inloggen

biografie: Gerbrand Bredero

1585-1618

Bredero [Amsterdam 1585 -1618]


Over het leven van Gerbrand Adriaensz. Bredero is niet zo veel bekend. Hij werd in 1585 geboren in Amsterdam en heeft zijn leven in die stad doorgebracht tot hij in 1618 stierf, nadat hij tijdens het schaatsen in een wak was gereden. Aan de gevolgen van dit ongeluk in de vorm van een longontsteking zou de jonge Bredero zijn overleden. 

Toch heeft hij voor een behoorlijk grote literaire pruductie gezorgd, waarvan vooral de komedie De Spaansche Brabander en het Groot Liedt-Boeck nog steeds met plezier gelezen kunnen worden.

Bredero lijkt zich minder van allerlei lieraire gewoontes te hebben aangetrokken dan zijn tijdgenoten als Vondel en Hooft. Dat maakt zijn werk voor ons toegankelijker: hij schreef niet in hoogdravende taal maar in de taal van alledag over het leven op straat. Een bezwaar is dat zijn toneelstukken door het fragmentarische karakter ervan een duidelijke structuur missen.

Bredero wordt nu algemeen beschouwd als de meest moderne dichter van de zeventiende eeuw.


Inzendingen van deze schrijver

31 resultaten.

DE DROEVIGE VRIJER

poëzie
4.0 met 20 stemmen aantal keer bekeken 3.535
Wat baat mij de drank waar elk vreugd uit zuigt? En dit lief gezelschap dat nu dus zingt en juicht, Met blij en zoet gelach? Als ’t oog hier niet de liefste ziet, Die ik zo gaarne zag Speelt gij en danst vrij de lieve lange nacht, Laat mij mij zelve vermaken met mijn klacht, Die ’t...

Ik jaag en werd verjaagd

poëzie
3.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 6.800
Jonkvrouwen, ’t is gedaan, ik kan niet meer verdragen Uw weigeringen dreuts, zo grillig als verkeerd. Een ieder wil de haas in zijne strikken jagen Maar ik werd overal verjaagd en niet begeerd. ------------------------------- uit: Emblemata Amatoria

Klink-dicht.

poëzie
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 3.313
‘k Misprijs niet dat men zich begeeft om vreemde talen Te leren van jongs op met onverdroten pijn: Maar hou ook zo veel niet van Grieks, Hebreeuws, Latijn, Dat ik juist binnen haar al veel te nauwe palen De onbepaalde geest, die vrijelijk wil dwalen Door hemel, aarde, zee, en niet...

Adieu–Lied

poëzie
3.0 met 13 stemmen aantal keer bekeken 4.481
Vaar wel mijn Lief, mijn leven! Hoe krank* is, laas! ’t vermogen* bij de mensen; In God bestaat* het geven Van 't luk en heil, dat wij de and'ren* wensen. 'k Wens dat de Heer U wind en weer, En voorspoed geef in ’t varen; 'k Hoop Gods genade, Zal u voor alle schade Wel*...

LIED

poëzie
3.0 met 13 stemmen aantal keer bekeken 6.573
Stemme: Ik heb de groene straten Die zonder hoop moet minnen, Die is er ellendig aan, Die dwarlen al zijn zinnen In ijdelheid en waan. Ik spreek, laas! uit verzoeken, Want ik heb ‘t zelfs verzocht: Dus mag ik wel vervloeken Mijn dwaasheid onbedocht. Zou men wel zotheid vinden Zo...

AANDACHTIG GEBED

poëzie
3.0 met 15 stemmen aantal keer bekeken 2.993
O Levendige God! eeuwig, goed en almachtig, Aanschouw meelijdelijk mij droeve en neerslachtig Een uitgekweelde man van sobere gestalt; Gedoog niet dat hem nu de wanhoop overvalt, Die toch een vijand is van Hemelse genade, Want zij mijn arme ziel zou eeuwelijke schaden. Ontvang, O Heere! toch...

Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen

poëzie
3.0 met 20 stemmen aantal keer bekeken 3.806
Sonnet Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen, Dat zij in treflijkheid zal overwinnen Rome: In deftigheid van raad, in mannelijk geweld, In orelogsbeleid, en machtigheid van geld. Dat haar geblazen faam zal snorren door de wolken, En dreigen met ontzag de wijd gelegen...

GEESTIG LIED

poëzie
4.0 met 13 stemmen aantal keer bekeken 3.534
Stem : Ik schouw de wereld an. Wat dat de wereld is, Dat weet ik al te wis God beter ‘t, door ’t verzoeken, Want ik heb daar verkeerd En meer van haar geleerd Als van de beste boeken. Want of ik schoon al las Hetgeen zo kunstig was Als goddelijk geschreven, ’t En ging ter ziel...

