inloggen

Hekeldicht

Gedicht waarin ondeugden, dwaasheden of misstanden op scherpe wijze worden beschreven en aan de kaak gesteld.

Zie op deze site b.v. het gedicht van Joost van den Vondel op het tabblad poëzie:
HET STOKSKE van Joan van Oldebarnevelt, vader des vaderlands.

Gerelateerde inzendingen

Anarchistisch feuilleton

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 421
I Letters vormen het woord tot een dysharmonisch slotakkoord II De dichter in het boetekleed de woorden tot een bom gekneed III Door dichters op het internet wordt zelfs de taalpurist...

betovering

netgedicht
3,5 met 8 stemmen 229
betoverd werd hij door haar betoverd door haar woorden haar lach door haar stem zoals schippers bij 't verleidelijk zingen van de Lorelei met hun schip op de klippen liepen zoals Odysseus bij hemels gezang van Sirenen aan een lokkende dood ternauwernood ontkwam een...
stater24 jul. 2008Lees meer…

ik noem u niet bij naam

netgedicht
4,1 met 64 stemmen 2.588
ik zal uw naam niet noemen gehoon of gelach is even uit den boze noch dat ik u wil roemen ik maak van niets gewag te dien aangaande het is niet aan mij de deksel van een beerput te lichten of op een zeepkist staande luid te roepen: deze man is een ... oh, daar ging ik bijna in...

Maskerade

netgedicht
3,5 met 22 stemmen 462
nee, ik hoef geen rol in je toneelspel acteren heeft me nooit gelegen zelfs de gage die je me aanbiedt weigert een rol te spelen in jouw stuk aan figuranten heb je geen gebrek ze drinken de woorden van je lippen spreken je niet tegen, maar zwijgen zoals nietszeggende personen...

Vergrijsd groen

netgedicht
4,0 met 8 stemmen 569
nog steeds stil je je honger met restanten van wat ooit eetbaar was tast maar toe, neem de negatieven van origineel geluk proef nog de nasmaak van het groene blad aangevreten door jouw hebzucht maar kies deze keer als je uitgekotst wordt je eigen afvalbak de grijze
Meer gerelateerde inzendingen…

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.