inloggen

resultaten voor 'Willem de Merode'


163 resultaten.
Sorteren op:

Wachten

poezie
3,9 met 12 stemmen 1.603
Viel er een kleine regen in de nacht? Een kraalgordijn heeft even zich bewogen, Ik luister, en ik houd mijn adem in....

Het verdriet

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.783
Ik heb gewerkt, ik heb geleden, Ik heb geworsteld met 't verdriet, Ik heb gebogen als het riet, en soms heb ik 't...

De veroordeelde

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.260
Ik zit in een subliem vertrek, Geraffineerd verzorgd, alleen. Mijn ruwe stoppelbaard verdween En uitgeschoren is mij...

MOEDER

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.469
(de teruggekeerde peinst:) Het hart van Moeder kan ons nooit ontsterven, Want ’t is ontfermend als Gods grote hart...

Pinksteren

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.302
O Geest, toen Gij ternederkwaamt En voor hun oog gestalte naamt, Doorzonk de hemel ademloos Een stille witte vlammenh...

De zwijgzamen geldt dit geheim gefluister

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.572
De zwijgzamen geldt dit geheim gefluister: God schiep de mens als leemklomp zonder luister. Hij toefde een ogenblik in...

ZIEKTE-VERZEN

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.953
III-1 Voor Okke Hij zat gemaklijk op de rand van 't bed, En sprak van school en leuke jongensspelen, En hoe de v...

BRUSSEL

poezie
2,6 met 5 stemmen 962
Grote Markt Gul en kunstzinnig is het volk geweest, Statig van bouw en prachtig blauw van ogen, Die gretig-wijd h...

De grootvader

poezie
4,4 met 9 stemmen 1.531
De laatste levensglans lag over hem In afscheidnemen en ontzeggen moeten Van kleine vreugden, die het leven zoeten, E...

De jonge Zeeuw

poezie
3,9 met 8 stemmen 1.703
Hij is een boer, maar hij is mooi. In al zijn jeugdige ouderwetsheid Is er geen zweem van vaag- of fletsheid, Want a...

Erkenning

poezie
2,7 met 15 stemmen 1.619
Er is geen leed, er zijn geen tranen meer. 't Is al door Uwe liefdebrand verslonden.. De dood is als een schaûw voor...

Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!

poezie
2,9 met 8 stemmen 1.721
Hoe stralend zijn de rozen weer herboren! Hoe vaak werd ons hun zoet geheim onthuld. Gij hebt zo vaak gelachen en gedu...

De krankzinnige

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.409
Zij zeggen, dat ik zo verstandig praat, En dat geen trek in mijn gelaat Verraadt dat ik krankzinnig ben; Dat ik wel...

De moordenaar

poezie
3,8 met 26 stemmen 2.780
Toen hij gedaan had wat hij wou, Begon er in hem een bedroeven Of hij moest wenen bij een groeve En nooit meer vro...

Berouw

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.518
In de schemer het angstige luistren Naar de wind die waait om de huizen. Van de wilgen stuiven de pluizen, Wit in de...

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.433
O God, bewaar mij voor der zonde vloek, En schrijf mij niet in 't somber dodenboek: Is in het blanke pergament des le...

Calvijn

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.351
Hij met de doodskop en fanatisch boos Van baard en ogen, kon geluk ontberen. Waarom de Souvereiniteit...

SNEEUWDAG

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.430
Is dit Gods nieuw wereld? Pijnend licht Liggen de velden voor mijn zwak gezicht. Mijn hoofd is duizel-ijl, zo kort gen...

God, laat Gij dit verwonden ongewroken?

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.528
God, laat Gij dit verwonden ongewroken? Ai zie, hoe mij de zonde heeft gestoken. Waarom te klagen? wordt de zoetste pe...

De luiken

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.266
Om hitte en onrust uit te sluiten, Doen wij de zware luiken dicht. Nu dringt uit het rumoerig buiten Alleen de klaarh...

De witte kater

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.272
Hij ligt graag op de leuning van mijn stoel, Een warme sneeuwbal, die zich kan ontwinden En naar het lege tasten als e...

Kwatrijn

poezie
3,3 met 7 stemmen 2.685
In vrome afschuw ben 'k door hen versmaad. 'k Zou , meelij smekend, knielen op de straat, Maar mijn verachting spuw...

PAASMORGEN

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.966
Hij was het graf al uitgegaan Vóór ik Zijn dood bezoeken kon. Een zwarte leegte in de zon Gaapt de spelonk mij aan....

TOON

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.146
Zwaar stapt, in zijn blauwlinnen broek En gapend lichtgeel boezeroen, Toon, om een soepkip op te doen In ’t nachth...

Geluk

poezie
3,3 met 34 stemmen 3.557
Toen zagen wij de wolken kruien En wachtten door de zwoele dag Het breken van de donderbuien In regenvlaag en hagelsl...

Kwatrijn

poezie
3,6 met 14 stemmen 3.076
Bedenk, als mensenwoorden krenkend zijn: Gifslangen scheiden niets af dan venijn. De spraak weerspiegelt 't wezen van...

DE BRUG

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.916
Ik heb het fluitje aan mijn mond gezet. Mijn vingers overtrippelen de gaten Buiten mijn tuin ligt de rivier gebed In...

Het meisje

poezie
3,0 met 15 stemmen 3.796
Egyptische grafschildering Zij is een nauw ontloken lotos, Maar veel hulplozer en droever. Zij is als een smalle bo...

IK BEN GEEN VADER EN IK HÈB GEEN ZOON

poezie
4,3 met 16 stemmen 2.329
Ik ben geen vader, en ik hèb geen zoon. Niets dan een sage is zijn zacht bestaan. Toch groeide hij gelijk de nieuwe m...

WINTERAVOND

poezie
3,5 met 2 stemmen 223
Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het wate...