inloggen

biografie: C.S. Adama van Scheltema

1877 - 1924

Zie:

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/adama-van-scheltema.html


Inzendingen van deze schrijver

126 resultaten.

De dijk

poezie
3,6 met 17 stemmen 3.125
Tussen de Betuwe en tussen de Veluwe
Daar lag de dijk door het waterig land
Als iets waaraan niets was te veranderen:-
De koeien en de kikkers aan de' ene kant...

Stadsklokken

poezie
2,1 met 17 stemmen 3.082
Een laatste roep der donkre stad verzonk,
Het zwijgend water wiegde gouden spranken,
Nog poosde een late lichtschijn bij een kranke,
Bij zure arbeid, of een zoete dronk....

Maart.

poezie
4,0 met 4 stemmen 260
Nou is de Winter weggeruimd,
Die aan de aard zat vastgevroren,
Nou is het vuil er afgeschuimd
En komt de blote grond te voren....

De dralers

poezie
4,3 met 3 stemmen 168
Het welig licht was afgekomen
En lei zich aan de kim te rust,
De grote zee begon te dromen
En spoelde haar rozerode zomen...

De sprakeloze rust

poezie
4,0 met 2 stemmen 355
Gelukkig, die de stilte kent,
Die, als de avond zinkt,
De beker van vergeten drinkt
En zich van 't leven wendt;...

Vrede

poezie
4,0 met 3 stemmen 303
Vrede spreid gij uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen -
Over de moede en de gewonden,
Over de duizenden, die verzwonden,...

Winter

poezie
4,5 met 2 stemmen 308
Stiller, stiller, stiller zakken
Nacht en dagen om mij heen –
Als de sneeuw de dorre takken
Dekken zij ’t verleên....

SEPTEMBER

poezie
4,5 met 4 stemmen 236
September! laat uw open grijze vanen
Door koele luchten, schone straten gaan,
Het gave goud ligt op uw zegebaan,
Druipt van uw fijne wapperende manen;...

De krekels en de wandelaar

poezie
4,0 met 2 stemmen 300
De dag ging heen, zonk eenzaam achter
Een oude wijze vlier,
De meiliedjes werden al zachter,
De wei lag vol getier -...

1 MEI

poezie
4,5 met 2 stemmen 347
Kom vriend met uw jonge vrouw!
Met uw liefdevol hartlijke vrouw,
Met uw al zo zorgende vrouw -
Welkom! welkom is zij...

Bede

poezie
4,6 met 5 stemmen 184
Lichte nacht, die lichter zijt
Dan mijn donker droeve dagen,
Sterrennacht, die groter zijt
Dan mijn kleine hart kan dragen -...

Langs het Getijde

poezie
4,0 met 3 stemmen 285
Het schemert, en
Waar 'k peinzend langs de golven ga
En peinzend naar hun ruisen hoor,
Ruist al hun vloed mij schuimend na...

De vuurtoren

poezie
4,8 met 4 stemmen 474
schets van ontwaken
Ik ben wakker aan 't worden als een toren aan zee -
De lieflijke lamp van mijn dromen
Verbleekt in de weifelende dag....

De stilte

poezie
4,7 met 3 stemmen 442
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vrezen
Hebben nooit hun hart gelezen,...

Mijmering

poezie
't Wordt stil - en als een stille droom
Komt de avond om mij heen, -
En zachtjes ga ik dromend aan
De weefstoel van 't verleên....

ALS GE MAAR .. .

poezie
4,3 met 3 stemmen 499
Pragmatisch leerdichtje.
Als ge maar in 't drukke leven
't Eigen leven niet vergeet,
Als ge maar niet wordt gedreven ...

De stilte

poezie
4,5 met 4 stemmen 1.664
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vrezen
Hebben nooit hun hart gelezen,...

HOLLAND

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.574
Wat zijt gij klein Holland
Met al uw velden en vlakke wegen,
Met uw rampzalige aardappellanden,
En uw vreeslijk droefgeestige regen,...

HET TOEVALLIG GELUK

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.276
Door de nachtelijke stad,
Langs verlaten wegen,
Vult mijn geest zich met de schat
Van een stille zegen....

Van Hollands kleur

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.101
Rood is de vlag, die wij volgen genoten!
Rood is de morgen op zijn blozende kruin,
Rood zijn de pannen van de daken van Holland,
Rood zijn de stenen van de huizen van Holland,...