inloggen

resultaten voor 'Helene Swarth'


101 resultaten.
Sorteren op:

De spiegel

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.239
Een vreemd visioen! Ik droomde dat ik zwaar Gezondigd had en vóór de spiegel stond, Nog dronken van mijn zonde, met...

Verlaten straat

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.468
In de oude straat, waar vreemd de voetstap klinkt, En welig gras, voortwoekrend, ongestoord, In groene lijst de grau...

De drie gezellen

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.059
In ’t bloeiend loofprieel zit ik alleen En drink, verlangend naar een kameraad, – Is geen nabij, die met mij drink...

God is zo ver!

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.535
God is zo ver! - Ik kan Hem niet bereiken Mijn bede rijst niet hoger dan die ster En hoger woont Hij dan de sterren pr...

STERREN

poezie
3,2 met 11 stemmen 2.064
O de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd, Waar 't geloof met zijn kindervertrouwen mij...

Naar het plantsoen

poezie
3,9 met 10 stemmen 1.554
Gekromd, zacht momplend, stromplend met haar stokje Ontkomt zij ’t wreed gevaarlijk straatgewoel. Bereikt is de oude...

Voor twee of drie

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.201
Gij die dit boek leest, denk niet laag van mij! Ik kom niet, bleek en ’t oog van tranen rood, Gelijk een arme, huis...

Als 't kindje komen zal

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.436
Loom laat zij vallen 't hemdje vlinderlicht - En dromig ziet ze, aan morgenblauwe trans, Met wapperlokken zweven rond...

WACHTEN

poezie
4,0 met 1 stemmen 226
Héél die morgen stond ik blij te dromen, Bij de gele roozlaar, op 't balkon. Koele woudgeur woei van verre bomen,...

Lenteknoppen.

poezie
4,0 met 2 stemmen 327
De knoppen zwellen in den zoelen nacht. O! morgen, morgen zullen ze opengaan! De twijgen trillen en de stille laan...

VADERS VIOOLSPEL

poezie
3,3 met 3 stemmen 257
Hij speelde viool, in de schemering ~ En de weemoed doorbeefde mijn kinderziel. En ik voelde mij veilig als hij mij...

Vergiftigd.

poezie
4,5 met 2 stemmen 254
Gelijk een vrouw, die weerkeerde over zee Naar 't vaderland, en zich verkwijnen voelt, Wijl slopend gif haar traag...

NACHT

poezie
4,0 met 1 stemmen 406
O nevelnacht, waarin geen sterren stralen! O diepe, doffe stilte dezer stonde! Geen klokkentoon, die plechtig 't...

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 358
Zijn niet de rozen rood van liefdelust? En trillen niet, gebaad in maneglansen, De hoge popels, die het meer omkransen...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 309
In donzen dromen zonk de blonde knaap. D'arm boven 't hoofd, glimlachende in zijn slaap, Lag in zijn lokken 't bl...

DECEMBER.

poezie
4,5 met 2 stemmen 347
Nu mist het woud zijn purpren najaarspracht. Een ritslend kleed van rosse blaadren dekt De weke wegen, waar 't geplet...

De brug

poezie
4,5 met 2 stemmen 570
Ik zocht een bloem, die op de bergen wast. En aan mijn voeten grijnsde ene afgrond, diep Als wanhoop na een misdaad, e...

Verlangen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 430
In de nachtlijke stilt' van mijn dromen, Als geen windeken ruizen in 't groen, Als geen vogelken fluit in de bomen,...

Slapende kamer.

poezie
4,0 met 2 stemmen 279
De kamer slaapt. - Dromerig langgerekt Geroep van tortels vult de lome lucht. Ver, lijk geklapwiek, latjes-klepgeruc...

O lippen...

poezie
4,0 met 3 stemmen 349
O lippen, rood als rozen en frambozen, Die, kussen ademend, om kussen vragen! O krachtige armen, die mij, moede, koz...

Het gele huis

poezie
4,0 met 3 stemmen 428
Ik ben ziek van heimwee naar 't gele huis, In het lommer van groene linden, Waar zongen belovend hun neurie-geruis De...

Ik vond een vogel, stervende in de tuin

poezie
4,5 met 4 stemmen 468
Kinderjaren. I Ik vond een vogel, stervende in de tuin. Geen koestren hielp, hij drinken wou noch eten. Gelij...

Ring van trouw.

poezie
4,5 met 2 stemmen 429
Eens haatte ik, als symbool van slavenketen, De gouden schakel van het trouwverbond. Rampzalig dwaas noemde ik wie z...

Vriesdag.

poezie
4,0 met 2 stemmen 548
Staalblauw de hemel boven 't marmerwit Der straten, blank van d'eerste vlokkenval. En zonverguld, in fel-licht luc...

Sterfdag.

poezie
3,8 met 4 stemmen 613
Een sombre Zondag in november... Klopt Een bleke vinger op de glazen deur, Of is het wenend hemelen-getreur, Dat l...

Oktober-rozenknop.

poezie
4,0 met 1 stemmen 327
De rozen bloze' in 't broze oktoberblauw En aadmen vrolijk hoop- en zomergeuren. Eén knop alleen voorvoelt het he...

Oktobervijver.

poezie
3,0 met 2 stemmen 455
Zijn 't waterleeljen door de wind bewogen? Zijn 't blanke bloemen van magnolia? Of pluimen wit, de vleugelen ontvl...

Uitvaart

poezie
4,7 met 3 stemmen 566
Toen hoorde ik, in mijn droom, een koor van klokken, Die allen plechtig voor een uitvaart luidden. En statig stapte,...

De horzel van mijn onrust drijft mij voort

poezie
4,0 met 2 stemmen 320
De horzel van mijn onrust drijft mij voort, Zodat ik nooit mijn vrede weer kan vinden. Wil stil ik dromen in den geu...

Mei

poezie
4,0 met 3 stemmen 578
Nu juichen de vogels met vrolijk gefluit Om het lentewonder, En boven de bomen, met donker geluid, Gromt de verre don...