inloggen

biografie: Hubert Poot

1689-1733

[Abtswoude  1689 – Delft 1733]

 

Hubert Kornelisz. Poot  was aanvankelijk landbouwer. Hij schreef een groot aantal gelegenheidsgedichten die onmiskenbare kwaliteit hebben. Behalve naar zijn natuurgedichten, waaruit een voor zijn tijd opmerkelijke gevoeligheid spreekt, gaat tegenwoordig de aandacht vooral uit naar de drie speelse, dubbelzinnige, mythologische gedichten Mars en Venus’ beddepraet, De verliefde Venus en De maen by Endymion.

 

Werk:

Mengeldichten (1716)

Akkerleven (1720)

Gedichten (3 delen 1722–1735).


Inzendingen van deze schrijver

13 resultaten.

Schilderkunst.

poezie
4,8 met 5 stemmen 678
O Lente, buig uw hooft, bekranst met schone bloemen,
Als gij de Schilderkunst ziet pralen of hoort noemen:
Uw kleuren, met de dauw des dageraads belaên,
Bezwijken voor de gloed der zomerzonneraên,...

AKKERLEVEN

poezie
3,9 met 17 stemmen 2.768
aan de here mr. KORNELIS 's GRAVEZANDE, rechtsgeleerde.
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des geruste Landmans heen,
Die zijn zalig lot, hoe kleen,...

Vrolijk leven

poezie
3,5 met 13 stemmen 3.557
Waar is mijn citer toe bereid?
Wat klanken wil ze geven?
Wat zing ik, waar een ander schreit:
De vrolijke blijgeestigheid ...

Zomerse Avond

poezie
4,0 met 5 stemmen 498
De moede zonnewagen
Staat vrachtloos, d' avondzon
Zinkt in de westerpekelbron.
Aldus ontglippen ons de wentelende dagen....

Afgoderij.

poezie
3,5 met 2 stemmen 329
Hoe buigt zich, met verdwaald gebaar,
D' Afgoderij voor 't blind Altaar!
Hoe zwaait ze wierookvieren,
Wier stank de ware God verveelt,...

ZUCHT TOT DE POËZIE *

poezie
3,1 met 12 stemmen 1.606
Wie zou elks wit* vertonen op zijn bladen?
D'een bidt de goê Fortuin
Om kronegoud en purpren rijksgewaden
En hoven van arduin*....

Lokzang van de sirenen *

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.783
Wie in zijn jeugd
De wellust wil vernielen,
Ontbeert de vreugd,
En voert een dom gemoed....

Samenzang

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.822
Mopsus en Dorinde.
Mopsus.
Dorinde, Puikschone, mijn lust en mijn leven,
Wiens wezen zo lang in mijn hart stond geschreven;...

HERDENKING

poezie
3,7 met 13 stemmen 3.600
De westenwind blies zacht; de zwoele zomer bukte
Met zijn gebloosd gelaat de blijde wereld toe;
Het woud was lang verlost van 's grijze winters roe;
Toen ik met Rozemond de tere kruidjes drukte:...

OP MIJN HUWLIJK met Neeltje 't Hart

poezie
3,8 met 17 stemmen 4.408
De Hemel is mij toegenegen.
't Belieft hem eindlijk mij een Bruid
Te schenken, naar zijn mild besluit.
Hij kroont mijn lange hoop met zegen....

Gerechtigheid

poezie
3,9 met 15 stemmen 2.219
Beschouw de majesteit*
Van 't wezen der Gerechtigheid,
En hou het beeld in waarde
Van Gods Stadhouderes op d' aarde. ...

WACHTEN

poezie
3,7 met 14 stemmen 2.574
Hier heeft mij Rozemond bescheiden*,
Hier, bij deez' boom, die welig wast*.
Waar mag de schone zo lang beiden*,
Dat zij niet op het uurtje past?...

OP DE DOOD VAN MIJN DOCHTERTJE

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.472
JAKOBA trad met tegenzin
Ter snode wereld in;
En heeft zich aan het end geschreid,
In hare onnozelheid. ...