inloggen

biografie: Helene Swarth

1859 - 1941

Stephanie Hélène  Swarth [Amsterdam 1859 - Velp 1941]

Hélène Swarth bracht haar leven afwisselend in België en in Nederland door. In 1865 kwam ze in Brussel terecht waar zij werd opgevoed door een Franse gouvernante. Van 1870 tot 1872 ging ze naar school in Amsterdam, waarna ze opnieuw in Brussel terechtkwam op een kloosterschool.

Van 1884 tot 1894 woonde ze in Mechelen; na haar huwelijk met Frits Lapidothin verhuisde zij naar Den Haag.

Hélène schreef eerst Franse gedichten, maar op advies van Pol de Mont schakelde ze over naar het schrijven van Nederlandse poëzie.

Werk:

Fleurs du rêve (1879)
Les printanières (1882)
Eenzame bloemen (1883)
Blauwe bloemen (1884)
Beelden en stemmen (1887)
Sneeuwvlokken (1888)
Rouwviolen (1889)
Passiebloemen (1891)
Nieuwe gedichten (1892)
Bloesem en vrucht (1893)
Verzen (1893)
Najaarsstemmen (1900)
Premières poésies (1902)
Octoberloover (1903)
Nieuwe verzen (1906)
Avondwolken (1911)
A. de Musset, De nachten (1912)
M.M. de Lafayette, De prinses de Clèves (1915)
Eenzame paden (1916)
V. Hugo, Hernani (1918)
Keurbundel (1919)
Late liefde. Liederen en sonnetten (1919)
Hans Bethge De Chineesche fluit (1921)
Dagen (1924)
Episoden (1924)
Morgenrood (1929)
Beeldjes uit vrouwenleven (1938)
Sorella (1942)

Inzendingen van deze schrijver

101 resultaten.

De weg in 't woud

poezie
4,0 met 6 stemmen 1.727
Indien gij weet wat leven is en lijden,
en welk een zee van weedom in een traan ligt,
laat mij die holle weg in ’t woud vermijden,
verg niet, dat ik mijn schreden naar die laan richt!...

Rozen

poezie
2,7 met 6 stemmen 1.475
Geen rozen uit een grafkrans geef ik u,
Die met de rozen van uw levensvreugd
De stille kamer van mijn Hoop verheugt.
Zie! blank en rood van liefderozen nu...

Ons eigen land

poezie
2,5 met 11 stemmen 1.456
Ons eigen land, in zilvr- en parelwazen,
Omspeeld van zijden zilte zeeëwinden,
Belommerd koel van olmen, wilge’ en linden,
Hoe houdt ge ons gevangen in uw mazen!...

Voor 't venster

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.521
Voor 't open raam, omrankt van wilde wingerd
- Een loverlijst, begloord door de avondzon -
Zit, mijmrend, Grootmoe met haar oude bijbel.
De koperen sloten vonklen in het zonnelicht...

De spiegel

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.276
Een vreemd visioen! Ik droomde dat ik zwaar
Gezondigd had en vóór de spiegel stond,
Nog dronken van mijn zonde, met los haar
En vonklende ogen en ontloken mond....

Verlaten straat

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.491
In de oude straat, waar vreemd de voetstap klinkt,
En welig gras, voortwoekrend, ongestoord,
In groene lijst de grauwe keien vat,
Staat, droef vervallen, 't lang verlaten huis....

De drie gezellen

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.082
In ’t bloeiend loofprieel zit ik alleen
En drink, verlangend naar een kameraad, –
Is geen nabij, die met mij drinken wil?
Daar komt de maan en groet mij als een vriend...

God is zo ver!

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.546
God is zo ver! - Ik kan Hem niet bereiken
Mijn bede rijst niet hoger dan die ster
En hoger woont Hij dan de sterren prijken -
God is zo ver!...

STERREN

poezie
3,2 met 11 stemmen 2.083
O de heilige onsterflijke sterren,
hoog boven mijn sterfelijk hoofd,
Waar 't geloof met zijn kindervertrouwen
mij een hemel eens had beloofd,...

Naar het plantsoen

poezie
3,8 met 11 stemmen 1.565
Gekromd, zacht momplend, stromplend met haar stokje
Ontkomt zij ’t wreed gevaarlijk straatgewoel.
Bereikt is de oude bank, haar troostrijk doel.
Ze ontvlood de broeiing van haar zolderhokje,...

Voor twee of drie

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.206
Gij die dit boek leest, denk niet laag van mij!
Ik kom niet, bleek en ’t oog van tranen rood,
Gelijk een arme, huis aan huis, om brood,
Vol deemoed, beedlen om uw medelij....

Als 't kindje komen zal

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.441
Loom laat zij vallen 't hemdje vlinderlicht -
En dromig ziet ze, aan morgenblauwe trans,
Met wapperlokken zweven rond een krans
Van engelkopjes, blond en blank, belicht...

