inloggen

resultaten voor 'Jan Luyken'


31 resultaten.
Sorteren op:

De dageraad

poezie
4,3 met 7 stemmen 1.453
De dageraad begint te blinken, De roosjes zijn aan 't open gaan; De nucht're zon komt peerlen drinken, De zuidenw...

DE SCHILDER

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.167
De Kunst stelt ons een Schijn te voren, Hoe 't in het wezen staat beschoren, Gelijk de grote Schilderij, Van 't A...

Mijn Laura kwam

poezie
4,3 met 10 stemmen 2.908
(fragment) Mijn Laura die ik min, kwam in mijn slaapzaal treden, Met liefelijk gelaat, en moedernaakte leên, Een...

De verse melk, gestreeld uit volle prammen

poezie
2,5 met 13 stemmen 2.435
Vierde Verdeling 't Staat vast: ten ware door een Goddelijk bewegen, De grote Baaierd had noch ongeschikt gelegen....

Op 't hoogste van de nacht

poezie
Op 't hoogste van de nacht, na 't zinken en voor 't krieken Des dageraads, wanneer de slaap die 't al verblindt,...

De verganklijkheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 839
Het boompje laat zijn blaadjes vallen, Aan 't Einde van de zoete tijd, Gedurig enige van allen, Zo raakt hij ook he...

Het wachten valt pijnelijk.

poezie
4,0 met 4 stemmen 724
Vervager der dagen, zo stadig in 't jagen, Hoe vliegt gij, hoe vliegt gij zo trage? Nooit susten u 't rusten, of zou...

De Pelgrim

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.593
Al was het maar een koele dronk Van water, uit oprechter harten, Waar gij eens pelgrims dorstig smarten, Om Jezus' w...

De Vleeshouwer.

poezie
2,8 met 4 stemmen 609
Onbedacht, Slaat geen acht. Het Beest treedt in zijn makkers bloed En weet van schrikken noch van mijden, Gelijk...

De Dokter

poezie
3,2 met 5 stemmen 645
God is de medicijn Voor doodlijk hels venijn. Is 't leven machteloos en krank Men neemt een vieze of bit're dran...

Verrassing

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.496
Zeven dart'le nimfjes vonden Geite-oor, waar hij sliep in 't woud. Elke nimf was even stout: Daad'lijk zag men Pan...

Droom is 't leven

wisgedicht
Droom is ’t leven, anders niet; ’t Glijdt voorbij gelijk een vliet, Die langs steile oevers schiet, Zonder ooit t...

De Hoepel

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.215
Als 't Hoepeltje niet werd gedreven, Dan zou zijn loop zich haast begeven: Zo moet het mens'lijk leven voort; Va...

'k Wierd wit van ouderdom

poezie
3,3 met 9 stemmen 1.632
'k Wierd wit van ouderdom, en 't leven zat en stram, In de oude woning, waar de wanhoop vaak kwam waren, En joeg me do...

DE DIAMANTSLIJPER

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.445
't Zijn dropjes uit een bron, Die eindigt, noch begon. De mens wil gaarn sierlijk zijn, Door diamantsteen, of rob...

Van de Rust der Zielen

poezie
3,3 met 16 stemmen 2.192
Al ruisen al de wouden, Al bruist het wilde meer, Al beeft het al van donder, Al straalt de bliksem neer: Mijn hart...

De Ziele, op haar zelve gelaten, bevindt hare nietigheid.

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.402
Zo dekt een donkre wolk het stralend zonnelicht, Gelijk mijn Liefste nu zijn vriendlijk aangezicht; Zo lang dat in m...

De ziele betracht de nabijheid Gods

poezie
3,3 met 10 stemmen 2.404
Ik meende ook: de Godheid woonde verre, In ene troon, hoog boven maan en sterre, En hefte menigmaal mijn oog Met diep...

Lucella

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.186
's Ochtends, als het haantje kraait Onder 't klappen van zijn wieken, Als de dag begint te krieken, Eer de huism...

Verrassing

poezie
3,7 met 12 stemmen 1.895
Spijtig Klaartje zou zich baden Moedernaakt in ene beek, Die langs klavere boorden streek, Overschâuwd van wilgenb...

De Liefde is listig.

wisgedicht
O Aangename jonge jeugt, Die 't Bruilofs-feest, door zoete vreugt gedreven, Bezielt volop met g...

De Pruikemaaker

wisgedicht
Behaagd de Wereldt niet, Maar 't Oog dat alles siet. 't Haar, dat Natuur aan ider gaf, Soo't hem niet haagd, het moet...

De Musikant

wisgedicht
Is 't Dropie soet, Staat naa de Vloed. Het Maatgesang en Spel der mensen, Soo lief'lyk als men ooit kon wensen, Is ma...

Wie was het Schaapje...

wisgedicht
Wie was het Schaapje, dat ging dwalen, En dolen, buiten spoor en palen, Door 't woeste veld en wilde woud, Zoo ver va...

Droom is 't leven, anders niet

wisgedicht
Droom is 't leven, anders niet; 't Glijdt voorbij, gelijk een vliet, Die langs steile boorden schiet, Zonder ooit te...

Van de rust der Zielen

wisgedicht
Al ruischen al de wouden, Al bruist het wilde meer, Al beeft het al van donder, Al straalt de bliksem neer: Men hert...

De Morgenstond

poezie
3,7 met 12 stemmen 4.017
ô Welkom, schone Dageraad, Die uit een gulden kamer gaat, Met glans van held're stralen; 'k Ontsluit mijn venster...

Op het schoon zingen van juffer Appelona Pijnbergs

poezie
3,2 met 16 stemmen 3.509
In 't rijzen van de koele dag, Als ieder nog te slapen lag, Zat Appelona, die ik zag - ‘t Zijn mij geen dromen –...

Bedwongen sterker

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.744
Als enig ding de loop des waters wil beletten ’t Zal maken groot getier waar ’t anders vloeide stil: Zo de for...

DE LIEFDE BOUWT EEN HEMEL

poezie
3,4 met 18 stemmen 3.908
Nimphje, als ik 'er uw oogjens zo zoet, Zo lief, zo lodder, vol heldere gloed, Bekijke, zo vliegt '...