inloggen

resultaten voor 'Jacob Israel de Haan'


75 resultaten.
Sorteren op:

Dit spelend kind kan de sterren niet plukken

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.336
Dit spelend kind kan de sterren niet plukken Maar zijn ziel plukt bonte bundels te saam. Ik leed zó veel en in naamlo...

Dat ik een wild genieter ben geweest

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.612
Dat ik een wild genieter ben geweest, Wiens vreugde wrang was en wiens wroeging wranger, Men zal 't weten, zolang men...

De taal

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.529
Het meest verlang ik weer de taal te horen. De taal van Holland, altijd om mij heen. Hier leef ik, half verheugd en...

DE ZEGEN

poezie
3,0 met 30 stemmen 3.107
Ik was dertien jaar, toen legde zijn handen Een vrome Man ten zegen op mijn hoofd. Zijn zegen heeft mij niet behoed...

Terugkeer.

poezie
3,6 met 15 stemmen 2.023
Weet Gij nog, moeder, hoe ik jong Schatten-verlangend u verliet? Wereld en weelde lokten, mij bedwong Uw smeken ni...

Een vogel

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.160
Een vogel floot en deze stoorde Stilte met zijn ongehoorde Tintelende fluit. Die vogel floot voor zich alleen Uit ha...

Aan alle dichters

poezie
3,3 met 14 stemmen 1.463
Uw literatuur is literatuur. Waar is uw Lied, dat beeft van hartebloed? Het goud wordt gelouterd in louter vuur. En h...

Specerijen-bazar.

poezie
4,0 met 3 stemmen 382
Dromend gaan door de specerijenstraatjes. De huisjes zijn van zoete geur doorstoofd. Het wolkt uit dozen, balen, kas...

Zaterdagavond

poezie
5,0 met 2 stemmen 248
Avond; aan de bleke blauwe lucht, zie Hoe 't bloeisel van de sterren stil ontspruit, Ach: nu vieren vromen de Sabba...

De jonge vogel

poezie
4,0 met 1 stemmen 258
Ik sliep niet meer: een jonge vogel floot, Mijn hart doordringend, en ontwakend zag Ik 't kalme kleuren van den klaren...

Doodsangst

poezie
4,5 met 2 stemmen 377
Laat ik u kussen en u nogmaals kussen. Geeft u liefde voor mijne liefde weder, Wat baat het ons: eens zal de doodwind...

De stille nacht

poezie
4,0 met 2 stemmen 301
De nacht is stil. Zo wijd als mijn oog ziet Hangt aan de lucht nu geen bloeiende schijn Van een Stad. Oovral rust. De...

Machtloos lied

poezie
5,0 met 2 stemmen 306
Waar zal ik vluchten voor het Leven? Waar zal ik vluchten voor de Dood? O, Lied, wat kunt gij machtger geven Da...

Aan een, die mij ‘vriend’ noemde

poezie
4,0 met 2 stemmen 407
Uw vriend? Werd ik uw vriend, die graag een smader, Een hater van zijn eigen Volk eens was, Die blij verleid, op zoets...

Troost

poezie
4,0 met 2 stemmen 553
Troost u, want was ik in Holland gebleven, 't Verlangen naar dit Land liet mij geen rust. In onrust geboren, word ik g...

Wanhoop

poezie
4,0 met 4 stemmen 450
Zeg niet: "mijn leven is mislukt." Neen: het Leven is ene mislukking van God. De hand, die heden bloemen plukt, Kra...

Gestild verlangen

poezie
4,0 met 3 stemmen 823
Wat ik verlang? Niet meer de wilde weelde, De woede, die naar donkre daden drijft, Slechts dat mijn ziel, die zoveel...

Kwatrijnen

poezie
4,5 met 2 stemmen 811
Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen. Zij zullen sidderen, als zij verstaan, Met welk een marteling van hartenpijne...

Doodsangst

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.162
Niet in de winter, wanneer dagen duister Als nachten zijn, wier zwaarte mij verdrukt, Maar in de zomer, als de bloei,...

Angst

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.247
Als ik de zon was, kon ik vreedzaam zijn Met zijn mond, zijn ogen, zijn haren. Nu blijf ik ver, met doffe pijn, Sidde...

Het eigen lied

poezie
2,6 met 5 stemmen 693
Ik was een knaap, die alle Joodse dagen Van vasten en van vreugd eerbiedig hield. Zijn dagen veilig voor angstige vra...

EETWAGEN

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.233
Hij dronk de wijn. Ik zag de zonnestralen Een eeuwig ogenblik verspelen in zijn glas. Hij zal nooit weten (God weet wa...

Berusting

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.490
In dit spel van wind en water Schouw ik peinzend heel de dag 'k Vraag niet meer naar toen en later Ik draag wat er ko...

Tijd en eeuwigheid

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.335
De Tijd kan de Eeuwigheid niet overwinnen. Maar kan de Eeuwigheid één Ogenblik overslaan? Laat dan gerust uw Ziel...

Zatheid

poezie
3,2 met 4 stemmen 821
Toen elke zonde tot het eind vervuld was, Toen er geen teer geheim te schennen bleef, Toen elke schaamte schaamteloos...

Klacht

poezie
2,2 met 5 stemmen 793
Gij klaagt: "Alles ontneemt mij de Eeuwigheid." Ook meer dan de Eeuwigheid u heeft gegeven? Gevangen klaagt ge in de...

Aan de lateren

poezie
3,4 met 5 stemmen 661
Wat ik geschreven heb, dat blijft geschreven. Wat ik misdreven heb, dat is gedaan. Ik sterf getroost. Maar zij, die la...

Aan Oscar Wilde

poezie
4,0 met 3 stemmen 776
Reading: schrei niet, hier is het wreed gebouw Waar een dichter in den tredmolen liep, Dorst leed, honger, op een plan...

Kwatrijnen

poezie
3,4 met 8 stemmen 989
Vraag van mijn lied geen wijsheid en geen grootheid. Dit zijn vier regels en meer heb ik niet. Maar tot de wanhoop van...

Zelfmoord

poezie
2,9 met 8 stemmen 1.320
Toen scheidde ons het Leven. Thans scheidt ons de Dood. Gij rust. Ik word gedreven. Langs wroeging, vreugde en noo...