inloggen

biografie: Alice Nahon

1896 - 1933

Alice Nahon [Antwerpen 1896 – 1933]

Alice groeide op in een groot gezin met elf kinderen. Vader was geboren in Nederland. Moeder was afkomstig uit Putte bij Mechelen, waar Alice tijdens haar kinderjaren dikwijls verbleef. Zij verbleef er een jaar lang bij haar tante. Na de lagere school in Oude God volgde zij vanaf 1911 de lessen in de landbouwschool te Overijse, waar zij haar diploma behaalde. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog  werd zij  leerling-verpleegster in Antwerpen. Na weken van intensieve hulpverlening raakte zij oververmoeid en haar longen bleken aangetast te zijn. Zij volgde nog tekenlessen aan de Akademie van Antwerpen en de cursus letterkunde gegeven door Pol de Mont, maar ze moest de hieropvolgende jaren doorbrengen in sanatoria. Vanaf 1917 verbleef ze o.a. gedurende zes jaar in het Sint-Jozefsinstituut te Tessenderlo, dat niet geschikt was voor de verpleging van zulke patiënten. De geneesheren lieten er geen twijfel over bestaan dat haar als TBC-patiënte geen lang leven beschoren was. Zij werd depressief. De lectuur van haar lievelingsdichters, o.a.Guido Gezelle, en het schrijven van eigen gedichten vormden haar enige troost. In die periode verschenen haar eerste gedichten in "Vlaamsch Leven". Tijdens haar verblijf in Tessenderlo schreef zij twee dichtbundels : "Vondelingskens" (1920) en "Op zachte vooizekens" (1921). Zij werd hiermee populair. Van haar bundels met eenvoudige, gevoelige, weemoedige verzen werden 250.000 exemplaren verkocht. Haar gedichten getuigen van liefde voor de natuur, bewondering voor eenvoudige dingen en verdriet om eigen en andermans leed. Dank zij de gulheid van haar talrijke bewonderaars kon ze een buitenlandse arts raadplegen. In 1923 vertrok ze naar Luzern. Er werd vastgesteld dat zij niet leed aan tuberculose, maar aan chronische bronchitis. Zij werd zij naar Italië gestuurd waar ze in korte tijd genas. Na vervolgens enige tijd in de Landes en in Parijs verbleven te hebben keerde zij naar Antwerpen terug, om later nog nieuwe geneeskundige behandelingen in Den Haag en Amsterdam te ondergaan. Zij genoot van haar herwonnen vrijheid, reisde als gevierde dichteres door Vlaanderen en Nederland  en maakte vrienden in de artistieke milieus. In 1927 werd ze bibliothecaris in de stadsbibliotheek te Mechelen. Zij begon als een gezonde jonge vrouw te leven en behoorde tot de intimi rond avant-gardistische kunstenaars als Fernand Berckelaers en Geert Pijnenburg.  Zij was ook bevriend met meer traditionele letterkundigen als Maurits Sabbe en Gerard Walschap. Zij poogde in haar nieuwe bundel "Schaduw" (1928) los te komen van haar vroegere "brave" poëzie, maar slaagde daar niet in. In 1932 werd zij opnieuw ziek en moest haar betrekking als bibliothecaris opgeven. Het ging met haar gezondheid bergafwaarts. Vanaf  begin 1933 was zij ernstig ziek. Na een pijnlijke doodstrijd overleed zij in mei 1933, 36 jaar jong. Zij werd onder grote belangstelling begraven. Na haar dood verscheen in 1936 de bundel "Maart-april" met jeugdgedichten en nagelaten verzen.

 Werk:

* Vondelingskens (1920)

* Op zachte vooizekens (1921)

* Schaduw (1928)

* Alice Nahon en haar gedichten. Keur uit haar werk (1932)

* Maart-arpil. Jeugdgedichten en nagelaten verzen (1936)

* Bloemen van 't veld (1970)

* Alice Nahon. Verzamelde geichten (1983)

* De mooiste gedichten van Alice Nahon (1983)

 

Het graf van Alice Nahon  (Schoonselhof, Antwerpen)


Inzendingen van deze schrijver

62 resultaten.

Mensenogen

poezie
3,2 met 30 stemmen 6.907
Ik houd van ogen door weemoed gewijd
Ik houd van ogen die hebben geschreid
Die hunkerend uitzien van groot gemis
Of starlings staren van droevenis....

TAAL

poezie
2,8 met 12 stemmen 3.292
Buiten mijn moedertaal
en die der nachtegalen
wist ik naar diepe zin
geen klare talen...

Ik droom mijn liefde blijer

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.086
Ik droom mijn liefde blijer,
dat ze niet schreie meer
bij elke ontgoocheling
en dat ik vreugd –en vriend- verlaten...

Nacht-deun

poezie
3,3 met 6 stemmen 645
Om m'n kluis
Windgesuis...
Onder 't open raam,
Bladgeril; -...

NACHT-KAPEL

poezie
4,3 met 6 stemmen 686
Daar hing geen zucht, geen vrage;
Daar was maar stilt' en duisternis
En mystisch viel er groenig-vaal,
Op heilgenbeeld een manestraal...

