inloggen

biografie: Joannes Reddingius

1873 - 1944

[Deurne1873 - Bennekom 1944]

Joannes Reddingius was het broertje van de bekende sopraan Aaltje Noordewier-Reddingius.

Joannes Reddingius werd in 1873 te Deurne geboren in het landhuis Landzicht als zoon van predikant Wibrandus G. Reddingius (1841 -1875).

Het vaderloze gezin verhuisde eerst naar Helmond en in 1879 naar Arnhem. Beide kinderen gingen een bijzondere toekomst tegemoet. Het meisje Aaltje, de latere mevrouw Noordewier-Reddingius, zou een beroemd zangeres worden; Joannes, de jongen, zou als natuurdichter met zijn bundel ‘Johanneskind’ zich een naam in onze letteren verwerven.

‘Johanneskind’ verscheen in 1907: een tijd van idealisme en optimisme, van ‘rein leven’ en ‘opwaartse wegen’.

Reddingius' verzen waren vlot geschreven met melodieuze rijmen in de toen bewonderde strofenbouw met verkorte slotregel.

Zijn gedachten namen bij het klimmen der jaren een steeds hogere vlucht. De vrijmetselarij, de Oosterse godsdiensten, de antroposofie en het christendom hielden hem achtereenvolgens bezig.

Tot het uitbeelden en formuleren was de losse, zangerige taal van Reddingius, die zich aan grammatica en woordvolgorde weinig gelegen liet liggen, niet het meest geëigende instrument. Hij kwam in zijn laatste levensjaren tot rijmloze sonnetten. Een bundel hiervan ‘Uit de diepte’ verscheen na zijn dood met een voortreffelijke inleiding door Antoon Coolen.

Reddingius was tweemaal gehuwd.

Uit zijn eerste huwelijk met Sophia van Harlingen, dat van 1898 tot 1913 duurde, had Reddingius twee zonen en een dochter. Zijn oudste zoon Wibrandus G., genoemd naar zijn grootvader, was predikant te Vlieland, Den Haag, Dokkum, Semarang en Jogjakarta.

Joannes Reddingius hertrouwde in 1923 met Fanny Salomonson.

Zijn beide echtgenotes overleefden hem.

Reddingius stierf in Bennekom. Zijn vrienden vernamen pas na de bevrijding van zijn overlijden, omdat Reddingius bepaald had dat tijdens de bezetting zijn naam niet in een krant mocht verschijnen.

 

Werk:

Beeld en spel (1903)

Gedichten (1903) 

Johanneskind (1907)

Vergeten liedjes (1909)

Cynthio (1910)

Een romantische jongen (1911)

Jeugdverzen (1913)

Regenboog (1913)

Morgenrood (1917)

Zonnewende (1917)

Zonnegoud (1920)

Licht (1923)

Egyptische zangen (1926)

Tusschen twee werelden (1933)

Gestalten (1934)

Arbeid (1936)

Zarathustra (1939)

Heugenissen aan Idylle (1942)

Uit de diepte (1946)
 
Mevrouw Reddingius-Salomonson gaf in 1948 een bloemlezing uit zijn werk uit onder de titel 'De Speelman van Deurne'. Zij is zelf ook dichteres geweest.

Foto: De zus van Reddingius: Aaltje Noordewier-Reddingius


Inzendingen van deze schrijver

32 resultaten.

Vlamgedans

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.121
Dichter, laat de vlammen dansen
in uw haard,
hout in ’t vuur, bouw hoog de schansen,
niets gespaard....

Daar ginder, al over de heide

poezie
3,4 met 17 stemmen 2.232
Daar ginder, al over de heide
daar ging ik te morgen een gang,
mijn voeten liepen zo blijde,
zo blijde klonk mijn zang....

Aanroep

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.313
Was al mijn voelen en mijn leed van jaren
geen pelgrimstocht naar u, die ‘k diep belijd,
tot wie ‘k zacht zing, o wees gebenedijd,
wier zuiver beeld ik biddend mag ontwaren....

In ’t berkenbos

poezie
2,7 met 7 stemmen 1.059
In ’t berkenbos waar late zon
op zilver-blanke stammen scheen,
daar was ’t dat al mijn leed verdween
en nieuw geluk begon....

Een ploeger

poezie
3,1 met 17 stemmen 1.938
Ik zag een ploeger in het morgenrood
met vaste stappen gaand achter zijn paard
over het braakland, volgend heel bedaard
maar moeizaam sturend en een vogel floot...

Nausikaa.

poezie
4,0 met 1 stemmen 132
Het hoefgestamp der muilen mindet gij,
Zweepknal en ’t raatlen van de hoge wagen,
Wanneer met uwe maagden bij het dagen
Gij toog naar ’t strand om nieuwe wondren blij....

