inloggen

resultaten voor 'Marie Metz-Koning'


19 resultaten.
Sorteren op:

TOOROP'S SCHILDERIJ: „De Dorpelwachters der Zee".

poezie
4,0 met 2 stemmen 513
Verwonderd-rond, zacht-vragend kijkt het kind, Het zand-blond kind, met de ogen blauw als zee. En de oudre al wétend...

Winterliedjes

poezie
I. Ik denk aan de zomer die heen is gegaan; Aan de dagen vol bloeiend groen; En zie de bomen allenig staan, En...

De Klokke.

poezie
Ze wappert in de lucht lijk een geluid Van leven en van dood. Ze daalt langs henen De smalle vensters n...

De volmaakte gave.

poezie
Wie arbeidt werkt aan zich en wie de kunst Ziet als zijn arbeid werkt zich op tot God. Zijn leven wordt een eng en str...

De arme.

poezie
4,0 met 2 stemmen 338
Wend naar mij toe uw moe en droef gezicht Gerimpeld in de dagelijkse zorgen; Verstrakt in nijpende angst om brood vo...

De zang der zee.

poezie
5,0 met 4 stemmen 375
Ik teken het leven Inwendig gegeven Inwendig gebleven Vol vorstlijke trots. 't Onkenbaar gekende; 't Onweetb...

Eenzaamheid.

poezie
O, eenzaamheid! O, etherbleke vlam Die ongezien der mensen zijn verteert: Ik heb mij niet meer van u af gekeerd Na...

Herinnering

poezie
4,0 met 3 stemmen 467
O, lief, berg aan uw borst mijn bleke wang En span uw armen veilig om mij heen: Hoort ge zó in mijn ziel dat zacht ge...

Liefde III

poezie
4,0 met 2 stemmen 589
 De bijen zoemen in de bloesem-blaân; De meiwind mijmert in de meiën-heg; En langs de blanke, loof-bezoomde weg De...

Volbracht

poezie
4,0 met 2 stemmen 422
Laat mijn ogen toe En mijn handen stil... Ik ben doodlijk moe; Of ik sterven wil. Steek nu lichten aan Want de na...

Kraaien

poezie
4,5 met 2 stemmen 800
Heisa! de kraaien in de winter-takken! Nog trillert echo van hun schrille snaters: Wat zitten ze daar stil, die donkre...

Dode dag

poezie
3,5 met 2 stemmen 442
Nu lijkt het woud een wording van metaal. De bronzen bomen krommen, nors geschaard, Hun donkre wortels diep in donkere...

Storm op de hei

poezie
3,0 met 2 stemmen 271
De hei ligt te huilen, Ruig opengeborsten Aan kieren en kuilen En schrompige korsten;...

Ik weet een tuin

poezie
3,8 met 4 stemmen 549
Ik weet een tuin in de zonneschijn Waar mooie bloemen en bomen zijn; Ook witte stenen met gouden schrift En schone...

Een oude sproke

poezie
2,6 met 10 stemmen 447
Daar is een oude sproke, van een roos Die eenmaal in de duizend jaren bloeit; Maar die in wildernis van dorens groei...

Ontstegen lente

poezie
1,8 met 6 stemmen 500
Een vogel fluit; de buien zijn voorbij. In zonlicht juicht de breed-gezwollen stroom. Nu zijn der mensen ogen blij en...

Eenzaamheid

poezie
3,0 met 12 stemmen 462
Van alle dingen die de mensen wachten In aards verlangen naar gelukkig zijn, Is niets zo doelloos als 't vergeefse...

Ik weet niet, lief, hoe 't leven ons zal leiën

poezie
3,2 met 9 stemmen 568
Ik weet niet, lief, hoe 't leven ons zal leiën Nog vaster samen, of wat meer vaneen.... Al reikt verlangen ook naar '...

Storm op de hei

wisgedicht
De hei ligt te huilen, Ruig opengeborsten Aan kieren en kuilen En schrompige korsten; Met plotsige schokken Uit g...