inloggen

resultaten voor 'Helene Swarth'


101 resultaten.
Sorteren op:

God is zo ver!

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.406
God is zo ver! - Ik kan Hem niet bereiken Mijn bede rijst niet hoger dan die ster En hoger woont Hij dan de sterren pr...

STERREN

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.947
O de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd, Waar 't geloof met zijn kindervertrouwen mij...

Naar het plantsoen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.521
Gekromd, zacht momplend, stromplend met haar stokje Ontkomt zij ’t wreed gevaarlijk straatgewoel. Bereikt is de oude...

Voor twee of drie

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.185
Gij die dit boek leest, denk niet laag van mij! Ik kom niet, bleek en ’t oog van tranen rood, Gelijk een arme, huis...

Als 't kindje komen zal

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.415
Loom laat zij vallen 't hemdje vlinderlicht - En dromig ziet ze, aan morgenblauwe trans, Met wapperlokken zweven rond...

WACHTEN

poezie
4,0 met 1 stemmen 196
Héél die morgen stond ik blij te dromen, Bij de gele roozlaar, op 't balkon. Koele woudgeur woei van verre bomen,...

Lenteknoppen.

poezie
4,0 met 2 stemmen 300
De knoppen zwellen in den zoelen nacht. O! morgen, morgen zullen ze opengaan! De twijgen trillen en de stille laan...

VADERS VIOOLSPEL

poezie
3,3 met 3 stemmen 245
Hij speelde viool, in de schemering ~ En de weemoed doorbeefde mijn kinderziel. En ik voelde mij veilig als hij mij...

Vergiftigd.

poezie
4,5 met 2 stemmen 241
Gelijk een vrouw, die weerkeerde over zee Naar 't vaderland, en zich verkwijnen voelt, Wijl slopend gif haar traag...

NACHT

poezie
4,0 met 1 stemmen 375
O nevelnacht, waarin geen sterren stralen! O diepe, doffe stilte dezer stonde! Geen klokkentoon, die plechtig 't...

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 346
Zijn niet de rozen rood van liefdelust? En trillen niet, gebaad in maneglansen, De hoge popels, die het meer omkransen...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 296
In donzen dromen zonk de blonde knaap. D'arm boven 't hoofd, glimlachende in zijn slaap, Lag in zijn lokken 't bl...

DECEMBER.

poezie
4,0 met 1 stemmen 336
Nu mist het woud zijn purpren najaarspracht. Een ritslend kleed van rosse blaadren dekt De weke wegen, waar 't geplet...

De brug

poezie
4,5 met 2 stemmen 558
Ik zocht een bloem, die op de bergen wast. En aan mijn voeten grijnsde ene afgrond, diep Als wanhoop na een misdaad, e...

Verlangen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 413
In de nachtlijke stilt' van mijn dromen, Als geen windeken ruizen in 't groen, Als geen vogelken fluit in de bomen,...

Slapende kamer.

poezie
4,0 met 2 stemmen 274
De kamer slaapt. - Dromerig langgerekt Geroep van tortels vult de lome lucht. Ver, lijk geklapwiek, latjes-klepgeruc...

O lippen...

poezie
4,0 met 3 stemmen 342
O lippen, rood als rozen en frambozen, Die, kussen ademend, om kussen vragen! O krachtige armen, die mij, moede, koz...

Het gele huis

poezie
4,0 met 3 stemmen 423
Ik ben ziek van heimwee naar 't gele huis, In het lommer van groene linden, Waar zongen belovend hun neurie-geruis De...

Ik vond een vogel, stervende in de tuin

poezie
4,5 met 4 stemmen 451
Kinderjaren. I Ik vond een vogel, stervende in de tuin. Geen koestren hielp, hij drinken wou noch eten. Gelij...

Ring van trouw.

poezie
4,5 met 2 stemmen 421
Eens haatte ik, als symbool van slavenketen, De gouden schakel van het trouwverbond. Rampzalig dwaas noemde ik wie z...

Vriesdag.

poezie
4,0 met 2 stemmen 546
Staalblauw de hemel boven 't marmerwit Der straten, blank van d'eerste vlokkenval. En zonverguld, in fel-licht luc...

Sterfdag.

poezie
3,8 met 4 stemmen 610
Een sombre Zondag in november... Klopt Een bleke vinger op de glazen deur, Of is het wenend hemelen-getreur, Dat l...

Oktober-rozenknop.

poezie
4,0 met 1 stemmen 324
De rozen bloze' in 't broze oktoberblauw En aadmen vrolijk hoop- en zomergeuren. Eén knop alleen voorvoelt het he...

Oktobervijver.

poezie
3,0 met 2 stemmen 453
Zijn 't waterleeljen door de wind bewogen? Zijn 't blanke bloemen van magnolia? Of pluimen wit, de vleugelen ontvl...

Uitvaart

poezie
4,7 met 3 stemmen 564
Toen hoorde ik, in mijn droom, een koor van klokken, Die allen plechtig voor een uitvaart luidden. En statig stapte,...

De horzel van mijn onrust drijft mij voort

poezie
4,0 met 2 stemmen 317
De horzel van mijn onrust drijft mij voort, Zodat ik nooit mijn vrede weer kan vinden. Wil stil ik dromen in den geu...

Mei

poezie
4,0 met 3 stemmen 569
Nu juichen de vogels met vrolijk gefluit Om het lentewonder, En boven de bomen, met donker geluid, Gromt de verre don...

Winterlaan.

poezie
4,0 met 2 stemmen 478
Hoe lijkwit ligt de rechte winterlaan, Waar zwarte bomen, in verstijfd gebaar Van stroeve droefheid, strekken naar d...

Sinterklaas

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.023
"Neen, kind, dit jaar zal Sinterklaas niet rijden." 'k Verbeet mijn leed en kleurde stil mijn print - En toch, ve...

De bolle winden blazen blauwe kuilen

poezie
4,8 met 4 stemmen 488
De bolle winden blazen blauwe kuilen In 't asgrauw fulp der zware wolkenlagen. Een brede bundel zilverlicht komt vagen...