inloggen

resultaten voor 'J.J.A. Goeverneur'


28 resultaten.
Sorteren op:

Taalkundige vragen en opmerkingen

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.451
Wij schreven ‘zaaijen’; maar De Vries en Te Winkel Verkiezen ‘zaaien’. – Jonckbloet, ook geen kinkel, Schrij...

Het sterkste

poezie
4,2 met 12 stemmen 3.374
Sterk is-wie zal het tegenspreken? De Steen; doch ’t IJzer kan hem breken. Sterk is het Ijzer; maar het zwicht To...

HET HEDEN.

poezie
4,0 met 4 stemmen 330
Zo lang mijn hemel helder lacht, Vergeet ik, dat licht wolken dreigen; Zo lang geen sneeuw mijn kruin bevracht, Wi...

ADAMS ONTWAKEN.

poezie
3,2 met 4 stemmen 240
Toen in des Heilands zwaarste lijdensstonde De bergen spleten, de aard haar donkre schoot En grafspelonken sidderende...

In een groen, groen, groen, groen knollen-knollenland

poezie
4,0 met 3 stemmen 363
In een groen, groen, groen, groen knollen-knollenland Daar zaten twee haasjes heel parmant En de één die bli...

De jonge zeeman.

poezie
4,3 met 3 stemmen 699
'k Ben zeeman; - van echt Hollands bloed, Heb ik mijn lust in 't varen; Vindt gij aan wal het leven zoet, Ik zwa...

School

poezie
4,0 met 2 stemmen 531
Wie staag op school moet blijven, Die zou, naar alle schijn, Het lezen en het schrijven, Weldra vervelend zijn....

De vogels in de winter.

poezie
4,0 met 2 stemmen 542
Als de winter is gekomen En op 't veld, op dak en bomen 't Blinkend witte sneeuwdek ligt - Kijk, dat is een mooi...

Maart

poezie
4,0 met 1 stemmen 902
Nu gaat de felle koude Al meer en meer voorbij En komen wij al zachtjes In ander jaargetij. De zwarte spreeuwen ko...

Februari

poezie
3,0 met 1 stemmen 727
De dagen worden langer al, Al is 't ook een klein beetje; Maar, lieve vrindjes, weet-je, Een beetje is meer als niem...

Januari

poezie
4,0 met 3 stemmen 987
Op d' eerste dag van 't nieuwe jaar Zijn thuis de kindren vroeg al klaar En huppelen de kamer binnen; Daar wensen z...

December

poezie
4,0 met 1 stemmen 646
Het haasje maakt zijn laatste buiteling, En 't arme ding Moet duur nu voor de kool betalen, Die 't deze zomer bij d...

Sinterklaas, goed heilig man

poezie
4,0 met 1 stemmen 743
Sinterklaas, goed heilig man! Trek jou beste tabberd an; Rijd er mee naar Amsterdam, Van Amsterdam naar Spanje, Appe...

Het knaapje in het bos

poezie
3,0 met 12 stemmen 917
Het knaapje had gelopen De ganse dag in 't bos; De slaap heeft hem bekropen Daar op het groene mos. Toen da...

De hond en de kat

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.797
De hond en de kat. Wel hoe blaft gij zo, Kardoes? Ha, 't is tegen onze poes. Ze is u zeker weer ontlopen En daar...

Groninger koek

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.231
Echt Groônger koek is stijf en vast, Doet ziel noch lijf ooit overlast, Maar maakt en houdt elk sterk en krachtig, st...

Het roodborstje

poezie
3,6 met 13 stemmen 1.875
Het roodborstje pikt aan het venster, tin! tin! En zegt: Ach, doe open en laat mij er in; Doe open, lief meisje, 'k...

De vogeltjes voor de schuur

poezie
2,0 met 3 stemmen 1.093
De vogeltjes maken een droevig geschreeuw, Want buiten op 't veld ligt het alles vol sneeuw; Zij hebben zo'n honge...

De tarantella

poezie
3,2 met 9 stemmen 2.934
Vier en twintig trappen leiden Ons daar op tot de veranda. Groen- omwingerd, half in lamplicht, Half in maneschijn zi...

Ouderwets

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.618
Bij een schilderij van Watteau Ik mag die parken wel met gladgeschoren heggen, Zoals men thans, helaas, nog slecht...

De oogst

poezie
3,1 met 7 stemmen 2.079
't Is Oogsttijd. Ginds in 't donker woud verscholen, Bespiedt de Dood met gierig oog het veld; Reeds heeft zi...

De knaap en het hondje.

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.269
De Knaap. Hondje, zit op! Stil met de kop, Recht met het lijf, Houd u nu stijf. 't Buikje vooruit, Braaf,...

VADERS HAND

poezie
3,6 met 18 stemmen 2.694
De vader schommelt op de knie Zijn jongen hop, hop, hop! ‘ Hei, dat gaat kostelijk’, jubelt die, ‘ Nu hard eens...

DE TWEE REIZIGERS

poezie
2,9 met 9 stemmen 1.977
Twee vrienden trokken wel te moê De Harts in en naar ’t Rijnland toe. De een ging, wijl elk fatsoenlijk mens Reist...

ENE ROMANCE

poezie
4,0 met 5 stemmen 3.243
Proeve van thans in onbruik geraakte dichttrant Op de burgwal staat de dame, Doek en wangen nat van tranen; Want ee...

De dode kanarievogel

poezie
3,5 met 12 stemmen 3.333
Ach zie, ons vogeltje is dood! Zijn bekje is toe en lust geen brood, Zijn heldere oogjes zien niet meer, De vlerkjes...

De hond en het bokje

poezie
3,9 met 12 stemmen 2.656
Hond: Bokje, pas op, anders bijt ik u zeer! Bokje: Hondje, pas op, anders stoot ik u weer! Hond: Bokje, mijn ta...

Mop en mopje

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.855
Toen onze mop een mopje was, Was 't aardig om te zien; Nu bromt hij alle dagen En bijt nog buitendien. 'Je be...