inloggen

resultaten voor 'Alice Nahon'


62 resultaten.
Sorteren op:

Mensenogen

poezie
3,2 met 30 stemmen 6.912
Ik houd van ogen door weemoed gewijd Ik houd van ogen die hebben geschreid Die hunkerend uitzien van groot gemis Of s...

TAAL

poezie
2,8 met 12 stemmen 3.293
Buiten mijn moedertaal en die der nachtegalen wist ik naar diepe zin geen klare talen en vaak heb ik bedroefd naar...

Ik droom mijn liefde blijer

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.087
Ik droom mijn liefde blijer, dat ze niet schreie meer bij elke ontgoocheling en dat ik vreugd –en vriend- verlaten...

Nacht-deun

poezie
3,3 met 6 stemmen 645
Om m'n kluis Windgesuis... Onder 't open raam, Bladgeril; - Preev'lend stil Als een beê..., uw naam. G...

NACHT-KAPEL

poezie
4,3 met 6 stemmen 686
Daar hing geen zucht, geen vrage; Daar was maar stilt' en duisternis En mystisch viel er groenig-vaal, Op heilgenbeel...

Magnolia

poezie
3,1 met 7 stemmen 824
Dit is de tak met de bloem alleen de andre bomen gaan al moe en zwaar van loof naar de aarde toe. Dit is de tak die...

Najaarsvensterke

poezie
3,6 met 5 stemmen 729
Tussen 't naakte, rood geraamte Van een wilde wijngaardrank, Hing 'n scheefgezakte venster In de gevel, blauwig...

Onze handen

poezie
3,3 met 3 stemmen 998
Eenvoudig als onze handen zijn bij vaal verdriet en gulden feest zo zijn wij, lieve, met elkaar zelden geweest. T...

SCHADUW

poezie
4,6 met 5 stemmen 1.154
Ik heb de liefde liefgehad; daarom wellicht heeft zij me niet bemind. Zo doet de mooie minnaar met een zeer verliefde...

Het Dooit.

poezie
4,8 met 4 stemmen 890
Zoals bij 't sneeuwen die vlokskens, verveerd, weiflend en trage vallen op eerd, zo moeten alle gedachten van...

Zaadmaand.

poezie
4,0 met 4 stemmen 828
Daar stond een late zonnebloem te sterven in de leste zon, en niemand in de wereld die haar nog helpen kon. Va...

Margrieten

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.263
’t Is of die bloemen het weten: Ze buigen beurt om beurt uit eerbied voor de stilte die aan mijn hart is geb...

MOLME BOOM

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.057
Wie zal 't u aanzien die leproos van voet diep met uw wortels in verrotting wroet dat gij nog 's avonds klimt langs...

Avondliedeke

poezie
3,6 met 37 stemmen 5.319
't Is goed in 't eigen hart te kijken Nog even vóór het slapen gaan, Of ik van dageraad tot avond Geen enke...

DOOI

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.696
Zoals bij 't sneeuwen die vlokken vervaard weiger en trage vallen op aard, zo moeten alle gedachten van ons van ui...

DE WIEDSTERKENS

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.510
Onz’ kerels hebben ‘t zaad gezaaid In Vlaamse grond. Maar voor dat d’oogst zal afgemaaid, Zo goudig blond, Beh...

Ons handen

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.265
Eenvoudig als ons handen zijn bij vaal verdriet en gulden feest, zo zijn wij, lieve, met elkaar zelden geweest. T...

M'N POEZIE

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.483
O! Snaren van m'n jonge ziel Ik voel uw trillen zacht,... Wijl 't woordje op u nederviel, Dat door m'n tranen lacht...

MOLME BOOM

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.412
Wie zal 't u aanzien die leproos van voet diep met uw wortels in verrotting wroet dat gij nog 's avonds klimt lan...

ERICA TETRALIX

poezie
2,1 met 7 stemmen 1.303
Ginds,... in de heide,... langs povere paân Daar lachen me blozende lievekens aan. Ik weet er hun naamkens, en 'k no...

HET HALSSNOER

poezie
2,6 met 7 stemmen 1.464
Ach Here de vrijheid klatergouden geschenk dat de liefste mij geeft als hij gaat, ach Here dat droef sieraad. Hij...

O, blijf niet aan me denken

poezie
3,7 met 16 stemmen 2.802
O, blijf niet aan me denken... O, blijf niet van me dromen;... M'n handje kan niet wenken, M'n ziele kan niet komen...

POËZIE

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.494
Poëzie, tenger en sterk mirakel, dat zich voltrekt boven een trosselke woorden, boven een enkele zin, boven een lut...

VERLANGEN

poezie
3,4 met 10 stemmen 3.019
Ik zegen u, verlangen, Nu diep mijn blik begrijpt Hoe rozenknop door zonne tot roze rijpt. Dat leerde ik uit uw og...

REGENDAG

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.318
Grijs gewelf met grauwe vegen, Koepel van ons huis, Waarom stort ge uwe tranen tegen 't Venster van m'n kluis? Zie...

WEEMOED

poezie
3,2 met 20 stemmen 3.901
Uit de bloemen en de bomen Stijgt een onbepaalde klacht 's Avonds, als ik zit te dromen En gedwee m'n weemoed wacht...

Najaarsvensterke

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.359
Tussen 't naakte, rood geraamte Van een wilde wijngaardrank, Hing een scheefgezakte venster...

Schemersproke

poezie
3,7 met 10 stemmen 2.181
Nu weet ik waar de schemering woont... Ik dacht dat heur huis in de stilte stond En daar ik heel geren heur huizeken v...

M'n poëzie

poezie
3,3 met 13 stemmen 2.025
O! Snaren van m’n jonge ziel Ik voelde uw trillen zacht, Wijl ’t woordje op u nederviel, Dat door m’n tranen la...