inloggen

Clerihew

De clerihew is een zogenaamd 'light verse' dat bedacht is door Edmund Clerihew Bentley (1875-1956).

De volgende regels gelden voor een clerihew:

- het is een vierregelige versje zonder vast aantal versvoeten per regel
- het rijmschema is aabb
- het heeft nauwelijks of geen metrum
- de eerste eerste regel noemt een persoonsnaam
- er zijn geen voorschriften over de regellengte
maar traditioneel zijn de regellengten ongelijk, terwijl de derde regel extra lang pleegt te zijn
- in de vierde regel staat een omschrijving, een sleutelwoord of een woordspeling die op de in de eerste regel vermelde persoon van toepassing is
- meestal wordt de onvoltooid verleden tijd gebezigd
- vaak wordt een historisch gegeven onder de loep genomen
- er staat meestal geen titel boven.

Als voorbeeld een clerihew van Drs. P:

Karel IX
Wou dat het koppen regende
Toen de Bartolomeusnacht werd afgefloten
Zei hij zelfs: Ik heb (Hu!) genoten!

Gerelateerde inzendingen

Rutte

netgedicht
3,4 met 5 stemmen 146
Rutte blijft altijd kalm, zelfs als hij zit te kuttuh en weet de zaak telkens zó te verdraaien dat de rijken door kunnen gaan met graaien

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.