inloggen

resultaten voor 'Jan Jacob Slauerhoff'


144 resultaten.
Sorteren op:

Eenzaamheidsverlangen

poezie
3,4 met 24 stemmen 4.354
Ik wilde alleen zijn met mijn droefenis En ik verborg mij in 't gewoekerd gras. Maar tevergeefs: mijn droefenis verri...

Gelijkenis

poezie
2,8 met 16 stemmen 2.827
De pijnboom, eenzaam, Op steile spits, De storm rolt rotsen Voorbij zijn stam; En diep daaronder, In 't dal, de...

Complainte

poezie
3,8 met 13 stemmen 2.028
Ik leefde ook liever monogaam, Maar ik ben veroordeeld als nomade, Tot geen gestage echt bekwaam, Steeds af te wijken...

Het einde

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.067
Nog zweven liedren op de wind En gaan van mond tot mond, Van ouder op kind. Maar ’t speeltuig ligt in ’t stof g...

NOG

poezie
4,5 met 6 stemmen 2.046
Dichten doe ik nog, maar als in droom, In een droom waarover 't voorgevoel Van te ontwaken in een werklijkheid Di...

De ontdekker

poezie
3,7 met 25 stemmen 3.032
De rustigen die mij tartten te vertrekken Heb ik om 't schip te krijgen woest beloofd Rijkdommen fabelachtig te ontde...

Provinciale

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.719
De regen laat niet af Zich op ’t stadje uit te storten, Als een Lied ohne Worte, Uit den treure gespeeld. Een v...

Dialogue Mystique

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.715
‘O marinero en esta fonda’. 'O lichtmatroos, Wat zoek je toch In deze kroeg?' 'k Zit in mijn hoek...

Kon ik eenmaal toch...

poezie
3,8 met 15 stemmen 2.825
Kon ik eenmaal toch jouw dans weergeven In een van het woord bevrijd gedicht, Eenmaal even vrij en lenig zweven Als j...

De dwangarbeiders

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.426
De koelies kermen op de zwarte kaden Onder de Zuid-Chinese zomerzon, Met plompe zak of zware ton beladen, Eenzelfd...

Scheppingsverhaal

poezie
4,5 met 4 stemmen 2.013
Gods kind had blokken in zijn boezelaar, Waarmee het in de wolken had gespeeld. Maar toen zij op wou bergen, moe, verv...

De voortekenen

poezie
2,6 met 8 stemmen 1.890
Witte ijsvogels wiegen Zich op zee en twijgen dichtbij. Zij wijst ze en roept ze met helle Bekoringsstem: "Zij voors...

Het dodeneiland

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.145
Geen ankerplaats, geen monding van een beek. De sloep bleef steken in een modderkreek. De bossen dorren, leven op ve...

OUD

poezie
3,2 met 9 stemmen 2.122
Verwaaide heesters in een lege tuin. Klimrozen in de luwte van de muur. Wat zonnebloemen, spruitend tussen 't puin...

Fado

poezie
3,9 met 18 stemmen 2.302
Ben ik traag omdat ik droef ben, Alles vergeefs vind en veil Op aarde geen hogere behoefte ken Dan wat schaduw ond...

Onder het zonnezeil

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.219
Onder het zonnezeil, verrukt door de wind, Zit ik gelukkig. ’t Noodlot is nukkig, Maar er blijft niets meer dat me...

Ontmoeting

poezie
4,6 met 5 stemmen 402
Onder lichtend vonkgedierte Komen algen tot bezinking. Diep is 't stil; langs lange slierten Wier trekt walm op van o...

Ultra Mare

poezie
3,0 met 2 stemmen 343
Hier is de wereld niets dan waaiend schuim, De laatste rotsen zijn bedolven Na de verwekking uit de golven, Die br...

Landelijke liefde III

poezie
4,0 met 1 stemmen 308
Het regende in de avond, zacht en tergend. Overgebleven bloesems bezwijmden. Wij gingen samen, verlangens verbergend...

Landelijke liefde II

poezie
2,8 met 4 stemmen 213
Op de golven vindt de zon verstrooiing, Langs basaltblokken en sloepen voor Anker trekt de vloed een vage voor, Za...

Landelijke Liefde I

poezie
4,0 met 1 stemmen 217
Wij stonden gebogen over de vliet; Daaronder leken onze gezichten Ziende uit een toekomst, toen een lichte Rimpeli...

Verzadiging

poezie
4,0 met 1 stemmen 191
De lange achtermiddagen aan boord Waarin de zon op vale golven gloort, Tussen de wolken uit, of door een lek In '...

AAN DE REIZIGER

poezie
4,0 met 2 stemmen 554
Steden spinnen wegen: Webben tussen kerkers. Zwerf of geef je over. 't Ravijn bant de de blik, De vlakte verst...

Zeeroep

poezie
4,0 met 3 stemmen 470
Ik ging geloven dat ik nu zou rusten, De winter in 't ommuurde stadje blijven, Een huis bewonen, klare zinnen schri...

Outcast

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 372
’t Breed grauw gelaat van de Afrikaanse kust, Na eeuwen van een ondoorgrondelijk wee Gekomen tot een onaantastbre...

Voorspook

poezie
3,0 met 1 stemmen 332
Zij die dood zijn en die gauw moeten, Schijnen elkaar vooruit te ontmoeten; In 't laatst van hun leven hebben zij d...

Fernando de Noronha

poezie
5,0 met 2 stemmen 362
De vinger Gods - een steile, plompe rots Staat op 't genaadloos strak azuur gericht. De ballingen op deze bruine sch...

Argentina

poezie
4,0 met 2 stemmen 414
Eenzaam reed ik over de verbrande heide, Waar de puinen der hoeven nog rookten, Waar de schimmen der doden nog spook...

Vermaning

poezie
1,7 met 3 stemmen 444
Vriend, herzie uw jeugdgezellin: Eens te tenger voor de extase, Zeg, veranderde zij snel in Een welvarende bourgeo...

LISBOA

poezie
4,5 met 2 stemmen 436
Een stad van grijswitte gebouwen En halfvoltooide huizen, Van ruïnes die spoorloos vergruizen En zuilen die zichtbaa...