inloggen
inzending toevoegen

resultaten voor 'Willem de Merode'


162 resultaten.
Sorteren op:

Het meisje

poezie
2,2 met 19 stemmen 3.716
Egyptische grafschildering Zij is een nauw ontloken lotos, Maar veel hulplozer en droever. Zij is als een smalle bo...

IK BEN GEEN VADER EN IK HÈB GEEN ZOON

poezie
3,5 met 19 stemmen 2.232
Ik ben geen vader, en ik hèb geen zoon. Niets dan een sage is zijn zacht bestaan. Toch groeide hij gelijk de nieuwe m...

WINTERAVOND

poezie
3,5 met 2 stemmen 149
Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het wate...

Dialogue mystique

poezie
4,0 met 2 stemmen 218
Komt ge zo laat tot mij? de dauw Der nacht dampt uit uw donkre kleren. Wilt ge den jammer van dit uur vermeêren,...

Geboorte

poezie
[Maria-lied] Toen het kleine kindje was geboren, Bleef er in het hart van zijn verkoren Moeder slechts een moeh...

Voorbereiding

poezie
Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gelegd, en wisten dat Hij al hun slecht gedrag gerecht zou on...

De donderbui

poezie
4,0 met 2 stemmen 223
De lucht betrekt, het zand stuift op, Hoog torent zich de donderkop, Die blauw als lei, en koperrood, Dreigt met v...

GESPREK

poezie
4,0 met 2 stemmen 275
Er was geen nood, er was geen zonde, Die ik niet aan u zeggen konde. En alle zorg en alle wee Verzonk in uwer liefd...

De vagebond

poezie
4,0 met 3 stemmen 338
De dagen zijn te lang, en krap mij toegemeten De dove rust des slaaps, van dalend licht tot licht Zo spoedig kan ik ni...

De wilde wingerd

poezie
Een krank en schamel hout, Het minste van het woud, Door iedre wind geslingerd, Reikte ik mijn ranken uit, Weerstaan...

Geboorte

poezie
Reeds was in haar het afscheidnemen Begonnen tussen haar hart en het kind, Misschien zou ze in 't licht als een vreemd...

DE PROFEET EN ZIJN OPVOLGER

poezie
4,0 met 2 stemmen 273
Wij moeten worden als de bomen, Die luistren in de diepe Grond. Dan, zal een ruisen door ons stromen, En alle blaadre...

Het is een blijde dag

poezie
4,0 met 2 stemmen 554
Het is een blijde dag: het wit Der sneeuw is door geen voet gekrookt. De zonneschijn is zuiver goud. De luchten staan...

TE VROEG BLOEIENDE PERZIK

poezie
4,5 met 2 stemmen 521
Het voorjaar kwam zó vroeg Met zon en luwe winden, Dat ik in een verblinde Verrukking bloemen droeg. Ik kon d...

DE ZALIGEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 275
De gele rozen lichten langs ‘t terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, de zaligen, die elkaar gelukkig kusten...

JONATHAN

poezie
Zijn kleren had hij niet alleen geruild en kostbaar wapentuig, maar ook zijn leven. Hij had zijn wijsheid en zijn krac...

DE ZALIGEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 281
De gele rozen lichten langs 't terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, de zaligen, die elkaar gelukkig kusten,...

De seringen

poezie
4,2 met 4 stemmen 490
Deze geuren zijn zo week als 't strelen Van een hand door zijïg zachte haren. O hun vleiïng die het bloed met zware...

DE „EERSTE DAME"

poezie
4,8 met 4 stemmen 592
Ik ben de bloemtak die het huis versiert. Van een zeer oude stam ben ik gerukt. Mijn heer vereert mij als zijn eerst b...

Engelen I

poezie
4,0 met 3 stemmen 476
Zó gezwind kan nooit een vogel vliegen, Als hij stort door alle heemlen heen. Maar hij voelt zijn vallen als een wieg...

VISITE

poezie
4,0 met 2 stemmen 360
In de avond dempen zich de stemmen. Men mompelt maar wat voor zich heen. Doch vol van leven niet te temmen Blijft de...

VOORJAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 498
De hagelbuien raatlen door de hemel. De bamboestangen klapperen luidruchtig. De wilde ganzen trekken krijsend verder....

DE ZONDARES

poezie
4,0 met 2 stemmen 552
O Heer, ik ken die zaalge zondares; Het was mijn ziel, die wenend voor U bukte, Die met haar liefde Uw minnend hart ve...

Voorjaar

poezie
In wildernissen en plantsoenen Begint het lentelijk geluid Van nestelen, en de blazoenen Van alle bomen hangen uit....

Ik kus uw lippen

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.045
Ik kus uw lippen en uw ogen, Ik kus uw haren en uw mond, Ik kus mij moede en gezond; Kussende ben ik rondgetogen....

O dit ontroeren om een klein gezicht

poezie
O dit ontroeren om een klein gezicht, vredig en goed, onder donkre haren, bruin met goudglans, die de zware streling...

In de moskee

poezie
4,0 met 2 stemmen 694
Hij wandelt daaglijks tussen de pilaren En de klimrozen en de ruisfontein. Hij kent: de groene vanen en het plein Waa...

De Zaligen

poezie
3,0 met 2 stemmen 559
De gele rozen lichten langs ‘t terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, De zaligen, die elkaar gelukkig kust...

Verliefd en dronken zijn wij, groot en klein

poezie
Verliefd en dronken zijn wij, groot en klein. De kroeg vereent wat hoog is en gemeen. Vorder daarom geen rekenschap va...