inloggen

resultaten voor 'Willem de Merode'


163 resultaten.
Sorteren op:

Berouw

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.414
In de schemer het angstige luistren Naar de wind die waait om de huizen. Van de wilgen stuiven de pluizen, Wit in de...

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.370
O God, bewaar mij voor der zonde vloek, En schrijf mij niet in 't somber dodenboek: Is in het blanke pergament des le...

Calvijn

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.298
Hij met de doodskop en fanatisch boos Van baard en ogen, kon geluk ontberen. Waarom de Souvereiniteit...

SNEEUWDAG

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.378
Is dit Gods nieuw wereld? Pijnend licht Liggen de velden voor mijn zwak gezicht. Mijn hoofd is duizel-ijl, zo kort gen...

God, laat Gij dit verwonden ongewroken?

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.481
God, laat Gij dit verwonden ongewroken? Ai zie, hoe mij de zonde heeft gestoken. Waarom te klagen? wordt de zoetste pe...

De luiken

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.225
Om hitte en onrust uit te sluiten, Doen wij de zware luiken dicht. Nu dringt uit het rumoerig buiten Alleen de klaarh...

De witte kater

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.229
Hij ligt graag op de leuning van mijn stoel, Een warme sneeuwbal, die zich kan ontwinden En naar het lege tasten als e...

Kwatrijn

poezie
3,3 met 7 stemmen 2.660
In vrome afschuw ben 'k door hen versmaad. 'k Zou , meelij smekend, knielen op de straat, Maar mijn verachting spuw...

PAASMORGEN

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.907
Hij was het graf al uitgegaan Vóór ik Zijn dood bezoeken kon. Een zwarte leegte in de zon Gaapt de spelonk mij aan....

TOON

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.122
Zwaar stapt, in zijn blauwlinnen broek En gapend lichtgeel boezeroen, Toon, om een soepkip op te doen In ’t nachth...

Geluk

poezie
3,3 met 34 stemmen 3.526
Toen zagen wij de wolken kruien En wachtten door de zwoele dag Het breken van de donderbuien In regenvlaag en hagelsl...

Kwatrijn

poezie
3,6 met 14 stemmen 3.054
Bedenk, als mensenwoorden krenkend zijn: Gifslangen scheiden niets af dan venijn. De spraak weerspiegelt 't wezen van...

DE BRUG

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.889
Ik heb het fluitje aan mijn mond gezet. Mijn vingers overtrippelen de gaten Buiten mijn tuin ligt de rivier gebed In...

Het meisje

poezie
3,0 met 15 stemmen 3.771
Egyptische grafschildering Zij is een nauw ontloken lotos, Maar veel hulplozer en droever. Zij is als een smalle bo...

IK BEN GEEN VADER EN IK HÈB GEEN ZOON

poezie
4,3 met 16 stemmen 2.308
Ik ben geen vader, en ik hèb geen zoon. Niets dan een sage is zijn zacht bestaan. Toch groeide hij gelijk de nieuwe m...

WINTERAVOND

poezie
3,5 met 2 stemmen 194
Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het wate...

Dialogue mystique

poezie
4,0 met 2 stemmen 273
Komt ge zo laat tot mij? de dauw Der nacht dampt uit uw donkre kleren. Wilt ge den jammer van dit uur vermeêren,...

Geboorte

poezie
[Maria-lied] Toen het kleine kindje was geboren, Bleef er in het hart van zijn verkoren Moeder slechts een moeh...

Voorbereiding

poezie
Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gelegd, en wisten dat Hij al hun slecht gedrag gerecht zou on...

De donderbui

poezie
4,0 met 2 stemmen 247
De lucht betrekt, het zand stuift op, Hoog torent zich de donderkop, Die blauw als lei, en koperrood, Dreigt met v...

GESPREK

poezie
4,0 met 2 stemmen 296
Er was geen nood, er was geen zonde, Die ik niet aan u zeggen konde. En alle zorg en alle wee Verzonk in uwer liefd...

De vagebond

poezie
4,0 met 3 stemmen 366
De dagen zijn te lang, en krap mij toegemeten De dove rust des slaaps, van dalend licht tot licht Zo spoedig kan ik ni...

De wilde wingerd

poezie
Een krank en schamel hout, Het minste van het woud, Door iedre wind geslingerd, Reikte ik mijn ranken uit, Weerstaan...

Geboorte

poezie
Reeds was in haar het afscheidnemen Begonnen tussen haar hart en het kind, Misschien zou ze in 't licht als een vreemd...

DE PROFEET EN ZIJN OPVOLGER

poezie
4,0 met 2 stemmen 299
Wij moeten worden als de bomen, Die luistren in de diepe Grond. Dan, zal een ruisen door ons stromen, En alle blaadre...

Het is een blijde dag

poezie
4,0 met 2 stemmen 569
Het is een blijde dag: het wit Der sneeuw is door geen voet gekrookt. De zonneschijn is zuiver goud. De luchten staan...

TE VROEG BLOEIENDE PERZIK

poezie
4,5 met 2 stemmen 539
Het voorjaar kwam zó vroeg Met zon en luwe winden, Dat ik in een verblinde Verrukking bloemen droeg. Ik kon d...

DE ZALIGEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 285
De gele rozen lichten langs ‘t terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, de zaligen, die elkaar gelukkig kusten...

JONATHAN

poezie
Zijn kleren had hij niet alleen geruild en kostbaar wapentuig, maar ook zijn leven. Hij had zijn wijsheid en zijn krac...

DE ZALIGEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 291
De gele rozen lichten langs 't terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, de zaligen, die elkaar gelukkig kusten,...