inloggen

resultaten voor 'Helene Swarth'


101 resultaten.
Sorteren op:

WACHTEN

poezie
Héél die morgen stond ik blij te dromen, Bij de gele roozlaar, op 't balkon. Koele woudgeur woei van verre bomen,...

Lenteknoppen.

poezie
4,0 met 2 stemmen 259
De knoppen zwellen in den zoelen nacht. O! morgen, morgen zullen ze opengaan! De twijgen trillen en de stille laan...

VADERS VIOOLSPEL

poezie
4,0 met 2 stemmen 211
Hij speelde viool, in de schemering ~ En de weemoed doorbeefde mijn kinderziel. En ik voelde mij veilig als hij mij...

Vergiftigd.

poezie
4,5 met 2 stemmen 220
Gelijk een vrouw, die weerkeerde over zee Naar 't vaderland, en zich verkwijnen voelt, Wijl slopend gif haar traag...

NACHT

poezie
O nevelnacht, waarin geen sterren stralen! O diepe, doffe stilte dezer stonde! Geen klokkentoon, die plechtig 't...

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 324
Zijn niet de rozen rood van liefdelust? En trillen niet, gebaad in maneglansen, De hoge popels, die het meer omkransen...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 283
In donzen dromen zonk de blonde knaap. D'arm boven 't hoofd, glimlachende in zijn slaap, Lag in zijn lokken 't bl...

DECEMBER.

poezie
Nu mist het woud zijn purpren najaarspracht. Een ritslend kleed van rosse blaadren dekt De weke wegen, waar 't geplet...

De brug

poezie
4,5 met 2 stemmen 521
Ik zocht een bloem, die op de bergen wast. En aan mijn voeten grijnsde ene afgrond, diep Als wanhoop na een misdaad, e...

Verlangen.

poezie
In de nachtlijke stilt' van mijn dromen, Als geen windeken ruizen in 't groen, Als geen vogelken fluit in de bomen,...

Slapende kamer.

poezie
4,0 met 2 stemmen 260
De kamer slaapt. - Dromerig langgerekt Geroep van tortels vult de lome lucht. Ver, lijk geklapwiek, latjes-klepgeruc...

O lippen...

poezie
4,0 met 3 stemmen 327
O lippen, rood als rozen en frambozen, Die, kussen ademend, om kussen vragen! O krachtige armen, die mij, moede, koz...

Het gele huis

poezie
4,0 met 3 stemmen 410
Ik ben ziek van heimwee naar 't gele huis, In het lommer van groene linden, Waar zongen belovend hun neurie-geruis De...

Ik vond een vogel, stervende in de tuin

poezie
4,5 met 4 stemmen 423
Kinderjaren. I Ik vond een vogel, stervende in de tuin. Geen koestren hielp, hij drinken wou noch eten. Gelij...

Ring van trouw.

poezie
4,5 met 2 stemmen 411
Eens haatte ik, als symbool van slavenketen, De gouden schakel van het trouwverbond. Rampzalig dwaas noemde ik wie z...

Vriesdag.

poezie
4,0 met 2 stemmen 535
Staalblauw de hemel boven 't marmerwit Der straten, blank van d'eerste vlokkenval. En zonverguld, in fel-licht luc...

Sterfdag.

poezie
3,8 met 4 stemmen 600
Een sombre Zondag in november... Klopt Een bleke vinger op de glazen deur, Of is het wenend hemelen-getreur, Dat l...

Oktober-rozenknop.

poezie
De rozen bloze' in 't broze oktoberblauw En aadmen vrolijk hoop- en zomergeuren. Eén knop alleen voorvoelt het he...

Oktobervijver.

poezie
3,0 met 2 stemmen 447
Zijn 't waterleeljen door de wind bewogen? Zijn 't blanke bloemen van magnolia? Of pluimen wit, de vleugelen ontvl...

Uitvaart

poezie
4,7 met 3 stemmen 549
Toen hoorde ik, in mijn droom, een koor van klokken, Die allen plechtig voor een uitvaart luidden. En statig stapte,...

De horzel van mijn onrust drijft mij voort

poezie
4,0 met 2 stemmen 308
De horzel van mijn onrust drijft mij voort, Zodat ik nooit mijn vrede weer kan vinden. Wil stil ik dromen in den geu...

Mei

poezie
4,0 met 3 stemmen 535
Nu juichen de vogels met vrolijk gefluit Om het lentewonder, En boven de bomen, met donker geluid, Gromt de verre don...

Winterlaan.

poezie
4,0 met 2 stemmen 468
Hoe lijkwit ligt de rechte winterlaan, Waar zwarte bomen, in verstijfd gebaar Van stroeve droefheid, strekken naar d...

Sinterklaas

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.005
"Neen, kind, dit jaar zal Sinterklaas niet rijden." 'k Verbeet mijn leed en kleurde stil mijn print - En toch, ve...

De bolle winden blazen blauwe kuilen

poezie
4,8 met 4 stemmen 483
De bolle winden blazen blauwe kuilen In 't asgrauw fulp der zware wolkenlagen. Een brede bundel zilverlicht komt vagen...

Bij zijn graf

poezie
4,5 met 2 stemmen 479
De arm vol bloemen, ijlt de vrouw naar 't graf,  Alsof haar stralend dáar te beiden stond, Wijd open de armen, rijz...

Rouwzang

poezie
4,0 met 2 stemmen 419
In 't zwartomfloersd vertrek, in zilvren nacht, Op 't kleed van rouw het losgebonden haar, Alleen met hem, voor hem,...

Op school

poezie
4,0 met 2 stemmen 700
Eentonig bromt de stem der lerares. Het woelig meisje wendt zich om en gluurt naar gindse tuin, waar 't bieke honig p...

Liefde VIII

poezie
Geef mij de schoonheid van de wereld weer, O wrede Liefde! mij door u ontstolen, Het stromenzilver, 't rood der gladi...

Populieren

poezie
4,0 met 4 stemmen 657
O populieren! Langs slapende kanalen weeft ge uw wuifgordijn. Over uw kruinen laat ge vrij de orkanen gieren, Geen do...