inloggen

resultaten voor 'Jan Veth'


12 resultaten.
Sorteren op:

In memoriam matris.

poezie
4,0 met 2 stemmen 278
Op vleugel-suizelen, in stille nachten, Komt uw heraut, Herinnering, getogen Door mijne geest, en spant zijn purpren...

Op de oceaan.

poezie
4,0 met 3 stemmen 429
De zee jacht òp een heir van vlugge kuiven, Waar zilte zoomen van smaragd in schijnen; Zij rimplen, rijzen, wentlen...

De zwerver spreekt

poezie
2,7 met 6 stemmen 533
Op stille tocht en eenzame ommegangen, Voel ik mij dichtst bij die mij zijn gebleven Als sterren in dit al te duistre...

Wij weten niet vanwaar wij komen

poezie
Wij weten niet vanwaar wij komen, Wij weten niet waarheen wij gaan, - En enkel in vermeetle dromen Wanen wij 't leven...

Stadsgezicht

poezie
4,5 met 2 stemmen 752
Zacht in het vochte regenvlies vervloeid, Staan plans van natte kleur, met kalme, pure Contouren: donk...

VERKENNING

poezie
3,0 met 4 stemmen 663
Ik hoorde stemmen van een vreemd bestaan, Rondom in duizend geheimzinnigheden, Géniën voelde ik zoetjes tot mij tred...

ADORATIE

poezie
2,6 met 5 stemmen 660
Ik heb een tempel in mijn hart gewijd Voor uwe liefde, en eenzame uren lang, In vroom vereren en devoten drang, Ben i...

SANCTE MARIA TER SNEEUW

poezie
3,2 met 6 stemmen 926
't Veld was, na stille nacht, met wit belegen, Wonderbaar vredig wit, wijd uitgespreid, Gelijk een vlekkloos hermelij...

Ik hoorde stemmen van een vreemd bestaan

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.020
Ik hoorde stemmen van een vreemd bestaan, Rondom in duizend geheimzinnigheden, Géniën voelde ik zoetjes tot mij tr...

ZELFGEVOEL

poezie
1,5 met 2 stemmen 832
Ik vier alleen mijn ziele-sabbathsrust, Kalm in mijn kamer binnen blinde muren, In 't gemelijk genot van ledige uren,...

LANDSCHAP

poezie
3,0 met 3 stemmen 712
Hoe kwijnt in 't ronde 't vogelengerucht, Nu de avond komt op vleuglen luw en loom - Daar zinkt de zon in de verguld...

ACHTER DE WOLKEN

poezie
4,4 met 5 stemmen 851
't Is of de schucht're maan zich wil omgeven Met breder floers van zwaarder wolkgordijnen, Nu ik het laatste schijns...