SONNET (Vroeg in de dageraad.....)

poëzie
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 2.209
Vroeg in de dageraad de schone gaart ontbinden De gouden blonde tros, citroenig van coleur, Gezeten in de lucht, recht buiten d' achterdeur, Waar groene wijngaardloof ooit louwe muur beminde. Dan beven amoureus de liefelijkste winden In 't gele zijdig haar, en groeten met een geur Haar...

VAN DIEUWERTJES VRIJER

poëzie
3.0 met 16 stemmen aantal keer bekeken 12.483
Dieuwer is verliefd (bij get) Op zulk een reine vrijer: Maar ze heeft er niet eens op gelet, Hoe krom dat hij zijn benen zet, Gelijk een kreup’le snijer. Want als ze naar z’n aanzicht ziet, Zij kan d'r niet uitkomen; Zij weet dan van zichzelve niet. Zij staat, wanneer haar dat...

Eenzaamheid is armoede

poëzie
4.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 3.696
Wat baat u het bezit van landen en van steden en 't prachtige gebouw vol dure kostbaarheden waarin u woont, omringd door 'n prinselijke stoet, wanneer u in uw bed 's nachts eenzaam slapen moet? Wat baat die erezwerm van dames blank en blij en 't vorstelijk gevolg van prinsen groot en...

Hoop voedt de minnaars.

poëzie
2.0 met 13 stemmen aantal keer bekeken 2.793
Gelijk de zeelui en de vissers aan der strangen Op hoop van goede vangst gaan wagen lijf en goed, Zo werden de minnaars met innerlijk verlangen Ook van de zoete hoop geleid en steeds gevoed. ------------------------------------------------ strang - strand

AMOUREUS LIEDT

poëzie
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 5.151
Op de Voys: Ick bender een arme Pellegrim siet. De Minne die in mijn hertje leyt, Die sal niet eynden noch sterven, Al schijntet dat ick door teghenheyt Mijn Lief sal moeten derven. Al reys ick te Landt en over Zee En swerf in vreemde Steede, Mijn Liefs Beeltenis draach ick mee In mijn...

Vroeg in de dageraad

poëzie
4.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 4.423
Vroeg in de dageraad de schone gaat ontbinden de gouden blonde tros, citroenig van koleur, gezeten in de lucht recht buiten d' achterdeur, waar groene wijngaardloof ooit lauwe muur beminde. Dan beven amoureus de liefelijkste winden in 't gele zijig haar en groeten met een geur haar...

Sonnet. Het eerste van de schoonheid.

poëzie
3.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 6.675
Vroeg in de dageraad de schone gaat ontbinden De gouden blonde tros, citroenig van coleur*, Gezeten in de lucht, juist buiten d' achterdeur, Waar groene wijngaardloof ooit lauwe muur beminde*. Dan beven amoureus de liefelijkste winden In 't gele zijdig haar en groeten met een geur Haar...

VOORZANG

poëzie
3.0 met 11 stemmen aantal keer bekeken 5.434
(bij een rondedans, op de wijze van 'Hansje sneed dat koren was' etc.) Ik zie je wel, al ga je snel U in het bos vertrekken*. O maagdeken, uw klaar’ aanschijn En kun di* niet bedekken. Voor die u mint, mijn lief! Ik bin ’t*, Ai, wendt uw snelle voetjes! En is ’t uw wil, zo sta...

Amoureus liedeke

poëzie
4.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 3.334
Kon ik eens recht* bedwingen Mijn vliegend wild gezicht*, Maar ik misbruik deez’ dingen, Daarom is ’t hart zo licht*: ‘t Lust altijd naar wat vars*, Verandering is goed, ‘t Nieuw maakt mij ‘t oude wars*, ’t Veranderen is zo zoet voor een die ’t doet, dat werd ik vroed* door...

NIEUW LIEDEKE

poëzie
4.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 3.182
(Wijze: Phoebe Qui Mesme Jour Etc.) Als ik in mijn gedacht’ Der scheps’len aard doorschouw, ‘k En vind geen meerder macht Als ’t vermogen van de vrouw, Die met haar gezicht ’s Mans moed* verlicht Van haar* last, van haar leid* Van haar smart, van haar smaad, Van haar kwaal,...

Amoureus liedje (Ai, schone dochter blond)

poëzie
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 3.234
Op de wijze van: Indien het klagen kan, etc. Ai, schone dochter blond, die ’t hulsel en paruiken Des gouden dageraads verwelkt en verdooft*, Die de sneeuwwitte melk en leliën doen duiken* Van ’t zilverblanke vel van uw eerwaardig hoofd, O Margarieta schoon, o uitgelezen...

