inloggen

biografie: Aagje Deken

1741 - 1804

[Nieuwer-Amstel 1741 - Den Haag 1804]

Aagje Deken verloor reeds in 1745 haar ouders. Zij werd ondergebracht in het weeshuis 'De Oranje Appel' in Amsterdam. Daar bleef ze tot 1767.
Na het verlaten van het weeshuis had ze verschillende dienstbetrekkingen. Daarna begon ze een koffie- en theehandeltje. 
In 1769 werd Agatha lid van de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam.

Toen Aagje Deken 29 jaar was, nam ze als ziekenverzorgster haar intrek bij haar vriendin Maria Bosch. Maria Bosch overleed in 1773. 
In 1775 verscheen de bundel 'Stichtelijke gedichten', die Aagje met Maria Bosch had geschreven.

In 1776 begon de briefwisseling tussen Aagje Deken en Betje Wolff, die al enige werken op haar naam had staan. Nadat in 1777 Betjes echtgenoot dominee Wolff overleden was, trok Aagje bij Betje in. Zij huurden een huisje in De Rijp. Zij publiceerden  hun eerste gemeenschappelijke werk: 'Brieven'. 
In 1781 erfde Aagje Deken ruim 10.000 gulden. De dames gingen in het buiten 'Lommerlust' in Beverwijk wonen. 
Ze schreven  'De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart', dat een groot succes werd, en de 'Historie van den heer Willem Leevend'.

Uit onvrede met de situatie in eigen land, nadat de opstand van de patriotten in 1787 neergeslagen was, verhuisden Wolff en Deken in 1788 naar Treoux in Bourgondië. 
In 1789 verscheen 'Wandelingen door Bourgogne'.

Door geldgebrek moesten zij in 1797 terugkeren naar Holland, waar ze in Den Haag gingen wonen. Aagje Deken stierf daar eind 1804, negen dagen na Betje Wolff. 
Beiden werden begraven op de begraafplaats ‘Ter Navolging’ in Scheveningen.


Inzendingen van deze schrijver

7 resultaten.

Bedenking op mijn eigen verjaardag

poezie
3,2 met 19 stemmen 7.455
Ik heb dan achtentwintig jaren
Geleefd! geleefd? neen; ver van daar:
Die schone tijd is weggevaren:
’k Bewoog mij achtentwintig jaar....

DE LIEFDE OVERTREFT

poezie
3,1 met 15 stemmen 3.214
Het wreedste lijden blij te lijden zonder schuld;
De laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen;
In ‘t allerliefste leed nog van geen leed te klagen,
Zijn vruchten van Geloof, van Hoop en van Geduld. ...

Het Gasthuis.

poezie
4,0 met 5 stemmen 2.685
de b r o e d e r.

'k Weet niet, wat wij hier toch doen?
Foei, het strijdt met ons fatsoen, ...

Lente Liedje.

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.757
Wijs: Sous le nom de l'amitié.

Zie, daar komt de Jeugd van 't Jaar,
Versierd met frisse bloemen,...

De verblijde vader

poezie
4,2 met 6 stemmen 3.186
Wijs: Wat is het schoon het Menschdom te beminnen.
Wat heb ik daar een schone zoete jongen!
'k Weet haast niet wat ik door blijdschap doe.
'k Heb nooit zo veel, of zo verheugd gezongen;...

Het nufje

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.716
'k Behoef geen vinger uit te steken,
Huishouding werd mij niet geleerd;
Waar zou ik dan mijn hoofd mee breken,
Wijl Moeder niets van mij begeert?...

Aan de ziel

poezie
3,7 met 11 stemmen 2.709
Gij, gij, ondeelbaar Deel! Gij, enkelvoudig Wezen!
Gij, schitterende straal der ongeschapen Zon!
Gij, kristallijne drop uit de altijd vloeibre bron
Gij, onüitspreekbaar Iets, uit 't eeuwig Al gerezen!...