Lichtjes in het dauwig gras

poezie
4,0 met 4 stemmen 283
Lichtjes in het dauwig gras,
'k zag je wel, toen 't morgen was,
en de zonneluister ging
glanzen langs de heuvelkling....

De witte sneeuw

poezie
3,3 met 14 stemmen 2.838
De witte sneeuw, in zachte val
Gestoven heinde en verre
Uit onafzienbre hemelhal
Als kleine sterre aan sterre,...

Hoeveel?

poezie
4,5 met 2 stemmen 595
Hoeveel meisjes heb je bemind,
wereld-kind,
hoeveel liedjes van verlangen,
mocht je vangen?...

Bosbessen

poezie
3,0 met 1 stemmen 563
Glanzig vochte nevels, uitgehangen
Over 't verre en heuvelig verschiet,
Trekken, nu de zon haar stralen schiet,
Opwaarts met des leeuwriks blijde zangen....

Nooit heb ik je lippen gekust

poezie
2,8 met 10 stemmen 745
Nooit heb ik je lippen gekust
Zo eindeloos lang was mijn zwerven,
nooit heb ik je lippen gekust,
nooit aan je boezem gerust....

Liedje van liefde

poezie
2,2 met 4 stemmen 555
Schemering houdt al de meubels omvangen,
't regenlied ruist en staag klettert de goot.
Lieveling, kom, dan zeg ik je zangen
van mijn verlangen,...

Avond

poezie
2,0 met 7 stemmen 970
Daar branden lichten in duister -
de gouden-gele,
die lichtlijk dansen vol luister
door 't windespelen....

Te rusten lig ik stil

poezie
2,4 met 5 stemmen 887
Te rusten lig ik stil en hoor
het klokke-tikken
het meet de nacht, aldoor, aldoor,
met ogenblikken....

SCHEMERLIEDJE

poezie
2,7 met 6 stemmen 890
Schemerliedje, tintel-fijn,
buiten zilvert maneschijn,
buiten staan de bomen
te dromen....

Voor een natuurdichter

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.034
De dagen van de zomer zijn getogen
De jeugdpracht van de blâren vergaan,
Hun gouden tover is nog troost voor de ogen
Maar weldra zullen naakt de bomen staan....

Ze zeggen ik ben een Johanneskind

poezie
2,7 met 6 stemmen 934
Ze zeggen ik ben een Johanneskind,
ik arme ik weet er niet van,
toch steek ik de brand in het hout dat het vuur
mij laai, ter eer van Sint Jan....

Wandeling

poezie
3,1 met 10 stemmen 1.603
Lief is ‘t mij te lopen dromen
in de laan,
als door ’t lover van de bomen
koelten gaan....

In ‘t middernacht’lijk uur

poezie
2,3 met 9 stemmen 1.338
In ‘t middernacht’lijk uur zie ‘k om mij heen,
en zie mijzelf; zo velen achterbleven
in ’s levens strijd vol angsten en vol beven,
volhoop en wanhoop, blijheid en geween....

Carpe diem

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.331
Een ziekte sloeg mij neer en liggend stil
zag ik mijn oude dagen langs mij gaan,
wetend-te-schouwen was mijn wens, mijn wil,
en mijn verlangen om ze te verstaan. ...

De Stier

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.794
Ik zag hem staan in ene wei, een jong
prachtig-gaaf dier, daar was geen vrees in hem,
die rustig naar mij keek, die nader kwam,
blij om de schoonheid van dat edel dier....

DE BLAREN VALLEN

poezie
3,6 met 19 stemmen 3.594
De blaren vallen, blad na blad,
Die allen sterven moeten,
Zij dwarlen langs het herfstig pad
In huiverende stoeten....

KINDJE

poezie
4,2 met 6 stemmen 3.006
Kindje dat op blote voetjes
speelt uw spel van kiekeboe,
kom maar kindje, lach maar zoetjes,
help mij die maar denk en doe . . ....

Regen

poezie
3,5 met 19 stemmen 3.082
Regen, regen valt aldoor
Kletter, tik en tik ik hoor
Op de ruiten, buiten, buiten,
Regen zing uw zang en zing...

WIE HEEFT DE KLOK GELUID?

poezie
4,1 met 15 stemmen 2.560
Wie heeft de klok geluid,
wachter in ’t heidekruid,
woei door de najaarslucht,
zingend gerucht?...

De witte wieven*

poezie
3,0 met 7 stemmen 2.377
Witte wieven dansen om en om,
hoor het ritme van het wilde zwieren
en 't geprevel van hun formulieren,
rond de heksenkom....