inloggen

biografie: C.S. Adama van Scheltema

1877 - 1924

Zie:

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/adama-van-scheltema.html


Inzendingen van deze schrijver

126 resultaten.

Verloren dromer

poezie
3,3 met 12 stemmen 3.696
Ik dwaalde eens de wereld binnen -
De wereld zag mij nijdig aan,
Ik wilde ‘t leven goed beginnen -
Maar ‘t was zo moeilijk te verstaan!...

Holland

poezie
4,6 met 9 stemmen 2.097
Wat zijt gij klein Holland
Met al uw velden en vlakke wegen,
Met uw rampzalige aardappellanden,
En uw vreeslijk droefgeestige regen,...

De tocht naar de ster

poezie
3,3 met 10 stemmen 3.427
- marslied -
Rep uit de schemer uw schuchtere voeten,
Rijs uit het dal om 't licht te begroeten.
Dat zegenrijk valt in uw schoot, -...

RUMOER

poezie
3,6 met 42 stemmen 3.046
Het leven is te hard van geluiden,
De mensen doen te druk; -
Om een ander wat doms te beduiden
Verpraten ze hun eigen geluk!...

De dijk

poezie
3,6 met 19 stemmen 3.311
Tussen de Betuwe en tussen de Veluwe
Daar lag de dijk door het waterig land
Als iets waaraan niets was te veranderen:-
De koeien en de kikkers aan de' ene kant...

Stadsklokken

poezie
3,4 met 12 stemmen 3.138
Een laatste roep der donkre stad verzonk,
Het zwijgend water wiegde gouden spranken,
Nog poosde een late lichtschijn bij een kranke,
Bij zure arbeid, of een zoete dronk....

Maart.

poezie
3,0 met 9 stemmen 361
Nou is de Winter weggeruimd,
Die aan de aard zat vastgevroren,
Nou is het vuil er afgeschuimd
En komt de blote grond te voren....

De dralers

poezie
4,3 met 3 stemmen 207
Het welig licht was afgekomen
En lei zich aan de kim te rust,
De grote zee begon te dromen
En spoelde haar rozerode zomen...

De sprakeloze rust

poezie
4,0 met 2 stemmen 417
Gelukkig, die de stilte kent,
Die, als de avond zinkt,
De beker van vergeten drinkt
En zich van 't leven wendt;...

Vrede

poezie
4,0 met 5 stemmen 454
Vrede spreid gij uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen -
Over de moede en de gewonden,
Over de duizenden, die verzwonden,...

Winter

poezie
4,5 met 2 stemmen 360
Stiller, stiller, stiller zakken
Nacht en dagen om mij heen –
Als de sneeuw de dorre takken
Dekken zij ’t verleên....

SEPTEMBER

poezie
4,5 met 4 stemmen 281
September! laat uw open grijze vanen
Door koele luchten, schone straten gaan,
Het gave goud ligt op uw zegebaan,
Druipt van uw fijne wapperende manen;...

De krekels en de wandelaar

poezie
4,0 met 2 stemmen 351
De dag ging heen, zonk eenzaam achter
Een oude wijze vlier,
De meiliedjes werden al zachter,
De wei lag vol getier -...

1 MEI

poezie
3,3 met 3 stemmen 552
Kom vriend met uw jonge vrouw!
Met uw liefdevol hartlijke vrouw,
Met uw al zo zorgende vrouw -
Welkom! welkom is zij...

Bede

poezie
4,6 met 5 stemmen 228
Lichte nacht, die lichter zijt
Dan mijn donker droeve dagen,
Sterrennacht, die groter zijt
Dan mijn kleine hart kan dragen -...

Langs het Getijde

poezie
4,0 met 3 stemmen 313
Het schemert, en
Waar 'k peinzend langs de golven ga
En peinzend naar hun ruisen hoor,
Ruist al hun vloed mij schuimend na...

De vuurtoren

poezie
4,8 met 4 stemmen 584
schets van ontwaken
Ik ben wakker aan 't worden als een toren aan zee -
De lieflijke lamp van mijn dromen
Verbleekt in de weifelende dag....

De stilte

poezie
3,7 met 6 stemmen 523
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vrezen
Hebben nooit hun hart gelezen,...

Mijmering

poezie
4,0 met 1 stemmen 470
't Wordt stil - en als een stille droom
Komt de avond om mij heen, -
En zachtjes ga ik dromend aan
De weefstoel van 't verleên....

ALS GE MAAR .. .

poezie
4,2 met 4 stemmen 530
Pragmatisch leerdichtje.
Als ge maar in 't drukke leven
't Eigen leven niet vergeet,
Als ge maar niet wordt gedreven ...

De stilte

poezie
4,5 met 4 stemmen 2.037
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vrezen
Hebben nooit hun hart gelezen,...