inloggen

resultaten voor 'Albert Verwey'


130 resultaten.
Sorteren op:

Men kàn geen vlammen als een gouden vloed

poezie
Men kàn geen vlammen als een gouden vloed Uit éen vaas gieten in een andre vaas: Daarbinnen branden ze en een beven...

Wanneer ik tot U kom

poezie
Wanneer ik tot u kom, dan lacht gij zacht, En somtijds klaagt gij, maar als zij, die spreken Van vroeg're smarten, die...

SAMENSPRAAK TOT SLOT

poezie
5,0 met 4 stemmen 748
CRITICUS Mijn vriend, uw versjes zijn niet goed. DICHTER Dat kan mij weinig schelen. Die maak ik niet om goed...

DE NOORDZEE

poezie
De Noordzee doet zijn gore golven dreunen En laat ze op 't strand in lange lijnen breken. Zijn voorjaarswater marmren...

ZANG.

poezie
4,7 met 3 stemmen 261
Mijn ziele is in mijn zangen, Mijn zang is mijne ziel: Mijn lied is 't zoet verlangen, Dat in mijn harte viel....

Kom nu, bedroefden! al wie raad'loos klagen!

poezie
4,7 met 3 stemmen 420
Kom nu, bedroefden! al wie raad'loos klagen! 'k Bèn niet de Schoonheid, maar 'k zal vóor Haar spreken. 't Bewijs? 'k...

GEËTSTE PRENTJES.

poezie
4,7 met 3 stemmen 423
[Niets is nu aangenamer dan in 'n koele kamer rode wijn te slurpen bij kleine teugjes en met de pen op 't papier in '...

ANANGKE *

poezie
4,7 met 3 stemmen 433
Toen zag ik aan een meer, het meer des doods, Een vrouw met vaal gelaat en geluw haar, Zij schepte 't water op, maar...

De zegger van verzen

poezie
4,6 met 5 stemmen 953
Luister: het zeggen van dit vers is zo Dat het door middel van uw oor uw ziel Moet aandoen met vreugd en zekerheid: '...

De Lijster

poezie
4,6 met 9 stemmen 2.105
Duizend jaar? Hij had het klooster vroeg verlaten: op de paden Lag de dauw: de hyacinten Hingen blauwgetrost te b...

De Maat

poezie
4,5 met 2 stemmen 310
Er is geen maat die ik in u niet vind. Gij zijt de berg en gij zijt ook het grein, Gij zijt de aardwoning en het hem...

HET BLIKSEMVUUR

poezie
4,5 met 2 stemmen 380
Omdat uw huis niet op de weg van de bliksem lag Maar juist daaraan, schrikt ge op en stierft gij niet. Dit zijn de ve...

Lamp mijner ziel, die me in ’t verborgen gloort

poezie
4,5 met 2 stemmen 326
V. Lamp mijner ziel, die me in ’t verborgen gloort, Zoet wonder van ’t heelal, dat niemand weet, Brand niet zo...

Mephistopheles Epicureus

poezie
4,5 met 2 stemmen 460
Ik zie de mens, maar ik begrijp hem niet: - Hij eet van 't leven al wat lekkers smaakt, En proeft van ál zijn passie...

O Man van smarten met de doornenkroon

poezie
4,4 met 15 stemmen 2.146
O Man van smarten met de doornenkroon, O bleek bebloed gelaat, dat in de nacht Gloeit als een grote, bleke vlam, - wat...

Aan F. van Eeden

poezie
4,3 met 3 stemmen 256
Ik ben gestemd om een sonnet te maken, Teer-blauw als mij Japanse verzen lijken, Zo vlak als water, dat geen rimpels s...

Zoals een vroom man in een heidens land

poezie
4,3 met 3 stemmen 431
Zoals een vroom man in een heidens land Zich toont op plein en beurs in landsgewaad, En stalt zijn waar voor 't hui...

Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd

poezie
4,2 met 4 stemmen 420
II Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd, Daar ge in een mist van tranen altijd weent; – ’k Zie als een vla...

Een zomeravond

poezie
4,2 met 4 stemmen 681
De poëzie komt over me als een droom Vol sterren en een lijfelijke nacht Van duister, waar me een hel gelaat van lich...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.679
Jaar, wat zijt ge een vreemd oud-jaar: Heet dát gaan sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, vo...

De grote hond en de kleine kat

poezie
4,2 met 22 stemmen 2.294
Een grote hond en een kleine kat, Die zaten op de kamermat; En de hond die zei: Zeg, scheelt jou wat? Scheer je weg!...

Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven

poezie
4,2 met 6 stemmen 2.128
Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven De aarde zal zijn die dan naar ons niet vraagt. Gij weet dat ze altijd ee...

Gij en wij saam.....

poezie
4,1 met 7 stemmen 2.001
Wie is zo sterk dat hij de chaos temt? Wie kan het leed zien zonder schreiende ogen? Niet wij: maar juist daarom vo...

O gij, mijn lief

poezie
4,1 met 9 stemmen 2.023
O gij, mijn lief, die nu door 't lieven lijdt, Klaag niet in stilte alleen, - maak poëzie Van leed, - ach laat gewee...

DE ZEVEN BOEVEN

poezie
4,0 met 203 stemmen 26.827
Een koning en een diender, Die gingen samen wandlen; De diender knoopte zijn handschoen dicht, De koning...

Het verlaten huis

poezie
Als in een huis in de onderwereld, waar De stille vader en het stomme kind Elkander aanzien - zó zit ik gebukt Ov...

EEN LIEDJE VOOR HANSJE

poezie
Hij is in 't midden van de mei Geboren en een dichter zei: Dit is een kind dat zingen zal, Dat de mensen 't hore...

Zomerweide.

poezie
De blanke koeien waden 't weigras door, Uit hoge hemel daar een wolkbank ligt Straalt trillende op koe-ruggen zomerl...

Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben

poezie
Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben, En thans in ú mijzelve heerlijkst vind, Wat klage ik dan, daar gij een andre...

De schone wereld

poezie
4,0 met 2 stemmen 429
Iedre morgen na het nachtlijk slapen Ligt mijn wereld nieuw door mij geschapen. Iedere dag heb ik haar weggegeve...