inloggen

resultaten voor 'Johannes Kinker'


7 resultaten.
Sorteren op:

De jonge Kloë

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.319
Kloë, zestien jaren oud, Sprak: ik zal de min ontvluchten: Want als men het wel beschouwt, Doen de minnaars niets...

De verrukking.

poezie
4,0 met 3 stemmen 515
Geen grootheid der wereld bekoort mij. Hoe zinkt gij, ô trotse paleizen, Wanneer ik, naast Kloë gezeten, Mijn oog o...

Aan Kloë.

poezie
3,7 met 3 stemmen 281
Mijn Kloë, schoon ik u nooit zag, Mijn hart gevoelde toch uw waarde; Zo ik uw schuilplaats kon bespiên Zou gij m...

Cantate

poezie
4,0 met 2 stemmen 435
De nagedachtenis van Joseph Haydn, in de maatschappij Felix Meritis den 25 van sprokkelmaand 1810 gevierd. koor....

De gestrafte nieuwsgierigheid.

poezie
4,0 met 3 stemmen 869
Laat de Wijsgeer ons verachten, Daar hij schimpend op ons ziet; En zich boven ons verheffen! Kloë! och, ontrust u...

Uitboezeming, bij de val van Napoleon.

poezie
4,0 met 4 stemmen 910
Voorgelezen in ene vergadering van Vrijmetselaren, te Amsterdam. Triomf! hij viel, die de aard deed beven, De vrijh...

Aan de behaagzieken.

poezie
2,4 met 5 stemmen 497
Och, mocht ik u nimmer aanschouwen, ô Schone, wier bijzijn ik ducht! Mijn oog is bevreesd u te ontmoeten; Licht moch...