inloggen

biografie: Hein Boeken

1861 - 1933

[Amsterdam 1861 – 1933]


Hendrik Jan Boeken  studeerde – samen met de twee jaar oudere Willem Kloos - klassieke letteren in Amsterdam, waar hij  promoveerde.  Vervolgens werd hij docent  klassieke talen en directeur van de Brinioschool in Hilversum.
Onder tragische omstandigheden verloor hij zijn echtgenote, waarna hij zich aan zijn studie en vriendenkring wijdde.
Hij  debuteerde in De Nieuwe Gids in 1887; vanaf 1895 tot aan zijn dood  behoorde hij tot de redactie. Hij was goed bevriend met Willem Kloos, voor wie hij veel betekend heeft.
De auteur stond bekend om zijn hulpvaardigheid en ontvankelijke geest. Hij was populair als gelegenheidsdichter die voor een feest graag een sonnet dichtte.
Hij beheerste een achttal talen waaronder Grieks, Latijn, Italiaans, Zweeds en Russisch.
Het meeste van zijn eigen werk, dat de geest van de Oudheid had, is verouderd.

Werk:

Goden en menschen (1895)
De historie van Floris en Blanchefloer (1898)
Adnotationes ad Apuleii Metamorphoseon Lib. XI (1899) (dissertatie)
Lucius Apulejus' `Herscheppinge of de Gouden ezel' (1901)
Aan mijne vrouw (1902)
Helena (1902)
Dante's hel, in proza overgebracht en met een inleiding voorzien (1906)
Dante's louteringsberg, in proza overgebracht en met een inleiding voorzien (1908)
Dante. Het paradijs, in proza overgebracht en met een inleiding en aanteekeningen voorzien (1908)
Giosue Carducci (1908)
Frédéric Mistral (1910)
Verzen (1920)
Thoukudides' Navorschingen (samen met H. Boissevain, 1908-1924)Inzendingen van deze schrijver

35 resultaten.

brieven aan ene onbekende I

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.109
De verre wind, die over de aarde ruist,
Het smachtend ritslen fluisterend door de blaren
Die van geen zwijgen weten of bedaren,
Daar ene ziel, begerend, in hen huist,-...

Voor mijn 63ste verjaardag - 2 dec. 1924

poezie
4,0 met 34 stemmen 7.233
Geen klacht om 't vlieden van de snelle jaren
Noch zelfs om 't naderen van de zwarte dood.
Zo min als, stralend goud door gouden blaêren,
De zon treurt, daar zij zinkt in 't gloeiend rood....

Late herfst

poezie
2,6 met 19 stemmen 3.099
Geel is het blad, geel zijn de lichte bladeren,
Ver is de lucht, - 'k durf haast niet dat ik 't zeg -
Niet blauw, niet wit, wèl licht, - het snelle raderen
Van waagnen hoor 'k op blad-bestrooide weg....

O DURIGE EREDIENST

poezie
4,0 met 1 stemmen 214
0 durige eredienst van kleine plichten
Gepleegd naar 't levend voorschrift van de drang
Van mijn verlangend hart, waar dag niet lang
Nacht veel te kort voor valt, kon 'k in 't verrichten...

Interview

poezie
4,0 met 1 stemmen 712
Een interview? Waartoe? 'k Beeld nu al jaren,
— En 't laatst wel 't meest en nooit zo ongestoord —
In rijm, onrijm, met 't uitgezochtste woord
De stemmingen, die door mij henen varen;...

Herfst

poezie
4,5 met 2 stemmen 283
En in de lucht des vochten uchtends hangen
De laatste dunne blaad'ren van het jaar,
Als in het zwarte takkennet gevangen,
Met fijne glans van kleuren naast elkaar....

REIZEN

poezie
3,0 met 2 stemmen 443
Ligt aan de tint des gronds verscheiden verve,
Hangt aan het licht der zon verscheiden aard
Der mensen? Dán, o laat mij, laat mij zwerven,
O laat mij dolen, dolen Oost-, West-waart....

FEBRUARI-MORGEN IN 'T WOUD.

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.297
Wat macht'ge dromer en al-muzikant
En beelder heeft zijn tent weer opgeslagen
En weer betrokken na de winter-dagen?
Of sliep hij toen ook op het barre zand...

DE BLOEIENDE BOOMGAARDEN.

poezie
4,0 met 3 stemmen 942
Bij maan-nacht zouden zij te samen komen
De dag valt lang voor wie de liefste wacht.
Ten akker trok al 't volk. Schoon haar de wacht
Op 't haard-vuur werd vertrouwd order de vrome...

DE OUDE ZIJDE.

poezie
3,0 met 5 stemmen 548
Wij zitten hier zo licht, mijn vriend, en kijken
Over de tijden heen en deze stad
In het gezicht van die kerk, die zij had
In 't vorig g'loof en oer-staat, die moest wijken...

VOOR MIJNE 63ste VERJAARDAG 2 dec. 1924

poezie
4,5 met 2 stemmen 971
Geen klacht om 't vlieden van de snelle jaren,
Noch zelfs om 't naadren van de zwarte dood.
Zó min als, stralend goud door gouden blaêren,
De zon treurt, daar zij zinkt in 't gloeiend rood....

