inloggen

resultaten voor 'W.L. Penning'


26 resultaten.
Sorteren op:

Om u !

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.524
Die 't Al kan weten, weet - wanneer Hij 't weten wil - Dat om mijzelve niet mijn tranen branden; Dat ik bij dagen en...

VERLOREN GAAN

poezie
3,0 met 8 stemmen 943
Zo lang we ons zelf niet overleefden in de dood Van 's levens goed, Vereerde ik weelde in arbeid, daaglijks brood, E...

GEMEENSCHAP

poezie
3,8 met 10 stemmen 1.738
Mijn zwaarste leed ten allen tijde Was ’t machtloos stille medelijden; Maar lichter steeds woog eigen juk Door b...

Anna voor de spiegel

poezie
4,0 met 2 stemmen 242
Zo innig keek die vreemdeling Mij gisteravond aan, Zo innig zacht Dat ik van nacht Gedurig weer moest luisteren...

Mijn Stille Dicht Nu en Voorheen

poezie
4,0 met 1 stemmen 206
Gemoedsgetuig'nis af te leggen Verbiedt mij 't onverzoend gemoed; Wat mij zijn dicht-stem vóór komt zeggen, Verg...

Z0MERNACHT.

poezie
4,0 met 1 stemmen 243
Waar terzijde golfjes glijden, blinken in de starrengloor, onder over- hangend lover zit de guile wijngod vóór....

NODELOOZE BEKOMMERING

poezie
4,0 met 2 stemmen 269
Scheen 't heiligschennis, buitenshuis-ook te gewagen Van liefde's teerste, van haar innigste bestaan, Aan hoorders dac...

KLEIN EN KLEINST WAARDERING

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 363
Welk beeld, welk boek, welk lied, En wat voor zang, wat wijs, Ik 't meest geniet, Ik 't hoogste prijs? Mij gaat...

NIEUWE KLANK

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
Bij al wie thuis moet blijven, Zoekt lente een open raam; Een droom van vreugdbedrijven Laat ze achter met haar naam....

Doller dan ooit is 't losgebroken

poezie
4,7 met 3 stemmen 493
Doller dan ooit is 't losgebroken En mensen worden wilde beesten; Hels viert het kwaad zijn gloriefeesten – Tot...

In de nacht

poezie
4,0 met 2 stemmen 482
Hoe vaak in dromen eensklaps mist' ik u... En angstig zoekend - want in lijfsgevaren, Hulp'loos in doodsgevaren wist...

Half-maart

poezie
5,0 met 2 stemmen 508
Door klonter-sneeuw in bijna duister, Na somb're dag zwoegt ge eenzaam voort; In kolk of wolk, niets roert of ruist er...

In de nacht

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.069
Hoe vaak in dromen eensklaps miste ik u... En angstig zoekend - want in lijfsgevaren, Hulpeloos in doodsgevaren wist i...

Volkren-broederbond bevrij 't Mensdom van zijn schande.

poezie
2,8 met 5 stemmen 533
Volkren-broederbond bevrij 't Mensdom van zijn schande. Volkren wensen de' oorlog niet Laat uw Wil beslechten! W...

Onzichtbare omgang

poezie
2,8 met 4 stemmen 403
Heen zonder afscheid en nooit weer te vinden — 'Dood' heet men u, mij eenzaam jaren reeds; Blijde onafscheid'lijk tr...

EEN SCHOTEL VINKEN

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.012
Vroeg zie 'k mij gaan, in blijde jongenshaast De vonken ketsend uit halfdonk're straten, Dank warm fabrieksgedoe noo...

LEVENSAVOND

poezie
2,7 met 7 stemmen 933
Mijn oogstlied klonk - Mijn avond zonk - - En schuw, langs lege akker, Riep nog een enk'le moede toon Gedachten aan...

WINTER

poezie
3,5 met 2 stemmen 449
Grauwer dan bij 't woeste weêr, Troostloos hangt de hemel neêr, Grimmig zonder stormen; Aarde! ééns blijde en gro...

OP DE LEVENSAKKER

poezie
3,4 met 7 stemmen 730
Wij zaaiden wat wij vinden, En eenmaal zien wij bloei; Maar die de schoof laat binden, Gaf 't zaad en gaf 't zijn g...

Bekendheid

poezie
2,6 met 7 stemmen 1.217
Des dichters wereld is zo groot, Zo klein, zo stil zijn werk; waar zou hijzelf wel wezen? De wereld ziet en zoekt hem...

Bekendheid

poezie
3,7 met 10 stemmen 1.984
Des dichters wereld is zo groot, Zo klein, zo stil zijn werk; waar zou hijzelf wel wezen? De wereld ziet en zoekt hem...

Oudejaarsavond

poezie
3,9 met 16 stemmen 4.365
Alle kwaad zou ‘k vergeten, Kon ‘k omzien naar ’t jaar Met zijn dagen zo droef, en zijn nachten zwaar, Met zijn...

Troosteloos

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.898
Geen nacht gunt rust; Geen dag brengt hoop; Een foltring is uw lot en 't mijne; Seizoenen komen en verdwijnen - Wat...

Herinneringsdag

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.580
Nu staat mijn tuin gerijpt, De vrucht hangt vol en vredig; Moe keer 'k naar 't huis der rust- Ach wat al plaatsen led...

Uitgeleide

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.497
Geen lauwer vraagt dit graf, geen palm, Geen hulde woorden Of rouw-akkoorden - Hier gaat herdenking boven psalm. W...

Zich te veel

poezie
3,4 met 12 stemmen 1.566
Dit is het vervelende Van elke gevangenis Dat er niets te bereiken - En naar alles verlangen is; Behalve de roe! -...