WACHTEN

poezie
4,7 met 3 stemmen 232
Héél die morgen stond ik blij te dromen,
Bij de gele roozlaar, op 't balkon.
Koele woudgeur woei van verre bomen,
't Gouden zandveld stuivelde in de zon....

Lenteknoppen.

poezie
4,3 met 3 stemmen 331
De knoppen zwellen in den zoelen nacht.
O! morgen, morgen zullen ze opengaan!
De twijgen trillen en de stille laan
Is diep ontroerd, als een die zwijgt en wacht. ...

VADERS VIOOLSPEL

poezie
3,3 met 3 stemmen 260
Hij speelde viool, in de schemering ~
En de weemoed doorbeefde mijn kinderziel.
En ik voelde mij veilig als hij mij omving
En 'k begrijp niet waarom hij zo vroeg mij ontviel....

Vergiftigd.

poezie
4,5 met 2 stemmen 258
Gelijk een vrouw, die weerkeerde over zee
Naar 't vaderland, en zich verkwijnen voelt,
Wijl slopend gif haar traag door de aadren woelt
- Ga waar zij wil, haar smarten neemt zij mee! - ...

NACHT

poezie
4,0 met 1 stemmen 414
O nevelnacht, waarin geen sterren stralen!
O diepe, doffe stilte dezer stonde!
Geen klokkentoon, die plechtig 't uur verkonde,
Niets hoor ik, dan mijn eigen ademhalen. ...

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 365
Zijn niet de rozen rood van liefdelust?
En trillen niet, gebaad in maneglansen,
De hoge popels, die het meer omkransen,
Wanneer de wind hun smachtend love kust?...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 315
In donzen dromen zonk de blonde knaap.
D'arm boven 't hoofd, glimlachende in zijn slaap,
Lag in zijn lokken 't blanke godenkind.
Door 't open venster woei de lentewind,...

DECEMBER.

poezie
4,5 met 2 stemmen 349
Nu mist het woud zijn purpren najaarspracht.
Een ritslend kleed van rosse blaadren dekt
De weke wegen, waar 't geplet fluweel
Van plekken mos, smaragdgroen, zichtbaar bleef....

De brug

poezie
4,5 met 2 stemmen 576
Ik zocht een bloem, die op de bergen wast.
En aan mijn voeten grijnsde ene afgrond, diep
Als wanhoop na een misdaad, en ik riep:
- 'Wie redt mij?' Ik voelde een hand, die greep ik vast....

Verlangen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 435
In de nachtlijke stilt' van mijn dromen,
Als geen windeken ruizen in 't groen,
Als geen vogelken fluit in de bomen,
Wekt mij telkens hetzelfde visioen....

Slapende kamer.

poezie
4,0 met 2 stemmen 281
De kamer slaapt. - Dromerig langgerekt
Geroep van tortels vult de lome lucht.
Ver, lijk geklapwiek, latjes-klepgerucht
Van zonneblinden, die men opentrekt....

O lippen...

poezie
4,0 met 3 stemmen 356
O lippen, rood als rozen en frambozen,
Die, kussen ademend, om kussen vragen!
O krachtige armen, die mij, moede, kozen
Om veilig door 't vijandig Zijn te dragen!...

Het gele huis

poezie
4,0 met 3 stemmen 428
Ik ben ziek van heimwee naar 't gele huis,
In het lommer van groene linden,
Waar zongen belovend hun neurie-geruis
De dromige zomerwinden....

Ik vond een vogel, stervende in de tuin

poezie
4,6 met 5 stemmen 483
Kinderjaren.
I

Ik vond een vogel, stervende in de tuin....

Ring van trouw.

poezie
4,5 met 2 stemmen 432
Eens haatte ik, als symbool van slavenketen,
De gouden schakel van het trouwverbond.
Rampzalig dwaas noemde ik wie zich vermeten
Vlinders te binden die m' in 't blauwe vond....

Vriesdag.

poezie
4,0 met 2 stemmen 548
Staalblauw de hemel boven 't marmerwit
Der straten, blank van d'eerste vlokkenval.
En zonverguld, in fel-licht luchtkristal,
De starre bomen, hard en zwart als git....

Sterfdag.

poezie
3,8 met 4 stemmen 615
Een sombre Zondag in november... Klopt
Een bleke vinger op de glazen deur,
Of is het wenend hemelen-getreur,
Dat lijze uit leiegrijze wolken dropt?...

Oktober-rozenknop.

poezie
3,5 met 2 stemmen 332
De rozen bloze' in 't broze oktoberblauw
En aadmen vrolijk hoop- en zomergeuren.
Eén knop alleen voorvoelt het herfstgebeuren
En wil niet bloeie' in najaars tranendauw....