inloggen

Alliteratie


De gelijkheid van beginklank, met name van de beginmedeklinker, op beklemtoonde plaatsen in het vers.
Alliteratie wordt ook buiten de poëzie gebruikt. Stafrijm, Germaans rijm en beginrijm zijn synoniemen voor alliteratie.
Voorbeelden zijn 'weer en wind', 'met man en muis' en 'lief en leed'.
In de reclame maakt men graag gebruik van alliteratie:
heerlijk helder Heineken!
het bier is weer best!
ha heerlijk Hunter!

Gerelateerde inzendingen

Grijnzend grazen grote ganzen

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 478
Vlugge vogels vliegen vlot door dromerige dalen flitsen door verhalen langs de liefde en het lot. Grijnzend grazen grote ganzen gras is groen en lekker vet als zij dit krijgen voorgezet begint spontaan het gulzig schransen. Kwinkelerend krachtig kwelen droge dorsten zijn gelest deze...

windorgel

netgedicht
3,7 met 6 stemmen 1.192
wuivende wind zoemzindert traag trillend de tropische trance terug meeuwen miauwen als kirrende kauwen bevlogen hun vloeiende vlucht bijen die brommen met fris gesis en slurpen de bloeiende blommen kakelend kwakende kikkers bekijven, beklijven, als bronstige schapen bulderend...

Allievelatie

netgedicht
1,3 met 3 stemmen 600
Zoals de oostelijk opkomende zomerzon je openende oogjes symboliseert; en de klaterende dauwdruppels het zoete zweet op je mooie zelf. Zoals de heerlijk huilende westenwind je zacht zuchtende mondje eert; of het vederlichte vogellied je eeuwige eerste kusje bezingt. zo zie ik je graag

Zalvende zonnezinnen

netgedicht
3,4 met 11 stemmen 976
Zwijgzaam zucht ze Zo zonder zorgen, zeezwart zware zonnebril Zwevend zeker, zomaar Zeven zangers zingen zaligzoet, zilverzuiver zachtjes zes zomerzwoele zonnezinnen Zalft zo zijn zwepend zwaar zeer Zei ze zelf

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.