inloggen

resultaten voor 'Willem de Merode'


163 resultaten.
Sorteren op:

De grootvader

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.417
De laatste levensglans lag over hem In afscheidnemen en ontzeggen moeten Van kleine vreugden, die het leven zoeten, E...

De jonge Zeeuw

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.635
Hij is een boer, maar hij is mooi. In al zijn jeugdige ouderwetsheid Is er geen zweem van vaag- of fletsheid, Want a...

Erkenning

poezie
2,7 met 15 stemmen 1.557
Er is geen leed, er zijn geen tranen meer. 't Is al door Uwe liefdebrand verslonden.. De dood is als een schaûw voor...

Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.661
Hoe stralend zijn de rozen weer herboren! Hoe vaak werd ons hun zoet geheim onthuld. Gij hebt zo vaak gelachen en gedu...

De krankzinnige

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.363
Zij zeggen, dat ik zo verstandig praat, En dat geen trek in mijn gelaat Verraadt dat ik krankzinnig ben; Dat ik wel...

De moordenaar

poezie
3,7 met 24 stemmen 2.718
Toen hij gedaan had wat hij wou, Begon er in hem een bedroeven Of hij moest wenen bij een groeve En nooit meer vro...

Berouw

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.483
In de schemer het angstige luistren Naar de wind die waait om de huizen. Van de wilgen stuiven de pluizen, Wit in de...

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.402
O God, bewaar mij voor der zonde vloek, En schrijf mij niet in 't somber dodenboek: Is in het blanke pergament des le...

Calvijn

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.326
Hij met de doodskop en fanatisch boos Van baard en ogen, kon geluk ontberen. Waarom de Souvereiniteit...

SNEEUWDAG

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.396
Is dit Gods nieuw wereld? Pijnend licht Liggen de velden voor mijn zwak gezicht. Mijn hoofd is duizel-ijl, zo kort gen...

God, laat Gij dit verwonden ongewroken?

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.500
God, laat Gij dit verwonden ongewroken? Ai zie, hoe mij de zonde heeft gestoken. Waarom te klagen? wordt de zoetste pe...

De luiken

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.239
Om hitte en onrust uit te sluiten, Doen wij de zware luiken dicht. Nu dringt uit het rumoerig buiten Alleen de klaarh...

De witte kater

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.251
Hij ligt graag op de leuning van mijn stoel, Een warme sneeuwbal, die zich kan ontwinden En naar het lege tasten als e...

Kwatrijn

poezie
3,3 met 7 stemmen 2.669
In vrome afschuw ben 'k door hen versmaad. 'k Zou , meelij smekend, knielen op de straat, Maar mijn verachting spuw...

PAASMORGEN

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.918
Hij was het graf al uitgegaan Vóór ik Zijn dood bezoeken kon. Een zwarte leegte in de zon Gaapt de spelonk mij aan....

TOON

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.131
Zwaar stapt, in zijn blauwlinnen broek En gapend lichtgeel boezeroen, Toon, om een soepkip op te doen In ’t nachth...

Geluk

poezie
3,3 met 34 stemmen 3.537
Toen zagen wij de wolken kruien En wachtten door de zwoele dag Het breken van de donderbuien In regenvlaag en hagelsl...

Kwatrijn

poezie
3,6 met 14 stemmen 3.064
Bedenk, als mensenwoorden krenkend zijn: Gifslangen scheiden niets af dan venijn. De spraak weerspiegelt 't wezen van...

DE BRUG

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.900
Ik heb het fluitje aan mijn mond gezet. Mijn vingers overtrippelen de gaten Buiten mijn tuin ligt de rivier gebed In...

Het meisje

poezie
3,0 met 15 stemmen 3.781
Egyptische grafschildering Zij is een nauw ontloken lotos, Maar veel hulplozer en droever. Zij is als een smalle bo...

IK BEN GEEN VADER EN IK HÈB GEEN ZOON

poezie
4,3 met 16 stemmen 2.318
Ik ben geen vader, en ik hèb geen zoon. Niets dan een sage is zijn zacht bestaan. Toch groeide hij gelijk de nieuwe m...

WINTERAVOND

poezie
3,5 met 2 stemmen 207
Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het wate...

Dialogue mystique

poezie
4,0 met 2 stemmen 285
Komt ge zo laat tot mij? de dauw Der nacht dampt uit uw donkre kleren. Wilt ge den jammer van dit uur vermeêren,...

Geboorte

poezie
4,5 met 2 stemmen 274
[Maria-lied] Toen het kleine kindje was geboren, Bleef er in het hart van zijn verkoren Moeder slechts een moeh...

Voorbereiding

poezie
4,0 met 1 stemmen 306
Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gelegd, en wisten dat Hij al hun slecht gedrag gerecht zou on...

De donderbui

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
De lucht betrekt, het zand stuift op, Hoog torent zich de donderkop, Die blauw als lei, en koperrood, Dreigt met v...

GESPREK

poezie
4,0 met 2 stemmen 306
Er was geen nood, er was geen zonde, Die ik niet aan u zeggen konde. En alle zorg en alle wee Verzonk in uwer liefd...

De vagebond

poezie
4,0 met 3 stemmen 372
De dagen zijn te lang, en krap mij toegemeten De dove rust des slaaps, van dalend licht tot licht Zo spoedig kan ik ni...

De wilde wingerd

poezie
4,0 met 1 stemmen 311
Een krank en schamel hout, Het minste van het woud, Door iedre wind geslingerd, Reikte ik mijn ranken uit, Weerstaan...

Geboorte

poezie
4,0 met 1 stemmen 413
Reeds was in haar het afscheidnemen Begonnen tussen haar hart en het kind, Misschien zou ze in 't licht als een vreemd...