Nachtegalen

poezie
3,0 met 2 stemmen 929
Ik leef in nacht, maar mane-schijn is buiten,
Die leeft in twinkelende vooglen-slag,
Ik zie hem schijnen door de onzichtbre ruiten,
Ik wacht, maar ik verlang niet naar de dag...

0 AARDE.

poezie
4,0 met 2 stemmen 454
O Aarde, Aarde, die in donkre schoot
Het goud bergt en het licht der edelstenen
En 't erts, zo star, èn... de ogen draagt, die wenen
En lachen om wit, ach! hun staag ontvlood,...

Sterven

poezie
3,5 met 2 stemmen 730
Wat machtige deining hief het teer lichaam
En deed het weer in wilde branding zinken ?
Wat verre wind deed kreet na kreet verklinken,
Alsof die over wilde golven kwaam ?...

HERFST

poezie
3,0 met 2 stemmen 772
Weer buitlen wij de donkre dagen binnen
Als winter alle licht verholen houdt,
Nu herfst haar wanden heft van louter goud,
Die schragen 't donkrend welfsel en de tinnen...

BLOEMEN-TENTOONSTELLING IN DE HAARLEMMERHOUT.

poezie
3,5 met 2 stemmen 784
Wat tronen opgericht — en geen vorstinnen!
Hoe heffen zwarte stammen 't dak omhoog
Van baldakijn of luchten glorie-boog,
Hoe wijken hier bossaadjen tot beminnen...

Geloven

poezie
4,0 met 1 stemmen 515
Wanneer ik nu in de oude bladen lees
En zie het wonder beeld-werk van die tijden,
Die nog voor 't heil-begerig oog belijden
Een geloven, dat hoog boven werelds vrees...

NARCISSUS OF WATER-SPIEGELING IN AMSTERDAM

poezie
3,3 met 9 stemmen 1.429
Waar water is, wordt alles opgetild.
0 zie die waatren eens rechtlijnig schieten
De brug door tot zo welige verschieten
Dat graft-laan lijken gaat een woud-laan mild...

Afscheid

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.145
'k Heb afscheid van het leven nu genomen.
Ik wist het ogenblik dat zon en maan
Tezamen langs de hemel zouden gaan
En alles ging als ik m' had voorgenomen....

Tot de gesluierde zomer

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.193
Wat wilt ge, o Zomer, 't aanzicht niet ontbloten,
Maar schuilt en houdt de sluier voor die ogen,
Die ons te aanschouwen nimmer nog verdroten,
Hoe vaak ook hun beloften ons bedrogen....

INTERVIEW

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.104
Een interview? Waartoe? 'k Beeld nu al jaren,
— En 't laatst wel 't meest en nooit zo ongestoord -
In rijm, onrijm, met 't uitgezochtste woord
De stemmingen, die door mij henen varen;...

Verboden toegang

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.480
(Tot de Woud-bezitters tussen Hilversum en 's Gravenland.)
Waartoe toch dat verbod? Wat zoude ik stelen?
O alles, alles, wat mijn hart begeert.
Hier vond ik vette kost, waarmee geneert...

NIEUW AMSTERDAM

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.262
In jonge wijk van de oude stad gekomen
Waar eind'loos straat aan nieuwe straat zich reit,
En langs de banen steenloos geplaveid,
De nieuwe wagens zonder paarden stromen,...

EEN ETS

poezie
2,9 met 7 stemmen 1.055
Gelijk de droom eens kinds is, dat een dag
Van wandelen en spelen buiten stad
In zwoele zomer-hette heeft gehad:
Een uchtend, dat het landschap zonnig zag;...

Nachtegalen

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.447
Ik leef in nacht, maar mane-schijn is buiten,
Die leeft in twinkelende vogelen-slag,
Ik zie hem schijnen door de onzichtbre ruiten,
Ik wacht, maar ik verlang niet naar de dag...

Een stad

poezie
3,7 met 17 stemmen 3.703
Schoon is 't geslacht der mensen, daar ze lopen,
Hoge gestalten door de straten voort,
En vrouwen dalen naar de brede boord
Van de rivier in 't midden, dompel dopen ...

Wat is dat toch een leventje van u

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.473
Wat is dat toch een leventje van u,
Alles te doen met uwe kleine handjes,
Zo klein en fijn weglopende in de randjes
Der mouwtjes, die weghouden in schaduw...

Herfst

poezie
2,7 met 21 stemmen 4.260
En in de lucht des vochte ochtends hangen
De laatste dunne blaad'ren van het jaar,
Als in het zwarte takkennet gevangen,
Met fijne glans van kleuren naast elkaar....

O DOOI-WIND

poezie
3,2 met 16 stemmen 4.047
O dooi-wind, dooi-wind, dooi, o wind, o dooi!
Gij die van ’t zuiden aanvliegt, maak, o maak
Dat al, wat stokte, weer op gang geraak’,
Dat al wat dor is, word’ weer mooi!...

O woordjes mijn...

poezie
3,7 met 6 stemmen 2.426
O woordjes mijn, wat moet 'k u dankbaar zijn!
Waar zijt gij toch, waar komt gij toch vandaan?
Gij kunt altijd mijn heerlijkheid verstaan,
Veel beter dan ik denken kan in mijn...