Magnolia

poezie
3,1 met 7 stemmen 823
Dit is de tak met de bloem alleen
de andre bomen gaan al moe
en zwaar van loof naar de aarde toe.
Dit is de tak die ten hemel biedt...

Najaarsvensterke

poezie
3,6 met 5 stemmen 728
Tussen 't naakte, rood geraamte
Van een wilde wijngaardrank,
Hing 'n scheefgezakte venster
In de gevel, blauwig blank....

Onze handen

poezie
3,3 met 3 stemmen 997
Eenvoudig als onze handen zijn
bij vaal verdriet en gulden feest
zo zijn wij, lieve, met elkaar
zelden geweest....

SCHADUW

poezie
4,5 met 4 stemmen 1.154
Ik heb de liefde liefgehad;
daarom wellicht heeft zij me niet bemind.
Zo doet de mooie minnaar
met een zeer verliefde kind....

Het Dooit.

poezie
4,8 met 4 stemmen 890
Zoals bij 't sneeuwen
die vlokskens, verveerd,
weiflend en trage
vallen op eerd,...

Zaadmaand.

poezie
4,0 met 4 stemmen 828
Daar stond een late zonnebloem
te sterven in de leste zon,
en niemand in de wereld
die haar nog helpen kon....

Margrieten

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.257
’t Is of die bloemen het weten:
Ze buigen beurt om beurt
uit eerbied voor de stilte
die aan mijn hart is gebeurd....

MOLME BOOM

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.057
Wie zal 't u aanzien
die leproos van voet
diep met uw wortels
in verrotting wroet...

Avondliedeke

poezie
3,6 met 37 stemmen 5.317
't Is goed in 't eigen hart te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan;...

DOOI

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.696
Zoals bij 't sneeuwen
die vlokken vervaard
weiger en trage
vallen op aard,...

DE WIEDSTERKENS

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.510
Onz’ kerels hebben ‘t zaad gezaaid
In Vlaamse grond.
Maar voor dat d’oogst zal afgemaaid,
Zo goudig blond,...

Ons handen

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.264
Eenvoudig als ons handen zijn
bij vaal verdriet en gulden feest,
zo zijn wij, lieve, met elkaar
zelden geweest....

M'N POEZIE

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.483
O! Snaren van m'n jonge ziel
Ik voel uw trillen zacht,...
Wijl 't woordje op u nederviel,
Dat door m'n tranen lacht...

MOLME BOOM

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.412
Wie zal 't u aanzien
die leproos van voet
diep met uw wortels
in verrotting wroet...

ERICA TETRALIX

poezie
2,1 met 7 stemmen 1.302
Ginds,... in de heide,... langs povere paân
Daar lachen me blozende lievekens aan.
Ik weet er hun naamkens, en 'k noeme ze blij :
'De perelkens van de hei'....

HET HALSSNOER

poezie
2,6 met 7 stemmen 1.464
Ach Here de vrijheid
klatergouden geschenk
dat de liefste mij geeft als hij gaat,
ach Here...

O, blijf niet aan me denken

poezie
3,7 met 16 stemmen 2.802
O, blijf niet aan me denken...
O, blijf niet van me dromen;...
M'n handje kan niet wenken,
M'n ziele kan niet komen......

POËZIE

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.494
Poëzie,
tenger en sterk mirakel,
dat zich voltrekt boven een trosselke woorden,
boven een enkele zin,...

VERLANGEN

poezie
3,4 met 10 stemmen 3.019
Ik zegen u, verlangen,
Nu diep mijn blik begrijpt
Hoe rozenknop door zonne
tot roze rijpt....

REGENDAG

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.318
Grijs gewelf met grauwe vegen,
Koepel van ons huis,
Waarom stort ge uwe tranen tegen
't Venster van m'n kluis?...

WEEMOED

poezie
3,2 met 20 stemmen 3.900
Uit de bloemen en de bomen
Stijgt een onbepaalde klacht
's Avonds, als ik zit te dromen
En gedwee m'n weemoed wacht....

Rozenknop

poezie
3,8 met 27 stemmen 4.606
'k Hoù niet van volbloeide roze,
Die heur hart heeft uitgezeid,
Die bij 't oop'nen
Van heur broze weelde,...

Najaarsvensterke

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.359
Tussen 't naakte, rood geraamte
Van een wilde wijngaardrank,
Hing een scheefgezakte venster
In de gevel, blauwig blank....

Schemersproke

poezie
3,7 met 10 stemmen 2.181
Nu weet ik waar de schemering woont...
Ik dacht dat heur huis in de stilte stond
En daar ik heel geren heur huizeken vond
Vertraagde ik bij wijlen m'n stap langs 'n huis...

M'n poëzie

poezie
3,3 met 13 stemmen 2.025
O! Snaren van m’n jonge ziel
Ik voelde uw trillen zacht,
Wijl ’t woordje op u nederviel,
Dat door m’n tranen lacht....