inloggen

biografie: J.J.A. Goeverneur

1809 - 1898

[Hoevelaken 1809 - Groningen 1889]

Jan Jacob Antonie Goeverneur studeerde theologie te Groningen.

Hij nam als vrijwilliger deel aan de Tiendaagse Veldtocht tegen België. Daarna  studeerde hij Letteren te Leiden.

Hij debuteerde als dichter onder het pseudoniem Jan de Rijmer in de Groningse Studentenalmanak.

Hij brak met de al te nadrukkelijke moraal en braafheid, bracht humor en meer spanning in zijn werk.

Meer dan door zijn eigen gedichten en prozawerken, waaronder veel geestige schetsen en verzen voor kinderen, leeft hij voort als de auteur van de 'Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen', dat hij bij de plaatjes van de Töphers 'Monsieur Cryptogame', naar het Duits van Julius Kell, bewerkte van een plaatjesboek met een zinnetje tot een verhalend gedicht met plaatjes.

Het verhaal gaat over de vlindervanger Prikkebeen die op de vlucht voor zijn zus via de maag van een walvis, de Noordpool en Moorse slavernij uiteindelijk de weg naar het geluk vindt.

Werk:

Gedichten en rijmen (1836)
Verstrooide rijmen (1850)
Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen (1858)
Wijs en dwaas (1860)
Oude sprookjes (1861)
Rijm en onrijm voor kinderen (1869)
Robinson Crusoë (1871)
Gullivers reizen (1872)
Tijl Uilenspiegel (1872)
Fabelen en gedichtjes (1873)
Gezamenlijke gedichten en rijmen (1874)
Kinderpoëzie (1875)
De Keesiade (1878)
De negerhut van oom Tom (1881)
Sprookjes van Andersen (1882)
Dichtwerken (1889)

Goeverneurs graf in Groningen


Inzendingen van deze schrijver

28 resultaten.

Taalkundige vragen en opmerkingen

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.449
Wij schreven ‘zaaijen’; maar De Vries en Te Winkel
Verkiezen ‘zaaien’. – Jonckbloet, ook geen kinkel,
Schrijft ‘zaayen’. Wat een driedrachtzaaierij,
Die tot God weet wat al verwarring heenleidt,...

Het sterkste

poezie
4,2 met 12 stemmen 3.373
Sterk is-wie zal het tegenspreken?
De Steen; doch ’t IJzer kan hem breken.
Sterk is het Ijzer; maar het zwicht
Toch voor de laaie Vuurgloed licht....

HET HEDEN.

poezie
4,0 met 4 stemmen 328
Zo lang mijn hemel helder lacht,
Vergeet ik, dat licht wolken dreigen;
Zo lang geen sneeuw mijn kruin bevracht,
Wil ik mijn bloeiend hoofd niet neigen. ...

ADAMS ONTWAKEN.

poezie
3,2 met 4 stemmen 238
Toen in des Heilands zwaarste lijdensstonde
De bergen spleten, de aard haar donkre schoot
En grafspelonken sidderende ontsloot,
Drong ’t licht ook door tot Adams diepe sponde....

In een groen, groen, groen, groen knollen-knollenland

poezie
4,0 met 3 stemmen 363
In een groen, groen, groen, groen knollen-knollenland
Daar zaten twee haasjes heel parmant
En de één die blies de fluite-fluite-fluit
En de ander sloeg de trommel...

De jonge zeeman.

poezie
4,3 met 3 stemmen 699
'k Ben zeeman; - van echt Hollands bloed,
Heb ik mijn lust in 't varen;
Vindt gij aan wal het leven zoet,
Ik zwalp liefst op de baren,...

School

poezie
4,0 met 2 stemmen 531
Wie staag op school moet blijven,
Die zou, naar alle schijn,
Het lezen en het schrijven,
Weldra vervelend zijn....

De vogels in de winter.

poezie
4,0 met 2 stemmen 542
Als de winter is gekomen
En op 't veld, op dak en bomen
't Blinkend witte sneeuwdek ligt -
Kijk, dat is een mooi gezicht....

Maart

poezie
4,0 met 1 stemmen 902
Nu gaat de felle koude
Al meer en meer voorbij
En komen wij al zachtjes
In ander jaargetij....

