inloggen

biografie: J.H. Leopold

1865-1925

Jan Hendrik Leopold, dichter [Den Bosch 1865 - Rotterdam 1925]

De romantisch-dromerige dichter volbracht als nuchter classicus met goed gevolg zijn studies.

Hij was niet gehuwd.

Vóór zijn promotie maakte Leopold als gouverneur bij een familie een reis naar Italië. Hij ontmoette een ten dode opgeschreven jonge vrouw voor wie hij blijkens zijn dagboek een ongelukkige liefde opvatte die zijn weerslag vindt in 'Verzen 1895'. Ongelukkig eindigde ook zijn verloving (1892) met en jongedame die enkele jaren later trouwde met zijn broer Joes.

Na in 1889 als tijdelijk leraar aan het stedelijk gymnasium te Deventer aangesteld te zijn werd hij in 1891 leraar in de klassiek talen aan het Erasmiaans gymnasium te Rotterdam, waar hij tot een jaar voor zijn dood les gaf.

Op middelbare leeftijd werd hij geplaagd door toenemende doofheid, hetgeen gepaard ging  met vereenzaming. Hij werd achterdochtig en kreeg paranoïde trekjes.

In de ontwikkeling van Leopold als dichter treedt een breuk op rond 1900. De poëzie die hij tot dan geschreven heeft, kan beschouwd worden als liefdespoëzie (met uitzondering van de “Zes Christus-Verzen” en van de “Verzen 1897”). Het is poëzie over liefde die zich niet realiseert. Zijn vroege werk werd ook beïnvloed door de sensitivistische poëzie van Gorter.

In de tweede periode na 1900 verdiepte Leopold zich in de filosofie en daarvan gaan zijn gedichten de sporen dragen.

In deze periode treedt naast het zuiver lyrische een meer vertellende verbeelding op zoals in 'Cheops' ( De Nieuwe Gids, 1915).

De derde periode wordt gekenmerkt door diversiteit. Elementen uit het antieke westen verbinden zich met het Oudperzische en -arabisch gedachtengoed (onder meer vertalingen in 'Oostersch').

Hij evolueert hier van het rationele naar een meer mystieke gevoelsfilosofie.

Leopolds poëzie is meestal somber maar hij brengt soms ook accenten aan van speelsheid en tederheid.

Van meesterschap getuigen zijn vertalingen van de Perzische dichter Omar Khayam.


Zijn werk:


'Zes Christus-verzen' in De Nieuwe Gids (1893)

Verzen (1895)

Verzen (1897)

Gedichten (1913)

Cheops (1916)

'Verzamelde verzen' verzorgd door P.N. van Eyck (Rotterdam, 1935)


Vertalingen

Rubaiyat (1911)

Soefisch (1922)

Oostersch ('s-Gravenhage, 1924)

Omar Khayam (1926)


 Filosofische werken


Ad Spinozae opera posthuma (1902)

Stoïsche wijsheid (1904)

M. Antonius Imperator (1908)

Uit den tuin van Epicurus (1910)


Inzendingen van deze schrijver

93 resultaten.

Staren door het raam

poezie
3,6 met 22 stemmen 2.354
Er is een leven in wat bewegen,
de takken beven een beetje tegen
elkaar. Een even beginnen schudt
elke boom: een bezinnen dit,...

Oosters

poezie
3,5 met 16 stemmen 2.807
7.
'In blozend schoon ligt mijn gelaat gespreid;
waarom door reukwerpers mij smart bereid?'
fluistert de roos, de nachtegaal geeft antwoord:...

Herfst

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.518
De blaren laten los en op de wind
drijven ze donker langs de grijze lucht,
alsof een vlucht verlate vogels wegtrok.
Onder de bomen hangt een scherpe geur...

God heeft een huis gebouwd en dak

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.734
GOD heeft een huis gebouwd en dak
en zoldering bespannen strak
met kommer, druk en droefenis,
weedom er de bevloering is...

Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind

poezie
3,1 met 22 stemmen 2.734
Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind,
het werd een spel, een lief gezeg
van andere mensen, zó is het weg
en vreemd van dat, wat nu begint,...

Cheops (fragment)

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.826
Zo dit groot monument, dit uitgekozen
koninklijk gloriestuk en pronkkleinood,
de rijke rotsklomp, kantig en behouwen
als een gekloofd juweel, de bergkolos,...

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.484
Dans, dans tesamen een rondedans
met hand in hand en hooggedragen
omrankende armen en op een trage
zangwijze het voetverzetten thans,...

Christenen, Joden, Parsen, Moslemin

poezie
4,3 met 6 stemmen 448
Christenen, Joden, Parsen, Moslemin
zij dolen allen; voor wie toe wil zien,
vervalt de ganse mensheid slechts in tweeën,
twee soorten enkel worden er ontdekt: ...

