inloggen

resultaten voor 'C.S. Adama van Scheltema'


126 resultaten.
Sorteren op:

De dijk

poezie
3,6 met 17 stemmen 3.125
Tussen de Betuwe en tussen de Veluwe Daar lag de dijk door het waterig land Als iets waaraan niets was te veranderen:-...

Stadsklokken

poezie
2,1 met 17 stemmen 3.082
Een laatste roep der donkre stad verzonk, Het zwijgend water wiegde gouden spranken, Nog poosde een late lichtschijn b...

Maart.

poezie
4,0 met 4 stemmen 260
Nou is de Winter weggeruimd, Die aan de aard zat vastgevroren, Nou is het vuil er afgeschuimd En komt de blote grond...

De dralers

poezie
4,3 met 3 stemmen 168
Het welig licht was afgekomen En lei zich aan de kim te rust, De grote zee begon te dromen En spoelde haar rozerode...

De sprakeloze rust

poezie
4,0 met 2 stemmen 355
Gelukkig, die de stilte kent, Die, als de avond zinkt, De beker van vergeten drinkt En zich van 't leven wendt;...

Vrede

poezie
4,0 met 3 stemmen 303
Vrede spreid gij uw zachte vleugels Over de donkere aarde heen - Over de moede en de gewonden, Over de duizenden, die...

Winter

poezie
4,5 met 2 stemmen 308
Stiller, stiller, stiller zakken Nacht en dagen om mij heen – Als de sneeuw de dorre takken Dekken zij ’t verleê...

SEPTEMBER

poezie
4,5 met 4 stemmen 236
September! laat uw open grijze vanen Door koele luchten, schone straten gaan, Het gave goud ligt op uw zegebaan, Drui...

Nazomer

poezie
4,7 met 3 stemmen 487
Vaag drijft door de open deur De bleke avondwind Een bitter kille geur - Alsof de herfst begint. Vaag, als een val...

Stervend meisje

poezie
4,2 met 4 stemmen 255
Kind van wonden, Dat één stonde Nog als bleke sterre beeft, Voor wier luister 's Werelds duister Gene na...

De krekels en de wandelaar

poezie
4,0 met 2 stemmen 300
De dag ging heen, zonk eenzaam achter Een oude wijze vlier, De meiliedjes werden al zachter, De wei lag vol getier...

Bede

poezie
4,6 met 5 stemmen 184
Lichte nacht, die lichter zijt Dan mijn donker droeve dagen, Sterrennacht, die groter zijt Dan mijn kleine hart kan d...

Langs het Getijde

poezie
4,0 met 3 stemmen 285
Het schemert, en Waar 'k peinzend langs de golven ga En peinzend naar hun ruisen hoor, Ruist al hun vloed mij schuim...

De vuurtoren

poezie
4,8 met 4 stemmen 474
schets van ontwaken Ik ben wakker aan 't worden als een toren aan zee - De lieflijke lamp van mijn dromen Verb...

De stilte

poezie
4,7 met 3 stemmen 442
Min de stilte in uw wezen, Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vrezen Hebben nooit hun hart gelezen, H...

Vluchtende ontroering

poezie
Verloren in de' avond Weg van mij, Vlucht een ontroering, Voorbij - voorbij. Was het 't lieflijke Van een gezicht...

De zingende dagdief

poezie
4,0 met 2 stemmen 299
Over de heide zeurde ik, Zo zonder gedachte, Een oud liedje neurde ik, Het zonneke lachte. Over de hei ging ik,...

Mijmering

poezie
't Wordt stil - en als een stille droom Komt de avond om mij heen, - En zachtjes ga ik dromend aan De weefstoel va...

ALS GE MAAR .. .

poezie
4,3 met 3 stemmen 499
Pragmatisch leerdichtje. Als ge maar in 't drukke leven 't Eigen leven niet vergeet, Als ge maar niet wordt gedr...

Liedje

poezie
4,0 met 3 stemmen 536
voor de geestelijke middenstand Neem gij het leven Zoals het is - Een beetje onrechtvaardig, Een beetje boosaardig...

Bloemen

poezie
5,0 met 2 stemmen 656
Ach, heb toch altijd ergens Een beetje bloemen staan - Zij doen toch altijd wel even Een beetje gelukkig aan! Een...

De stilte

poezie
4,5 met 4 stemmen 1.664
Min de stilte in uw wezen, Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vrezen Hebben nooit hun hart gelezen, H...

Liedje

poezie
4,0 met 2 stemmen 737
Neem gij het leven Zoals het is Een beetje onrechtvaardig, Een beetje boosaardig, Maar ook wel eens aardig En soms...

Antwoord

poezie
3,9 met 7 stemmen 830
Ach kind: waarheid en leugen Zijn altijd wat verward, Want geen van beide deugen Ze alleen voor 'n mensenhart. W...

HOLLAND

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.574
Wat zijt gij klein Holland Met al uw velden en vlakke wegen, Met uw rampzalige aardappellanden, En uw vreeslijk droe...

HET TOEVALLIG GELUK

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.276
Door de nachtelijke stad, Langs verlaten wegen, Vult mijn geest zich met de schat Van een stille zegen. Nog gebogen...

Van Hollands kleur

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.101
Rood is de vlag, die wij volgen genoten! Rood is de morgen op zijn blozende kruin, Rood zijn de pannen van de daken va...