inloggen

biografie: A.C.W. Staring

1767 - 1840

Anthonie Christiaan Wynandt STARING  [1767-1840]

Staring  is vooral in de herinnering gebleven als schrijver van balladen: eenvoudige verhalende gedichten in coupletten, in middeleeuwse trant en vaak gebaseerd op folklore: oude zeden en gebruiken van een volk of van een bepaalde streek, terug te vinden in sagen, volksliederen, sprookjes e.d. Hij is dikwijls humoristisch. 
Bekend zijn Marco, over een ijdele versierder uit het middeleeuwse Napels, die in de problemen komt wanneer hij echt verliefd wordt, en de Jaromir-cyclus, vier gedichten over een student die later reizend monnik wordt en vreemde dingen beleeft bij zijn strijd met de duivel.


Inzendingen van deze schrijver

53 resultaten.

Roel Kras-pen

poezie
3,2 met 10 stemmen 3.095
Roel Kras-pen titelt zich Advokaat:
Gauwdief en sluiper ontkomt door zijn raad;
Maar hij pleegt die, voor appel noch ei, te verkopen,
Want cijferen kàn hij! dàt zou hij hopen!...

In een vriendenrol

poezie
3,6 met 14 stemmen 2.784
Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden,
Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan.
De zucht naar Goud, naar Weeld', naar Macht, naar Lauwerbladen,
Kiest onderscheiden baan....

Vrijheid

poezie
3,2 met 26 stemmen 5.195
'k Was jong en vroeg: wie is de Vrije Man?
Een Grijsaard antwoordde op mijn vragen:
't Is Hij, die, zonder morrend klagen,
Het onverkrijgbre missen kan....

Vrijheid

poezie
3,8 met 33 stemmen 3.555
'k Was jong en vroeg: Wie is de Vrije Man?
Een Grijsaard antwoordde op mijn vragen:
't Is hij, die, zonder morrend klagen,
Het onverkrijgbre missen kan....

EEN NIEUW LIED, VAN EEN MEISJE EN EEN SCHIPPER.

poezie
3,0 met 6 stemmen 2.165
(op een bruiloft gezongen)
(te zingen op de wijs van 'Der Ritter von Rosen'
muziek van Meltitz)
't Was ochtend; een meisje ging wandlen aan strand;...

In een vriendenrol

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.155
1823
-
Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden,
Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan....

Meester en leerling

poezie
3,8 met 56 stemmen 3.588
De Meester, in zijn Wijsheid, gist.
De Leerling, in zijn Waan, beslist....

Kerkgezang voor het feest van Jezus Geboorte

poezie
2,9 met 7 stemmen 1.644
I
Jezus kwam als Mens Op aarde:
Mensdom, 't is uw schoonste Feest!
Gij Geringen, ken uw waarde:...

DE ISRAËLITISCHE LOVERHOUT.

poezie
2,5 met 2 stemmen 173
Wie smalend tot Uw Hutje kwam -
Niet ik, gij Kind van Abraham!
Ik schenk, uit een oprecht gemoed,
De drempel mijne vredegroet!...

Verdraagzaamheid.

poezie
4,0 met 1 stemmen 397
Van 's Heren Woord, in mensentaal geschreven,
Is 't recht verstand de mens verbleven.
Wie aan dat Woord de beste uitleg gaf,
Onthult eens de and're zijde van 't graf. ...

Aan vrouwensmaders.

poezie
4,3 met 3 stemmen 398
Laat af, die 't Zwak Geslacht met bittre gal bespat,
Of gij verdiende 't niet, dat gij een Moeder had.
1789...

OP HET GEZICHT VAN TREKKENDE KRAANVOGELS

poezie
4,0 met 2 stemmen 542
(De trant van Cats gevolgd.)
Laatst, als ik, op mijn eenzaam pad,
Door Wijnmaands bleke lovers trad,
Zo kwam van ver een vreemd gerucht;...

De zee

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.063
Moog' hij 't zalig Veld bezingen,
Die de Mei ontwaken zag;
't Groen der heuvlen zag ontspringen,
Bij haar eerste zegenlach....

