inloggen

resultaten voor 'Hubert Poot'


13 resultaten.
Sorteren op:

Zomerse Avond

poezie
4,0 met 5 stemmen 488
De moede zonnewagen Staat vrachtloos, d' avondzon Zinkt in de westerpekelbron. Aldus ontglippen ons de wentelende...

Schilderkunst.

poezie
4,8 met 5 stemmen 478
O Lente, buig uw hooft, bekranst met schone bloemen, Als gij de Schilderkunst ziet pralen of hoort noemen: Uw kleure...

Afgoderij.

poezie
3,5 met 2 stemmen 324
Hoe buigt zich, met verdwaald gebaar, D' Afgoderij voor 't blind Altaar! Hoe zwaait ze wierookvieren, Wier stank de...

Vrolijk leven

poezie
2,4 met 17 stemmen 3.402
Waar is mijn citer toe bereid? Wat klanken wil ze geven? Wat zing ik, waar een ander schreit: De vrolijke blijgees...

ZUCHT TOT DE POËZIE *

poezie
2,3 met 15 stemmen 1.604
Wie zou elks wit* vertonen op zijn bladen? D'een bidt de goê Fortuin Om kronegoud en purpren rijksgewaden...

Lokzang van de sirenen *

poezie
2,4 met 10 stemmen 1.779
Wie in zijn jeugd De wellust wil vernielen, Ontbeert de vreugd, En voert een dom gemoed....

Samenzang

poezie
2,8 met 8 stemmen 1.817
Mopsus en Dorinde. Mopsus. Dorinde, Puikschone, mijn lust en mijn leven, Wiens wezen zo...

HERDENKING

poezie
2,8 met 16 stemmen 3.597
De westenwind blies zacht; de zwoele zomer bukte Met zijn gebloosd gelaat de blijde wereld toe; Het woud was lang verl...

OP MIJN HUWLIJK met Neeltje 't Hart

poezie
2,0 met 27 stemmen 4.407
De Hemel is mij toegenegen. 't Belieft hem eindlijk mij een Bruid Te schenken, naar zijn mild besluit. Hij kroont mi...

AKKERLEVEN

poezie
2,5 met 22 stemmen 2.603
aan de here mr. KORNELIS 's GRAVEZANDE, rechtsgeleerde. Hoe genoeglijk rolt het leven Des geruste Landmans heen, D...

Gerechtigheid

poezie
2,8 met 19 stemmen 2.214
Beschouw de majesteit* Van 't wezen der Gerechtigheid, En hou het beeld in waarde Van Gods Stadhoude...

WACHTEN

poezie
2,1 met 21 stemmen 2.574
Hier heeft mij Rozemond bescheiden*, Hier, bij deez' boom, die welig wast*. Waar mag de schone zo...

OP DE DOOD VAN MIJN DOCHTERTJE

poezie
3,0 met 40 stemmen 3.453
JAKOBA trad met tegenzin Ter snode wereld in; En heeft zich aan het end geschreid, In hare onnozelheid....