inloggen

dichtwoordenboek

Alliteratie


De gelijkheid van beginklank, met name van de beginmedeklinker, op beklemtoonde plaatsen in het vers.
Alliteratie wordt ook buiten de poëzie gebruikt. Stafrijm, Germaans rijm en beginrijm zijn synoniemen voor alliteratie.
Voorbeelden zijn 'weer en wind', 'met man en muis' en 'lief en leed'.
In de reclame maakt men graag gebruik van alliteratie:
heerlijk helder Heineken!
het bier is weer best!
ha heerlijk Hunter!

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.