inloggen

biografie: Helene Swarth

1859 - 1941

Stephanie Hélène  Swarth [Amsterdam 1859 - Velp 1941]

Hélène Swarth bracht haar leven afwisselend in België en in Nederland door. In 1865 kwam ze in Brussel terecht waar zij werd opgevoed door een Franse gouvernante. Van 1870 tot 1872 ging ze naar school in Amsterdam, waarna ze opnieuw in Brussel terechtkwam op een kloosterschool.

Van 1884 tot 1894 woonde ze in Mechelen; na haar huwelijk met Frits Lapidothin verhuisde zij naar Den Haag.

Hélène schreef eerst Franse gedichten, maar op advies van Pol de Mont schakelde ze over naar het schrijven van Nederlandse poëzie.

Werk:

Fleurs du rêve (1879)
Les printanières (1882)
Eenzame bloemen (1883)
Blauwe bloemen (1884)
Beelden en stemmen (1887)
Sneeuwvlokken (1888)
Rouwviolen (1889)
Passiebloemen (1891)
Nieuwe gedichten (1892)
Bloesem en vrucht (1893)
Verzen (1893)
Najaarsstemmen (1900)
Premières poésies (1902)
Octoberloover (1903)
Nieuwe verzen (1906)
Avondwolken (1911)
A. de Musset, De nachten (1912)
M.M. de Lafayette, De prinses de Clèves (1915)
Eenzame paden (1916)
V. Hugo, Hernani (1918)
Keurbundel (1919)
Late liefde. Liederen en sonnetten (1919)
Hans Bethge De Chineesche fluit (1921)
Dagen (1924)
Episoden (1924)
Morgenrood (1929)
Beeldjes uit vrouwenleven (1938)
Sorella (1942)

Inzendingen van deze schrijver

101 resultaten.

WACHTEN

poezie
Héél die morgen stond ik blij te dromen,
Bij de gele roozlaar, op 't balkon.
Koele woudgeur woei van verre bomen,
't Gouden zandveld stuivelde in de zon....

Lenteknoppen.

poezie
4,0 met 2 stemmen 259
De knoppen zwellen in den zoelen nacht.
O! morgen, morgen zullen ze opengaan!
De twijgen trillen en de stille laan
Is diep ontroerd, als een die zwijgt en wacht. ...

VADERS VIOOLSPEL

poezie
4,0 met 2 stemmen 211
Hij speelde viool, in de schemering ~
En de weemoed doorbeefde mijn kinderziel.
En ik voelde mij veilig als hij mij omving
En 'k begrijp niet waarom hij zo vroeg mij ontviel....

Vergiftigd.

poezie
4,5 met 2 stemmen 220
Gelijk een vrouw, die weerkeerde over zee
Naar 't vaderland, en zich verkwijnen voelt,
Wijl slopend gif haar traag door de aadren woelt
- Ga waar zij wil, haar smarten neemt zij mee! - ...

NACHT

poezie
O nevelnacht, waarin geen sterren stralen!
O diepe, doffe stilte dezer stonde!
Geen klokkentoon, die plechtig 't uur verkonde,
Niets hoor ik, dan mijn eigen ademhalen. ...

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 324
Zijn niet de rozen rood van liefdelust?
En trillen niet, gebaad in maneglansen,
De hoge popels, die het meer omkransen,
Wanneer de wind hun smachtend love kust?...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 283
In donzen dromen zonk de blonde knaap.
D'arm boven 't hoofd, glimlachende in zijn slaap,
Lag in zijn lokken 't blanke godenkind.
Door 't open venster woei de lentewind,...

DECEMBER.

poezie
Nu mist het woud zijn purpren najaarspracht.
Een ritslend kleed van rosse blaadren dekt
De weke wegen, waar 't geplet fluweel
Van plekken mos, smaragdgroen, zichtbaar bleef....

De brug

poezie
4,5 met 2 stemmen 521
Ik zocht een bloem, die op de bergen wast.
En aan mijn voeten grijnsde ene afgrond, diep
Als wanhoop na een misdaad, en ik riep:
- 'Wie redt mij?' Ik voelde een hand, die greep ik vast....

Verlangen.

poezie
In de nachtlijke stilt' van mijn dromen,
Als geen windeken ruizen in 't groen,
Als geen vogelken fluit in de bomen,
Wekt mij telkens hetzelfde visioen....

Slapende kamer.

poezie
4,0 met 2 stemmen 260
De kamer slaapt. - Dromerig langgerekt
Geroep van tortels vult de lome lucht.
Ver, lijk geklapwiek, latjes-klepgerucht
Van zonneblinden, die men opentrekt....

O lippen...

poezie
4,0 met 3 stemmen 327
O lippen, rood als rozen en frambozen,
Die, kussen ademend, om kussen vragen!
O krachtige armen, die mij, moede, kozen
Om veilig door 't vijandig Zijn te dragen!...

