inloggen

dichtwoordenboek

Ollekebolleke

Het ollekebolleke is een hoofdzakelijk dactylische versvorm die bestaat
uit tweemaal vier regels, waarvan de zesde regel gevormd wordt door één woord.

De vorm is bedacht door Anthony Hecht en Paul Pascal en werd
oorspronkelijk 'double dactyl' genoemd.
Drs. P heeft het ollekebolleke in Nederland geïntroduceerd.

Het ollekebolleke heeft een min of meer ironische/humoristische inhoud.

Voorbeeld:

Hel en Verdoemenis!
Moslims en Christenen
worden van Donner
tezamen beroerd

Door dat stompzinnige
apologieverbod
zijn straks van beiden
de monden gesnoerd

door Leo Meyer, Utrecht (2005)

‘Het ollekebolleke telt twee strofen (coupletjes) van elk vier regels.
Het verplichte metrum is de dactylus (Tá-te-te).
Dat houdt dus in: één beklemtoonde lettergreep en vervolgens twee onbeklemtoonde, zoals in het
woord 'ollekebolleke' (Tá-te-te-Tá-te-te).
Elke strofe (couplet) telt zeven dactyli, plus één extra beklemtoonde lettergreep op het einde
(Tá-te-te-Tá).
Regel 4 en 8 moeten rijmen.
Regel 1 bevat een uitroep, motto, verzuchting, klacht, gemeenplaats o.i.d.
Regel 2 geeft in grote lijnen het onderwerp. Vroeger moest regel 2 een naam bevatten,
later stelde Drs. P dat niet meer verplicht, maar het blijft wel chic om het wel te doen.
Verder moet regel 6 bestaan uit één zeslettergrepig woord met
de hoofdklemtoon op de vierde lettergreep. Dit is essentieel voor een
ollekebolleke!
De lol is dan ook om zulke woorden te vinden. Verder mogen regel 1 en 2,
regel 2 en 3, regel 4 en 5 geen enjambement hebben.’

Schematisch:

olleke bolleke.
olleke Bolleke.
olleke bolleke
olleke bol.

olleke bolleke
ollekeBOLleke
olleke bolleke
olleke bol

Punt achter de regel wil zeggen: geen enjambement. Deze regels mogen wél
doorlopen na een natuurlijke pauze in de regel, bijvoorbeeld na het
onderwerp.
Maar regel 1 zal in de praktijk zelden of nooit doorlopen, omdat die een motto, verzuchting, klacht, uitroep, gemeenplaats of iets dergelijks bevat en dus van nature op zichzelf staat.

De woorden van regels 3 en 4 en van regels 7 en 8 mogen vrijelijk over
die regels worden verdeeld, als ze in hun totaliteit maar kloppen.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.