inloggen

resultaten voor 'Pol de Mont'


32 resultaten.
Sorteren op:

De keiklopper

poezie
3,3 met 11 stemmen 1.368
De zak op de gekromde rug, de kleren ontnaaid, gescheurd, en haar nog baard gekamd, staat, naast een steenhoop, vlak i...

IJZERLEGENDE

poezie
4,3 met 3 stemmen 315
Wie zit daar langs de bevrozen straat in witte mantel en blauw gewaad? Wat bergen haar mantelvouwen? Wat houdt ze...

Waar twee zich kussen

poezie
4,5 met 2 stemmen 264
Waar twee zich kussen voor de eerste maal, zweeft lang op dat plekje als een hemelstraal; lang geurt daar het mos; zwo...

Dat was niets meer…

poezie
Dat was niets meer dan een even-wuiven van kleine handjes, zo blank als duiven, in ’t avondver; niets meer dan, p...

0! Ik denk zo innig aan je

poezie
3,8 met 4 stemmen 430
O! Ik denk zo innig aan je, ik verlang zo innig naar je!... Zeg, voel je 't niet komen, van verre niet komen als ge...

Hier moet en zult gij zwijgen

poezie
4,0 met 2 stemmen 261
Hier moet en zult gij zwijgen o gij, waar geen van weet, een poosje zwijgen en slapen, mijn Leed! Een poosje moet...

De stilte trekt, op donzen voeten

poezie
4,0 met 2 stemmen 412
De stilte trekt, op donzen voeten, een stomme schildwacht, gans alleen, door lege straten... Treurig groeten de st...

Een purperen vlammetje

poezie
5,0 met 3 stemmen 466
Een purperen vlammetje, kreitst en kranst een vlinder, een vuurrode vlinder, en glanzedanst en zwiert en zwaait...

IJskristallen

poezie
Blankberijmd, vol ijskristallen, praalt en prijkt de lange laan, waarop bleke stralen vallen van de volle blanke maan...

Wiegelied

poezie
Zweeft neer, weeft rond, o dromen, weeft mijn arm hart in slaap. Ruist zacht, ruist droef, mijn bomen, ruist, gij, mi...

Mijn hart is dood...

poezie
5,0 met 2 stemmen 589
Mijn hart is dood! – Wie zal het begraven? Wie zal het kisten? – Mijn hart is dood! Vaak schroeide ‘t van dorst,...

Ik hou van je

poezie
Ik hou van je, ik hou van je, en — lijk ik van je hou, zo hield noch houdt noch houden kan ooit man van enige vrouw...

Jij bent

poezie
2,8 met 5 stemmen 646
Ik ben de bruine, barre aard jij bent de Lent, die er bloemen baart. Ik ben het bos, zo dicht en donker — jij spa...

De maanschijn hangt

poezie
3,5 met 2 stemmen 640
De maanschijn hangt, als een brug op zuilen van kristal, over een vale heide onder de eindloze hemelhal. Naakt en...

De klokken luien.

poezie
3,0 met 4 stemmen 548
O Klokken in de najaarsavend, wat luidt uw luien lief en lavend! O Klokken in de winternacht, wat luidt gij als een j...

0 ! Ik denk zo innig aan je

poezie
4,0 met 5 stemmen 492
0 ! Ik denk zo innig aan je, ik verlang zo innig naar je !... Zeg, voel je 't niet komen, van verre niet komen als...

Als Jezus zou slapen

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.029
Als Jezus zou slapen, avond spâ, volgden Hem steeds elf engelen na, en hielden heel hoog -- en lichtten Hem voor vee...

Nog op mijn lippen...

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.032
Nog op mijn lippen gloeit, door al mijn aadren schroeit de kus, van uw lippen ontvangen... Van zwoele moeheid hijgen...

Toen gij zijt heengegaan

poezie
3,3 met 6 stemmen 810
Toen Gij zijt heengegaan die nacht, - o, 'k weet het nog als was 't van gister nauw, - lag over huis en straat de...

Ritornellen I

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.140
En vraagt gij nu: ‘Wie leerde u rijmen, dichten?’ - Ik laat niet lang u op het antwoord wachten.... Uw ogen zijn h...

Rondelied

poezie
2,4 met 5 stemmen 1.107
Roza, willen wij dansen, dans, Roza, dans, Roza! Vlecht cypressen om uwen hoed....... Wie niet sterft voor zij...

O kom met mij in de lentenacht

poezie
2,6 met 9 stemmen 1.095
O kom met mij in de lentenacht! Kom dwalen over de bloemenwei - de roze sluimert, de sterre lacht, in stille dromen w...

Een augustus-avond

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.722
De volle maan sneeuwt over 't land krijtwitte stralen.... Leg thans uw handje in mijn hand, kom samen dwalen. Langs...

Uw kusjes

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.126
Uw kusjes hippen en springen als vogeltjes op mijn lippen: ik hoor ze er hun wijsjes zingen, ik laat ze er zich laven...

Ik ben de wolk

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.337
Ik ben de wolk, Gij zijt de zon.... Ik ben gezwollen van 's levens wee.... Loom drijf ik heen, naar de zon, de zon,...

Een lichtschijn

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.119
En droevig zit ik, in mijn eenzaamheid, in hooploos nietsdoen. Al mijn uren dood ik in ijdel snakken naar het eindlijk...

La Loïe Fuller

poezie
3,9 met 8 stemmen 1.673
Met een zweem van de slang in haar houding en gang, met een vieren en bieden en géven van 't gesmijdige lijf, ston...

Ik ben van u zo verre

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.100
Ik ben van u zo verre, Ik waar bij u zo graag, En zeide u alle de liefde Die ‘k in de ziele draag! Ik fluisterde...

Ballerinen

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.787
Als een vlucht van mooie duiven, pauwestaarten, blank van veren, Strijkend op een mollig grasperk, zacht, met zacht ger...

Dat was niets meer...

poezie
3,5 met 13 stemmen 1.735
Dat was niets meer dan een even-wuiven van kleine handjes, zo blank als duiven, in ‘t avondver: niets meer dan...