inloggen

resultaten voor 'Albert Verwey'


130 resultaten.
Sorteren op:

Ik heb mijn hart ú tot een huis gewijd

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.462
Ik heb mijn hart ú tot een huis gewijd, En midden in het binnenst heiligdom, Waar de outerkaars in 't donker gloeit,...

Morgen

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.012
O Dromen die de dag begint, De dag bezint, De dag bemint, Hoe zal ik ooit u loven. De landen liggen morgen-klaar, M...

De Koopman

poezie
3,8 met 21 stemmen 4.955
De koopman zit op zijn kantoor en somt bij 't walmend licht der lamp de winst van 't jaar: Hij telt zijn posten pree...

Pasen

poezie
2,7 met 11 stemmen 2.490
Op Goede Vrijdag Is Hij begraven, Niet in een graf - zijn graf was het hellevuur-, Doch zondagmorgen Was Hij weer o...

Schuif op naar ‘t graf

poezie
3,2 met 22 stemmen 1.613
Schuif op naar ‘t graf: uw huis moet leeg. Een nieuw bewoner staat ervoor. Hij is nu jong en gij zijt veeg. Zijn vo...

KONING ADELBOUD.

poezie
2,6 met 7 stemmen 856
Daar zat de koning Adelboud Op een armstoel van het duurste goud. De koning had zo'n dikke kop, En een wichtige go...

ANNA PAVLOVA

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.497
‘n Enkele lijn is genoeg en ik zag u van teen tot schedel : ’t Verende gaan, de heup, het teruggeworpen lijf. Vuri...

Het kindje lag gewikkeld

poezie
2,5 met 4 stemmen 1.499
Het kindje lag gewikkeld in de doeken Op moeders schoot; het was een armlijk kot: De koe en ezel stonden achter 't sc...

Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.413
Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven De aarde zal zijn die dan naar ons niet vraagt. Gij weet dat ze altijd ee...

Aarde

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.596
Als 'k u zo lief niet had, mijn aarde, zou ik Zo niet begere' u in een droom te vieren, Maar al uw steden en al uw r...

BADERS HARTEWENS

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.127
Dwars door de tuinen Van roos en ranken Zich ’t pad te banen, Dan door de lanen Van zand en dennen Vluchtig te re...

TOPZIEKE RUPS

poezie
3,8 met 13 stemmen 1.704
Topzieke rups, in 't stijgen Van blad tot blad, van steel op stam, Denkt ge eindlijk te verkrijgen Het veld van blau...

Een koud vermoeden rilt mij door het brein

poezie
2,8 met 18 stemmen 1.652
Een koud vermoeden rilt mij door het brein: Ik zie mijzelf en weet thans wie ik ben: Ik ben Erinring van veel boeken e...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.749
Jaar, wat zijt ge een vreemd oud-jaar: Heet dát gaan sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, vo...

Het verlaten huis

poezie
4,0 met 1 stemmen 327
Als in een huis in de onderwereld, waar De stille vader en het stomme kind Elkander aanzien - zó zit ik gebukt Ov...

EEN LIEDJE VOOR HANSJE

poezie
4,0 met 1 stemmen 210
Hij is in 't midden van de mei Geboren en een dichter zei: Dit is een kind dat zingen zal, Dat de mensen 't hore...

Zomerweide.

poezie
4,0 met 2 stemmen 212
De blanke koeien waden 't weigras door, Uit hoge hemel daar een wolkbank ligt Straalt trillende op koe-ruggen zomerl...

Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben

poezie
3,8 met 5 stemmen 488
Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben, En thans in ú mijzelve heerlijkst vind, Wat klage ik dan, daar gij een andre...

De Maat

poezie
4,5 met 2 stemmen 354
Er is geen maat die ik in u niet vind. Gij zijt de berg en gij zijt ook het grein, Gij zijt de aardwoning en het hem...

Men kàn geen vlammen als een gouden vloed

poezie
5,0 met 1 stemmen 365
Men kàn geen vlammen als een gouden vloed Uit éen vaas gieten in een andre vaas: Daarbinnen branden ze en een beven...

Aan F. van Eeden

poezie
4,3 met 3 stemmen 296
Ik ben gestemd om een sonnet te maken, Teer-blauw als mij Japanse verzen lijken, Zo vlak als water, dat geen rimpels s...

ZANG.

poezie
4,7 met 3 stemmen 316
Mijn ziele is in mijn zangen, Mijn zang is mijne ziel: Mijn lied is 't zoet verlangen, Dat in mijn harte viel....

De schone wereld

poezie
3,5 met 4 stemmen 478
Iedre morgen na het nachtlijk slapen Ligt mijn wereld nieuw door mij geschapen. Iedere dag heb ik haar weggegeve...

BLAUW EN ROOD

poezie
3,5 met 4 stemmen 351
Al liepen alle vrouwen nou Op straat in blauwe japonnen, Al liepen hun mannen ertussendoor In rode pantalonnen: Ik...

Was 'k nu bedroefd

poezie
4,0 met 2 stemmen 441
Was 'k nu bedroefd, 'k zou met de droefsten schreien: Zó droef als ik kan toch geen droef mens klagen: Maar tóch z...

Gelijk een vader zijn onwillig kind

poezie
4,0 met 1 stemmen 335
Gelijk een vader zijn onwillig kind Bestraft met schijnb're toorn, maar smart in 't hart, En, schoon kastijdend, zel...

De Wever

poezie
4,2 met 4 stemmen 347
Zij kloppen aan de deur: zij klagen Dat ik niet luister. Ik berg voor allen die mij plagen Mijn kalme luister....

De deizende sterren

poezie
4,0 met 4 stemmen 413
De deizende sterren, zij tink'len Hun vesper mij na, waar ik rijs, Tot die tonen mijn voeten besprink'len Op de tra...

Lachen en Schreien.

poezie
3,3 met 3 stemmen 581
Ik wenste dat mij mocht gebeuren, Nu en voortaan, - Heel goed te zijn voor hen, die treuren, Nu en voortaan. W...

STUUR 'M DAN NIET HEEN

poezie
4,0 met 1 stemmen 506
Als een mens komt met vriend'lijk ooggekijk, Mond die iets liefs vertelt, Stuur 'm dan niet been: 'keer morgen weer.'...