inloggen

resultaten voor 'Albert Verwey'


130 resultaten.
Sorteren op:

TOPZIEKE RUPS

poezie
3,8 met 13 stemmen 1.589
Topzieke rups, in 't stijgen Van blad tot blad, van steel op stam, Denkt ge eindlijk te verkrijgen Het veld van blau...

Een koud vermoeden rilt mij door het brein

poezie
2,8 met 17 stemmen 1.565
Een koud vermoeden rilt mij door het brein: Ik zie mijzelf en weet thans wie ik ben: Ik ben Erinring van veel boeken e...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.640
Jaar, wat zijt ge een vreemd oud-jaar: Heet dát gaan sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, vo...

Het verlaten huis

poezie
Als in een huis in de onderwereld, waar De stille vader en het stomme kind Elkander aanzien - zó zit ik gebukt Ov...

EEN LIEDJE VOOR HANSJE

poezie
Hij is in 't midden van de mei Geboren en een dichter zei: Dit is een kind dat zingen zal, Dat de mensen 't hore...

Zomerweide.

poezie
De blanke koeien waden 't weigras door, Uit hoge hemel daar een wolkbank ligt Straalt trillende op koe-ruggen zomerl...

Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben

poezie
Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben, En thans in ú mijzelve heerlijkst vind, Wat klage ik dan, daar gij een andre...

De Maat

poezie
4,5 met 2 stemmen 283
Er is geen maat die ik in u niet vind. Gij zijt de berg en gij zijt ook het grein, Gij zijt de aardwoning en het hem...

Men kàn geen vlammen als een gouden vloed

poezie
Men kàn geen vlammen als een gouden vloed Uit éen vaas gieten in een andre vaas: Daarbinnen branden ze en een beven...

Aan F. van Eeden

poezie
4,3 met 3 stemmen 240
Ik ben gestemd om een sonnet te maken, Teer-blauw als mij Japanse verzen lijken, Zo vlak als water, dat geen rimpels s...

ZANG.

poezie
4,7 met 3 stemmen 245
Mijn ziele is in mijn zangen, Mijn zang is mijne ziel: Mijn lied is 't zoet verlangen, Dat in mijn harte viel....

De schone wereld

poezie
4,0 met 2 stemmen 410
Iedre morgen na het nachtlijk slapen Ligt mijn wereld nieuw door mij geschapen. Iedere dag heb ik haar weggegeve...

BLAUW EN ROOD

poezie
4,0 met 2 stemmen 299
Al liepen alle vrouwen nou Op straat in blauwe japonnen, Al liepen hun mannen ertussendoor In rode pantalonnen: Ik...

Was 'k nu bedroefd

poezie
4,0 met 2 stemmen 407
Was 'k nu bedroefd, 'k zou met de droefsten schreien: Zó droef als ik kan toch geen droef mens klagen: Maar tóch z...

Gelijk een vader zijn onwillig kind

poezie
Gelijk een vader zijn onwillig kind Bestraft met schijnb're toorn, maar smart in 't hart, En, schoon kastijdend, zel...

De Wever

poezie
4,0 met 3 stemmen 308
Zij kloppen aan de deur: zij klagen Dat ik niet luister. Ik berg voor allen die mij plagen Mijn kalme luister....

De deizende sterren

poezie
De deizende sterren, zij tink'len Hun vesper mij na, waar ik rijs, Tot die tonen mijn voeten besprink'len Op de tra...

Lachen en Schreien.

poezie
4,0 met 2 stemmen 540
Ik wenste dat mij mocht gebeuren, Nu en voortaan, - Heel goed te zijn voor hen, die treuren, Nu en voortaan. W...

STUUR 'M DAN NIET HEEN

poezie
Als een mens komt met vriend'lijk ooggekijk, Mond die iets liefs vertelt, Stuur 'm dan niet been: 'keer morgen weer.'...

HET BLIKSEMVUUR

poezie
4,5 met 2 stemmen 373
Omdat uw huis niet op de weg van de bliksem lag Maar juist daaraan, schrikt ge op en stierft gij niet. Dit zijn de ve...

Plotselinge dood

poezie
De Dood zat in u en ge wist het niet, Hij scherpte ’t mes al en ge wist het niet – Gij en uw jonge vrouw, gij sche...

HET MISDRIJF

poezie
4,0 met 2 stemmen 388
Gij zijt mijn Heer, mijn Vader en mijn Vriend. Als ik misdreef dan deed ik het door u. Ik die misdreef, die van mijzel...

Parijse herfstdag

poezie
Ik heb de weemoed van uw stad verstaan. Een stad vol vreugde, zeiden zij die nooit Geneugten weten dan het vlees ont...

Oneindigheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 518
Van honderdduizend jaren her Kwam tot mijn oog de straal van een ster, Hij kuste mij met zijn milde licht, Ik voel...

Spel en ernst.

poezie
O wij lopen in onz' gebondenheid, Met onze illusie van vrij-wils-bestaan, Hoog en onkrenkbaar 't leven gadeslaan,...

De Bergbries

poezie
4,0 met 3 stemmen 315
De bergbries rilt door 't water voort Dat rint door beek en rotsge spleet, Mos groeit op blok en vochtge boord, D...

Lamp mijner ziel, die me in ’t verborgen gloort

poezie
4,5 met 2 stemmen 314
V. Lamp mijner ziel, die me in ’t verborgen gloort, Zoet wonder van ’t heelal, dat niemand weet, Brand niet zo...

Ik had uw hart mij tot een huis gewijd

poezie
4,0 met 2 stemmen 328
III Ik had uw hart mij tot een huis gewijd: De wierook brandde — de opgeslagen blaân Der schriften gloorden —...

Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd

poezie
4,2 met 4 stemmen 411
II Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd, Daar ge in een mist van tranen altijd weent; – ’k Zie als een vla...

De warme zon is boven mij

poezie
4,0 met 2 stemmen 468
De warme zon is boven mij, Ik wandel in de warme lucht, Mijn voeten op de warme wei Maken, alleen, haast geen geru...