ISRAËLITISCHE LOVERHUT.

poezie
4,5 met 2 stemmen 794
Wie smalend tot Uw Hutje kwam -
Niet ik, gij Kind van Abraham!
Ik schenk, uit een oprecht gemoed,
De drempel mijner vredegroet!...

Aan de Winter

poezie
4,0 met 2 stemmen 954
Op den eerste sneeuwdag, in december 1827.
-
Ha, oude Kennis! weer in 't land?
Ontzie een Koudkleum, zo 't kan wezen:...

ZEFIR EN CHLORIS

poezie
4,0 met 2 stemmen 474
Zefir lag ontsluimerd neer,
Bij de gloed der middagstralen;
't Avondlied der nachtegalen
Wekt de slaper weer....

Bij de terugzending van een dichtstuk

poezie
4,0 met 2 stemmen 681
Gij noemt dit HEMELVAL? Ik acht het ledig schallen;
Maar keur nochtans de titel goed:
Ja! 't komt de hemel uitgevallen -
Zo als het Sterrensnuitsel doet....

DE HOOFDIGE BOER

poezie
3,4 met 7 stemmen 2.237
(Een Zutphense vertelling)
Elk weet, waar 't Almens kerkje staat,
En kent de laan, die derwaart gaat.
Een duiker perst daar, onder 't spoor,...

VRIENDEN

poezie
2,5 met 22 stemmen 4.296
Neen 't viel niet zwaar, zijn leven
Voor ene Vriend te geven!
Maar licht viel 't zoeken zwaar,
Om, onder duizend Vrinden,...

Vertrouwen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.836
Gefolterd hart, o staak uw angstig jagen!
Eens komt het uur van 't juichend wederzien;
De scheidingsnacht zal met zijn kommer vliên;
Ons morgenrood in luister dagen!...

Adeline Verbeid *

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.896
Schoner prale uw milde lentezegen,
Bloemrijk oord, langs Adelines wegen.
Nachtegalen, juich haar 'welkom!' toe,
Als zij nadert, wie ik hulde doe....

Gods Engel komt

poezie
3,4 met 7 stemmen 3.130
Gods Engel komt! Een stralengloed
Omschijnt de rotsspelonk:
Het aardrijk beeft, dat Jezus bloed -
Het bloed der Onschuld dronk!...

Een Gelders lied

poezie
2,9 met 14 stemmen 3.387
Ik ben uit Gelders bloed!
Geen vleitoon klinkt mij zoet;
Mijn volksspraak, luttel rond,
Geeft nog de klank terug,...

Op het gezicht van trekkende kraanvogels

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.968
Laatst, als ik, op mijn eenzaam pad,
Door Wijnmaands bleke lovers trad,
Zo kwam van ver een vreemd gerucht;
Zo kwam een lange kranenvlucht,...

Zefir en chloris

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.344
Zefir lag ontsluimerd neer
Bij de gloed der middagstralen;
't Avondlied der nachtegalen
Wekt de slaper weer....

EEN NIEUW LIED

poezie
3,6 met 13 stemmen 2.471
(OP EEN BRUILOFT GEZONGEN)
't Was ochtend; een Meisje ging wandlen aan strand;
Een bootje, dat vlagde, lei ree;
En straks was de vriendlijke Schipper ter hand,...

Aan een te zedige Schrijver

poezie
2,0 met 2 stemmen 1.321
Waarom uw Boek aan 't licht onttogen?
't Verschijn' gerust, al is 't niet groot:
Wordt Eikenschors bij 't pond gewogen,
Men weegt Kaneel bij 't Lood. ...

Kennis en wijsheid

poezie
5,0 met 2 stemmen 2.085
't Is Naarstigheid, die vroege Kennis gaart;
Ervaring is 't, die spade Wijsheid baart.
...

Lentezang

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.425
Geen nevelig duister
Bedekt meer het veld;
Geen blinkende kluister,
die 't beekje meer knelt;...