inloggen

resultaten voor 'Helene Swarth'


101 resultaten.
Sorteren op:

Naar het plantsoen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.469
Gekromd, zacht momplend, stromplend met haar stokje Ontkomt zij ’t wreed gevaarlijk straatgewoel. Bereikt is de oude...

Voor twee of drie

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.172
Gij die dit boek leest, denk niet laag van mij! Ik kom niet, bleek en ’t oog van tranen rood, Gelijk een arme, huis...

Als 't kindje komen zal

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.407
Loom laat zij vallen 't hemdje vlinderlicht - En dromig ziet ze, aan morgenblauwe trans, Met wapperlokken zweven rond...

WACHTEN

poezie
Héél die morgen stond ik blij te dromen, Bij de gele roozlaar, op 't balkon. Koele woudgeur woei van verre bomen,...

Lenteknoppen.

poezie
4,0 met 2 stemmen 289
De knoppen zwellen in den zoelen nacht. O! morgen, morgen zullen ze opengaan! De twijgen trillen en de stille laan...

VADERS VIOOLSPEL

poezie
4,0 met 2 stemmen 225
Hij speelde viool, in de schemering ~ En de weemoed doorbeefde mijn kinderziel. En ik voelde mij veilig als hij mij...

Vergiftigd.

poezie
4,5 met 2 stemmen 233
Gelijk een vrouw, die weerkeerde over zee Naar 't vaderland, en zich verkwijnen voelt, Wijl slopend gif haar traag...

NACHT

poezie
O nevelnacht, waarin geen sterren stralen! O diepe, doffe stilte dezer stonde! Geen klokkentoon, die plechtig 't...

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 340
Zijn niet de rozen rood van liefdelust? En trillen niet, gebaad in maneglansen, De hoge popels, die het meer omkransen...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 293
In donzen dromen zonk de blonde knaap. D'arm boven 't hoofd, glimlachende in zijn slaap, Lag in zijn lokken 't bl...

DECEMBER.

poezie
Nu mist het woud zijn purpren najaarspracht. Een ritslend kleed van rosse blaadren dekt De weke wegen, waar 't geplet...

De brug

poezie
4,5 met 2 stemmen 553
Ik zocht een bloem, die op de bergen wast. En aan mijn voeten grijnsde ene afgrond, diep Als wanhoop na een misdaad, e...

Verlangen.

poezie
In de nachtlijke stilt' van mijn dromen, Als geen windeken ruizen in 't groen, Als geen vogelken fluit in de bomen,...

Slapende kamer.

poezie
4,0 met 2 stemmen 270
De kamer slaapt. - Dromerig langgerekt Geroep van tortels vult de lome lucht. Ver, lijk geklapwiek, latjes-klepgeruc...

O lippen...

poezie
4,0 met 3 stemmen 339
O lippen, rood als rozen en frambozen, Die, kussen ademend, om kussen vragen! O krachtige armen, die mij, moede, koz...

Het gele huis

poezie
4,0 met 3 stemmen 416
Ik ben ziek van heimwee naar 't gele huis, In het lommer van groene linden, Waar zongen belovend hun neurie-geruis De...

Ik vond een vogel, stervende in de tuin

poezie
4,5 met 4 stemmen 443
Kinderjaren. I Ik vond een vogel, stervende in de tuin. Geen koestren hielp, hij drinken wou noch eten. Gelij...

Ring van trouw.

poezie
4,5 met 2 stemmen 415
Eens haatte ik, als symbool van slavenketen, De gouden schakel van het trouwverbond. Rampzalig dwaas noemde ik wie z...

Vriesdag.

poezie
4,0 met 2 stemmen 543
Staalblauw de hemel boven 't marmerwit Der straten, blank van d'eerste vlokkenval. En zonverguld, in fel-licht luc...

Sterfdag.

poezie
3,8 met 4 stemmen 607
Een sombre Zondag in november... Klopt Een bleke vinger op de glazen deur, Of is het wenend hemelen-getreur, Dat l...

Oktober-rozenknop.

poezie
De rozen bloze' in 't broze oktoberblauw En aadmen vrolijk hoop- en zomergeuren. Eén knop alleen voorvoelt het he...

Oktobervijver.

poezie
3,0 met 2 stemmen 451
Zijn 't waterleeljen door de wind bewogen? Zijn 't blanke bloemen van magnolia? Of pluimen wit, de vleugelen ontvl...

Uitvaart

poezie
4,7 met 3 stemmen 558
Toen hoorde ik, in mijn droom, een koor van klokken, Die allen plechtig voor een uitvaart luidden. En statig stapte,...

De horzel van mijn onrust drijft mij voort

poezie
4,0 met 2 stemmen 313
De horzel van mijn onrust drijft mij voort, Zodat ik nooit mijn vrede weer kan vinden. Wil stil ik dromen in den geu...

Mei

poezie
4,0 met 3 stemmen 564
Nu juichen de vogels met vrolijk gefluit Om het lentewonder, En boven de bomen, met donker geluid, Gromt de verre don...

Winterlaan.

poezie
4,0 met 2 stemmen 474
Hoe lijkwit ligt de rechte winterlaan, Waar zwarte bomen, in verstijfd gebaar Van stroeve droefheid, strekken naar d...

Sinterklaas

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.012
"Neen, kind, dit jaar zal Sinterklaas niet rijden." 'k Verbeet mijn leed en kleurde stil mijn print - En toch, ve...

De bolle winden blazen blauwe kuilen

poezie
4,8 met 4 stemmen 486
De bolle winden blazen blauwe kuilen In 't asgrauw fulp der zware wolkenlagen. Een brede bundel zilverlicht komt vagen...

Bij zijn graf

poezie
4,5 met 2 stemmen 484
De arm vol bloemen, ijlt de vrouw naar 't graf,  Alsof haar stralend dáar te beiden stond, Wijd open de armen, rijz...

Rouwzang

poezie
4,0 met 2 stemmen 423
In 't zwartomfloersd vertrek, in zilvren nacht, Op 't kleed van rouw het losgebonden haar, Alleen met hem, voor hem,...