madeleine (+ Contrasten) (1897)
Meesterschap (1898)
De twistappel (1904)
Efelijk belast (1906)
De groote manoeuvers (1906)
Het lot der kinderen (1906)
Erfelijk belast (1906)
Jonggezellen Levens (+ Meesterschap - Vrijheid-Blijheid - Bella en Sieska - Wintergezichten) (1907)
Een revolverschot (1911)
Levensleer (met C. Buysse) (1912)
Bina (+ Onze idealen - Peetje Girre - Een terugkomst - Kijkjes in de huizen) (1915)
Tamboer (1920)
Van hier en elders (Een karmelietes, Madame Barré, Drie kleine schetsen, Plaatje Mulderman, Levensbeeldjes, Stoombootindrukken, Baron en Baronesken, Boerenidylletje, Het Onze Vader) (1925)
Volledige werken (10 delen) (1933-36)
Herinneringen aan Franskens (1950)
Herinneringen (Biografie - Florence Schoor - Perrico en grootmoeder Tonia - Meester Neirinck - Herinneringen aan Frans Rens - Nopken - Milan van Servië - Een soirée bij Busken Huet en een receptie bij Victor Hugo) (1967)


Inzendingen van deze schrijver

20 resultaten.

Grootmoeders portret

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.276
In grootmoeders kamer daar hangt het beeld
Uit hare kinderjaren:
Een lachend mondje, peerlenoog
En bruine kroezelharen....

De oude zeeman

poezie
3,8 met 11 stemmen 3.050
Wanneer ik op de duinen stond,
Vóór vele - vele jaren,
En ginds in zee een zeiltje zag,
De haven uitgevaren;...

In 't lof

poezie
2,4 met 44 stemmen 2.425
Het nonneke zit gebogen,
Stil aan de kerkpilaar;
De gele lichtjes flikkren
Ginds, op het hoogaltaar....

Wetenschap

poezie
3,2 met 11 stemmen 1.903
Gij hebt zo wonderwel gereisd
In raarbezochte landen,
gij zaagd de Noordse schemerschijn,
de volkren van de middaglijn,...

De zucht naar 't eindeloze

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.147
Als 't maantje in mijn venster schijnt,
Dan kan ik niet meer slapen;
Dan komt de vraag: Waar is die God,
Die alles heeft geschapen?...

Moedeloosheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 866
Als men vermoeid en levensmoede,
Voorbij een eenzaam kerkhof gaat,
Waar soms een zandig terpje oprijst,
En hier en daar een kruisje staat,...

Geboortegrond

poezie
3,0 met 1 stemmen 973
In 't zuiden heerst een eeuwge lent,
En aarde en hemel lacht.
In 't hoge Noorden nijpt de kou,
Daar ligt de sneeuw, daar is de rouw,...

Ter nagedachtenis van een kind

poezie
2,0 met 1 stemmen 875
Het was een engeltje uit Gods tuin,
Dat hier kwam neergevlogen,
Met zoet gelaat en kroeselhaar,
En hemelglans in de ogen....

De zucht naar 't schone

poezie
2,8 met 6 stemmen 881
Gij weert het onkruid uit uw tuin,
Gij doet uw park bewaken,
Gij velt de bossen in het rond,
Gij wilt de barre heidegrond...

Vaarwel en wederzien

poezie
3,2 met 4 stemmen 731
Vaarwel!- dat woord ligt op de lippen,
Vaarwel!- dat is zo licht gezeid.
Dat kan in stille treurigheid,
Bij kus en handdruk ons ontglippen....

Elk volgens zijn natuur

poezie
2,8 met 12 stemmen 1.893
De zwaluw was weergekomen,
En zat met de mus op de goot,
Zij spraken vertrouwelijk te samen,
Verhaalden hun kommer en nood....

Heimwee

poezie
2,9 met 10 stemmen 1.914
Der bomen kruinen buigen,
Ontbladerd van hun groen.
Nu gaat de winter komen
En alles treuren doen....

De dichter

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.739
Hij stond voor de spleet van zijn venster,
In ’t zonnig middaguur,
En keek naar de bloeiende fruitboom,
Aan de overkant op de muur....

'S MORGENS VROEG

poezie
3,7 met 15 stemmen 3.458
Zij stiet de vensterluiken open:
Een winterdag, een grauwe mist.
Daar komen rasse stappen nader:
’t Zijn vier soldaten met een kist....

HET EINDJE TOUW

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.684
De vlieger stijgt ten hemel,
Gedragen door de wind;
Hij fladdert aan het touwtje,
In ’t handje van een kind....

DE KLEINE SAVOOIAARD

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.485
Zijn huid is bruin, zijn kleed is vreemd;
Hij komt uit verre streken.
Gij ziet hem aan met medelij,
Zijn taal, vol zoete melodij,...

Bij het sterfbed

poezie
3,4 met 13 stemmen 3.907
Hij stond voor haar gebogen,
Zich zelve nauw bewust;
Hij stond haar aan te staren:
Daar lag zij in eeuwige rust....

Het buitenmeisje

poezie
3,6 met 14 stemmen 2.956
Zij vroegen of ze tevreden was,
In de stad tevreden en daar.
Het jonge meisje knikte ja,
Zij waren zo goed voor haar!...

Het liedje mijner kindsheid

poezie
3,3 met 9 stemmen 2.392
Wat in de kinderjaren
Het harte boeit en tooit,
Blijft eeuwig in 't geheugen,
En men vergeet het nooit....

Haar laatste wandeling

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.458
Zij wandelde in de zonne -
Het loof ruiste over 't pad.
Ik ben het afgevallen,
Het vroeg verwelkte blad....