Sonnet (Indien ik waar Jupijn)

poëzie
3.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 3.096
Indien ik waar Jupijn*, ik zou mijn vrouw verklaren Voor* Juno mijn godin; indien ik had geweld* Als koning van de zee, mijn vrouw zou zijn gesteld Als Thetis koningin, bedwingster van de baren. Viel ’t aardrijk mij ten deel, ik zou mij met u paren, U maken keizerin van ’s wereld...

Nieuw Liedeken (Ick moet met sangh vertalen)

poëzie
3.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 2.611
Stemme: Daer ick lach en sliep in een prieel, etc. Ick moet met sangh vertalen De Min myns jeughd afmalen, Die my treurigh deed dwalen, Tot dat ick quam te praten By haer, wiens ooghen-stralen Mijn ziels krachten ontstalen, Myn levens lust onthalen, Sonder dat sy...

Liedeken (Dick heb ick mijn lief ghebeden)

poëzie
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 1.514
Op de Wijs: Laetstmael met also blyden sinnen. Dick* heb ick mijn Lief ghebeden, Menighmael om trou ghevraeght, Maer zij stelt my niet te vreden, Dus het God moet zijn gheclaeght. Ick heb haer veel deught* ghedaen, Maer zy en wilt niet verstaen; Met haer loop ick achter straten Singhen,...

KLINK-RIJM

poëzie
3.0 met 15 stemmen aantal keer bekeken 2.990
Margriete Lief! mijn hart en wense van mijn leven*! Zo gij alleen niet* zijt mijn hoop en mijn vriendin, Of zo mijn harte brandt van iemand anders min*, Of zo ik heb mijn trouw* aan andere gegeven, Zo moet* ik nummermeer so lukkig zijn verheven*, Of* mijn vreugd’ zij vol pijn* en mijn...

EEN OUD BESTEVAARTJE* MET EEN JONG MEISJE

poëzie
4.0 met 18 stemmen aantal keer bekeken 2.948
Lammert [L] Jannetje [J] L: Jannetje mijn zoete bek*! Ei lieve, blijf wat staan! J: Wat schort* je, zeg, jij ouwe gek? Ik raad je, laat me gaan. L: Al ’t geld dat gij hier leggen ziet, Dat is voor u al ree*. J: Weg kaalkop, ik en zoek u niet: Wat jij zoekt, zoek ik mee*. L:Van...

LIED

poëzie
3.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 2.125
Stemme: Ik heb de groene straten Die zonder hoop moet minnen, Die is er ellendig aan*, Die dwarlen al zijn zinnen In ijdelheid* en waan. Ick spreek, laas! uit verzoeken*, Want ik heb ‘t zelfs verzocht*: Dus mag* ik wel vervloeken Mijn dwaasheid onbedocht. Zou men wel zotheid...

LIEDEKEN

poëzie
3.0 met 11 stemmen aantal keer bekeken 2.803
[Stemme: Nu spreid uw kapje nedere, Het is zo mooie wedere etc.] Mocht ik verwerven hetgeen ik wou, Of zo ’t naar wense gevil, Ik kreeg een schone wijze Vrouw, Maar hoewel dat ik niet en trouw, ’t Schort mij niet aan de wil. De angst die in ’t verkiezen leit, Bezwaart mijn...

SNACHTS RUSTEN MEEST DE DIEREN

poëzie
4.0 met 26 stemmen aantal keer bekeken 5.758
Snachts rusten meest de dieren, Ook mensen goed, en kwaad, En mijn Lief goedertieren Is in een stille staat: Maar ik moet eenzaam zwieren, En kruisen hier de straat. Ik zie het zwerrick* drijven Ik zie de klare* Maan, ...

Twee honden over een been komen zelden over een.

poëzie
3.0 met 18 stemmen aantal keer bekeken 3.468
De Vorst mag* geen gezel* in zijn gebied gedogen, Hij wil zijn rijk en troon beheersen ongemeen*: De Minnaar is jaloers schier* van zijn eigen ogen, Ja van zijn schaduw, die hij voor hem* uit ziet treen*. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...

De Liefd’ is blind.

poëzie
3.0 met 29 stemmen aantal keer bekeken 5.585
Wat wijkt gij, blinde min, van wijsheid en van rede! Gij mist de weg des deugds doordien gij ’t dwaalpad kiest, Door ’t volgen van uw lust en broedse zinlijkheden, Waardoor gij ’t slechtste zoekt en ’t alderbest verliest.

HET ELFDE SONNET VAN DE SCHOONHEID

poëzie
2.0 met 17 stemmen aantal keer bekeken 3.477
O rijpe boezem wit die voor mijn ogen stadig Zo liefelijke zweeft, gelijk de wederschijn Van d'allerwitste sneeuw aan d'oorsprong van de Rijn - Maar uwe schimmering, o zwakke ogen schadig! Met maagdelijke melk verschijnen daar beladig Twee zilver dopkens rond, op...
Meer van deze schrijver...