inloggen

resultaten voor 'Frederik van Eeden'


66 resultaten.
Sorteren op:

Atheïsten

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.409
Wat wil het reuk'loos vloekgespan Dat U ontkent, o Heer? O, komt de nood eens aan de man... Zij buigen voor U nee...

O tempora!

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.914
O Piëteit! Van vroeger tijd, Hoever zijt gij te zoeken! Der vaad'ren deugd ging naar de maan, Der vaad're...

Aan N. Beets

poezie
4,1 met 12 stemmen 4.020
O Beets, wat zijt gij groot! Als God het niet verbood, Dan zou ik u aanbidden… Nu laat ik dat in ’t midden: Toch...

Geloof en rede

poezie
2,9 met 18 stemmen 3.177
De godsdienst en de wetenschap Die loof ik allebei - De tweede maakt ons wijs en knap En de eerste vroom en blij....

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.175
Kunt Gij nog wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij...

Schemering in 't woud

poezie
3,3 met 16 stemmen 3.470
Hier moet ik peinzend gaan en stil, - het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen, ik voel de lome sch...

Een dolende gids

poezie
4,3 met 6 stemmen 2.040
Wat wil die dolle jong'lingtrits, Zich dwaas'lijk noemend 'Nieuwe Gids'? Wier schaamt'loze opgeblazenheid Ons...

Hei-leeuwerik

poezie
2,8 met 11 stemmen 2.278
Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag. Ik werkte...

De Planeet.

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.454
Blank-glanzende planeet betuurt aandachtig weder, strak-fonkelend en teder, mijn stille avond-weg - alsof zij w...

Ontevredenen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.914
"Het bulder vrij op 't woeste meer Ik kijk eens buiten naar 't weer En ga dan thuis wat slapen " Toll...

De Noordenwind

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.351
De wind waait hoog en kent de mensen niet. Hoog wil ik stijgen met de Noordenwind, boven 't gerucht der stemmen - b...

DE STAF.

poezie
Onrust en donker alomme, Bang als een dove-en-stomme, tastend als blind ga ik omme - Waar is mijn staf? Ik lijd en...

Maar daar is Lijden schoner dan de Dood

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.118
Maar daar is Lijden schoner dan de Dood, - Want niet om niet wordt 't mensenhart vertreden, De brand der zielen is...

Beproeving

poezie
Helaas! helaas! de wrede smart Wil zelfs geen dichter sparen- Dat moest mijn teder vaderhart Op bitt're wijs erva...

DUISTERE STRATEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.070
Regen zie ik, mist en regen, grauwe mist en kille regen En de natte mensen lopen rustloos op de natte wegen. D'ee...

Het zee-geruis

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.383
Het zee-geruis zal ik nog dán gedenken als diep in zand mijn hoorloos oor vergaat, als lichten mild mijn ogen niet me...

NA ZONSONDERGANG AAN ZEE.

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.394
Zonne stervend zonk in zee, en een wijde wade spreidde op de brede kimme neer 't wolkenheer. Eenzaam ruist de duist...

AAN EEN MEISJE

poezie
4,2 met 4 stemmen 2.377
0 zeg mij, vriendlijk meisje! Is 't u slechts naar de zin Als ik mijn harte toesluit Voor wat ik meest bemin? Al...

De dichter en de geleerde

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.843
De Dichter is een neuswijs kind, dat Leven zoekt waar 't niemand vindt. Hij spreekt met bergen, maan en zon alsof...

De boeteling

poezie
2,4 met 8 stemmen 2.217
1k slof wat over de aarde heen, van Oost naar West, alléén — alléén — en moet nog tussen-beien wat stilstaan,...

Herleving

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.732
Ik voel het, ja! zij is mij weergegeven de zaligheid, die 'k nimmer had verwacht, Ik voel haar heerlijk in mijn borst...

Zonne-bloem

poezie
3,3 met 13 stemmen 2.612
Ik ken een plant, niet fraai van loof niet schoon, niet rank gesteeld. Haar vorm is lomp, haar bloem is grof, Geen di...

Hiernamaals

poezie
2,8 met 10 stemmen 1.958
Zal ik in een nevel waren, Of in tastbre duisternis? Zal ik in een ledig staren Angstig dat ik mij vergis? Zal ik do...

Bekentenis

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.740
O, ja! ik voel 't, wanneer ik, na de eten Met schrijfpapier en pen, Voor mijn bureau zo rustig ben gezeten, Dat...

Ik lig op mijn stil-doodbed

poezie
3,4 met 9 stemmen 2.274
Ik lig op mijn stil dood-bed, heel alleen, ik weet het wel: - nu zal het hart gaan breken; uit mijn onheelbre, wijde w...

Eerste zang

poezie
3,0 met 9 stemmen 2.501
Ik droomde 't Leven als een groot, groen Bos, De vogels zwegen en het loot hing stil, De beken vloeiden niet, geen wi...

Het zee-geruis

poezie
3,2 met 5 stemmen 2.001
Het zee-geruis zal ik nog dan gedenken als diep in zand, mijn hoorloos oor vergaat, als lichten mild mijn ogen niet...

Nederland

poezie
3,4 met 9 stemmen 2.263
O, dierbaar plekje grond, ontwoekerd aan de baren! O land van mijn geboorte en teed're kinderjaren! Waar ik mijn eers...

Voor de liefste

poezie
3,7 met 10 stemmen 2.955
Aan mijne Vrouw. In zachte klanken saamgebracht Heb ik uw zoete naam gedacht, O mijn Lief-uitverkoren! Die 't lief...

Van trots en deemoed

poezie
2,6 met 7 stemmen 2.573
Zie , ze heeft niets verwacht – zij kon maar niet aflaten te geven boven mate, had het de dood gebracht. Daar zi...