inloggen

biografie: Gerbrand Bredero

1585-1618

Bredero [Amsterdam 1585 -1618]


Over het leven van Gerbrand Adriaensz. Bredero is niet zo veel bekend. Hij werd in 1585 geboren in Amsterdam en heeft zijn leven in die stad doorgebracht tot hij in 1618 stierf, nadat hij tijdens het schaatsen in een wak was gereden. Aan de gevolgen van dit ongeluk in de vorm van een longontsteking zou de jonge Bredero zijn overleden. 

Toch heeft hij voor een behoorlijk grote literaire pruductie gezorgd, waarvan vooral de komedie De Spaansche Brabander en het Groot Liedt-Boeck nog steeds met plezier gelezen kunnen worden.

Bredero lijkt zich minder van allerlei lieraire gewoontes te hebben aangetrokken dan zijn tijdgenoten als Vondel en Hooft. Dat maakt zijn werk voor ons toegankelijker: hij schreef niet in hoogdravende taal maar in de taal van alledag over het leven op straat. Een bezwaar is dat zijn toneelstukken door het fragmentarische karakter ervan een duidelijke structuur missen.

Bredero wordt nu algemeen beschouwd als de meest moderne dichter van de zeventiende eeuw.


Inzendingen van deze schrijver

31 resultaten.

Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen

poezie
4,0 met 8 stemmen 3.003
Sonnet
Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen,
Dat zij in treflijkheid zal overwinnen Rome:
In deftigheid van raad, in mannelijk geweld, ...

GEESTIG LIED

poezie
4,1 met 9 stemmen 3.231
Stem : Ik schouw de wereld an.
Wat dat de wereld is,
Dat weet ik al te wis
God beter ‘t, door ’t verzoeken,...

SONNET (Vroeg in de dageraad.....)

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.908
Vroeg in de dageraad de schone gaart ontbinden
De gouden blonde tros, citroenig van coleur,
Gezeten in de lucht, recht buiten d' achterdeur,
Waar groene wijngaardloof ooit louwe muur beminde....

VAN DIEUWERTJES VRIJER

poezie
3,6 met 16 stemmen 12.286
Dieuwer is verliefd (bij get)
Op zulk een reine vrijer:
Maar ze heeft er niet eens op gelet,
Hoe krom dat hij zijn benen zet,...

Eenzaamheid is armoede

poezie
4,2 met 4 stemmen 3.467
Wat baat u het bezit van landen en van steden
en 't prachtige gebouw vol dure kostbaarheden
waarin u woont, omringd door 'n prinselijke stoet,
wanneer u in uw bed 's nachts eenzaam slapen moet?...

LIED

poezie
3,1 met 9 stemmen 5.743
Stemme: Ik heb de groene straten
Die zonder hoop moet minnen,
Die is er ellendig aan,
Die dwarlen al zijn zinnen...

Hoop voedt de minnaars.

poezie
2,3 met 12 stemmen 2.658
Gelijk de zeelui en de vissers aan der strangen
Op hoop van goede vangst gaan wagen lijf en goed,
Zo werden de minnaars met innerlijk verlangen
Ook van de zoete hoop geleid en steeds gevoed....

AMOUREUS LIEDT

poezie
3,4 met 9 stemmen 5.027
Op de Voys: Ick bender een arme Pellegrim siet.
De Minne die in mijn hertje leyt,
Die sal niet eynden noch sterven,
Al schijntet dat ick door teghenheyt...

AANDACHTIG GEBED

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.515
O Levendige God! eeuwig, goed en almachtig,
Aanschouw meelijdelijk mij droeve en neerslachtig
Een uitgekweelde man van sobere gestalt;
Gedoog niet dat hem nu de wanhoop overvalt,...

Adieu–Lied

poezie
3,4 met 11 stemmen 4.114
Vaar wel mijn Lief, mijn leven!
Hoe krank* is, laas! ’t vermogen* bij de mensen;
In God bestaat* het geven
Van 't luk en heil, dat wij de and'ren* wensen. ...

Vroeg in de dageraad

poezie
4,3 met 7 stemmen 4.199
Vroeg in de dageraad de schone gaat ontbinden
de gouden blonde tros, citroenig van koleur,
gezeten in de lucht recht buiten d' achterdeur,
waar groene wijngaardloof ooit lauwe muur beminde....

Klink-dicht.

poezie
4,2 met 4 stemmen 2.879
‘k Misprijs niet dat men zich begeeft om vreemde talen
Te leren van jongs op met onverdroten pijn*:
Maar hou ook zo veel niet van Grieks, Hebreeuws, Latijn,
Dat ik juist binnen haar al veel te nauwe palen...

Sonnet. Het eerste van de schoonheid.

poezie
3,8 met 14 stemmen 6.484
Vroeg in de dageraad de schone gaat ontbinden
De gouden blonde tros, citroenig van coleur*,
Gezeten in de lucht, juist buiten d' achterdeur,
Waar groene wijngaardloof ooit lauwe muur beminde*....