Het gele huis

poezie
4,0 met 3 stemmen 410
Ik ben ziek van heimwee naar 't gele huis,
In het lommer van groene linden,
Waar zongen belovend hun neurie-geruis
De dromige zomerwinden....

Ik vond een vogel, stervende in de tuin

poezie
4,5 met 4 stemmen 423
Kinderjaren.
I

Ik vond een vogel, stervende in de tuin....

Ring van trouw.

poezie
4,5 met 2 stemmen 411
Eens haatte ik, als symbool van slavenketen,
De gouden schakel van het trouwverbond.
Rampzalig dwaas noemde ik wie zich vermeten
Vlinders te binden die m' in 't blauwe vond....

Vriesdag.

poezie
4,0 met 2 stemmen 535
Staalblauw de hemel boven 't marmerwit
Der straten, blank van d'eerste vlokkenval.
En zonverguld, in fel-licht luchtkristal,
De starre bomen, hard en zwart als git....

Sterfdag.

poezie
3,8 met 4 stemmen 600
Een sombre Zondag in november... Klopt
Een bleke vinger op de glazen deur,
Of is het wenend hemelen-getreur,
Dat lijze uit leiegrijze wolken dropt?...

Oktober-rozenknop.

poezie
De rozen bloze' in 't broze oktoberblauw
En aadmen vrolijk hoop- en zomergeuren.
Eén knop alleen voorvoelt het herfstgebeuren
En wil niet bloeie' in najaars tranendauw....

Oktobervijver.

poezie
3,0 met 2 stemmen 447
Zijn 't waterleeljen door de wind bewogen?
Zijn 't blanke bloemen van magnolia?
Of pluimen wit, de vleugelen ontvlogen
Van vlottende engle' in blauwe hemelwâ?...

Uitvaart

poezie
4,7 met 3 stemmen 549
Toen hoorde ik, in mijn droom, een koor van klokken,
Die allen plechtig voor een uitvaart luidden.
En statig stapte, in 't wit gewaad der bruiden,
Een stoet van maagden met omkranste lokken....

De horzel van mijn onrust drijft mij voort

poezie
4,0 met 2 stemmen 308
De horzel van mijn onrust drijft mij voort,
Zodat ik nooit mijn vrede weer kan vinden.
Wil stil ik dromen in den geur der linden,
Verledengeur, die teder nog bekoort,...

Mei

poezie
4,0 met 3 stemmen 535
Nu juichen de vogels met vrolijk gefluit
Om het lentewonder,
En boven de bomen, met donker geluid,
Gromt de verre donder....

Winterlaan.

poezie
4,0 met 2 stemmen 468
Hoe lijkwit ligt de rechte winterlaan,
Waar zwarte bomen, in verstijfd gebaar
Van stroeve droefheid, strekken naar de klaar-
Kristallen hemel de arme', als riepen ze aan...

Sinterklaas

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.005
"Neen, kind, dit jaar zal Sinterklaas niet rijden."
'k Verbeet mijn leed en kleurde stil mijn print -
En toch, verrassend, zond de milde Sint
Ons elk wat moois, om d'avond hem te wijden. ...

De bolle winden blazen blauwe kuilen

poezie
4,8 met 4 stemmen 483
De bolle winden blazen blauwe kuilen
In 't asgrauw fulp der zware wolkenlagen.
Een brede bundel zilverlicht komt vagen
De rug van 't grijze paard, dat sleept de zuilen...

Bij zijn graf

poezie
4,5 met 2 stemmen 479
De arm vol bloemen, ijlt de vrouw naar 't graf,
 Alsof haar stralend dáar te beiden stond,
Wijd open de armen, rijzig, jong en blond,
Haar lief, die haar, wie zij een hemel gaf....

Rouwzang

poezie
4,0 met 2 stemmen 419
In 't zwartomfloersd vertrek, in zilvren nacht,
Op 't kleed van rouw het losgebonden haar,
Alleen met hem, voor hem, met schoon gebaar,
De weduw zong haar edele dodeklacht....

Op school

poezie
4,0 met 2 stemmen 700
Eentonig bromt de stem der lerares.
Het woelig meisje wendt zich om en gluurt
naar gindse tuin, waar 't bieke honig puurt
en zomerzonne blinkt op bloem en bes....

Liefde VIII

poezie
Geef mij de schoonheid van de wereld weer,
O wrede Liefde! mij door u ontstolen,
Het stromenzilver, 't rood der gladiolen,
Het blond der duinen, 't blauw van zomerweer,...

Populieren

poezie
4,0 met 4 stemmen 657
O populieren!
Langs slapende kanalen weeft ge uw wuifgordijn.
Over uw kruinen laat ge vrij de orkanen gieren,
Geen doet zijn lange takken langs de waatren slieren,...