inloggen
inzending toevoegen

resultaten voor 'Jacob Israël de Haan'


75 resultaten.
Sorteren op:

Aan alle dichters

poezie
2,5 met 17 stemmen 1.363
Uw literatuur is literatuur. Waar is uw Lied, dat beeft van hartebloed? Het goud wordt gelouterd in louter vuur. En h...

Specerijen-bazar.

poezie
4,0 met 2 stemmen 351
Dromend gaan door de specerijenstraatjes. De huisjes zijn van zoete geur doorstoofd. Het wolkt uit dozen, balen, kas...

Zaterdagavond

poezie
5,0 met 2 stemmen 215
Avond; aan de bleke blauwe lucht, zie Hoe 't bloeisel van de sterren stil ontspruit, Ach: nu vieren vromen de Sabba...

De jonge vogel

poezie
Ik sliep niet meer: een jonge vogel floot, Mijn hart doordringend, en ontwakend zag Ik 't kalme kleuren van den klaren...

Doodsangst

poezie
4,5 met 2 stemmen 334
Laat ik u kussen en u nogmaals kussen. Geeft u liefde voor mijne liefde weder, Wat baat het ons: eens zal de doodwind...

De stille nacht

poezie
4,0 met 2 stemmen 263
De nacht is stil. Zo wijd als mijn oog ziet Hangt aan de lucht nu geen bloeiende schijn Van een Stad. Oovral rust. De...

Machtloos lied

poezie
5,0 met 2 stemmen 284
Waar zal ik vluchten voor het Leven? Waar zal ik vluchten voor de Dood? O, Lied, wat kunt gij machtger geven Da...

Aan een, die mij ‘vriend’ noemde

poezie
4,0 met 2 stemmen 394
Uw vriend? Werd ik uw vriend, die graag een smader, Een hater van zijn eigen Volk eens was, Die blij verleid, op zoets...

Troost

poezie
Troost u, want was ik in Holland gebleven, 't Verlangen naar dit Land liet mij geen rust. In onrust geboren, word ik g...

Wanhoop

poezie
4,0 met 4 stemmen 439
Zeg niet: "mijn leven is mislukt." Neen: het Leven is ene mislukking van God. De hand, die heden bloemen plukt, Kra...

Gestild verlangen

poezie
4,0 met 3 stemmen 813
Wat ik verlang? Niet meer de wilde weelde, De woede, die naar donkre daden drijft, Slechts dat mijn ziel, die zoveel...

Kwatrijnen

poezie
4,5 met 2 stemmen 791
Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen. Zij zullen sidderen, als zij verstaan, Met welk een marteling van hartenpijne...

Doodsangst

poezie
Niet in de winter, wanneer dagen duister Als nachten zijn, wier zwaarte mij verdrukt, Maar in de zomer, als de bloei,...

Angst

poezie
1,8 met 5 stemmen 1.234
Als ik de zon was, kon ik vreedzaam zijn Met zijn mond, zijn ogen, zijn haren. Nu blijf ik ver, met doffe pijn, Sidde...

Het eigen lied

poezie
2,6 met 5 stemmen 674
Ik was een knaap, die alle Joodse dagen Van vasten en van vreugd eerbiedig hield. Zijn dagen veilig voor angstige vra...

EETWAGEN

poezie
3,0 met 10 stemmen 1.193
Hij dronk de wijn. Ik zag de zonnestralen Een eeuwig ogenblik verspelen in zijn glas. Hij zal nooit weten (God weet wa...

Berusting

poezie
1,8 met 9 stemmen 1.469
In dit spel van wind en water Schouw ik peinzend heel de dag 'k Vraag niet meer naar toen en later Ik draag wat er ko...

Tijd en eeuwigheid

poezie
2,0 met 7 stemmen 1.295
De Tijd kan de Eeuwigheid niet overwinnen. Maar kan de Eeuwigheid één Ogenblik overslaan? Laat dan gerust uw Ziel...

Zatheid

poezie
2,4 met 5 stemmen 814
Toen elke zonde tot het eind vervuld was, Toen er geen teer geheim te schennen bleef, Toen elke schaamte schaamteloos...

Klacht

poezie
2,2 met 5 stemmen 785
Gij klaagt: "Alles ontneemt mij de Eeuwigheid." Ook meer dan de Eeuwigheid u heeft gegeven? Gevangen klaagt ge in de...

Aan de lateren

poezie
2,7 met 6 stemmen 648
Wat ik geschreven heb, dat blijft geschreven. Wat ik misdreven heb, dat is gedaan. Ik sterf getroost. Maar zij, die la...

Aan Oscar Wilde

poezie
4,0 met 3 stemmen 671
Reading: schrei niet, hier is het wreed gebouw Waar een dichter in den tredmolen liep, Dorst leed, honger, op een plan...

Dit spelend kind kan de sterren niet plukken

poezie
2,7 met 7 stemmen 1.066
Dit spelend kind kan de sterren niet plukken Maar zijn ziel plukt bonte bundels te saam. Ik leed zó veel en in naamlo...

Kwatrijnen

poezie
2,2 met 11 stemmen 978
Vraag van mijn lied geen wijsheid en geen grootheid. Dit zijn vier regels en meer heb ik niet. Maar tot de wanhoop van...

Zelfmoord

poezie
2,1 met 10 stemmen 1.303
Toen scheidde ons het Leven. Thans scheidt ons de Dood. Gij rust. Ik word gedreven. Langs wroeging, vreugde en noo...

Aan Oscar Wilde

poezie
2,0 met 15 stemmen 1.543
Reading: schrei niet, hier is het wreed gebouw Waar een dichter in de tredmolen liep, Dorst leed, honger, op een plank...

Eetwagen

poezie
2,1 met 17 stemmen 1.426
Hij dronk de wijn. Ik zag de zonnestralen Eén eeuwig ogenblik verspelen in zijn glas. Hij zal nooit weten (God weet w...

In rust

poezie
2,4 met 21 stemmen 1.730
Maar lees de woorden van mijn liedren niet. Lees het onleesbare achter woorden. Dan zult gij weten, wat mij wreed beko...

Het kleine dorp

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.328
Laat ik u schrijven, vriend, hoe zalig stil Het dorpje is waar ik nu woon, gevlucht Voor schrille stad en havenend ger...

Dat ik een wild genieter ben geweest

poezie
1,6 met 12 stemmen 1.376
Dat ik een wild genieter ben geweest, Wiens vreugde wrang was en wiens wroeging wranger, Men zal 't weten, zolang men...