inloggen

resultaten voor 'Hein Boeken'


35 resultaten.
Sorteren op:

Voor mijn 63ste verjaardag - 2 dec. 1924

poezie
4.0 met 34 stemmen 7.036
Geen klacht om 't vlieden van de snelle jaren Noch zelfs om 't naderen van de zwarte dood. Zo min als, stralend goud...

Late herfst

poezie
2.6 met 19 stemmen 3.016
Geel is het blad, geel zijn de lichte bladeren, Ver is de lucht, - 'k durf haast niet dat ik 't zeg - Niet blauw, ni...

O DURIGE EREDIENST

poezie
0 durige eredienst van kleine plichten Gepleegd naar 't levend voorschrift van de drang Van mijn verlangend hart, w...

Interview

poezie
Een interview? Waartoe? 'k Beeld nu al jaren, — En 't laatst wel 't meest en nooit zo ongestoord — In rijm, onrijm...

Herfst

poezie
4.5 met 2 stemmen 225
En in de lucht des vochten uchtends hangen De laatste dunne blaad'ren van het jaar, Als in het zwarte takkennet gevan...

REIZEN

poezie
3.0 met 2 stemmen 396
Ligt aan de tint des gronds verscheiden verve, Hangt aan het licht der zon verscheiden aard Der mensen? Dán, o laat m...

FEBRUARI-MORGEN IN 'T WOUD.

poezie
3.0 met 2 stemmen 1.264
Wat macht'ge dromer en al-muzikant En beelder heeft zijn tent weer opgeslagen En weer betrokken na de winter-dagen? O...

DE BLOEIENDE BOOMGAARDEN.

poezie
4.0 met 3 stemmen 906
Bij maan-nacht zouden zij te samen komen De dag valt lang voor wie de liefste wacht. Ten akker trok al 't volk. Schoo...

DE OUDE ZIJDE.

poezie
3.0 met 5 stemmen 521
Wij zitten hier zo licht, mijn vriend, en kijken Over de tijden heen en deze stad In het gezicht van die kerk, die zij...

VOOR MIJNE 63ste VERJAARDAG 2 dec. 1924

poezie
4.5 met 2 stemmen 941
Geen klacht om 't vlieden van de snelle jaren, Noch zelfs om 't naadren van de zwarte dood. Zó min als, stralend go...

Nachtegalen

poezie
3.0 met 2 stemmen 898
Ik leef in nacht, maar mane-schijn is buiten, Die leeft in twinkelende vooglen-slag, Ik zie hem schijnen door de onz...

0 AARDE.

poezie
4.0 met 2 stemmen 426
O Aarde, Aarde, die in donkre schoot Het goud bergt en het licht der edelstenen En 't erts, zo star, èn... de ogen...

Sterven

poezie
3.5 met 2 stemmen 700
Wat machtige deining hief het teer lichaam En deed het weer in wilde branding zinken ? Wat verre wind deed kreet na kr...

HERFST

poezie
3.0 met 2 stemmen 731
Weer buitlen wij de donkre dagen binnen Als winter alle licht verholen houdt, Nu herfst haar wanden heft van louter go...

BLOEMEN-TENTOONSTELLING IN DE HAARLEMMERHOUT.

poezie
3.5 met 2 stemmen 761
Wat tronen opgericht — en geen vorstinnen! Hoe heffen zwarte stammen 't dak omhoog Van baldakijn of luchten glorie-...

Geloven

poezie
Wanneer ik nu in de oude bladen lees En zie het wonder beeld-werk van die tijden, Die nog voor 't heil-begerig oog be...

NARCISSUS OF WATER-SPIEGELING IN AMSTERDAM

poezie
3.3 met 9 stemmen 1.402
Waar water is, wordt alles opgetild. 0 zie die waatren eens rechtlijnig schieten De brug door tot zo welige verschiete...

Afscheid

poezie
3.0 met 5 stemmen 1.123
'k Heb afscheid van het leven nu genomen. Ik wist het ogenblik dat zon en maan Tezamen langs de hemel zouden gaan En...

Tot de gesluierde zomer

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.175
Wat wilt ge, o Zomer, 't aanzicht niet ontbloten, Maar schuilt en houdt de sluier voor die ogen, Die ons te aanschouw...

INTERVIEW

poezie
4.2 met 5 stemmen 1.082
Een interview? Waartoe? 'k Beeld nu al jaren, — En 't laatst wel 't meest en nooit zo ongestoord - In rijm, onrij...

Verboden toegang

poezie
3.1 met 9 stemmen 2.457
(Tot de Woud-bezitters tussen Hilversum en 's Gravenland.) Waartoe toch dat verbod? Wat zoude ik stelen? O alles, a...

NIEUW AMSTERDAM

poezie
3.0 met 5 stemmen 1.246
In jonge wijk van de oude stad gekomen Waar eind'loos straat aan nieuwe straat zich reit, En langs de banen steenloos...

EEN ETS

poezie
2.9 met 7 stemmen 1.036
Gelijk de droom eens kinds is, dat een dag Van wandelen en spelen buiten stad In zwoele zomer-hette heeft gehad: Een...

Nachtegalen

poezie
3.8 met 6 stemmen 1.424
Ik leef in nacht, maar mane-schijn is buiten, Die leeft in twinkelende vogelen-slag, Ik zie hem schijnen door de onz...

brieven aan ene onbekende I

poezie
2.7 met 11 stemmen 2.306
De verre wind, die over de aarde ruist, Het smachtend ritslen fluisterend door de blaren Die van geen zwijgen weten of...

Een stad

poezie
3.7 met 17 stemmen 3.684
Schoon is 't geslacht der mensen, daar ze lopen, Hoge gestalten door de straten voort, En vrouwen dalen na...

Wat is dat toch een leventje van u

poezie
3.0 met 3 stemmen 1.456
Wat is dat toch een leventje van u, Alles te doen met uwe kleine handjes, Zo klein en fijn weglopende...

Herfst

poezie
2.7 met 21 stemmen 4.242
En in de lucht des vochte ochtends hangen De laatste dunne blaad'ren van het jaar, Als in het zwarte takkennet gevan...

O DOOI-WIND

poezie
3.2 met 16 stemmen 4.033
O dooi-wind, dooi-wind, dooi, o wind, o dooi! Gij die van ’t zuiden aanvliegt, maak, o maak Dat al, wat stokte, weer...

O woordjes mijn...

poezie
3.7 met 6 stemmen 2.414
O woordjes mijn, wat moet 'k u dankbaar zijn! Waar zijt gij toch, waar komt gij toch vandaan? Gij kunt altijd mijn he...