inloggen

biografie: C.S. Adama van Scheltema

1877 - 1924

Zie:

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/adama-van-scheltema.html


Inzendingen van deze schrijver

126 resultaten.

De schoonheid

poezie
3,1 met 23 stemmen 4.539
Toen ik heden opzag van mijn leven,
Uit de schaduw van mijn stille zorgen,
Zag ik, tot de witte diepe verte,
Weer de Schoonheid om mij henen slaan, -...

Muziek

poezie
3,7 met 13 stemmen 3.520
Als 't avond is, avond aan 't strand en de zee,
En de hemel aan flarden van goud en van zwart,
En de dreunende golven beschuimen het strand,
En de vlokken die beven en rollen en rillen,...

Picturale sotternije

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.640
Ik droomde van een stuk strand
Met zon en heel veel zand -
Geel, geel was het van 't zand,
En op het strand wat tentjes:...

Verloren dromer

poezie
3,3 met 12 stemmen 3.746
Ik dwaalde eens de wereld binnen -
De wereld zag mij nijdig aan,
Ik wilde ‘t leven goed beginnen -
Maar ‘t was zo moeilijk te verstaan!...

Holland

poezie
4,6 met 9 stemmen 2.117
Wat zijt gij klein Holland
Met al uw velden en vlakke wegen,
Met uw rampzalige aardappellanden,
En uw vreeslijk droefgeestige regen,...

De tocht naar de ster

poezie
3,3 met 10 stemmen 3.436
- marslied -
Rep uit de schemer uw schuchtere voeten,
Rijs uit het dal om 't licht te begroeten.
Dat zegenrijk valt in uw schoot, -...

RUMOER

poezie
3,6 met 42 stemmen 3.064
Het leven is te hard van geluiden,
De mensen doen te druk; -
Om een ander wat doms te beduiden
Verpraten ze hun eigen geluk!...

De dijk

poezie
3,7 met 20 stemmen 3.332
Tussen de Betuwe en tussen de Veluwe
Daar lag de dijk door het waterig land
Als iets waaraan niets was te veranderen:-
De koeien en de kikkers aan de' ene kant...

Stadsklokken

poezie
3,4 met 12 stemmen 3.143
Een laatste roep der donkre stad verzonk,
Het zwijgend water wiegde gouden spranken,
Nog poosde een late lichtschijn bij een kranke,
Bij zure arbeid, of een zoete dronk....

Maart.

poezie
3,0 met 9 stemmen 372
Nou is de Winter weggeruimd,
Die aan de aard zat vastgevroren,
Nou is het vuil er afgeschuimd
En komt de blote grond te voren....

De dralers

poezie
4,3 met 3 stemmen 212
Het welig licht was afgekomen
En lei zich aan de kim te rust,
De grote zee begon te dromen
En spoelde haar rozerode zomen...

De sprakeloze rust

poezie
4,0 met 4 stemmen 426
Gelukkig, die de stilte kent,
Die, als de avond zinkt,
De beker van vergeten drinkt
En zich van 't leven wendt;...

Vrede

poezie
3,4 met 8 stemmen 467
Vrede spreid gij uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen -
Over de moede en de gewonden,
Over de duizenden, die verzwonden,...

Winter

poezie
4,5 met 2 stemmen 370
Stiller, stiller, stiller zakken
Nacht en dagen om mij heen –
Als de sneeuw de dorre takken
Dekken zij ’t verleên....

SEPTEMBER

poezie
4,5 met 4 stemmen 290
September! laat uw open grijze vanen
Door koele luchten, schone straten gaan,
Het gave goud ligt op uw zegebaan,
Druipt van uw fijne wapperende manen;...

De krekels en de wandelaar

poezie
4,0 met 2 stemmen 356
De dag ging heen, zonk eenzaam achter
Een oude wijze vlier,
De meiliedjes werden al zachter,
De wei lag vol getier -...

1 MEI

poezie
3,3 met 3 stemmen 556
Kom vriend met uw jonge vrouw!
Met uw liefdevol hartlijke vrouw,
Met uw al zo zorgende vrouw -
Welkom! welkom is zij...

Bede

poezie
4,6 met 5 stemmen 233
Lichte nacht, die lichter zijt
Dan mijn donker droeve dagen,
Sterrennacht, die groter zijt
Dan mijn kleine hart kan dragen -...

Langs het Getijde

poezie
4,0 met 3 stemmen 315
Het schemert, en
Waar 'k peinzend langs de golven ga
En peinzend naar hun ruisen hoor,
Ruist al hun vloed mij schuimend na...

De vuurtoren

poezie
4,8 met 4 stemmen 599
schets van ontwaken
Ik ben wakker aan 't worden als een toren aan zee -
De lieflijke lamp van mijn dromen
Verbleekt in de weifelende dag....

De stilte

poezie
3,7 met 7 stemmen 537
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vrezen
Hebben nooit hun hart gelezen,...

Mijmering

poezie
4,0 met 1 stemmen 474
't Wordt stil - en als een stille droom
Komt de avond om mij heen, -
En zachtjes ga ik dromend aan
De weefstoel van 't verleên....

ALS GE MAAR .. .

poezie
4,0 met 5 stemmen 536
Pragmatisch leerdichtje.
Als ge maar in 't drukke leven
't Eigen leven niet vergeet,
Als ge maar niet wordt gedreven ...