Februari

poezie
3,0 met 1 stemmen 727
De dagen worden langer al,
Al is 't ook een klein beetje;
Maar, lieve vrindjes, weet-je,
Een beetje is meer als niemendal:...

Januari

poezie
4,0 met 3 stemmen 987
Op d' eerste dag van 't nieuwe jaar
Zijn thuis de kindren vroeg al klaar
En huppelen de kamer binnen;
Daar wensen zij dan, blij te moe,...

December

poezie
4,0 met 1 stemmen 646
Het haasje maakt zijn laatste buiteling,
En 't arme ding
Moet duur nu voor de kool betalen,
Die 't deze zomer bij de boer van 't veld kwam halen,...

Sinterklaas, goed heilig man

poezie
4,0 met 1 stemmen 743
Sinterklaas, goed heilig man!
Trek jou beste tabberd an;
Rijd er mee naar Amsterdam,
Van Amsterdam naar Spanje,...

Het knaapje in het bos

poezie
3,0 met 12 stemmen 917
Het knaapje had gelopen
De ganse dag in 't bos;
De slaap heeft hem bekropen
Daar op het groene mos....

De hond en de kat

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.797
De hond en de kat.
Wel hoe blaft gij zo, Kardoes?
Ha, 't is tegen onze poes.
Ze is u zeker weer ontlopen...

Groninger koek

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.231
Echt Groônger koek is stijf en vast,
Doet ziel noch lijf ooit overlast,
Maar maakt en houdt elk sterk en krachtig, stout en kloek;
Perfesters en Studenten saam,...

Het roodborstje

poezie
3,6 met 13 stemmen 1.875
Het roodborstje pikt aan het venster, tin! tin!
En zegt: Ach, doe open en laat mij er in;
Doe open, lief meisje, 'k weet anders geen raad,
Zo sneeuwt en zo waait het hierbuiten op straat;...

De vogeltjes voor de schuur

poezie
2,0 met 3 stemmen 1.093
De vogeltjes maken een droevig geschreeuw,
Want buiten op 't veld ligt het alles vol sneeuw;
Zij hebben zo'n honger, maar, wat zij ook pikken,
Zij vinden geen korreltje op 't land meer te bikken....

De tarantella

poezie
3,2 met 9 stemmen 2.934
Vier en twintig trappen leiden
Ons daar op tot de veranda.
Groen- omwingerd, half in lamplicht,
Half in maneschijn zich rondend,...

Ouderwets

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.618
Bij een schilderij van Watteau
Ik mag die parken wel met gladgeschoren heggen,
Zoals men thans, helaas, nog slechts in plaat aanschouwt
Met rechte en stijve paân, met trappen, groots gebouwd,...

De oogst

poezie
3,1 met 7 stemmen 2.079
't Is Oogsttijd. Ginds in 't donker woud verscholen,
Bespiedt de Dood met gierig oog het veld;
Reeds heeft zijn hand de zeis omkneld,
Geen rijpende aar blijft voor zijn oog verholen....

VADERS HAND

poezie
3,6 met 18 stemmen 2.694
De vader schommelt op de knie
Zijn jongen hop, hop, hop!
‘ Hei, dat gaat kostelijk’, jubelt die,
‘ Nu hard eens in galop!’...

DE TWEE REIZIGERS

poezie
2,9 met 9 stemmen 1.977
Twee vrienden trokken wel te moê
De Harts in en naar ’t Rijnland toe.
De een ging, wijl elk fatsoenlijk mens
Reist; - d’ ander drong zijn hartewens....

ENE ROMANCE

poezie
4,0 met 5 stemmen 3.243
Proeve van thans in onbruik geraakte dichttrant
Op de burgwal staat de dame,
Doek en wangen nat van tranen;
Want een dame in de romance...

De dode kanarievogel

poezie
3,5 met 12 stemmen 3.333
Ach zie, ons vogeltje is dood!
Zijn bekje is toe en lust geen brood,
Zijn heldere oogjes zien niet meer,
De vlerkjes hangen bij hem neer,...

De hond en het bokje

poezie
3,9 met 12 stemmen 2.656
Hond:
Bokje, pas op, anders bijt ik u zeer!
Bokje:
Hondje, pas op, anders stoot ik u weer!...

Mop en mopje

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.855
Toen onze mop een mopje was,
Was 't aardig om te zien;
Nu bromt hij alle dagen
En bijt nog buitendien. ...