inloggen

biografie: Jan Luyken

1649 - 1712

Jan Luyken of Luiken [Amsterdam 1649 – 1712]

Luyken voorzag in zijn levensonderhoud door het maken van etsen, o.a. voor emblematische uitgaven en bijbels en ter illustratie van zijn eigen werk. Evenals zijn tekeningen getuigen ze van vindingrijkheid en verbeelding.

Met zijn zoon Caspar maakte hij meer dan 3000 etsen.

Daarnaast was Luyken vooral dichter. Zijn eerste bundel, De Duytse lier (1671),  bevat in tien ‘verdeelingen’  met veel amoureuze liederen. In zijn latere bundels is van  wereldse zaken geen sprake meer: hij is dan  veel meer mystiek gericht.


Inzendingen van deze schrijver

24 resultaten.

De dageraad

poezie
4,3 met 7 stemmen 1.471
De dageraad begint te blinken,
De roosjes zijn aan 't open gaan;
De nucht're zon komt peerlen drinken,
De zuidenwind speelt met de blaân: ...

DE SCHILDER

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.173
De Kunst stelt ons een Schijn te voren,
Hoe 't in het wezen staat beschoren,
Gelijk de grote Schilderij,
Van 't Al der zienelijke dingen,...

Mijn Laura kwam

poezie
4,3 met 10 stemmen 2.915
(fragment)
Mijn Laura die ik min, kwam in mijn slaapzaal treden,
Met liefelijk gelaat, en moedernaakte leên,
Een kleedje alleen bedekte haar heupen naar beneden, ...

De verse melk, gestreeld uit volle prammen

poezie
2,5 met 13 stemmen 2.440
Vierde Verdeling
't Staat vast: ten ware door een Goddelijk bewegen,
De grote Baaierd had noch ongeschikt gelegen.
..........................*.........................

Op 't hoogste van de nacht

poezie
Op 't hoogste van de nacht, na 't zinken en voor 't krieken
Des dageraads, wanneer de slaap die 't al verblindt,
Met Mankop om de kruin drijft op zijn vale wieken,
En d' ijdle dromen, door een fluisterende wind...

De verganklijkheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 841
Het boompje laat zijn blaadjes vallen,
Aan 't Einde van de zoete tijd,
Gedurig enige van allen,
Zo raakt hij ook het laatste kwijt. ...

Het wachten valt pijnelijk.

poezie
4,0 met 4 stemmen 726
Vervager der dagen, zo stadig in 't jagen,
Hoe vliegt gij, hoe vliegt gij zo trage?
Nooit susten u 't rusten, of zoude 't u lusten
Een minnaar, een minnaar te plagen!...

De Pelgrim

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.596
Al was het maar een koele dronk
Van water, uit oprechter harten,
Waar gij eens pelgrims dorstig smarten,
Om Jezus' wille mee beschonk,...

De Vleeshouwer.

poezie
2,8 met 4 stemmen 610
Onbedacht, Slaat geen acht.

Het Beest treedt in zijn makkers bloed
En weet van schrikken noch van mijden,...

De Dokter

poezie
3,2 met 5 stemmen 650
God is de medicijn
Voor doodlijk hels venijn.
Is 't leven machteloos en krank
Men neemt een vieze of bit're drank,...

Verrassing

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.498
Zeven dart'le nimfjes vonden
Geite-oor, waar hij sliep in 't woud.
Elke nimf was even stout:
Daad'lijk zag men Pan gebonden....

De Hoepel

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.216
Als 't Hoepeltje niet werd gedreven,
Dan zou zijn loop zich haast begeven:
Zo moet het mens'lijk leven voort;
Van kinds af, in zijn oude dagen,...

'k Wierd wit van ouderdom

poezie
3,3 met 9 stemmen 1.635
'k Wierd wit van ouderdom, en 't leven zat en stram,
In de oude woning, waar de wanhoop vaak kwam waren,
En joeg me doodschrik aan, en doopte in 't zweet mijn haren.
Hoe dikmaal keek ik uit, of Jezus nog niet kwam....

DE DIAMANTSLIJPER

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.447
't Zijn dropjes uit een bron,
Die eindigt, noch begon.
De mens wil gaarn sierlijk zijn,
Door diamantsteen, of robijn,...

Van de Rust der Zielen

poezie
3,3 met 16 stemmen 2.195
Al ruisen al de wouden,
Al bruist het wilde meer,
Al beeft het al van donder,
Al straalt de bliksem neer:...

De Ziele, op haar zelve gelaten, bevindt hare nietigheid.

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.405
Zo dekt een donkre wolk het stralend zonnelicht,
Gelijk mijn Liefste nu zijn vriendlijk aangezicht;
Zo lang dat in mij scheen, slóeg mij het hart van vreugden,
Toen was ik sterk, en zong en sprong langs 't pad der deugden; ...

De ziele betracht de nabijheid Gods

poezie
3,3 met 10 stemmen 2.445
Ik meende ook: de Godheid woonde verre,
In ene troon, hoog boven maan en sterre,
En hefte menigmaal mijn oog
Met diep verzuchten naar omhoog....

Lucella

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.190
's Ochtends, als het haantje kraait
Onder 't klappen van zijn wieken,
Als de dag begint te krieken,
Eer de huisman* ploegt of zaait,...

Verrassing

poezie
3,7 met 12 stemmen 1.897
Spijtig Klaartje zou zich baden
Moedernaakt in ene beek,
Die langs klavere boorden streek,
Overschâuwd van wilgenbladen; ...

De Morgenstond

poezie
3,7 met 12 stemmen 4.021
ô Welkom, schone Dageraad,
Die uit een gulden kamer gaat,
Met glans van held're stralen;
'k Ontsluit mijn venster voor uw licht,...

Op het schoon zingen van juffer Appelona Pijnbergs

poezie
3,2 met 16 stemmen 3.512
In 't rijzen van de koele dag,
Als ieder nog te slapen lag,
Zat Appelona, die ik zag
- ‘t Zijn mij geen dromen – ...

Bedwongen sterker

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.744
Als enig ding de loop des waters wil beletten
’t Zal maken groot getier
waar ’t anders vloeide stil:
Zo de fortuin of iets de Liefd’ verhind’ren wil ...

DE LIEFDE BOUWT EEN HEMEL

poezie
3,4 met 18 stemmen 3.911
Nimphje, als ik 'er uw oogjens zo zoet,
Zo lief, zo lodder, vol heldere gloed,
Bekijke, zo vliegt 'er mijn zieltje gebuid
Op wiekjens van zuchjes ten aderen uit....

Air

poezie
3,8 met 21 stemmen 2.611
Droom is 't leven, anders niet*;
't Glijdt voorbij gelijk een vliet,
Die langs steile boorden schiet,
Zonder ooit te keren. ...