Hoe duizendvoudig lief

poezie
4,3 met 3 stemmen 684
HOE duizendvoudig lief en zacht
in zorg en eerbied zou ik wezen
en zeer omzichtig. Wist gij deze
vriendelijkheid u toegedacht!...

Regen

poezie
4,0 met 3 stemmen 679
De bui is afgedreven;
aan de gezonken horizont
trekt weg het opgestapelde, de rond-
gewelfde wolken; over is gebleven...

O dood vlies van de torengracht

poezie
4,0 met 1 stemmen 444
O DOOD vlies van de torengracht
en wreed gewekte kreet der zwanen,
de angst vloeit klam toe door de lanen
en stolt rondom de pijlerschacht....

Idylle

poezie
4,2 met 5 stemmen 710
En is het daarbuiten ook donker en koud
En droevige wintertijd,
Mijn lief, 't is lente om mij heen,
Nu ge in mijne armen zijt....

Ik scheidde; onverstand was allerwegen

poezie
5,0 met 2 stemmen 541
Ik scheidde; onverstand was allerwegen,
van al mijn parels werd niet één geregen.
De dwazen! honderd dingen, nooit beseft
en nooit bereikt, zijn in mij doodgezwegen....

IN DOEKEN EN EEN TOEFJE BONT

poezie
4,0 met 5 stemmen 565
in doeken en een toefje bont
duffeltjes aan met lappen en scheuren,
schamel en schunnig, verschoten kleuren,
op weg de handen in de broek,...

Tintelende ontroering

poezie
4,0 met 2 stemmen 670
Tintelende ontroering
zich zelf genoeg,
en met de volontloken wangen
en met de forse wrong der haren...

Ik zag met pronk en kostbaarheden

poezie
4,2 met 4 stemmen 426
IK zag met pronk en kostbaarheden
en een hooghartig oogopslaan
een pauwenveer in den koraan;
de groen en rosse strengen gleden...

In deze tuin zijn saamgelegd

poezie
4,5 met 2 stemmen 768
In deze tuin zijn saamgelegd
geelbruine en witte en zwarte stenen,
gevoegd, gezocht, dat elk wat zegt
met een allengs opkomend menen,...

Zingende lucht

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.017
ZINGENDE lucht
zingende wind -
en binnen in,
binnen de struiken...

Uit lege verte toegeroep

poezie
4,0 met 2 stemmen 568
Uit lege verte toegeroep
men weet niet waar vandaan
maar al aan
blaren groen...

In winteravondkou

poezie
4,9 met 10 stemmen 850
IN winteravondkou, in het groot open
van het blauwvloeiende beloopen
roestrandig staal,
spichtig, onzichtig nu de nieuwe maan...

De lippen van het water...

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.064
De lippen van het water leggen zich
verliefd, verlustigd op de rondom open
gewelfde kring; zij komen toegeslopen
en dringen op en rekken zich......

Op reis

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.259
In de donkere wagen reed ik alleen,
Alleen met mijn lief door de nacht;
Wij spraken geen woord, wij hebben stil
Aan onze liefde gedacht....

Regen

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.057
Schaduwen van wie er gaat
ingedoken over straat,
kleren, hoofd en voetenhak
weggeëffend, grauw en vlak...

Van uit de donkerte in de lommertuin

poezie
4,0 met 1 stemmen 895
Van uit de donkerte in de lommertuin
zie in het binnenlicht ik haar bewegen,
de stroken in het neergezegen
borduurwerk openvouwen...

Regen

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.541
Schaduwen van wie er gaat
ingedoken over straat,
kleren, hoofd en voetenhak
weggeëffend, grauw en vlak...

O dromend hart, kies u een nieuw vertier

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.284
O dromend hart, kies u een nieuw vertier
in vrouwenwang en purpren eglantier;
licht als kwikzilver vlieten onze dagen,
de pracht der jeugd zinkt als een bergrivier....

Finis

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.162
Ik hoor een klagen, klagen immermeer,
zoet, droef, een klagen van mijn jonge lief,
die troosteloos is en treurt om hare jeugd,
ach, troosteloos....

De lucht was als een perzik

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.350
De lucht was als een perzik,
de maan een diamant,
zwellende lentenevels
bloeiden aan alle kant....

De dauw hangt parelen

poezie
4,0 met 1 stemmen 976
De dauw hangt parelen aan takken en aan blaren
in kettingen en snoeren;
de kusmond van de wind, als hij ze aan wil roeren,
doet ze ontstellen, sidderen zonder bedaren...

Nu dat het jaar is oud en wit

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.402
Nu dat het jaar is oud en wit
En elk in zijn behuizing zit
Over het vuur gebogen,
Nu zal een wakkre zang opgaan...