inloggen

biografie: Hubert Poot

1689-1733

[Abtswoude  1689 – Delft 1733]

 

Hubert Kornelisz. Poot  was aanvankelijk landbouwer. Hij schreef een groot aantal gelegenheidsgedichten die onmiskenbare kwaliteit hebben. Behalve naar zijn natuurgedichten, waaruit een voor zijn tijd opmerkelijke gevoeligheid spreekt, gaat tegenwoordig de aandacht vooral uit naar de drie speelse, dubbelzinnige, mythologische gedichten Mars en Venus’ beddepraet, De verliefde Venus en De maen by Endymion.

 

Werk:

Mengeldichten (1716)

Akkerleven (1720)

Gedichten (3 delen 1722–1735).


Inzendingen van deze schrijver

13 resultaten.

Zomerse Avond

poezie
4,0 met 5 stemmen 488
De moede zonnewagen
Staat vrachtloos, d' avondzon
Zinkt in de westerpekelbron.
Aldus ontglippen ons de wentelende dagen....

Schilderkunst.

poezie
4,8 met 5 stemmen 478
O Lente, buig uw hooft, bekranst met schone bloemen,
Als gij de Schilderkunst ziet pralen of hoort noemen:
Uw kleuren, met de dauw des dageraads belaên,
Bezwijken voor de gloed der zomerzonneraên,...

Afgoderij.

poezie
3,5 met 2 stemmen 324
Hoe buigt zich, met verdwaald gebaar,
D' Afgoderij voor 't blind Altaar!
Hoe zwaait ze wierookvieren,
Wier stank de ware God verveelt,...

Vrolijk leven

poezie
2,4 met 17 stemmen 3.402
Waar is mijn citer toe bereid?
Wat klanken wil ze geven?
Wat zing ik, waar een ander schreit:
De vrolijke blijgeestigheid ...

ZUCHT TOT DE POËZIE *

poezie
2,3 met 15 stemmen 1.604
Wie zou elks wit* vertonen op zijn bladen?
D'een bidt de goê Fortuin
Om kronegoud en purpren rijksgewaden
En hoven van arduin*....

Lokzang van de sirenen *

poezie
2,4 met 10 stemmen 1.779
Wie in zijn jeugd
De wellust wil vernielen,
Ontbeert de vreugd,
En voert een dom gemoed....

Samenzang

poezie
2,8 met 8 stemmen 1.817
Mopsus en Dorinde.
Mopsus.
Dorinde, Puikschone, mijn lust en mijn leven,
Wiens wezen zo lang in mijn hart stond geschreven;...

HERDENKING

poezie
2,8 met 16 stemmen 3.597
De westenwind blies zacht; de zwoele zomer bukte
Met zijn gebloosd gelaat de blijde wereld toe;
Het woud was lang verlost van 's grijze winters roe;
Toen ik met Rozemond de tere kruidjes drukte:...

OP MIJN HUWLIJK met Neeltje 't Hart

poezie
2,0 met 27 stemmen 4.407
De Hemel is mij toegenegen.
't Belieft hem eindlijk mij een Bruid
Te schenken, naar zijn mild besluit.
Hij kroont mijn lange hoop met zegen....

AKKERLEVEN

poezie
2,5 met 22 stemmen 2.603
aan de here mr. KORNELIS 's GRAVEZANDE, rechtsgeleerde.
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des geruste Landmans heen,
Die zijn zalig lot, hoe kleen,...

Gerechtigheid

poezie
2,8 met 19 stemmen 2.214
Beschouw de majesteit*
Van 't wezen der Gerechtigheid,
En hou het beeld in waarde
Van Gods Stadhouderes op d' aarde. ...

WACHTEN

poezie
2,1 met 21 stemmen 2.574
Hier heeft mij Rozemond bescheiden*,
Hier, bij deez' boom, die welig wast*.
Waar mag de schone zo lang beiden*,
Dat zij niet op het uurtje past?...

OP DE DOOD VAN MIJN DOCHTERTJE

poezie
3,0 met 40 stemmen 3.453
JAKOBA trad met tegenzin
Ter snode wereld in;
En heeft zich aan het end geschreid,
In hare onnozelheid. ...