inloggen

resultaten voor 'A.C.W. Staring'


53 resultaten.
Sorteren op:

EEN NIEUW LIED, VAN EEN MEISJE EN EEN SCHIPPER.

poezie
3,0 met 6 stemmen 2.057
(op een bruiloft gezongen) (te zingen op de wijs van 'Der Ritter von Rosen' muziek van Meltitz) 't Was ochtend...

In een vriendenrol

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.104
1823 - Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zuc...

Meester en leerling

poezie
3,9 met 54 stemmen 3.534
De Meester, in zijn Wijsheid, gist. De Leerling, in zijn Waan, beslist....

Kerkgezang voor het feest van Jezus Geboorte

poezie
2,9 met 7 stemmen 1.617
I Jezus kwam als Mens Op aarde: Mensdom, 't is uw schoonste Feest! Gij Geringen, ken uw waarde: Armoede is...

DE ISRAËLITISCHE LOVERHOUT.

poezie
2,5 met 2 stemmen 138
Wie smalend tot Uw Hutje kwam - Niet ik, gij Kind van Abraham! Ik schenk, uit een oprecht gemoed, De drempel mijne vr...

Verdraagzaamheid.

poezie
Van 's Heren Woord, in mensentaal geschreven, Is 't recht verstand de mens verbleven. Wie aan dat Woord de beste u...

Aan vrouwensmaders.

poezie
4,5 met 2 stemmen 361
Laat af, die 't Zwak Geslacht met bittre gal bespat, Of gij verdiende 't niet, dat gij een Moeder had. 1789...

OP HET GEZICHT VAN TREKKENDE KRAANVOGELS

poezie
4,0 met 2 stemmen 489
(De trant van Cats gevolgd.) Laatst, als ik, op mijn eenzaam pad, Door Wijnmaands bleke lovers trad, Zo kwam van ve...

De zee

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.035
Moog' hij 't zalig Veld bezingen, Die de Mei ontwaken zag; 't Groen der heuvlen zag ontspringen, Bij haar eerste...

ISRAËLITISCHE LOVERHUT.

poezie
4,5 met 2 stemmen 779
Wie smalend tot Uw Hutje kwam - Niet ik, gij Kind van Abraham! Ik schenk, uit een oprecht gemoed, De drempel mijner v...

Aan de Winter

poezie
4,0 met 2 stemmen 937
Op den eerste sneeuwdag, in december 1827. - Ha, oude Kennis! weer in 't land? Ontzie een Koud...

ZEFIR EN CHLORIS

poezie
4,0 met 2 stemmen 460
Zefir lag ontsluimerd neer, Bij de gloed der middagstralen; 't Avondlied der nachtegalen Wekt de slaper weer....

Bij de terugzending van een dichtstuk

poezie
4,0 met 2 stemmen 666
Gij noemt dit HEMELVAL? Ik acht het ledig schallen; Maar keur nochtans de titel goed: Ja! 't komt de hemel uitgevalle...

DE HOOFDIGE BOER

poezie
3,6 met 5 stemmen 2.191
(Een Zutphense vertelling) Elk weet, waar 't Almens kerkje staat, En kent de laan, die derwaart gaat. Een duiker...

VRIENDEN

poezie
2,5 met 22 stemmen 4.273
Neen 't viel niet zwaar, zijn leven Voor ene Vriend te geven! Maar licht viel 't zoeken zwaar, Om, onder duizen...

Vertrouwen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.822
Gefolterd hart, o staak uw angstig jagen! Eens komt het uur van 't juichend wederzien; De scheidingsnacht zal met zij...

Adeline Verbeid *

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.887
Schoner prale uw milde lentezegen, Bloemrijk oord, langs Adelines wegen. Nachtegalen, juich haar 'welkom!' toe,...

Roel Kras-pen

poezie
3,0 met 9 stemmen 3.027
Roel Kras-pen titelt zich Advokaat: Gauwdief* en sluiper* ontkomt door zijn raad; Maar hij pleegt die, voor appel no...

Gods Engel komt

poezie
3,4 met 7 stemmen 3.119
Gods Engel komt! Een stralengloed Omschijnt de rotsspelonk: Het aardrijk beeft, dat Jezus bloed - Het b...

Vrijheid

poezie
3,2 met 23 stemmen 4.816
'k Was jong en vroeg: wie is de Vrije Man? Een Grijsaard antwoordde op mijn vragen: 't Is Hij, die, zonder morrend k...

Een Gelders lied

poezie
2,9 met 13 stemmen 3.361
Ik ben uit Gelders bloed! Geen vleitoon klinkt mij zoet; Mijn volksspraak, luttel rond, Geeft nog de klank terug, Ui...

Op het gezicht van trekkende kraanvogels

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.915
Laatst, als ik, op mijn eenzaam pad, Door Wijnmaands bleke lovers trad, Zo kwam van ver een vreemd gerucht; Zo kwam e...

Zefir en chloris

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.332
Zefir lag ontsluimerd neer Bij de gloed der middagstralen; 't Avondlied der nachtegalen Wekt de slaper weer. Zach...

EEN NIEUW LIED

poezie
3,6 met 13 stemmen 2.444
(OP EEN BRUILOFT GEZONGEN) 't Was ochtend; een Meisje ging wandlen aan strand; Een bootje, dat vlagde, lei ree; En...

Aan een te zedige Schrijver

poezie
2,0 met 2 stemmen 1.305
Waarom uw Boek aan 't licht onttogen? 't Verschijn' gerust, al is 't niet groot: Wordt Eikenschors bij 't pond g...

Kennis en wijsheid

poezie
5,0 met 2 stemmen 2.069
't Is Naarstigheid, die vroege Kennis gaart; Ervaring is 't, die spade Wijsheid baart....

Lentezang

poezie
2,9 met 9 stemmen 2.405
Geen nevelig duister Bedekt meer het veld; Geen blinkende kluister, die 't beekje meer knelt; Het stormen is over;...

MEIZANG

poezie
2,4 met 20 stemmen 2.284
't is Lente! Lente! Het feestgeschal Van 'Lente! Lente!' Klinke overal! Hoe geurt de wasem Der berkens...

Nu baant zich 't nat

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.228
Nu baant zich 't nat Een heimelijk pad, En tjilpt en fluistert, In bloem en blad Voor 't oog verduisterd. Nu dartel...

HUISKRAKEEL.

poezie
3,3 met 7 stemmen 2.025
Piet Fop was met de Vrouw aan 't kijven. Zij smeet hem, naar de aard der wijven, De sleutels naar de kop!...