inloggen

resultaten voor 'A.C.W. Staring'


53 resultaten.
Sorteren op:

Roel Kras-pen

poezie
3,2 met 10 stemmen 3.109
Roel Kras-pen titelt zich Advokaat: Gauwdief en sluiper ontkomt door zijn raad; Maar hij pleegt die, voor appel noch...

In een vriendenrol

poezie
3,6 met 14 stemmen 2.798
Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zucht naar Goud, naar Weeld',...

Vrijheid

poezie
3,2 met 26 stemmen 5.199
'k Was jong en vroeg: wie is de Vrije Man? Een Grijsaard antwoordde op mijn vragen: 't Is Hij, die, zonder morrend k...

Vrijheid

poezie
3,8 met 33 stemmen 3.561
'k Was jong en vroeg: Wie is de Vrije Man? Een Grijsaard antwoordde op mijn vragen: 't Is hij, die, zonder morrend...

EEN NIEUW LIED, VAN EEN MEISJE EN EEN SCHIPPER.

poezie
3,0 met 6 stemmen 2.170
(op een bruiloft gezongen) (te zingen op de wijs van 'Der Ritter von Rosen' muziek van Meltitz) 't Was ochtend...

In een vriendenrol

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.156
1823 - Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zuc...

Meester en leerling

poezie
3,8 met 56 stemmen 3.593
De Meester, in zijn Wijsheid, gist. De Leerling, in zijn Waan, beslist....

Kerkgezang voor het feest van Jezus Geboorte

poezie
2,9 met 7 stemmen 1.644
I Jezus kwam als Mens Op aarde: Mensdom, 't is uw schoonste Feest! Gij Geringen, ken uw waarde: Armoede is...

DE ISRAËLITISCHE LOVERHOUT.

poezie
2,5 met 2 stemmen 173
Wie smalend tot Uw Hutje kwam - Niet ik, gij Kind van Abraham! Ik schenk, uit een oprecht gemoed, De drempel mijne vr...

Verdraagzaamheid.

poezie
4,0 met 1 stemmen 397
Van 's Heren Woord, in mensentaal geschreven, Is 't recht verstand de mens verbleven. Wie aan dat Woord de beste u...

Aan vrouwensmaders.

poezie
4,3 met 3 stemmen 400
Laat af, die 't Zwak Geslacht met bittre gal bespat, Of gij verdiende 't niet, dat gij een Moeder had. 1789...

OP HET GEZICHT VAN TREKKENDE KRAANVOGELS

poezie
4,0 met 2 stemmen 544
(De trant van Cats gevolgd.) Laatst, als ik, op mijn eenzaam pad, Door Wijnmaands bleke lovers trad, Zo kwam van ve...

De zee

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.065
Moog' hij 't zalig Veld bezingen, Die de Mei ontwaken zag; 't Groen der heuvlen zag ontspringen, Bij haar eerste...

ISRAËLITISCHE LOVERHUT.

poezie
4,5 met 2 stemmen 794
Wie smalend tot Uw Hutje kwam - Niet ik, gij Kind van Abraham! Ik schenk, uit een oprecht gemoed, De drempel mijner v...

Aan de Winter

poezie
4,0 met 2 stemmen 955
Op den eerste sneeuwdag, in december 1827. - Ha, oude Kennis! weer in 't land? Ontzie een Koud...

ZEFIR EN CHLORIS

poezie
4,0 met 2 stemmen 474
Zefir lag ontsluimerd neer, Bij de gloed der middagstralen; 't Avondlied der nachtegalen Wekt de slaper weer....

Bij de terugzending van een dichtstuk

poezie
4,0 met 2 stemmen 682
Gij noemt dit HEMELVAL? Ik acht het ledig schallen; Maar keur nochtans de titel goed: Ja! 't komt de hemel uitgevalle...

DE HOOFDIGE BOER

poezie
3,4 met 7 stemmen 2.238
(Een Zutphense vertelling) Elk weet, waar 't Almens kerkje staat, En kent de laan, die derwaart gaat. Een duiker...

VRIENDEN

poezie
2,5 met 22 stemmen 4.296
Neen 't viel niet zwaar, zijn leven Voor ene Vriend te geven! Maar licht viel 't zoeken zwaar, Om, onder duizen...

Vertrouwen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.837
Gefolterd hart, o staak uw angstig jagen! Eens komt het uur van 't juichend wederzien; De scheidingsnacht zal met zij...

Adeline Verbeid *

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.896
Schoner prale uw milde lentezegen, Bloemrijk oord, langs Adelines wegen. Nachtegalen, juich haar 'welkom!' toe,...

Gods Engel komt

poezie
3,4 met 7 stemmen 3.130
Gods Engel komt! Een stralengloed Omschijnt de rotsspelonk: Het aardrijk beeft, dat Jezus bloed - Het b...

Een Gelders lied

poezie
2,9 met 14 stemmen 3.387
Ik ben uit Gelders bloed! Geen vleitoon klinkt mij zoet; Mijn volksspraak, luttel rond, Geeft nog de klank terug, Ui...

Op het gezicht van trekkende kraanvogels

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.969
Laatst, als ik, op mijn eenzaam pad, Door Wijnmaands bleke lovers trad, Zo kwam van ver een vreemd gerucht; Zo kwam e...

Zefir en chloris

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.345
Zefir lag ontsluimerd neer Bij de gloed der middagstralen; 't Avondlied der nachtegalen Wekt de slaper weer. Zach...

EEN NIEUW LIED

poezie
3,6 met 13 stemmen 2.472
(OP EEN BRUILOFT GEZONGEN) 't Was ochtend; een Meisje ging wandlen aan strand; Een bootje, dat vlagde, lei ree; En...

Aan een te zedige Schrijver

poezie
2,0 met 2 stemmen 1.321
Waarom uw Boek aan 't licht onttogen? 't Verschijn' gerust, al is 't niet groot: Wordt Eikenschors bij 't pond g...

Kennis en wijsheid

poezie
5,0 met 2 stemmen 2.085
't Is Naarstigheid, die vroege Kennis gaart; Ervaring is 't, die spade Wijsheid baart....

Lentezang

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.427
Geen nevelig duister Bedekt meer het veld; Geen blinkende kluister, die 't beekje meer knelt; Het stormen is over;...