inloggen

resultaten voor 'J.H. Leopold'


93 resultaten.
Sorteren op:

Staren door het raam

poezie
3,6 met 22 stemmen 2.258
Er is een leven in wat bewegen, de takken beven een beetje tegen elkaar. Een even beginnen schudt elke boom: een bezi...

Oosters

poezie
3,5 met 16 stemmen 2.800
7. 'In blozend schoon ligt mijn gelaat gespreid; waarom door reukwerpers mij smart bereid?' fluistert de roos, de n...

Herfst

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.514
De blaren laten los en op de wind drijven ze donker langs de grijze lucht, alsof een vlucht verlate vogels wegtrok. O...

God heeft een huis gebouwd en dak

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.732
GOD heeft een huis gebouwd en dak en zoldering bespannen strak met kommer, druk en droefenis, weedom er de bevloer...

Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind

poezie
3,1 met 22 stemmen 2.727
Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind, het werd een spel, een lief gezeg van andere mensen, zó is het weg en vreemd...

Cheops (fragment)

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.824
Zo dit groot monument, dit uitgekozen koninklijk gloriestuk en pronkkleinood, de rijke rotsklomp, kantig en behouwen...

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.482
Dans, dans tesamen een rondedans met hand in hand en hooggedragen omrankende armen en op een trage zangwijze het vo...

Christenen, Joden, Parsen, Moslemin

poezie
4,3 met 6 stemmen 445
Christenen, Joden, Parsen, Moslemin zij dolen allen; voor wie toe wil zien, vervalt de ganse mensheid slechts in twee...

Hoe duizendvoudig lief

poezie
4,3 met 3 stemmen 683
HOE duizendvoudig lief en zacht in zorg en eerbied zou ik wezen en zeer omzichtig. Wist gij deze vriendelijkheid u...

Regen

poezie
4,0 met 3 stemmen 678
De bui is afgedreven; aan de gezonken horizont trekt weg het opgestapelde, de rond- gewelfde wolken; over is gebleven...

O dood vlies van de torengracht

poezie
4,0 met 1 stemmen 443
O DOOD vlies van de torengracht en wreed gewekte kreet der zwanen, de angst vloeit klam toe door de lanen en stolt ro...

Idylle

poezie
4,2 met 5 stemmen 709
En is het daarbuiten ook donker en koud En droevige wintertijd, Mijn lief, 't is lente om mij heen, Nu ge in mijne ar...

Ik scheidde; onverstand was allerwegen

poezie
5,0 met 2 stemmen 540
Ik scheidde; onverstand was allerwegen, van al mijn parels werd niet één geregen. De dwazen! honderd dingen, nooit...

IN DOEKEN EN EEN TOEFJE BONT

poezie
4,0 met 5 stemmen 563
in doeken en een toefje bont duffeltjes aan met lappen en scheuren, schamel en schunnig, verschoten kleuren, op weg d...

Tintelende ontroering

poezie
4,0 met 2 stemmen 668
Tintelende ontroering zich zelf genoeg, en met de volontloken wangen en met de forse wrong der haren met het hoo...

Ik zag met pronk en kostbaarheden

poezie
4,2 met 4 stemmen 425
IK zag met pronk en kostbaarheden en een hooghartig oogopslaan een pauwenveer in den koraan; de groen en rosse str...

In deze tuin zijn saamgelegd

poezie
4,5 met 2 stemmen 767
In deze tuin zijn saamgelegd geelbruine en witte en zwarte stenen, gevoegd, gezocht, dat elk wat zegt met een allengs...

Zingende lucht

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.016
ZINGENDE lucht zingende wind - en binnen in, binnen de struiken ligt uitgegoten een donkere vijver en luiste...

Uit lege verte toegeroep

poezie
4,0 met 2 stemmen 567
Uit lege verte toegeroep men weet niet waar vandaan maar al aan blaren groen jongvochtig wat is des harten k...

In winteravondkou

poezie
4,9 met 10 stemmen 849
IN winteravondkou, in het groot open van het blauwvloeiende beloopen roestrandig staal, spichtig, onzichtig nu de...

De lippen van het water...

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.063
De lippen van het water leggen zich verliefd, verlustigd op de rondom open gewelfde kring; zij komen toegeslopen e...

Op reis

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.257
In de donkere wagen reed ik alleen, Alleen met mijn lief door de nacht; Wij spraken geen woord, wij hebben stil Aan o...

Regen

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.056
Schaduwen van wie er gaat ingedoken over straat, kleren, hoofd en voetenhak weggeëffend, grauw en vlak als lei....

Van uit de donkerte in de lommertuin

poezie
4,0 met 1 stemmen 894
Van uit de donkerte in de lommertuin zie in het binnenlicht ik haar bewegen, de stroken in het neergezegen borduur...

Regen

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.540
Schaduwen van wie er gaat ingedoken over straat, kleren, hoofd en voetenhak weggeëffend, grauw en vlak als lei.  ...

O dromend hart, kies u een nieuw vertier

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.283
O dromend hart, kies u een nieuw vertier in vrouwenwang en purpren eglantier; licht als kwikzilver vlieten onze dagen,...

Finis

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.161
Ik hoor een klagen, klagen immermeer, zoet, droef, een klagen van mijn jonge lief, die troosteloos is en treurt om har...

De lucht was als een perzik

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.349
De lucht was als een perzik, de maan een diamant, zwellende lentenevels bloeiden aan alle kant. Over de donzen...

De dauw hangt parelen

poezie
4,0 met 1 stemmen 975
De dauw hangt parelen aan takken en aan blaren in kettingen en snoeren; de kusmond van de wind, als hij ze aan wil roe...

Nu dat het jaar is oud en wit

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.401
Nu dat het jaar is oud en wit En elk in zijn behuizing zit Over het vuur gebogen, Nu zal een wakkre zang opgaan En d...