inloggen

resultaten voor 'Jan Veth'


12 resultaten.
Sorteren op:

Wij weten niet vanwaar wij komen

poezie
4,2 met 4 stemmen 520
Wij weten niet vanwaar wij komen, Wij weten niet waarheen wij gaan, - En enkel in vermeetle dromen Wanen wij 't leve...

VERKENNING

poezie
3,0 met 4 stemmen 973
Ik hoorde stemmen van een vreemd bestaan, Rondom in duizend geheimzinnigheden, Géniën voelde ik zoetjes tot mij tred...

In memoriam matris.

poezie
4,0 met 2 stemmen 309
Op vleugel-suizelen, in stille nachten, Komt uw heraut, Herinnering, getogen Door mijne geest, en spant zijn purpren...

Op de oceaan.

poezie
4,0 met 3 stemmen 443
De zee jacht òp een heir van vlugge kuiven, Waar zilte zoomen van smaragd in schijnen; Zij rimplen, rijzen, wentlen...

De zwerver spreekt

poezie
2,7 met 6 stemmen 546
Op stille tocht en eenzame ommegangen, Voel ik mij dichtst bij die mij zijn gebleven Als sterren in dit al te duistre...

Stadsgezicht

poezie
4,5 met 2 stemmen 766
Zacht in het vochte regenvlies vervloeid, Staan plans van natte kleur, met kalme, pure Contouren: donk...

ADORATIE

poezie
2,6 met 5 stemmen 668
Ik heb een tempel in mijn hart gewijd Voor uwe liefde, en eenzame uren lang, In vroom vereren en devoten drang, Ben i...

SANCTE MARIA TER SNEEUW

poezie
3,2 met 6 stemmen 933
't Veld was, na stille nacht, met wit belegen, Wonderbaar vredig wit, wijd uitgespreid, Gelijk een vlekkloos hermelij...

Ik hoorde stemmen van een vreemd bestaan

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.024
Ik hoorde stemmen van een vreemd bestaan, Rondom in duizend geheimzinnigheden, Géniën voelde ik zoetjes tot mij tr...

ZELFGEVOEL

poezie
1,5 met 2 stemmen 836
Ik vier alleen mijn ziele-sabbathsrust, Kalm in mijn kamer binnen blinde muren, In 't gemelijk genot van ledige uren,...

LANDSCHAP

poezie
3,0 met 3 stemmen 718
Hoe kwijnt in 't ronde 't vogelengerucht, Nu de avond komt op vleuglen luw en loom - Daar zinkt de zon in de verguld...

ACHTER DE WOLKEN

poezie
4,4 met 5 stemmen 858
't Is of de schucht're maan zich wil omgeven Met breder floers van zwaarder wolkgordijnen, Nu ik het laatste schijns...