inloggen

resultaten voor 'J.H. Leopold'


93 resultaten.
Sorteren op:

Zij tilt zich overeind (1897)

poezie
4,1 met 22 stemmen 1.703
Zij tilt zich overeind en in het licht en maakt een stil begin stil met zich zelve, langs het smalle lijf l...

Tavont sullen wi vrolic sijn

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.066
Tavont sullen wi vrolic sijn, ic wil drincken den roden wijn. Ic wil kussen dijn roden mont, meisken, dat mijn her...

LIED

poezie
2,9 met 13 stemmen 1.974
Ik ging door 't lachend bloemenveld, Veel kille dauw hing aan de knoppen, Maar helder scheen de morgenzon En dra ver...

Staren door het raam

poezie
3,6 met 22 stemmen 2.431
Er is een leven in wat bewegen, de takken beven een beetje tegen elkaar. Een even beginnen schudt elke boom: een bezi...

Oosters

poezie
3,5 met 16 stemmen 2.849
7. 'In blozend schoon ligt mijn gelaat gespreid; waarom door reukwerpers mij smart bereid?' fluistert de roos, de n...

Herfst

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.560
De blaren laten los en op de wind drijven ze donker langs de grijze lucht, alsof een vlucht verlate vogels wegtrok. O...

God heeft een huis gebouwd en dak

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.756
GOD heeft een huis gebouwd en dak en zoldering bespannen strak met kommer, druk en droefenis, weedom er de bevloer...

Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind

poezie
3,1 met 22 stemmen 2.795
Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind, het werd een spel, een lief gezeg van andere mensen, zó is het weg en vreemd...

Cheops (fragment)

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.837
Zo dit groot monument, dit uitgekozen koninklijk gloriestuk en pronkkleinood, de rijke rotsklomp, kantig en behouwen...

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.497
Dans, dans tesamen een rondedans met hand in hand en hooggedragen omrankende armen en op een trage zangwijze het vo...

Christenen, Joden, Parsen, Moslemin

poezie
4,3 met 6 stemmen 464
Christenen, Joden, Parsen, Moslemin zij dolen allen; voor wie toe wil zien, vervalt de ganse mensheid slechts in twee...

Hoe duizendvoudig lief

poezie
4,3 met 3 stemmen 702
HOE duizendvoudig lief en zacht in zorg en eerbied zou ik wezen en zeer omzichtig. Wist gij deze vriendelijkheid u...

Regen

poezie
4,0 met 3 stemmen 706
De bui is afgedreven; aan de gezonken horizont trekt weg het opgestapelde, de rond- gewelfde wolken; over is gebleven...

O dood vlies van de torengracht

poezie
4,0 met 1 stemmen 457
O DOOD vlies van de torengracht en wreed gewekte kreet der zwanen, de angst vloeit klam toe door de lanen en stolt ro...

Idylle

poezie
4,2 met 5 stemmen 723
En is het daarbuiten ook donker en koud En droevige wintertijd, Mijn lief, 't is lente om mij heen, Nu ge in mijne ar...

Ik scheidde; onverstand was allerwegen

poezie
5,0 met 2 stemmen 550
Ik scheidde; onverstand was allerwegen, van al mijn parels werd niet één geregen. De dwazen! honderd dingen, nooit...

IN DOEKEN EN EEN TOEFJE BONT

poezie
4,0 met 5 stemmen 572
in doeken en een toefje bont duffeltjes aan met lappen en scheuren, schamel en schunnig, verschoten kleuren, op weg d...

Tintelende ontroering

poezie
4,0 met 2 stemmen 682
Tintelende ontroering zich zelf genoeg, en met de volontloken wangen en met de forse wrong der haren met het hoo...

Ik zag met pronk en kostbaarheden

poezie
4,2 met 4 stemmen 433
IK zag met pronk en kostbaarheden en een hooghartig oogopslaan een pauwenveer in den koraan; de groen en rosse str...

In deze tuin zijn saamgelegd

poezie
4,5 met 2 stemmen 775
In deze tuin zijn saamgelegd geelbruine en witte en zwarte stenen, gevoegd, gezocht, dat elk wat zegt met een allengs...

Zingende lucht

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.027
ZINGENDE lucht zingende wind - en binnen in, binnen de struiken ligt uitgegoten een donkere vijver en luiste...

Uit lege verte toegeroep

poezie
4,0 met 2 stemmen 577
Uit lege verte toegeroep men weet niet waar vandaan maar al aan blaren groen jongvochtig wat is des harten k...

In winteravondkou

poezie
4,9 met 10 stemmen 855
IN winteravondkou, in het groot open van het blauwvloeiende beloopen roestrandig staal, spichtig, onzichtig nu de...

De lippen van het water...

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.072
De lippen van het water leggen zich verliefd, verlustigd op de rondom open gewelfde kring; zij komen toegeslopen e...

Op reis

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.266
In de donkere wagen reed ik alleen, Alleen met mijn lief door de nacht; Wij spraken geen woord, wij hebben stil Aan o...

Regen

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.066
Schaduwen van wie er gaat ingedoken over straat, kleren, hoofd en voetenhak weggeëffend, grauw en vlak als lei....

Van uit de donkerte in de lommertuin

poezie
4,0 met 1 stemmen 899
Van uit de donkerte in de lommertuin zie in het binnenlicht ik haar bewegen, de stroken in het neergezegen borduur...

Regen

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.545
Schaduwen van wie er gaat ingedoken over straat, kleren, hoofd en voetenhak weggeëffend, grauw en vlak als lei.  ...

O dromend hart, kies u een nieuw vertier

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.289
O dromend hart, kies u een nieuw vertier in vrouwenwang en purpren eglantier; licht als kwikzilver vlieten onze dagen,...

Finis

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.165
Ik hoor een klagen, klagen immermeer, zoet, droef, een klagen van mijn jonge lief, die troosteloos is en treurt om har...