Ik jaag en werd verjaagd

poezie
3,4 met 11 stemmen 5.764
Jonkvrouwen, ’t is gedaan, ik kan niet meer verdragen
Uw weigeringen dreuts*, zo grillig als verkeerd.
Een ieder wil de haas in zijne strikken jagen
Maar ik werd overal verjaagd en niet begeerd....

VOORZANG

poezie
3,1 met 11 stemmen 5.339
(bij een rondedans, op de wijze van 'Hansje sneed dat koren was' etc.)
Ik zie je wel, al ga je snel
U in het bos vertrekken*.
O maagdeken, uw klaar’ aanschijn...

Amoureus liedeke

poezie
4,0 met 8 stemmen 3.235
Kon ik eens recht* bedwingen
Mijn vliegend wild gezicht*,
Maar ik misbruik deez’ dingen,
Daarom is ’t hart zo licht*:...

NIEUW LIEDEKE

poezie
4,2 met 12 stemmen 3.099
(Wijze: Phoebe Qui Mesme Jour Etc.)
Als ik in mijn gedacht’
Der scheps’len aard doorschouw,
‘k En vind geen meerder macht...

Amoureus liedje (Ai, schone dochter blond)

poezie
3,8 met 4 stemmen 3.152
Op de wijze van: Indien het klagen kan, etc.
Ai, schone dochter blond, die ’t hulsel en paruiken
Des gouden dageraads verwelkt en verdooft*,
Die de sneeuwwitte melk en leliën doen duiken*...

Sonnet (Indien ik waar Jupijn)

poezie
3,3 met 9 stemmen 2.996
Indien ik waar Jupijn*, ik zou mijn vrouw verklaren
Voor* Juno mijn godin; indien ik had geweld*
Als koning van de zee, mijn vrouw zou zijn gesteld
Als Thetis koningin, bedwingster van de baren. ...

Nieuw Liedeken (Ick moet met sangh vertalen)

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.545
Stemme: Daer ick lach en sliep in een prieel, etc.

Ick moet met sangh vertalen
De Min myns jeughd afmalen, ...

Liedeken (Dick heb ick mijn lief ghebeden)

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.453
Op de Wijs: Laetstmael met also blyden sinnen.
Dick* heb ick mijn Lief ghebeden,
Menighmael om trou ghevraeght,
Maer zij stelt my niet te vreden,...

KLINK-RIJM

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.917

Margriete Lief! mijn hart en wense van mijn leven*!
Zo gij alleen niet* zijt mijn hoop en mijn vriendin,
Of zo mijn harte brandt van iemand anders min*,...

EEN OUD BESTEVAARTJE* MET EEN JONG MEISJE

poezie
4,3 met 18 stemmen 2.842
Lammert [L]
Jannetje [J]
L: Jannetje mijn zoete bek*!
Ei lieve, blijf wat staan!...

LIED

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.069
Stemme: Ik heb de groene straten
Die zonder hoop moet minnen,
Die is er ellendig aan*,
Die dwarlen al zijn zinnen...

LIEDEKEN

poezie
3,0 met 11 stemmen 2.757
[Stemme:
Nu spreid uw kapje nedere,
Het is zo mooie wedere etc.]
Mocht ik verwerven hetgeen ik wou,...

DE DROEVIGE VRIJER

poezie
4,1 met 18 stemmen 3.259
Wat baat mij de drank waar elk vreugd uit zuigt?
En dit lief gezelschap dat nu dus zingt en juicht,
Met blij en zoet gelach?
Als ’t oog hier niet de liefste ziet,...

SNACHTS RUSTEN MEEST DE DIEREN

poezie
4,1 met 24 stemmen 5.545
Snachts rusten meest de dieren,
Ook mensen goed, en kwaad,
En mijn Lief goedertieren
Is in een stille staat:...

Twee honden over een been komen zelden over een.

poezie
3,6 met 18 stemmen 3.399
De Vorst mag* geen gezel* in zijn gebied gedogen,
Hij wil zijn rijk en troon beheersen ongemeen*:
De Minnaar is jaloers schier* van zijn eigen ogen,
Ja van zijn schaduw, die hij voor hem* uit ziet treen*....

De Liefd’ is blind.

poezie
3,5 met 28 stemmen 5.535
Wat wijkt gij, blinde min, van wijsheid en van rede!
Gij mist de weg des deugds doordien gij ’t dwaalpad kiest,
Door ’t volgen van uw lust en broedse zinlijkheden,
Waardoor gij ’t slechtste zoekt en ’t alderbest verliest....

HET ELFDE SONNET VAN DE SCHOONHEID

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.423
O rijpe boezem wit die voor mijn ogen stadig
Zo liefelijke zweeft, gelijk de wederschijn
Van d'allerwitste sneeuw aan d'oorsprong van de Rijn -
Maar uwe schimmering, o zwakke ogen schadig!...