inloggen

resultaten voor 'Jan Jacob Slauerhoff'


144 resultaten.
Sorteren op:

Eenzaamheidsverlangen

poezie
3,3 met 27 stemmen 4.704
Ik wilde alleen zijn met mijn droefenis En ik verborg mij in 't gewoekerd gras. Maar tevergeefs: mijn droefenis verri...

Gelijkenis

poezie
2,8 met 16 stemmen 2.982
De pijnboom, eenzaam, Op steile spits, De storm rolt rotsen Voorbij zijn stam; En diep daaronder, In 't dal, de...

Complainte

poezie
3,7 met 18 stemmen 2.173
Ik leefde ook liever monogaam, Maar ik ben veroordeeld als nomade, Tot geen gestage echt bekwaam, Steeds af te wijken...

Het einde

poezie
3,7 met 12 stemmen 2.224
Nog zweven liedren op de wind En gaan van mond tot mond, Van ouder op kind. Maar ’t speeltuig ligt in ’t stof g...

NOG

poezie
4,1 met 8 stemmen 2.173
Dichten doe ik nog, maar als in droom, In een droom waarover 't voorgevoel Van te ontwaken in een werklijkheid Di...

De ontdekker

poezie
3,8 met 28 stemmen 3.133
De rustigen die mij tartten te vertrekken Heb ik om 't schip te krijgen woest beloofd Rijkdommen fabelachtig te ontde...

Provinciale

poezie
3,9 met 10 stemmen 1.785
De regen laat niet af Zich op ’t stadje uit te storten, Als een Lied ohne Worte, Uit den treure gespeeld. Een v...

Dialogue Mystique

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.780
‘O marinero en esta fonda’. 'O lichtmatroos, Wat zoek je toch In deze kroeg?' 'k Zit in mijn hoek...

Kon ik eenmaal toch...

poezie
3,7 met 18 stemmen 2.927
Kon ik eenmaal toch jouw dans weergeven In een van het woord bevrijd gedicht, Eenmaal even vrij en lenig zweven Als j...

De dwangarbeiders

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.473
De koelies kermen op de zwarte kaden Onder de Zuid-Chinese zomerzon, Met plompe zak of zware ton beladen, Eenzelfd...

Scheppingsverhaal

poezie
4,2 met 5 stemmen 2.086
Gods kind had blokken in zijn boezelaar, Waarmee het in de wolken had gespeeld. Maar toen zij op wou bergen, moe, verv...

De voortekenen

poezie
2,9 met 9 stemmen 1.945
Witte ijsvogels wiegen Zich op zee en twijgen dichtbij. Zij wijst ze en roept ze met helle Bekoringsstem: "Zij voors...

Het dodeneiland

poezie
3,4 met 13 stemmen 2.206
Geen ankerplaats, geen monding van een beek. De sloep bleef steken in een modderkreek. De bossen dorren, leven op ve...

OUD

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.183
Verwaaide heesters in een lege tuin. Klimrozen in de luwte van de muur. Wat zonnebloemen, spruitend tussen 't puin...

Fado

poezie
3,8 met 20 stemmen 2.384
Ben ik traag omdat ik droef ben, Alles vergeefs vind en veil Op aarde geen hogere behoefte ken Dan wat schaduw ond...

Onder het zonnezeil

poezie
3,2 met 17 stemmen 2.282
Onder het zonnezeil, verrukt door de wind, Zit ik gelukkig. ’t Noodlot is nukkig, Maar er blijft niets meer dat me...

Ontmoeting

poezie
4,7 met 6 stemmen 467
Onder lichtend vonkgedierte Komen algen tot bezinking. Diep is 't stil; langs lange slierten Wier trekt walm op van o...

Ultra Mare

poezie
3,0 met 2 stemmen 407
Hier is de wereld niets dan waaiend schuim, De laatste rotsen zijn bedolven Na de verwekking uit de golven, Die br...

Landelijke liefde III

poezie
4,0 met 1 stemmen 355
Het regende in de avond, zacht en tergend. Overgebleven bloesems bezwijmden. Wij gingen samen, verlangens verbergend...

Landelijke liefde II

poezie
2,8 met 4 stemmen 249
Op de golven vindt de zon verstrooiing, Langs basaltblokken en sloepen voor Anker trekt de vloed een vage voor, Za...

Landelijke Liefde I

poezie
3,0 met 2 stemmen 252
Wij stonden gebogen over de vliet; Daaronder leken onze gezichten Ziende uit een toekomst, toen een lichte Rimpeli...

Verzadiging

poezie
4,0 met 3 stemmen 222
De lange achtermiddagen aan boord Waarin de zon op vale golven gloort, Tussen de wolken uit, of door een lek In '...

AAN DE REIZIGER

poezie
4,0 met 2 stemmen 588
Steden spinnen wegen: Webben tussen kerkers. Zwerf of geef je over. 't Ravijn bant de de blik, De vlakte verst...

Zeeroep

poezie
4,2 met 4 stemmen 504
Ik ging geloven dat ik nu zou rusten, De winter in 't ommuurde stadje blijven, Een huis bewonen, klare zinnen schri...

Outcast

poezie
2,0 met 2 stemmen 408
’t Breed grauw gelaat van de Afrikaanse kust, Na eeuwen van een ondoorgrondelijk wee Gekomen tot een onaantastbre...

Voorspook

poezie
2,0 met 4 stemmen 373
Zij die dood zijn en die gauw moeten, Schijnen elkaar vooruit te ontmoeten; In 't laatst van hun leven hebben zij d...

Fernando de Noronha

poezie
5,0 met 2 stemmen 390
De vinger Gods - een steile, plompe rots Staat op 't genaadloos strak azuur gericht. De ballingen op deze bruine sch...

Argentina

poezie
4,0 met 2 stemmen 440
Eenzaam reed ik over de verbrande heide, Waar de puinen der hoeven nog rookten, Waar de schimmen der doden nog spook...

Vermaning

poezie
1,7 met 3 stemmen 468
Vriend, herzie uw jeugdgezellin: Eens te tenger voor de extase, Zeg, veranderde zij snel in Een welvarende bourgeo...

LISBOA

poezie
4,5 met 2 stemmen 476
Een stad van grijswitte gebouwen En halfvoltooide huizen, Van ruïnes die spoorloos vergruizen En zuilen die zichtbaa...