inloggen

resultaten voor 'Virginie Loveling'


20 resultaten.
Sorteren op:

In 't lof

poezie
2,4 met 44 stemmen 2.379
Het nonneke zit gebogen, Stil aan de kerkpilaar; De gele lichtjes flikkren Ginds, op het hoogaltaar. De gele licht...

Wetenschap

poezie
3,2 met 11 stemmen 1.862
Gij hebt zo wonderwel gereisd In raarbezochte landen, gij zaagd de Noordse schemerschijn, de volkren van de middaglij...

De zucht naar 't eindeloze

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.112
Als 't maantje in mijn venster schijnt, Dan kan ik niet meer slapen; Dan komt de vraag: Waar is die God, Die alles he...

Moedeloosheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 831
Als men vermoeid en levensmoede, Voorbij een eenzaam kerkhof gaat, Waar soms een zandig terpje oprijst, En hie...

Geboortegrond

poezie
In 't zuiden heerst een eeuwge lent, En aarde en hemel lacht. In 't hoge Noorden nijpt de kou, Daar ligt de sneeuw,...

Ter nagedachtenis van een kind

poezie
Het was een engeltje uit Gods tuin, Dat hier kwam neergevlogen, Met zoet gelaat en kroeselhaar, En hemelglans in de o...

De zucht naar 't schone

poezie
2,8 met 6 stemmen 854
Gij weert het onkruid uit uw tuin, Gij doet uw park bewaken, Gij velt de bossen in het rond, Gij wilt de barre heideg...

Vaarwel en wederzien

poezie
3,2 met 4 stemmen 706
Vaarwel!- dat woord ligt op de lippen, Vaarwel!- dat is zo licht gezeid. Dat kan in stille treurigheid, Bij kus en ha...

Elk volgens zijn natuur

poezie
2,8 met 12 stemmen 1.869
De zwaluw was weergekomen, En zat met de mus op de goot, Zij spraken vertrouwelijk te samen, Verhaalden hun kommer en...

Heimwee

poezie
2,9 met 10 stemmen 1.894
Der bomen kruinen buigen, Ontbladerd van hun groen. Nu gaat de winter komen En alles treuren doen. Het graan is in...

Grootmoeders portret

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.006
In grootmoeders kamer daar hangt het beeld Uit hare kinderjaren: Een lachend mondje, peerlenoog En bruine kroezelhare...

De dichter

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.723
Hij stond voor de spleet van zijn venster, In ’t zonnig middaguur, En keek naar de bloeiende fruitboom, Aan de over...

De oude zeeman

poezie
3,9 met 10 stemmen 2.625
Wanneer ik op de duinen stond, Vóór vele - vele jaren, En ginds in zee een zeiltje zag, De haven uitgevaren; Dan k...

'S MORGENS VROEG

poezie
3,7 met 15 stemmen 3.438
Zij stiet de vensterluiken open: Een winterdag, een grauwe mist. Daar komen rasse stappen nader: ’t Zijn vier solda...

HET EINDJE TOUW

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.665
De vlieger stijgt ten hemel, Gedragen door de wind; Hij fladdert aan het touwtje, In ’t handje van een kind. Hij...

DE KLEINE SAVOOIAARD

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.471
Zijn huid is bruin, zijn kleed is vreemd; Hij komt uit verre streken. Gij ziet hem aan met medelij, Zijn taal, vol zo...

Bij het sterfbed

poezie
3,4 met 13 stemmen 3.895
Hij stond voor haar gebogen, Zich zelve nauw bewust; Hij stond haar aan te staren: Daar lag zij in eeuwige rust. H...

Het buitenmeisje

poezie
3,6 met 14 stemmen 2.927
Zij vroegen of ze tevreden was, In de stad tevreden en daar. Het jonge meisje knikte ja, Zij waren zo goed voor haar!...

Het liedje mijner kindsheid

poezie
3,3 met 9 stemmen 2.375
Wat in de kinderjaren Het harte boeit en tooit, Blijft eeuwig in 't geheugen, En men vergeet het nooit. Als men ...

Haar laatste wandeling

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.447
Zij wandelde in de zonne - Het loof ruiste over 't pad. Ik ben het afgevallen, Het vroeg verwelkte blad. De zwaal...