inloggen

Ollekebolleke

Het ollekebolleke is een hoofdzakelijk dactylische versvorm die bestaat
uit tweemaal vier regels, waarvan de zesde regel gevormd wordt door één woord.

De vorm is bedacht door Anthony Hecht en Paul Pascal en werd
oorspronkelijk 'double dactyl' genoemd.
Drs. P heeft het ollekebolleke in Nederland geïntroduceerd.

Het ollekebolleke heeft een min of meer ironische/humoristische inhoud.

Voorbeeld:

Hel en Verdoemenis!
Moslims en Christenen
worden van Donner
tezamen beroerd

Door dat stompzinnige
apologieverbod
zijn straks van beiden
de monden gesnoerd

door Leo Meyer, Utrecht (2005)

‘Het ollekebolleke telt twee strofen (coupletjes) van elk vier regels.
Het verplichte metrum is de dactylus (Tá-te-te).
Dat houdt dus in: één beklemtoonde lettergreep en vervolgens twee onbeklemtoonde, zoals in het
woord 'ollekebolleke' (Tá-te-te-Tá-te-te).
Elke strofe (couplet) telt zeven dactyli, plus één extra beklemtoonde lettergreep op het einde
(Tá-te-te-Tá).
Regel 4 en 8 moeten rijmen.
Regel 1 bevat een uitroep, motto, verzuchting, klacht, gemeenplaats o.i.d.
Regel 2 geeft in grote lijnen het onderwerp. Vroeger moest regel 2 een naam bevatten,
later stelde Drs. P dat niet meer verplicht, maar het blijft wel chic om het wel te doen.
Verder moet regel 6 bestaan uit één zeslettergrepig woord met
de hoofdklemtoon op de vierde lettergreep. Dit is essentieel voor een
ollekebolleke!
De lol is dan ook om zulke woorden te vinden. Verder mogen regel 1 en 2,
regel 2 en 3, regel 4 en 5 geen enjambement hebben.’

Schematisch:

olleke bolleke.
olleke Bolleke.
olleke bolleke
olleke bol.

olleke bolleke
ollekeBOLleke
olleke bolleke
olleke bol

Punt achter de regel wil zeggen: geen enjambement. Deze regels mogen wél
doorlopen na een natuurlijke pauze in de regel, bijvoorbeeld na het
onderwerp.
Maar regel 1 zal in de praktijk zelden of nooit doorlopen, omdat die een motto, verzuchting, klacht, uitroep, gemeenplaats of iets dergelijks bevat en dus van nature op zichzelf staat.

De woorden van regels 3 en 4 en van regels 7 en 8 mogen vrijelijk over
die regels worden verdeeld, als ze in hun totaliteit maar kloppen.

Gerelateerde inzendingen

OOSTENRIJK

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 86
Stop snel uw oren dicht! Vrolijke jodelaar oefent hier dagelijks op hoge c. Of zit die bangige aspirantrodelaar weer met zijn vingertjes onder zijn slee?

Hemelse vlokjes

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 101
zie hoe ze dwarrelen luchtig en vluchtig, die hemelse vlokjes in sneeuwwitte tooi landen zo vredig, die ...

't Ziet er zo simpel uit!

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 173
Ollekebolleke! ‘t Ziet er zo simpel uit Lees eerst de regels en doe zoals ’t hoort Zorg voor ideetjes en Aantekeningetjes én voor je ’t weet, schrijf je al ‘t laatste woord

Venterij

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 158
Lekker opwindend, weer! Scherm vol LinkedInupdates. Skillsexhibitie is wat men graag ziet. Leve de tijdlijn vol capaciteitsventers! Posts op de zijlijn: geen roem in 't verschiet.

Sneeuwwitje

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 548
Wellust in sprookjesland! Sneeuwwitje, nymfomaan Vind in een triootje Zelden meer pret Want zij, bedreven in Dwergenerotica Zoekt haar bevrediging In het octet.
Ed12 okt. 2016Lees meer…
Meer gerelateerde inzendingen…

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.