inloggen

resultaten voor 'Frederik van Eeden'


66 resultaten.
Sorteren op:

Geloof en rede

poezie
2,9 met 18 stemmen 2.924
De godsdienst en de wetenschap Die loof ik allebei - De tweede maakt ons wijs en knap En de eerste vroom en blij....

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.098
Kunt Gij nog wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij...

Schemering in 't woud

poezie
3,3 met 16 stemmen 3.383
Hier moet ik peinzend gaan en stil, - het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen, ik voel de lome sch...

Een dolende gids

poezie
4,3 met 6 stemmen 1.981
Wat wil die dolle jong'lingtrits, Zich dwaas'lijk noemend 'Nieuwe Gids'? Wier schaamt'loze opgeblazenheid Ons...

Hei-leeuwerik

poezie
2,8 met 11 stemmen 2.183
Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag. Ik werkte...

De Planeet.

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.393
Blank-glanzende planeet betuurt aandachtig weder, strak-fonkelend en teder, mijn stille avond-weg - alsof zij w...

Ontevredenen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.863
"Het bulder vrij op 't woeste meer Ik kijk eens buiten naar 't weer En ga dan thuis wat slapen " Toll...

De Noordenwind

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.283
De wind waait hoog en kent de mensen niet. Hoog wil ik stijgen met de Noordenwind, boven 't gerucht der stemmen - b...

DE STAF.

poezie
Onrust en donker alomme, Bang als een dove-en-stomme, tastend als blind ga ik omme - Waar is mijn staf? Ik lijd en...

Maar daar is Lijden schoner dan de Dood

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.080
Maar daar is Lijden schoner dan de Dood, - Want niet om niet wordt 't mensenhart vertreden, De brand der zielen is...

Beproeving

poezie
Helaas! helaas! de wrede smart Wil zelfs geen dichter sparen- Dat moest mijn teder vaderhart Op bitt're wijs erva...

DUISTERE STRATEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.031
Regen zie ik, mist en regen, grauwe mist en kille regen En de natte mensen lopen rustloos op de natte wegen. D'ee...

Het zee-geruis

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.339
Het zee-geruis zal ik nog dán gedenken als diep in zand mijn hoorloos oor vergaat, als lichten mild mijn ogen niet me...

NA ZONSONDERGANG AAN ZEE.

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.285
Zonne stervend zonk in zee, en een wijde wade spreidde op de brede kimme neer 't wolkenheer. Eenzaam ruist de duist...

AAN EEN MEISJE

poezie
4,2 met 4 stemmen 2.350
0 zeg mij, vriendlijk meisje! Is 't u slechts naar de zin Als ik mijn harte toesluit Voor wat ik meest bemin? Al...

De dichter en de geleerde

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.816
De Dichter is een neuswijs kind, dat Leven zoekt waar 't niemand vindt. Hij spreekt met bergen, maan en zon alsof...

De boeteling

poezie
2,4 met 8 stemmen 2.197
1k slof wat over de aarde heen, van Oost naar West, alléén — alléén — en moet nog tussen-beien wat stilstaan,...

Herleving

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.703
Ik voel het, ja! zij is mij weergegeven de zaligheid, die 'k nimmer had verwacht, Ik voel haar heerlijk in mijn borst...

Zonne-bloem

poezie
3,3 met 13 stemmen 2.577
Ik ken een plant, niet fraai van loof niet schoon, niet rank gesteeld. Haar vorm is lomp, haar bloem is grof, Geen di...

Hiernamaals

poezie
2,8 met 10 stemmen 1.931
Zal ik in een nevel waren, Of in tastbre duisternis? Zal ik in een ledig staren Angstig dat ik mij vergis? Zal ik do...

Bekentenis

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.723
O, ja! ik voel 't, wanneer ik, na de eten Met schrijfpapier en pen, Voor mijn bureau zo rustig ben gezeten, Dat...

Ik lig op mijn stil-doodbed

poezie
3,4 met 9 stemmen 2.252
Ik lig op mijn stil dood-bed, heel alleen, ik weet het wel: - nu zal het hart gaan breken; uit mijn onheelbre, wijde w...

Eerste zang

poezie
3,0 met 9 stemmen 2.483
Ik droomde 't Leven als een groot, groen Bos, De vogels zwegen en het loot hing stil, De beken vloeiden niet, geen wi...

Het zee-geruis

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.988
Het zee-geruis zal ik nog dan gedenken als diep in zand, mijn hoorloos oor vergaat, als lichten mild mijn ogen niet...

Nederland

poezie
3,4 met 9 stemmen 2.244
O, dierbaar plekje grond, ontwoekerd aan de baren! O land van mijn geboorte en teed're kinderjaren! Waar ik mijn eers...

Atheïsten

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.287
Wat wil het reuk'loos vloekgespan Dat U ontkent, o Heer? O, komt de nood eens aan de man... Zij buigen voor U nee...

Voor de liefste

poezie
3,7 met 10 stemmen 2.930
Aan mijne Vrouw. In zachte klanken saamgebracht Heb ik uw zoete naam gedacht, O mijn Lief-uitverkoren! Die 't lief...

O tempora!

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.741
O Piëteit! Van vroeger tijd, Hoever zijt gij te zoeken! Der vaad'ren deugd ging naar de maan, Der vaad're...

Van trots en deemoed

poezie
2,6 met 7 stemmen 2.554
Zie , ze heeft niets verwacht – zij kon maar niet aflaten te geven boven mate, had het de dood gebracht. Daar zi...

Voorspel

poezie
4,2 met 6 stemmen 2.410
Verse Lauwerblaadjes om de hoofden van Neêrlands dichterhelden - Is men met ontroerde schreden In der muzen hof...