inloggen

Scanderen


Onder scanderen (met de klemtoon op de eerste e) verstaan we het verdelen van een versregel in versvoeten en die - schriftelijk of mondeling - duidelijk doen uitkomen.
In vroeger tijden werd van gymnasiumleerlingen verwacht dat zij de verzen van Homerus en Vergilius naar behoren konden scanderen, voordat zij tot de vertaling over mochten gaan!

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.