inloggen

resultaten voor 'Albert Verwey'


130 resultaten.
Sorteren op:

ANNA PAVLOVA

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.384
‘n Enkele lijn is genoeg en ik zag u van teen tot schedel : ’t Verende gaan, de heup, het teruggeworpen lijf. Vuri...

Het kindje lag gewikkeld

poezie
2,5 met 4 stemmen 1.397
Het kindje lag gewikkeld in de doeken Op moeders schoot; het was een armlijk kot: De koe en ezel stonden achter 't sc...

Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven

poezie
4,2 met 6 stemmen 2.310
Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven De aarde zal zijn die dan naar ons niet vraagt. Gij weet dat ze altijd ee...

Aarde

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.506
Als 'k u zo lief niet had, mijn aarde, zou ik Zo niet begere' u in een droom te vieren, Maar al uw steden en al uw r...

BADERS HARTEWENS

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.085
Dwars door de tuinen Van roos en ranken Zich ’t pad te banen, Dan door de lanen Van zand en dennen Vluchtig te re...

TOPZIEKE RUPS

poezie
3,8 met 13 stemmen 1.668
Topzieke rups, in 't stijgen Van blad tot blad, van steel op stam, Denkt ge eindlijk te verkrijgen Het veld van blau...

Een koud vermoeden rilt mij door het brein

poezie
2,8 met 17 stemmen 1.623
Een koud vermoeden rilt mij door het brein: Ik zie mijzelf en weet thans wie ik ben: Ik ben Erinring van veel boeken e...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.711
Jaar, wat zijt ge een vreemd oud-jaar: Heet dát gaan sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, vo...

Het verlaten huis

poezie
4,0 met 1 stemmen 291
Als in een huis in de onderwereld, waar De stille vader en het stomme kind Elkander aanzien - zó zit ik gebukt Ov...

EEN LIEDJE VOOR HANSJE

poezie
4,0 met 1 stemmen 171
Hij is in 't midden van de mei Geboren en een dichter zei: Dit is een kind dat zingen zal, Dat de mensen 't hore...

Zomerweide.

poezie
4,0 met 1 stemmen 178
De blanke koeien waden 't weigras door, Uit hoge hemel daar een wolkbank ligt Straalt trillende op koe-ruggen zomerl...

Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben

poezie
3,8 met 4 stemmen 459
Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben, En thans in ú mijzelve heerlijkst vind, Wat klage ik dan, daar gij een andre...

De Maat

poezie
4,5 met 2 stemmen 325
Er is geen maat die ik in u niet vind. Gij zijt de berg en gij zijt ook het grein, Gij zijt de aardwoning en het hem...

Men kàn geen vlammen als een gouden vloed

poezie
5,0 met 1 stemmen 335
Men kàn geen vlammen als een gouden vloed Uit éen vaas gieten in een andre vaas: Daarbinnen branden ze en een beven...

Aan F. van Eeden

poezie
4,3 met 3 stemmen 266
Ik ben gestemd om een sonnet te maken, Teer-blauw als mij Japanse verzen lijken, Zo vlak als water, dat geen rimpels s...

ZANG.

poezie
4,7 met 3 stemmen 278
Mijn ziele is in mijn zangen, Mijn zang is mijne ziel: Mijn lied is 't zoet verlangen, Dat in mijn harte viel....

De schone wereld

poezie
4,0 met 3 stemmen 440
Iedre morgen na het nachtlijk slapen Ligt mijn wereld nieuw door mij geschapen. Iedere dag heb ik haar weggegeve...

BLAUW EN ROOD

poezie
4,0 met 2 stemmen 328
Al liepen alle vrouwen nou Op straat in blauwe japonnen, Al liepen hun mannen ertussendoor In rode pantalonnen: Ik...

Was 'k nu bedroefd

poezie
4,0 met 2 stemmen 421
Was 'k nu bedroefd, 'k zou met de droefsten schreien: Zó droef als ik kan toch geen droef mens klagen: Maar tóch z...

Gelijk een vader zijn onwillig kind

poezie
4,0 met 1 stemmen 313
Gelijk een vader zijn onwillig kind Bestraft met schijnb're toorn, maar smart in 't hart, En, schoon kastijdend, zel...

De Wever

poezie
4,0 met 3 stemmen 325
Zij kloppen aan de deur: zij klagen Dat ik niet luister. Ik berg voor allen die mij plagen Mijn kalme luister....

De deizende sterren

poezie
4,0 met 1 stemmen 391
De deizende sterren, zij tink'len Hun vesper mij na, waar ik rijs, Tot die tonen mijn voeten besprink'len Op de tra...

Lachen en Schreien.

poezie
3,3 met 3 stemmen 556
Ik wenste dat mij mocht gebeuren, Nu en voortaan, - Heel goed te zijn voor hen, die treuren, Nu en voortaan. W...

STUUR 'M DAN NIET HEEN

poezie
4,0 met 1 stemmen 489
Als een mens komt met vriend'lijk ooggekijk, Mond die iets liefs vertelt, Stuur 'm dan niet been: 'keer morgen weer.'...

HET BLIKSEMVUUR

poezie
4,5 met 2 stemmen 383
Omdat uw huis niet op de weg van de bliksem lag Maar juist daaraan, schrikt ge op en stierft gij niet. Dit zijn de ve...

Plotselinge dood

poezie
4,0 met 1 stemmen 539
De Dood zat in u en ge wist het niet, Hij scherpte ’t mes al en ge wist het niet – Gij en uw jonge vrouw, gij sche...

HET MISDRIJF

poezie
4,0 met 2 stemmen 398
Gij zijt mijn Heer, mijn Vader en mijn Vriend. Als ik misdreef dan deed ik het door u. Ik die misdreef, die van mijzel...

Parijse herfstdag

poezie
4,0 met 1 stemmen 467
Ik heb de weemoed van uw stad verstaan. Een stad vol vreugde, zeiden zij die nooit Geneugten weten dan het vlees ont...

Oneindigheid

poezie
4,3 met 3 stemmen 538
Van honderdduizend jaren her Kwam tot mijn oog de straal van een ster, Hij kuste mij met zijn milde licht, Ik voel...

Spel en ernst.

poezie
4,0 met 1 stemmen 381
O wij lopen in onz' gebondenheid, Met onze illusie van vrij-wils-bestaan, Hoog en onkrenkbaar 't leven gadeslaan,...