inloggen

resultaten voor 'C.S. Adama van Scheltema'


126 resultaten.
Sorteren op:

Picturale sotternije

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.623
Ik droomde van een stuk strand Met zon en heel veel zand - Geel, geel was het van 't zand, En op het strand wat tent...

Verloren dromer

poezie
3,3 met 12 stemmen 3.733
Ik dwaalde eens de wereld binnen - De wereld zag mij nijdig aan, Ik wilde ‘t leven goed beginnen - Maar ‘t was zo...

Holland

poezie
4,6 met 9 stemmen 2.110
Wat zijt gij klein Holland Met al uw velden en vlakke wegen, Met uw rampzalige aardappellanden, En uw vreeslijk droef...

De tocht naar de ster

poezie
3,3 met 10 stemmen 3.430
- marslied - Rep uit de schemer uw schuchtere voeten, Rijs uit het dal om 't licht te begroeten. Dat zegenrijk val...

De dijk

poezie
3,7 met 20 stemmen 3.323
Tussen de Betuwe en tussen de Veluwe Daar lag de dijk door het waterig land Als iets waaraan niets was te veranderen:-...

Stadsklokken

poezie
3,4 met 12 stemmen 3.143
Een laatste roep der donkre stad verzonk, Het zwijgend water wiegde gouden spranken, Nog poosde een late lichtschijn b...

Maart.

poezie
3,0 met 9 stemmen 368
Nou is de Winter weggeruimd, Die aan de aard zat vastgevroren, Nou is het vuil er afgeschuimd En komt de blote grond...

De dralers

poezie
4,3 met 3 stemmen 212
Het welig licht was afgekomen En lei zich aan de kim te rust, De grote zee begon te dromen En spoelde haar rozerode...

De sprakeloze rust

poezie
4,0 met 4 stemmen 424
Gelukkig, die de stilte kent, Die, als de avond zinkt, De beker van vergeten drinkt En zich van 't leven wendt;...

Vrede

poezie
3,7 met 6 stemmen 461
Vrede spreid gij uw zachte vleugels Over de donkere aarde heen - Over de moede en de gewonden, Over de duizenden, die...

Winter

poezie
4,5 met 2 stemmen 366
Stiller, stiller, stiller zakken Nacht en dagen om mij heen – Als de sneeuw de dorre takken Dekken zij ’t verleê...

SEPTEMBER

poezie
4,5 met 4 stemmen 287
September! laat uw open grijze vanen Door koele luchten, schone straten gaan, Het gave goud ligt op uw zegebaan, Drui...

Nazomer

poezie
4,4 met 5 stemmen 547
Vaag drijft door de open deur De bleke avondwind Een bitter kille geur - Alsof de herfst begint. Vaag, als een val...

Stervend meisje

poezie
4,2 met 4 stemmen 295
Kind van wonden, Dat één stonde Nog als bleke sterre beeft, Voor wier luister 's Werelds duister Gene na...

De krekels en de wandelaar

poezie
4,0 met 2 stemmen 355
De dag ging heen, zonk eenzaam achter Een oude wijze vlier, De meiliedjes werden al zachter, De wei lag vol getier...

Bede

poezie
4,6 met 5 stemmen 230
Lichte nacht, die lichter zijt Dan mijn donker droeve dagen, Sterrennacht, die groter zijt Dan mijn kleine hart kan d...

Langs het Getijde

poezie
4,0 met 3 stemmen 315
Het schemert, en Waar 'k peinzend langs de golven ga En peinzend naar hun ruisen hoor, Ruist al hun vloed mij schuim...

De vuurtoren

poezie
4,8 met 4 stemmen 592
schets van ontwaken Ik ben wakker aan 't worden als een toren aan zee - De lieflijke lamp van mijn dromen Verb...

De stilte

poezie
3,7 met 6 stemmen 532
Min de stilte in uw wezen, Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vrezen Hebben nooit hun hart gelezen, H...

Vluchtende ontroering

poezie
4,0 met 1 stemmen 502
Verloren in de' avond Weg van mij, Vlucht een ontroering, Voorbij - voorbij. Was het 't lieflijke Van een gezicht...

De zingende dagdief

poezie
4,0 met 2 stemmen 331
Over de heide zeurde ik, Zo zonder gedachte, Een oud liedje neurde ik, Het zonneke lachte. Over de hei ging ik,...

Mijmering

poezie
4,0 met 1 stemmen 473
't Wordt stil - en als een stille droom Komt de avond om mij heen, - En zachtjes ga ik dromend aan De weefstoel va...

ALS GE MAAR .. .

poezie
4,0 met 5 stemmen 535
Pragmatisch leerdichtje. Als ge maar in 't drukke leven 't Eigen leven niet vergeet, Als ge maar niet wordt gedr...

Leven

poezie
4,0 met 1 stemmen 726
O, als een dier te zijn! - Een dier in de zonneschijn - Te koekeloeren, Zo ene bloem zien staan, En een beestje voo...

Liedje

poezie
4,0 met 3 stemmen 587
voor de geestelijke middenstand Neem gij het leven Zoals het is - Een beetje onrechtvaardig, Een beetje boosaardig...

Bloemen

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.140
Ach, heb toch altijd ergens Een beetje bloemen staan - Zij doen toch altijd wel even Een beetje gelukkig aan! Een...