inloggen

Alle inzendingen van C.S. Adama van Scheltema

126 resultaten.
Sorteren op:

De schoonheid

poëzie
3,1 met 23 stemmen 4.569
Toen ik heden opzag van mijn leven, Uit de schaduw van mijn stille zorgen, Zag ik, tot de witte diepe verte, Weer de...

Muziek

poëzie
3,7 met 13 stemmen 3.532
Als 't avond is, avond aan 't strand en de zee, En de hemel aan flarden van goud en van zwart, En de dreunende golve...

Picturale sotternije

poëzie
3,7 met 15 stemmen 2.648
Ik droomde van een stuk strand Met zon en heel veel zand - Geel, geel was het van 't zand, En op het strand wat tent...

Verloren dromer

poëzie
3,3 met 12 stemmen 3.749
Ik dwaalde eens de wereld binnen - De wereld zag mij nijdig aan, Ik wilde ‘t leven goed beginnen - Maar ‘t was zo...

Holland

poëzie
4,6 met 9 stemmen 2.121
Wat zijt gij klein Holland Met al uw velden en vlakke wegen, Met uw rampzalige aardappellanden, En uw vreeslijk droef...

Avond

poëzie
3,4 met 13 stemmen 3.332
Nu dort de hemel, Nu dort de hei – De mooie dingen Gaan gauw voorbij. Nu dort de hemel, Nu dort mijn hart –...

De tocht naar de ster

poëzie
3,3 met 10 stemmen 3.440
- marslied - Rep uit de schemer uw schuchtere voeten, Rijs uit het dal om 't licht te begroeten. Dat zegenrijk val...

De dijk

poëzie
3,7 met 20 stemmen 3.336
Tussen de Betuwe en tussen de Veluwe Daar lag de dijk door het waterig land Als iets waaraan niets was te veranderen:-...

Stadsklokken

poëzie
3,4 met 12 stemmen 3.146
Een laatste roep der donkre stad verzonk, Het zwijgend water wiegde gouden spranken, Nog poosde een late lichtschijn b...

Maart.

poëzie
3,0 met 9 stemmen 373
Nou is de Winter weggeruimd, Die aan de aard zat vastgevroren, Nou is het vuil er afgeschuimd En komt de blote grond...

De dralers

poëzie
4,3 met 3 stemmen 213
Het welig licht was afgekomen En lei zich aan de kim te rust, De grote zee begon te dromen En spoelde haar rozerode...

De sprakeloze rust

poëzie
4,0 met 4 stemmen 428
Gelukkig, die de stilte kent, Die, als de avond zinkt, De beker van vergeten drinkt En zich van 't leven wendt;...

Vrede

poëzie
3,4 met 8 stemmen 470
Vrede spreid gij uw zachte vleugels Over de donkere aarde heen - Over de moede en de gewonden, Over de duizenden, die...

Winter

poëzie
4,5 met 2 stemmen 371
Stiller, stiller, stiller zakken Nacht en dagen om mij heen – Als de sneeuw de dorre takken Dekken zij ’t verleê...

SEPTEMBER

poëzie
4,5 met 4 stemmen 290
September! laat uw open grijze vanen Door koele luchten, schone straten gaan, Het gave goud ligt op uw zegebaan, Drui...

Nazomer

poëzie
4,4 met 5 stemmen 551
Vaag drijft door de open deur De bleke avondwind Een bitter kille geur - Alsof de herfst begint. Vaag, als een val...

Stervend meisje

poëzie
4,2 met 4 stemmen 295
Kind van wonden, Dat één stonde Nog als bleke sterre beeft, Voor wier luister 's Werelds duister Gene na...

De krekels en de wandelaar

poëzie
4,0 met 2 stemmen 357
De dag ging heen, zonk eenzaam achter Een oude wijze vlier, De meiliedjes werden al zachter, De wei lag vol getier...

Bede

poëzie
4,6 met 5 stemmen 235
Lichte nacht, die lichter zijt Dan mijn donker droeve dagen, Sterrennacht, die groter zijt Dan mijn kleine hart kan d...

Langs het Getijde

poëzie
4,0 met 3 stemmen 315
Het schemert, en Waar 'k peinzend langs de golven ga En peinzend naar hun ruisen hoor, Ruist al hun vloed mij schuim...

De vuurtoren

poëzie
4,8 met 4 stemmen 603
schets van ontwaken Ik ben wakker aan 't worden als een toren aan zee - De lieflijke lamp van mijn dromen Verb...

De stilte

poëzie
3,5 met 8 stemmen 547
Min de stilte in uw wezen, Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vrezen Hebben nooit hun hart gelezen, H...

Vluchtende ontroering

poëzie
4,0 met 1 stemmen 503
Verloren in de' avond Weg van mij, Vlucht een ontroering, Voorbij - voorbij. Was het 't lieflijke Van een gezicht...

De zingende dagdief

poëzie
4,0 met 2 stemmen 331
Over de heide zeurde ik, Zo zonder gedachte, Een oud liedje neurde ik, Het zonneke lachte. Over de hei ging ik,...

Mijmering

poëzie
4,0 met 1 stemmen 475
't Wordt stil - en als een stille droom Komt de avond om mij heen, - En zachtjes ga ik dromend aan De weefstoel va...

ALS GE MAAR .. .

poëzie
4,2 met 6 stemmen 539
Pragmatisch leerdichtje. Als ge maar in 't drukke leven 't Eigen leven niet vergeet, Als ge maar niet wordt gedr...

Leven

poëzie
3,5 met 2 stemmen 730
O, als een dier te zijn! - Een dier in de zonneschijn - Te koekeloeren, Zo ene bloem zien staan, En een beestje voo...
Meer laden...