inloggen

dichtwoordenboek

Neologisme

Onder een neologisme (Grieks: neo-nieuw / logo-woord) verstaan we een nieuw gevormd woord.
Nieuwvormingen kunnen ontstaan om praktische redenen en verliezen dan op korte termijn hun nieuwigheidswaarde.
In de literatuur worden neologismen vaak gebruikt om esthetische of expressieve redenen.
De Tachtigers hebben zo talloze neologismen geschapen om hun individuele gevoelens zo genuanceerd mogelijk te verwoorden.

Zo gebruikte Herman Gorter woorden als:
trilbomen
tintelluchten
blauwenwitluchten
trilluchten.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.